Hoe is de zorgverzekering in andere landen geregeld?

Hoe is de zorgverzekering in andere landen geregeld?

Artikel door: Bart Koenraadt - 172 reacties

Hoe is de zorgverzekering in andere landen geregeld?

In Nederland kent men de basisverzekering, dit is een zorgverzekering die iedere Nederlander verplicht moet afsluiten en waarvoor men zorgpremie betaalt. De basisverzekering dekt de meest essentiële zorg, zoals bezoek aan de huisarts, medicijnen en medisch specialistische zorg in het ziekenhuis. Voor een volledig overzicht van de dekking in het basispakket kun je hier terecht. In Nederland betaalt iedereen aan de hand van zijn/haar inkomen een inkomensafhankelijke premie voor de AWBZ. Ook voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) betaal je (meestal via de werkgever) een inkomensafhankelijke premie.

De percentages van beide premies worden over het inkomen geheven wat betekent dat hogere inkomens dus ietsje meer betalen. De kosten van de basisverzekering zijn echter geheel onafhankelijk van het inkomen. De zorgverzekeraar bepaalt zelf de hoogte van de premies voor de basisverzekering en aanvullende zorgverzekeringen. Arm of rijk: iedereen betaalt dezelfde premie. Juist om deze rede loont het om te vergelijken tussen verschillende zorgverzekeraars.

Kenmerken Nederlandse zorgverzekering:

 • Zorgpremie voor basisverzekering afhankelijk van zorgverzekeraar
 • Relatief hoge percentuele inkomensafhankelijke bijdrage (AWBZ en Zvw). Let op: er gelden wel maximumbedragen.
 • Dure aanvullende zorgverzekeringen
 • Minimale eigen risico gelijk voor iedereen
 • Alleen zorgtoeslag voor de laagste inkomens

In de meeste andere landen is de zorgverzekering en het zorgstelsel echter totaal anders geregeld. ZorgWijzer.nl deed daarom grondig onderzoek naar een aantal bekende (buur)landen en keek hoe de zorgverzekering daar is voorzien.

België

vlag-belgie

In België kent men, zoals vroeger in Nederland werd gevoerd, een ziekenfonds. Ongeveer 60 van deze fondsen zijn onderverdeeld in 5 landsbonden die verschillen in politieke of religieuze opvatting. Alle fondsen worden betaald door werknemers, werkgevers en/of via subsidies. In België is men verplicht om lid te worden van zo’n ziekenfonds als men werkzaam is, 24 jaar of ouder is en nog studeert of een werkloosheidsuitkering ontvangt. Het overige deel van de bevolking wordt via het gezinshoofd meeverzekerd tenzij men financieel onafhankelijk zijn.

Werknemers betalen een vast percentage (ongeveer 7,35 procent) van het loon aan het fonds en de werkgever draagt daar nog eens een gedeelte (ongeveer 3,8 procent) aan bij. De ziektekostenverzekering die uit de fondsen worden betaald kan worden uitgebreid met aanvullende zorgverzekeringen, net zoals in Nederland. Deze aanvullende pakketten worden door de verschillende ziekenfondsen aangeboden en kunnen qua inhoud en kosten van elkaar verschillen. Tevens kent men in België een zogenaamde premie voor eventuele opname en behandeling ziekenhuis. Die bedraagt ongeveer 100 euro per jaar. Een nadeel van het Belgische zorgstelsel zijn de medicijnen, die zijn namelijk een stuk duurder dan in Nederland.

Kenmerken:

 • Ziekenfonds betaald door werknemers, werkgevers en/of de subsidies
 • Kosten zorgverzekering is voor werknemers een vast percentage van het salaris (inkomensafhankelijk)
 • Medicijnen duurder dan in Nederland

Verenigd Koninkrijk

Vlag Verenigd Koninkrijk

Het verschil tussen de Nederlandse en Engelse zorgverzekering is gigantisch. In Engeland heeft iedere inwoner recht op gratis gezondheidszorg. Er worden geen zorgpremies betaald door de bevolking en men krijgt geen rekening voor het eigen risico. In plaats daarvan worden  de zorgkosten betaald uit de algehele staatskas die wordt gespekt uit overheidsinkomsten en belastingen die worden geheven. In essentie wordt alle zorg door de NHS (National Health Service) geregeld, waaronder: bezoek aan de huisarts, medische specialistische behandeling in het ziekenhuis, chronische zorg, geestelijke zorg en mondzorg.

Eventueel kan men zich tegen betaling nog extra verzekeren via een particuliere zorgverzekering. Deze service wordt echter door minder dan 8 procent van de bevolking gebruikt. Het Engelse systeem is vergeleken met veel andere Europese landen erg sociaal, aangezien de meeste voorzieningen gratis en toegankelijk zijn.

Kenmerken:

 • Een zorgverzekering is “gratis” voor iedere inwoner.
 • Kosten gezondheidszorg worden vanuit de overheidschatkist betaald
 • Aanvullende zorg is duurder en wordt maar door een klein deel van de bevolking gebruikt 

Duitsland

vlag_duitsland

In Duitsland hanteert men de zogenaamde GKV (Gesetzliche Krankenversicherung) voor midden- en lage inkomens. Deze zorgverzekering is wettelijk bepaald en te vergelijken met een inkomensafhankelijke zorgpremie. Het gehanteerde systeem lijkt deels op het Belgische zorgstelsel. Een vast deel van het bruto-inkomen wordt afgedragen aan de GKV. Voor werknemers is dit 8,2 procent van het loon en voor werkgevers 7,3 procent van het loon.

