Hoe is de zorgverzekering in andere landen geregeld?

nederlandse-vlagIn Nederland kent men de basisverzekering, dit is een zorgverzekering die iedere Nederlander verplicht moet afsluiten en waarvoor men zorgpremie betaalt. De basisverzekering dekt de meest essentiële zorg, zoals bezoek aan de huisarts, medicijnen en medisch specialistische zorg in het ziekenhuis. Voor een volledig overzicht van de dekking in het basispakket kun je hier terecht. In Nederland betaalt iedereen aan de hand van zijn/haar inkomen een inkomensafhankelijke premie voor de AWBZ. Ook voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) betaal je (meestal via de werkgever) een inkomensafhankelijke premie.

De percentages van beide premies worden over het inkomen geheven wat betekent dat hogere inkomens dus ietsje meer betalen. De kosten van de basisverzekering zijn echter geheel onafhankelijk van het inkomen. De zorgverzekeraar bepaalt zelf de hoogte van de premies voor de basisverzekering en aanvullende zorgverzekeringen. Arm of rijk: iedereen betaalt dezelfde premie. Juist om deze rede loont het om te vergelijken tussen verschillende zorgverzekeraars.

Zorg in Europa: Nederland behoort tot duurste én beste

Kenmerken Nederlandse zorgverzekering:

 • Zorgpremie voor basisverzekering afhankelijk van zorgverzekeraar
 • Relatief hoge percentuele inkomensafhankelijke bijdrage (AWBZ en Zvw). Let op: er gelden wel maximumbedragen.
 • Dure aanvullende zorgverzekeringen
 • Minimale eigen risico gelijk voor iedereen
 • Alleen zorgtoeslag voor de laagste inkomens

In de meeste andere landen is de zorgverzekering en het zorgstelsel echter totaal anders geregeld. ZorgWijzer.nl deed daarom grondig onderzoek naar een aantal bekende (buur)landen en keek hoe de zorgverzekering daar is voorzien.

België

vlag-belgieIn België kent men, zoals vroeger in Nederland werd gevoerd, een ziekenfonds. Ongeveer 60 van deze fondsen zijn onderverdeeld in 5 landsbonden die verschillen in politieke of religieuze opvatting. Alle fondsen worden betaald door werknemers, werkgevers en/of via subsidies. In België is men verplicht om lid te worden van zo’n ziekenfonds als men werkzaam is, 24 jaar of ouder is en nog studeert of een werkloosheidsuitkering ontvangt. Het overige deel van de bevolking wordt via het gezinshoofd meeverzekerd tenzij men financieel onafhankelijk zijn.

Werknemers betalen een vast percentage (ongeveer 7,35 procent) van het loon aan het fonds en de werkgever draagt daar nog eens een gedeelte (ongeveer 3,8 procent) aan bij. De ziektekostenverzekering die uit de fondsen worden betaald kan worden uitgebreid met aanvullende zorgverzekeringen, net zoals in Nederland. Deze aanvullende pakketten worden door de verschillende ziekenfondsen aangeboden en kunnen qua inhoud en kosten van elkaar verschillen. Tevens kent men in België een zogenaamde premie voor eventuele opname en behandeling ziekenhuis. Die bedraagt ongeveer 100 euro per jaar. Een nadeel van het Belgische zorgstelsel zijn de medicijnen, die zijn namelijk een stuk duurder dan in Nederland.

Kenmerken:

 • Ziekenfonds betaald door werknemers, werkgevers en/of de subsidies
 • Kosten zorgverzekering is voor werknemers een vast percentage van het salaris (inkomensafhankelijk)
 • Medicijnen duurder dan in Nederland

Verenigd Koninkrijk

Vlag Verenigd KoninkrijkHet verschil tussen de Nederlandse en Engelse zorgverzekering is gigantisch. In Engeland heeft iedere inwoner recht op gratis gezondheidszorg. Er worden geen zorgpremies betaald door de bevolking en men krijgt geen rekening voor het eigen risico. In plaats daarvan worden  de zorgkosten betaald uit de algehele staatskas die wordt gespekt uit overheidsinkomsten en belastingen die worden geheven. In essentie wordt alle zorg door de NHS (National Health Service) geregeld, waaronder: bezoek aan de huisarts, medische specialistische behandeling in het ziekenhuis, chronische zorg, geestelijke zorg en mondzorg.

Eventueel kan men zich tegen betaling nog extra verzekeren via een particuliere zorgverzekering. Deze service wordt echter door minder dan 8 procent van de bevolking gebruikt. Het Engelse systeem is vergeleken met veel andere Europese landen erg sociaal, aangezien de meeste voorzieningen gratis en toegankelijk zijn.