Wie in Duitsland meer dan grofweg 51.000 euro per jaar verdiend kan kiezen voor een particuliere verzekering in plaats van de GKV. Deze biedt voordelen op het gebied van kosten en dekking, maar is eigenlijk alleen voor individuen of tweeverdieners zonder gezin aantrekkelijk. Voor families met meerdere kinderen is de particuliere zorgverzekering over het algemeen veel te duur.

Kenmerken:

 • Kosten zorgverzekering zijn een vast percentage van het loon
 • Particuliere zorg alleen voor hogere inkomens beschikbaar

Frankrijk

vlag-frankrijk

Frankrijk staat volgens de WHO (World Health Organization) bekend als het land met het beste zorgverzekeringsstelsel. Iedereen in Frankrijk heeft recht op een zorgverzekering die via de werkgever of overheid (via belastingen) wordt betaald. Alleen werknemers dragen een deel van hun salaris bij aan zorgkosten. Het grote voordeel van Franse gezondheidszorg is het solidariteitsprincipe: hoe zieker je bent, hoe minder je betaalt aan zorg. Zo betalen chronisch zieken geen ziektekosten. In Nederland en de meeste andere landen kent men geen dergelijk solidariteitsprincipe voor de zorgverzekering.

Net zoals in België draagt men in Frankrijk een gedeelte van het salaris (ongeveer 5,5 procent) af aan een ziekenfonds. De rest wordt door de werkgever betaald. Deze ziekenfondsen bieden vrijwel identieke dekking en kosten nagenoeg hetzelfde op jaarbasis. Een Franse inwoner kan zelf kiezen uit een ziekenfonds, maar is wel verplicht zich te verzekeren tegen standaard gezondheidszorg. Verder kan men in Frankrijk een particuliere zorgverzekering afsluiten, deze biedt bijvoorbeeld dekking tegen speciale behandelingen, mondzorg en/of fysiotherapie. Deze aanvullende zorg is relatief goedkoper dan in andere Europese landen. 85 procent van de Franse bevolking maakt gebruik van aanvullende zorg. Om de stijgende kosten in de Franse gezondheidszorg te lijf te gaan, vraagt de overheid steeds vaker een eigen bijdrage. Zo moet een Fransman zelf 6,60 euro bijdragen bij bezoek aan een dokter. Voor behandeling en verblijf in het ziekenhuis betaalt men gemiddeld 16 tot 18 euro per dag. Daarentegen betaalt men geen zorgpremie los van de 5,5 procent die eventueel wordt ingehouden op het inkomen.

Kenmerken:

 • Zorgverzekering wordt vooral betaald door de werkgevers en in andere gevallen via de overheid
 • Er is feitelijk geen zorgpremie
 • Solidariteitsprincipe: hoe zieker je bent hoe goedkoper de zorgverzekering
 • Er geldt vaak een eigen bijdrage voor bezoek aan een huisarts of opname in het ziekenhuis

Verenigde Staten

vs_vlag

Het Amerikaanse zorgstelsel rust hevig op de particuliere zorgverzekering en is daarom vooral voor de rijkere Amerikanen betaalbaar en weggelegd. De private zorgverzekering vormt het belangrijkste deel van de dekking voor de meeste Amerikanen. Ongeveer 58 procent van de Amerikanen heeft een particuliere zorgverzekering en deze is in bijna alle gevallen via de werkgever of het pensioen betaalt. Voor het overige deel van de bevolking: werklozen, zwakkeren en minder rijke ouderen, is de particuliere zorgverzekering vrijwel altijd onbetaalbaar. Daarom heeft de Amerikaanse overheid – vooral sinds de aanstelling van Obama – een aantal programma’s opgezet zodat deze groepen (in veel staten) toch verplicht zijn verzekerd voor de meest essentiële zorg. Een voorbeeld is Obamacare, waarvan de bijkomende kosten worden betaald uit belastingen die door de landelijke en lokale overheden worden geheven. Ook kinderen uit gezinnen met lagere inkomens kunnen genieten van deze “gratis” gezondheidszorg. De dekking van deze programma’s zijn echter beduidend beperkter dan de Nederlandse basisverzekering.

Kenmerken:

 • Particuliere zorgverzekeringen worden direct betaald door de patiënt of via de werkgever
 • Rijkere personen kunnen zich de betere, particuliere zorgverzekeringen veroorloven.
 • Het zwakkere en armere deel van de bevolking zich moet redden met beperkte zorgprogramma’s opgezet door de overheid.

Japan

vlag japan

In Japan beschikt men in feite over twee typen zorgverzekeringen. De zogenaamde werknemerszorgverzekering en de nationale zorgverzekering. De eerste is bedoeld voor het werkende deel van de bevolking en de tweede voor de rest van de bevolking, waaronder zelfstandigen, kinderen, studenten en ouderen. Een deel van de kosten voor zorgverlening worden door de patiënt betaald, afhankelijk van het inkomen. Het andere deel wordt dus betaald door de overheid of werkgever. Iedere Japanner kan in principe in ieder Japans ziekenhuis terecht voor medische zorg, dat geldt ook voor de geprivatiseerde instellingen. Daarnaast kan men, in tegenstelling tot Nederland, ervoor kiezen om geen zorgverzekering af te sluiten, met alle gevolgen van dien. Ongeveer 10% van de Japanse bevolking is onverzekerd tegen zorg.

Kenmerken:

 • Iedereen kan zich relatief goedkoop verzekeren voor zorg via de overheid of hun werkgever
 • Afsluiten van een zorgverzekering is niet verplicht
 • Bij gebruik van zorg wordt een percentage van de zorgkosten direct door de patiënt betaald, afhankelijk van het inkomen

Conclusie

Nederlands zorgverzekeringsstelsel minder solidair dan bij buurlanden

Het is lastig om de Nederlandse basiszorgverzekering qua kosten per inwoner en dekking te vergelijken met andere landen. Dit komt omdat er grote verschillen zitten in het zorgverzekeringsstelsel. Wat wel opviel uit de vergelijking is het verschil in solidariteit. In Nederland is de zorgpremie niet afhankelijk van het inkomen, maar afhankelijk van de zorgverzekeraar. In andere landen is dat veel vaker andersom. Nu betaalt men in Nederland wel een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en AWBZ, maar deze zijn gekoppeld aan maximumbedragen, om precies te zijn:

 • Een maximumbedrag van 4.220 euro voor de AWBZ premie
 • Een maximumbedrag van 3.856 euro voor de Zvw premie

Hogere inkomens in Nederland merken dus veel minder van de percentuele bijdrages. Het Nederlandse zorgstelsel is dus helemaal niet zo solidair als men wellicht denkt. Zo betaalt men in Duitsland, België en Frankrijk een altijd vast percentage van het loon en kent men geen lage maximum bedragen of een verplicht eigen risico. De hoogste inkomens geven in deze landen dus aanzienlijk meer geld uit aan zorg dan de lagere inkomens. Er lijkt daarom meer solidariteit te zijn. In Nederland is men tot dusverre solidair dat alleen de lage inkomens deels worden ondersteund middels de zorgtoeslag. De zorgpremie is in ons land voor iedereen gelijk. Hetzelfde geldt voor het eigen risico, hoe jong of oud of rijk of arm je ook bent. Frankrijk is het toppunt van solidariteit, de zieken en zwakkeren (die niet kunnen werken) betalen daar namelijk veel minder (of helemaal niets) voor hun zorgverzekering. In Engeland is de zorgverzekering zelfs voor iedereen gratis, of worden althans vergoed vanuit de staatskas.

Toch is het misschien ook maar goed dat iedereen in Nederland kan rekenen op degelijke dekking tegen de meest belangrijke vormen van zorg. Vergeleken met landen zoals de VS, waar het afsluiten van een zorgverzekering niet eens verplicht is, doen wij het een stuk beter.

Welke land heeft volgens jou het zorgverzekeringsstelsel het best voor elkaar?

Bronnen: WHO (World Health Organization) and World Health Report

172 reacties

 • MMarjolein

  Mooi artikel. Ik ben eigenlijk ook benieuwd naar andere landen, zoals Italië, Spanje, Portugal, Griekenland of Kroatië. Kennen zij ook het solidariteitsprincipe?

 • BBernadette

  Frankrijk is het beste land qua gezondheidsverzorging. Ik heb er jarenlang gewoond en gewerkt. Ik sta op het punt om terug naar Frankrijk te gaan.

  • LLoi et Force

   @Bernadette hou u niet tegen, en ga!

 • WWouter

  Nederland loopt achter op de rest van Europa, de regering moet eens wakker worden! We betalen steeds meer aan zorgverzekeringen de lage inkomens worden het hardst getroffen de rijken kunnen nog steeds 5x per jaar op vakantie.

  • DDirk

   @Wouter Nederland importeerd zieken en armen. Daarom betaal je meer.

 • JJan

  Beste,

  Ik woon in België en overweeg om te verhuizen naar Nederland. Dit artikel en vooral de reacties erop doen mij enorm schrikken. In België betaal ik €84/jaar aan de mutualiteit (=zorgverzekeraar).
  – Een bezoek bij de dokter kost slechts €4 uit eigen zak,
  – 9 beurten bij de kinesist: €75
  – Voet verstuikt en even naar de spoed: €20-€25
  – Fysiologisch onderzoek in het universitair ziekenhuis (kennismaking, 2xEMG, 1xMRI, besluitgesprek): 175€

  Allemaal heel betaalbaar dus. Het is wel zo dat we wel indirect altijd meer betalen dan de wettelijke jaarlijkse bijdrage van €84. Er gaat namelijk ook een paar honderd euro automatisch maandelijks van het bruto loon af. Maar op zich hoor je in België, ook onder de lage inkomens, niemand zeggen dat het onbetaalbaar is.

  De meeste reacties op dit artikel waren in 2015. Is dit nu (2019) nog steeds even slecht? Enkel serieuze reacties aub. Danku.

  • EEve

   @Jan De zorg op zich is goed, alleen de zorgverzekering is erg duur. Ik betaal 160 euro per maand voor de zorgverzekering. Dit is inclusief tandarts en uitgebreider pakket aanvullende verzekeringen maar niet het meest uitgebreide. Google maar om te kijken dat je de aanvullende verzekering echt nodig hebt. Daar buiten heb je nog een verplicht eigen risico van €385. Dat betekent dat je de eerste €385 die je aan zorgkosten maakt, zelf moet betalen. Pas daarna betaalt de zorgverzekeraar de kosten. Het eigen risico geldt per persoon en per jaar. In mijn aanvullende pakket zitten 7 fysio therapie behandelingen per jaar. Als je meer nodig hebt, dien je dit zelf te betalen. Kosten: rond de €20 per behandeling. Ook vallen bepaalde medicijnen niet onder een vergoeding en moet je die in zijn geheel zelf betalen. Dit gaat niet van je eigen risico af.
   Je bent dus minimaal per jaar 12×160 euro kwijt als je geen zorg nodig hebt. Plus, indien je zorg/behandelingen/medicijnen nodig hebt, ook nog de 385 euro van het eigen risico. Plus eventuele extra behandelen boven het max en medicijnen die niet vergoed worden. En dan maakt het niet uit of je op het minimum loon zit of je 100.000 euro verdient. Iedereen betaalt hetzelfde. Ik weet niet waarom je wilt verhuizen naar Nederland maar het is belangrijk te weten welke kosten er nog bovenop komen voor je de beslissing neemt. Ik woon zelf in de grensstreek met Duitsland maar zie veel mensen net over de grens in Duitsland gaan wonen, juist ivm het goede Duitse zorgstelsel.