Kenmerken:

 • Een zorgverzekering is “gratis” voor iedere inwoner.
 • Kosten gezondheidszorg worden vanuit de overheidschatkist betaald
 • Aanvullende zorg is duurder en wordt maar door een klein deel van de bevolking gebruikt 

Duitsland

vlag_duitslandIn Duitsland hanteert men de zogenaamde GKV (Gesetzliche Krankenversicherung) voor midden- en lage inkomens. Deze zorgverzekering is wettelijk bepaald en te vergelijken met een inkomensafhankelijke zorgpremie. Het gehanteerde systeem lijkt deels op het Belgische zorgstelsel. Een vast deel van het bruto-inkomen wordt afgedragen aan de GKV. Voor werknemers is dit 8,2 procent van het loon en voor werkgevers 7,3 procent van het loon.

Wie in Duitsland meer dan grofweg 51.000 euro per jaar verdiend kan kiezen voor een particuliere verzekering in plaats van de GKV. Deze biedt voordelen op het gebied van kosten en dekking, maar is eigenlijk alleen voor individuen of tweeverdieners zonder gezin aantrekkelijk. Voor families met meerdere kinderen is de particuliere zorgverzekering over het algemeen veel te duur.

Kenmerken:

 • Kosten zorgverzekering zijn een vast percentage van het loon
 • Particuliere zorg alleen voor hogere inkomens beschikbaar

Frankrijk

vlag-frankrijkFrankrijk staat volgens de WHO (World Health Organization) bekend als het land met het beste zorgverzekeringsstelsel. Iedereen in Frankrijk heeft recht op een zorgverzekering die via de werkgever of overheid (via belastingen) wordt betaald. Alleen werknemers dragen een deel van hun salaris bij aan zorgkosten. Het grote voordeel van Franse gezondheidszorg is het solidariteitsprincipe: hoe zieker je bent, hoe minder je betaalt aan zorg. Zo betalen chronisch zieken geen ziektekosten. In Nederland en de meeste andere landen kent men geen dergelijk solidariteitsprincipe voor de zorgverzekering.

Net zoals in België draagt men in Frankrijk een gedeelte van het salaris (ongeveer 5,5 procent) af aan een ziekenfonds. De rest wordt door de werkgever betaald. Deze ziekenfondsen bieden vrijwel identieke dekking en kosten nagenoeg hetzelfde op jaarbasis. Een Franse inwoner kan zelf kiezen uit een ziekenfonds, maar is wel verplicht zich te verzekeren tegen standaard gezondheidszorg. Verder kan men in Frankrijk een particuliere zorgverzekering afsluiten, deze biedt bijvoorbeeld dekking tegen speciale behandelingen, mondzorg en/of fysiotherapie. Deze aanvullende zorg is relatief goedkoper dan in andere Europese landen. 85 procent van de Franse bevolking maakt gebruik van aanvullende zorg. Om de stijgende kosten in de Franse gezondheidszorg te lijf te gaan, vraagt de overheid steeds vaker een eigen bijdrage. Zo moet een Fransman zelf 6,60 euro bijdragen bij bezoek aan een dokter. Voor behandeling en verblijf in het ziekenhuis betaalt men gemiddeld 16 tot 18 euro per dag. Daarentegen betaalt men geen zorgpremie los van de 5,5 procent die eventueel wordt ingehouden op het inkomen.

Kenmerken:

 • Zorgverzekering wordt vooral betaald door de werkgevers en in andere gevallen via de overheid
 • Er is feitelijk geen zorgpremie
 • Solidariteitsprincipe: hoe zieker je bent hoe goedkoper de zorgverzekering
 • Er geldt vaak een eigen bijdrage voor bezoek aan een huisarts of opname in het ziekenhuis

Verenigde Staten

vs_vlagHet Amerikaanse zorgstelsel rust hevig op de particuliere zorgverzekering en is daarom vooral voor de rijkere Amerikanen betaalbaar en weggelegd. De private zorgverzekering vormt het belangrijkste deel van de dekking voor de meeste Amerikanen. Ongeveer 58 procent van de Amerikanen heeft een particuliere zorgverzekering en deze is in bijna alle gevallen via de werkgever of het pensioen betaalt. Voor het overige deel van de bevolking: werklozen, zwakkeren en minder rijke ouderen, is de particuliere zorgverzekering vrijwel altijd onbetaalbaar. Daarom heeft de Amerikaanse overheid – vooral sinds de aanstelling van Obama – een aantal programma’s opgezet zodat deze groepen (in veel staten) toch verplicht zijn verzekerd voor de meest essentiële zorg. Een voorbeeld is Obamacare, waarvan de bijkomende kosten worden betaald uit belastingen die door de landelijke en lokale overheden worden geheven. Ook kinderen uit gezinnen met lagere inkomens kunnen genieten van deze “gratis” gezondheidszorg. De dekking van deze programma’s zijn echter beduidend beperkter dan de Nederlandse basisverzekering.