  • LLoi et Force

   @Jan Zo zalig is het in België nu ook weer niet. Als ik eens zie wat er van mijn brutoloon afgaat voor de ziekenzorg en andere sociale bijdragen: 45-55%! Met dat geld had ik met gemak mijn eigen ziektekosten “volle pot” kunnen betalen en nog steeds de helft meer overhouden!

 • GGeorge van Veen

  Ik zou zeggen: “Stem op 21 maart op de SP!”

 • CClaudia

  in Nederland komen de zwaarste lasten altijd op de zwakste schouders terecht,dus ook bij het ziekenfonds,

 • MMark

  Vergeleken met landen zoals de VS, waar het afsluiten van een zorgverzekering niet eens verplicht is, doen wij het een stuk beter.? Laat deze tekst a.u.b. achterwege. We doen niets beter. Als we beter hadden gestemd, ons huiswerk hadden gemaakt en beter hadden opgelet dan hadden we nooit op die partijen gestemd welke het land de afgrond in trappen, dan had de zorg beter geworden. Met Rutte3 rampenkabinet is hiervan geen sprake van een betere zorg, maar een uitgemergelde uitgeknepen zorg welke peperduur is geworden!

 • TTony68

  Nederland is echt de weg kwijt..de zorgtoeslagen beslaan ca. 70% dus in werkelijkheid betalen de meeste mensen maar ca, 40 euro per maand aan premie!! en deze mensen lopen elke maand wel eens binnen bij de huisarts..er moet geld bij omdat ons zorgstelsel bestaat uit subsidies o.a. zorgtoeslag..gevolf rijkeren moeten meer gaan bijdragen volgend jaar weer 30 euro erbij..over 5 jaat id de zorgprmie pm ca. 225 euro in spanje ben je prive verzekerd voor 100 euro pm geen wachtijden beste artsen en prive kliniek..Nederland ga je schamen met je zorg..Zorgverzekeraars betalen premie aan de huisartsen om zo mijn mogelijk mensen door te sturen naar het ziekenhuis danwel specialist..honden zijn het..De huisartsen zijn een soort joden geworden die bedelen om geld in het verleden bij de pharma bedrijven nu bij de verzekeraars..

  • GGeorge Bego

   @Tony68 dit soort anti semitische opmerkingen horen hier niet in huis ! Geef je eigen naam en adres op en ik klaag je aan !

 • CChris85

  Een Duitse zzp-er betaalt ongeacht inkomsten minimaal 250 euro zorgpremie per maand (gesetzliche Versicherung Selbständige). Vele kleinere ondernemers leven hierdoor aan de armoedegrens. Het probleem is dit jaar erkend door Die Linke, SPD en FDP. Zoals gewoonlijk wil de CDU (voorstander van het traditionele werknemer/werkgever-schema) niks aan het stelsel veranderen.

 • LLaura

  Ik ben het er mee eens dat de prijzen in Nederland belachelijk hoog zijn. Mijn medicatie voor psychische aandoeningen, hooikoorts etc worden dus NIET vergoed. Alsof ik er iets aan kan doen? Ik betaal dus voor jan doedel die 260 euro iedere maand aan zorgverzekering. En dan nog eigen risico ook! Durf bijna niet meer naar de dokter te gaan tenzij je op leven na dood bent. Ik heb in Engeland gewoond en daar is het gratis. (NOG wel) Daar is de mondzorg wel slecht hoor in de meeste gevallen maar als je naar een priv’e tandarts gaat kost het je 75 pond per behandeling (reinigen MET verdoving). Dat is nog altijd minder dan de gemiddelde zorgverzekering. Voor zwangere vrouwen en vrouwen met hele jonge kinderen en voor kinderen tot 18 jaar is alle medicatie gratis. Mijn bevalling in het ziekenhuis was ook gratis. Natuurlijk is het wel zo dat als je daar gratis zorg krijgt dat de zorg minder uitgebreid is. Geen kraamzorg thuis bijvoorbeeld! En als je een ernstige ziekte hebt lopen de kosten wel ineens vreselijk hoog op.

 • Jjulia lagarde

  Hoe zit het met de mondzorg bij de zorgverzekering in andere landen? wordt daar het zelfde vergoed als in Nederland?

 • RRobert Mpumalanga

  Een eerlijke volksvertegenwoorders zouden zich moeten rotschamen met de beroerde vercomercialiseerde zorg in NL: Boekhouders om begrotingen te financieren pakken ministers misdadig winst uit verkoop van staatseigendom. Ons oude zorgstelsel is verkwanseld voor een kapitalistisch systeem. Reeds zieke personen komen niet door een screening voor een aanvullende verzekering. Het principe achter een verzekering is dat de premie van velen het ongeluk van de enkelen goed maakt. Een verzekeringsstelsel zoals de onze die dat niet doet, is naar mijn idee de naam verzekering niet waardig. Ik vind de Engelse en Franse voorbeelden, van hoe in veel grotere landen dan Nederland, een solidair en eerlijker zorgstelsel werkbaar is. Hopelijk komt er eens een beter systeem waarin iedereen zònder zich te legitimeren beschikbare medische zorg krijgt.

 • MM.O

  In NL zijn ze volledig van het padje af.
  Ik zag een hele grote Mercedes staan voor de deur van mijn implantoloog.
  Ik heb 4 implantaten nodig in mijn bovenkaak, kreeg een offerte van de implantoloog van ruim 11.000 Euro.

  Alleen de intake, opstellen behandelingsplan en een foto kostte mij al bijna 300 Euro.
  Wanneer ik al mijn tanden laat trekken vergoed mijn verzekering (DSW) de behandeling maar omdat het een deel van mijn kaak betreft krijg ik max. 450 Euro
  En dit terwijl ik braaf 135 Euro p/m uitgeef aan mijn basisverzekering+aanvulling (AV-Top)

 • JJudith

  Helder verhaal. Nog een tip : laat iemand die goed is in taal je tekst nakijken, er staan wat grammaticale fouten in.

 • PP. de Bie

  Ik ben nu te oud, anders ging ik per direct verhuizen naar Frankrijk

  • FFrits

   Zou ik zeker doen! Blijven wij lekker in NL waar de zorg ten opzichte van andere landen het beste is geregeld. We zeuren uit weelde!

  • MMark

   Geld teveel Frits?

 • AAnti – schippers

  Zo zie je maar weer dat het in Nederland nog niet allemaal zo mooi als ze ons willen doen geloven! Schaf het eigen risico af! En breng de no claim regeling terug.

 • PPetra

  Bart, weet jij ook hoe het in Portugal geregeld is?

 • Rr bachoe

  ik ben nederlander afgekeurt en woont in suriname maar wil een zorg verzekering in nederland afsluiten wie kan mij helpen met de vraag

 • GGerrie Vermeulen

  Hoe werkt het in Spanje.
  Als je in Nederland 100% bent afgekeurd en afhankelijk van een wia ?.

 • PPim1949

  Hoogste tijd voor @NLzorgfonds. Hoe meer mensen zich nog vóór 15 maart 2017 aansluiten, hoe sneller de boel socialer wordt georganiseerd en we van het dure zorgstelsel af zijn. Teveel macht bij zorgverzekeraars (gedoogd door neoliberale fracties in Tweede Kamer), teveel gegraai in de zorg kassen door te dure managers en te grote instellingen met (daardoor) extra maar teveel managementlagen. De kosten van terugkeer naar een meer sociaal stelsel, kunnen volledig worden betaald uit de opbrengsten van de vereenvoudiging van het stelsel. Eén zorgverzekeraar met één basispolis en hooguit 3 aanvullende verzekeringen voor mondzorg en extra’s. Scheelt 60 verschillende polissen en voor iedereen gelijk. Premie mag inkomensafhankelijk om de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen.

 • Wwilliam de Wit

  In 2014 kreeg ik tijden mijn vakantie in Frankrijk steeds meer pijn aan mijn linker heup. Zo erg zelfs dat we onze vakantie afbraken en naar huis gingen. Omdat ik het jaar daarvoor nog in België woonde en dus wist hoe het daar werkt, besloot ik om, voordat ik terug naar Nederland zou rijden eerst het AZ in Turnhout (B) aan te doen en melde mij via de spoed opname aldaar.. Ik had immers een reisverzekering. Er werden meteen foto’s gemaakt van mijn heup. Waaruit bleek dat ik dringend een specialist moest raadplegen. Ik kon een uur later al bij een specialist in datzelfde ziekenhuis terecht. Die constateerde een bot infarct in mijn linker heup. Conclusie, er moest een heupinplantaat. (nieuwe heup) worden geplaatst. Ik zou de volgende dag al geholpen kunnen worden. Omdat ik niet meer in België woonde en dus voor mijn zorg in Nederland aan mijn ziekenfonds toestemming moest vragen, kon ik daar niet meteen op ingaan. Helaas had mijn zorgverzekeraar (CZ) geen contract met dit ziekenhuis. Ik moest dus in Nederland opzoek naar een ziekenhuis. Uiteindelijk kon ik binnen 14 dagen terecht bij Viasana in Mill. Uiteindelijk alles goed gekomen. Maar wat denkt u dat de kosten van het ziekenhuis in België waren? Ik kreeg immers de rekening zelf omdat ik niet meer was verzekerd. Enkele foto’s en een specialist geraadpleegd. Let op! Nog geen € 50,-. Kom daar in Nederland maar eens mee weg.

 • RReinald Snel

  Ik moet ieder jaar op gesprek ivm epilepsie. Het universitaire ziekenhuis in Nederland rekende daar op een gegeven moment het bedrag voor van €1184,- Dit betreft uitsluitend een gesprek van max 15 min met een arts. Er volgt geen onderzoek of wat dan ook, alleen een gesprek. Het blijkt dat de prijs van dit consult NIET vast staat, en per ziekenhuis kan verschillen. Ik ben hierzelf al jaren mee bezig om dit soort wanpraktijken bij de verzekeraars en de minister onder de aandacht te brengen, maar zonder resultaat. Het feit is dat van die €1184,- het meeste door de verzekering wordt betaald, en ik alleen mijn eigen risico betaal. Aangezien de rekening toch betaald moet worden, is het niet moeilijk te bedenken dat premie van de zorgverzekeraars hierdoor flink stijgt.

  Ik ben ook in Belgie bij het universitair ziekenhuis Antwerpen gaan informeren.
  Dezelfde “behandeling” kost daar €25,-
  Leuk detail is dat die €25,- NIET wordt vergoed, maar die €1184,- wel (met aftrek eigen risoco).
  Hoe krom wil je het hebben.
  Het wordt tijd dat de politiek is kijkt naar de landen om ons heen..

  • WWalther Woortman

   Voor die € 25.00 had ik de behandeling dan maar in België laten doen, scheelt je ook nog eens je eigen risico.

 • CCor Deflers

  Nederlandse regering zijn uitzuigers van de laagste en middeninkomens,de ouderen chronisch zieken en ouderen werklozen en gepensioneerden worden vreselijk benadeeld als dank voor hun vaak zware arbeid gedurende lange jaren

 • KKroes

  Woon nu 21 jaar in Frankrijk. Gezondheidszorg groots! Enige malen opname: 2 x epilepsie, 1 x longoperatie. Zorg en nazorg geweldig?

 • Cchris schouten

  dit fijne zorgverzekeringstelsel wat wij hier in nederland mogen genieten hebben wij aan ons zelf te danken. in de tijd dat het zorgverzekeringsstelsel zoals we dat nu kennen en waarin geen solidariteitsbeginsel aanwezig is is ons niet door de strot gedrukt maar is door ons geaccepteerd. de werkenden gingen op de vvd stemmen vooral vanwege de hypotheekrenteaftrek, de vvd is er in beginsel natuurlijk niet voor de werkende klasse. de pvda kroop en kruipt steeds meer tegen rechts aan en heeft al haar idealen (de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten) al lang over boord gezet en is nu een partij voor de door haar zelf in het leven geroepen “middenklasse” d.i. het deel van de werkende klasse dat het dichtst tegen de bourgeoisie aankruipt. van de burgerlijk democratische partijen is van links tot rechts weinig goeds te verwachten wat betreft ziekenzorg, sociale zekerheid en solidariteit. als werkende of niet meer werkende is het m.i. zeer belangrijk te beseffen waar je belangen liggen en waakzaam te zijn met betrekking tot onze verworvenheden, waar voor en na de oorlog voor is gestreden zodat wij het allen goed konden hebben is de laatste decennia in sneltreinvaart afgebroken en wij nederlanders zijn ziende blind geweest en hebben dit alles zonder enige tegenstand geslikt. als de overheid je verplicht een product (zorgverzekering) af te nemen en dan degene die dit product verkoopt (zorgverzekeraars) zelf de prijs laat bepalen dan kun je er op rekenenen dat dat niet voordelig voor je uitpakt.

 • Gg koeleveld

  te gek van woorden oudere kunnen hun medicijnen niet meer betalen een schande

 • JJ. Oostra

  Wij zijn woonachtig in Spanje, en daar is het zorgstelsel aanzienlijk goedkoper voor de bevolking en beter geregeld dan in Nederland.

 • YYvonne Vermeer pool

  Belachelijk!!!
  Niet meer te betalen ,wat overblijft is maar doodgaan!!!

  • BBart

   Rustig, mevrouw.

 • Ppeter kuijpers

  Graaiers gaan gewoon door in 2017/2018 eigen bijdragen op 500/700 euro! Het volk in Nederland onderneemt niets! Den Haag heeft vrij spel. Zij gaan gewoon door met de uitbuiting! Minder zorg minder thuishulp ze verstrekken goedkope medicijnen met allerlei bijwerkingen. Mensen moeten maar zien of ze nog wel fatsoenlijk geholpen worden schandalig. Zie ouderenzorg geestelijke zorg schandalig land is Nederland gaat ze puur om het geld! De mens is in dit land niet meer in tel

 • Ww.p. frank

  waarom zijn de kosten in duitsland stukken goedkoper dan in nederland. B.v. Had een steentje in mijn oog, was weekend en betaalde samen met mijn medicijnen nog geen 70 euro. en waarom zijn er in nederland veel artsen bij verschillende ziekenhuizen werkzaam. dat maakt de zorg ook niet goedkoper en de wachtlijst langer. spec. is maar 2 dagen aanwezig op het ziekenhuis.

 • Hhmunstege

  kijk maar naar solidariteit in andere landen

 • RR. Paape

  Ik vind dat ze het in Engeland het beste voor elkaar hebben dat moeten ze hier ook maar invoeren

  • TTom V

   @R. Paape

   Je maakt een grapje zeker? De gezondheidszorg in Engeland is kwalitatief gezien veel minder dan in Nederland, zie ook onderzoek van Euro Health Consumer Index (EHCI). Het mag dan misschien goedkoper zijn in Engeland, maar beter? Dacht het niet.

  • SStefan meesters

   De gezondheidszorg mag hier dan beter zijn, echter het zorgstelsel stevent af op een bankroet. Sinds de invoering van de liberalisering van de zorg is de marktwerking doorgeschoten en dreigt het onbetaalbaar te worden , Het failliet gaan van het systeem is aanstaande. Het gehele systeem moet opnieuw worden ingericht waarbij de zorgverzekeraars niet langer degene zijn die bepalen. Want wat is in uw ogen een mensen leven waard!

 • CCarmen Rijsdijk

  Ter vergelijking met het zorgverzekeringssysteem in Suriname zou ik meer informatie willen over zorgverzekering mn in Nederland.

 • LLeo vd Klei

  Wonende in Spanje en betalend in twee landen; moet ik zeggen dat het Centro de Salud hier in Spanje voor ons prima werkt. de prijs /kwaliteit verhouding is t.o.v Nederland goed te noemen.
  Dat wij ook nog eens in Nederlands premie betalen voor de AWBZ en Zf is natuurlijk niet te billijken.
  Terwijl de hele infrastructuur er hier in Spanje voor handen is mogen wij er geen gebruik meer van maken alleen er maar voor betalen.
  We hebben er ons in het begin druk en kwaad over gemaakt maar hebben ingezien dat het weinig uitmaakt; we zitten hier in onze derde en laatste levensfase en genieten van iedere dag in dit heerlijke land

 • SStrube

  Engeland heeft m.i. Het beste zorgstelsel. Hier in Nederland kunnen veel mensen geen zorg meer afnemen. Ook ik val onder deze groep. Mijn hartmedicijnen moet ik zelf betalen. Als ik zou komen te overlijden in de ambulance dan moeten mijn nabestaanden de kosten betalen. Zelfs voor de ambulance, is dat niet schofterig, flink rekenen voor een noodsituatie? Mijn besluit staat vast, ik laat mezelf de volgende keer niet meer opnemen of afvoeren. Ik onderga en sterf als het zo uitkomt. Kan geen zorg betalen, ik heb nog maar 50% van mijn zuurverdiende inkomen over sinds ik ziek ben. Als een mens niet meer kan in Nederland wordt men in de armoede gestort. Nederland is helemaal niet solidair. Alles wordt afgepakt of tot een minimum gereduceerd. Eigenlijk mag je alleen nog maar betalen, maar verder niks meer verwachten van de maatschappij. Mijn moeder zei wel eens; kind, als je in dit land iets gaat mankeren tel je niet meer mee. Dat wilde ik nooit geloven maar helaas constateer ik dat ze gelijk had. We mogen blijven leven om van te plukken.

 • RRaina

  Dit is het beste idee wat ik ooit gehoord heb. Als student zijn ziektekosten niet te betalen. Vorig jaar één keer naar de uroloog geweest en een drie keer urine op kweek laten zetten en ik zat aan m’n eigen risico en nog steeds zonder diagnose. Nu zit slaap ik al een week niet door kiespijn, maar vrees voor de zorgkosten die ik niet kan betalen als ik naar de dokter of tandarts ga.
  Ik betaal dus maandelijks verplicht mijn zorgverzekering zonder dat ik ooit langs de dokter ga, omdat ik dat niet ook nog eens kan betalen.

 • Eellie waterham van riemsdijk

  de kosten reizen hier de pan uit zijn veel mensen die niet naar een arts gaan de angst om door gestuurd te worden en dan gelijk al aan die 385 euro vast te zitten hou echt heel veel mensen tegen omdat ze niet weten hoe ze dat betalen moeten en dan kunnen ze wel zeggen mag in gedeelte maar de premie elke maand lieg er ook niet om

 • Rrook

  Als in duitsland wonende gepensioneerde vind ik het AWBZ gebeuren pure diefstal. Ik zal nimmer gebruik maken van een zorginstelling in nederland maar ben toch verplicht verzekerd. Dat is m.i. gelijk aan een reisverzekering terwijl je nooit op reis gaat. Ergo gelegaliseerde diefstal.

 • PPieter

  Als je het artikel van het CBP leest zal de conclusie veranderen.
  http://www.cpb.nl/publicatie/toekomst-voor-de-zorg
  In Nederland is zorg dan relatief duur, maar andere landen kennen andere problemen.
  In Nederland is er zorgtoeslag, dat heb je in Duitsland niet.
  Gevolg is dat in Duitsland veel meer mensen niet naar de dokter gaan omdat ze het niet kunnen betalen. Ik citeer: Ongeveer 6% van de Nederlanders had problemen met de toegang tot medische zorg vanwege de kosten, in Duitsland had 25% deze problemen en in Zweden 10%.

 • SSjef

  Gewoon weer op ,n socialepartij stemmen bv. SP of PVDA en geen protest PVV.

  • Cchris schouten

   voor dat sociale hoef je bij de pvda niet meer te zijn sjef, dat hebben ze al lang overboord gegooid, zie bijvoorbeeld die fijne participatiewet die de pvda met liefde omarmd. om echt iets te veranderen zouden wij tegenstanders van het huidige zorgverzekeringstelsel zich moeten organiseren en via lidmaatschap van een politieke partij en dan denk ik aan de sp en vanuit de vakbonden, de maatschappelijke organisaties in de wijken enz druk uit moeten oefenen op het beleid.

  • BBart

   Leuk dat u ons wilt laten weten op welke partij u stemt!

 • AAmphibious Man

  U bent wel vergeten dat je in Belgie vrije keuze van arts hebt. Ook hoef je voor specialistische hulp niet eerst 20 maal een bezoek aan een huisarts brengen voordat hij zijn zegen geeft om een specialist te bezoeken, nog krijgt de huisarts daar een ‘standby’ premie van 15 EUR ieder maand. Verder zijn er in Belgie weinig tot geen wachtlijsten voor specialistische zorg. Wel belangrijk om er bij te melden denk ik zo. Niet Nederland mooi praten dat de medicijnen er goedkoper zijn want dat is onzin.

  • PPetra Stijnen

   wat deze meneer zegt klopt in ieder geval wat de medicijnen betreft. Ik haal mijn medicatie voor de slijm op te lossen in België daar het daar meer als de helft goedkoper is als hier in Nederland deze medicatie werd een vijf jaar geleden niet meer vergoed terwijl ik het dagelijks nodig heb i.v.m. mijn ziekte. Ditzelfde geld voor nog enkele andere medicijnen.

  • JJ.populiers@assuralis.nl

   Ben blij met deze vergelijking, echter voor wat betreft België is de research onzorgvuldig geweest. Naast het feit dat medicijnen nergens zo duur zijn dan in Nederland -en dus een stuk voordeliger in België- zijn ook de ziekenhuiskosten bij opname een fractie van de kosten in Nederland. Dat had ook meegenomen mogen worden in het onderzoek.

 • SSusan Meerleveld

  In het stuk hierboven bent u vergeten te vermelden dat in Duitsland het hele gezin, inclusief studerende kinderen tot 27 jaar, gratis mee verzekerd is met de verzekering van de hoofdinkomer. Ook zijn de aanvullende verzekeringen spot goedkoop in Duitsland. Voor 3-8 euro per maand, afhankelijk van leeftijd en geslacht, ben je aanvullend verzekerd. Eigen bijdrages kennen ze daar wel. Ziekenhuisopname/kuuroord a 10 euro per dag met een max van 100 euro. Ook bepaalde tandarts behandelingen komen voor eigen rekening maar zijn goedkoper dan hier in Nederland. Op medicatie betaal je max 10 euro per keer eigen bijdrage.

 • MMirde leegwater

  Als de regering de farmaceutische industrie hier in Nederland is zou aanpakken die mogen zelf bepalen wat ze vragen voor medicatie’s dan zou de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar kunnen zijn.En mensen die voor een sneetje in hun vinger naar een huisarts gaan mogen ze best een bijdragen vragen voor iets waar ze zelf een pleister op de wond kunnen doen maar de zorgverzekering reizen hier de pan uit.Puur om de kas van de regering te spekken.Dit moet een keer stoppen!!!!!

 • Ddk belmer

  Frankrijk goed geregeld

  • BBart

   Klopt, goed hè?

 • BBregtje

  Wij denken dat we hier in Nederland zo’n goed zorgstelsel hebben en zo’n Gied sociaal zekerheidsstelsel. Maar dit is allang niet meer zo! Je bent beter af als je in Duitsland, België of een Scandinavisch land woont, om maar een paar voorbeelden te noemen. In Nederland heeft men de afgelopen jaren enorm gekort op de lage inkomens en voorzieningen voor de lage inkomens, zoals het ziekenfonds. Het gevolg is grote armoede bij 1 miljoen Nederlanders. De rijken worden alsmaar rijker. Men moet in Nederland weer meer gaan doen aan solidariteit, ook in de zorg. Zodat arme mensen ook weer naar de tandarts of fysiotherapeut kunnen net als in België en Groot-Brittanie. En laat de rijken maar meer betalen voor hun zorg. Die kunnen het missen en gaan altijd nog 5x per jaar op vakantie.

 • AAppie

  De zorgverzekeraar beslist zelf de hoogte van de premie ??? Dacht echt wel dat de Maffia van DenHaag dat in hun oortje fluisterde wat het mag kosten en dat hele eigenrisico verhaal. Wie vertelde de zorgverzekeraars dat ze een buffer op moesten bouwen, helaas dan weer niemand die ze vertelt dat het buffer overschot niet terug hoeft na betalende burger.

 • HHenk Slot

  Mijn zorgpremie is hoger dan mijn hypotheek en dan komen daar het eigen risico en de eigen bijdrages nog overheen. Ik betaal mij blauw aan de zorg die ik nodig heb (Ik ben meervoudig chronisch patiënt) De zorgverzekeraars bepalen waar ik behandeld mag worden en dat is lang niet altijd mijn keuze. Mijn medicijnen worden met de dag duurder terwijl men in het buitenland maar een fractie van dat bedrag betaald. Ook wordt het steeds moeilijker om aan mijn medicijnen te komen. Veel is niet meer verkrijgbaar in Nederland. Ik vind dat ik opgelicht wordt door de zorgverzekeraars.

 • Mmartin schenkels

  in vergelijking met andere landen is het Nederlandse stelsel ronduit asociaal. Werklozen, al of niet in de Bijstand, en vooral NUG-gers, mensen zonder inkomen, zijn financieel vaak niet eens in staat te betalen, noch de premies, noch het eigen risico En dan krijgen ze ook nog eens boeytes, die ze dus ook niet kunnen betalen.. En de rijken betalen niet naar rato van hun inkomen, maar liften wel mooi mee op een voor hen zeer goedkoop stelsel. Asociaal dus.

 • WWil

  Even reageren op het eerste, Nederland wil altijd de slimste en beste van de klas te zijn.De pvda in nederland is ook helemaal het padje kwijt en kijk nu komen ze met deze krankzinnige opmerking. En de gewone man waar zijn voor zouden moeten staan kan dan voor de kosten opdraaien…
  Dan een opmerking ik woon in Belgie en werk in nederland de medicijnen in Belgie zijn niet duurder maar in Belgie zijn ze wat slimmer en de huisartsen denken hierbij aan hun pactienten en in de regel is alles goedkoper dan nederland.
  2e in nederland MOET alles duurder, dankzij vvd en nu ook coalitie genoot pvda……prachtig toch alles voor de top en niets voor de mensen die het hard nodig hebben.

 • JJohn Karim Oort

  In Nederland is het eigenlijk zo dat je werk als een straf kan zien.
  Met een uitkering heb alle wettelijke voordelen die een werkende nier heeft.
  Persoonlijk zit ik plusminus €1500 euro per jaar boven de sociale norm voor gezinnen en kan dientengevolge nergens aanspraak op maken.
  Ik zou graag naar een andere grotere sociale huurwoning willen verhuizen maar heb hier geen recht meer op dankzij Mark Rukke en D-trick Samson.
  Geld voor een vrije sector huurwoning heb ik niet en al helemaal geen geld voor een koopwoning. Met een koopwoning zou ik rond de 82 jaar oud zijn en dan moet hij afbetaald zijn, dat zie ik niet meer gebeuren. Waarom werkt de oude manier van zorg zoals in België nog steeds. In Nederland wordt je als werkende door de staat aan alle kanten genaaid.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.