Kenmerken:

 • Particuliere zorgverzekeringen worden direct betaald door de patiënt of via de werkgever
 • Rijkere personen kunnen zich de betere, particuliere zorgverzekeringen veroorloven.
 • Het zwakkere en armere deel van de bevolking zich moet redden met beperkte zorgprogramma’s opgezet door de overheid.

Japan

vlag japanIn Japan beschikt men in feite over twee typen zorgverzekeringen. De zogenaamde werknemerszorgverzekering en de nationale zorgverzekering. De eerste is bedoeld voor het werkende deel van de bevolking en de tweede voor de rest van de bevolking, waaronder zelfstandigen, kinderen, studenten en ouderen. Een deel van de kosten voor zorgverlening worden door de patiënt betaald, afhankelijk van het inkomen. Het andere deel wordt dus betaald door de overheid of werkgever. Iedere Japanner kan in principe in ieder Japans ziekenhuis terecht voor medische zorg, dat geldt ook voor de geprivatiseerde instellingen. Daarnaast kan men, in tegenstelling tot Nederland, ervoor kiezen om geen zorgverzekering af te sluiten, met alle gevolgen van dien. Ongeveer 10% van de Japanse bevolking is onverzekerd tegen zorg.

Kenmerken:

 • Iedereen kan zich relatief goedkoop verzekeren voor zorg via de overheid of hun werkgever
 • Afsluiten van een zorgverzekering is niet verplicht
 • Bij gebruik van zorg wordt een percentage van de zorgkosten direct door de patiënt betaald, afhankelijk van het inkomen

Conclusie

Nederlands zorgverzekeringsstelsel minder solidair dan bij buurlanden

Het is lastig om de Nederlandse basiszorgverzekering qua kosten per inwoner en dekking te vergelijken met andere landen. Dit komt omdat er grote verschillen zitten in het zorgverzekeringsstelsel. Wat wel opviel uit de vergelijking is het verschil in solidariteit. In Nederland is de zorgpremie niet afhankelijk van het inkomen, maar afhankelijk van de zorgverzekeraar. In andere landen is dat veel vaker andersom. Nu betaalt men in Nederland wel een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en AWBZ, maar deze zijn gekoppeld aan maximumbedragen, om precies te zijn:

 • Een maximumbedrag van 4.220 euro voor de AWBZ premie
 • Een maximumbedrag van 3.856 euro voor de Zvw premie

Hogere inkomens in Nederland merken dus veel minder van de percentuele bijdrages. Het Nederlandse zorgstelsel is dus helemaal niet zo solidair als men wellicht denkt. Zo betaalt men in Duitsland, België en Frankrijk een altijd vast percentage van het loon en kent men geen lage maximum bedragen of een verplicht eigen risico. De hoogste inkomens geven in deze landen dus aanzienlijk meer geld uit aan zorg dan de lagere inkomens. Er lijkt daarom meer solidariteit te zijn. In Nederland is men tot dusverre solidair dat alleen de lage inkomens deels worden ondersteund middels de zorgtoeslag. De zorgpremie is in ons land voor iedereen gelijk. Hetzelfde geldt voor het eigen risico, hoe jong of oud of rijk of arm je ook bent. Frankrijk is het toppunt van solidariteit, de zieken en zwakkeren (die niet kunnen werken) betalen daar namelijk veel minder (of helemaal niets) voor hun zorgverzekering. In Engeland is de zorgverzekering zelfs voor iedereen gratis, of worden althans vergoed vanuit de staatskas.

Toch is het misschien ook maar goed dat iedereen in Nederland kan rekenen op degelijke dekking tegen de meest belangrijke vormen van zorg. Vergeleken met landen zoals de VS, waar het afsluiten van een zorgverzekering niet eens verplicht is, doen wij het een stuk beter.

Welke land heeft volgens jou het zorgverzekeringsstelsel het best voor elkaar?

Bronnen: WHO (World Health Organization) and World Health Report

Bart Auteur Zorgwijzer.nl

Als mede-oprichter van ZorgWijzer.nl hou ik mij voornamelijk bezig met het bijhouden van de laatste ontwikkelingen omtrent het zorgverzekeringsstelsel. Je kunt mij volgen via de sociale media of laat een reactie achter onder dit artikel.

159 reacties Hoe is de zorgverzekering in andere landen geregeld?
Schrijf een reactie
Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
 • Claudia
  Schreef op om 03:18

  in Nederland komen de zwaarste lasten altijd op de zwakste schouders terecht,dus ook bij het ziekenfonds,

  Je reageert op
  Claudia Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Mark
  Schreef op om 10:01

  Vergeleken met landen zoals de VS, waar het afsluiten van een zorgverzekering niet eens verplicht is, doen wij het een stuk beter.? Laat deze tekst a.u.b. achterwege. We doen niets beter. Als we beter hadden gestemd, ons huiswerk hadden gemaakt en beter hadden opgelet dan hadden we nooit op die partijen gestemd welke het land de afgrond in trappen, dan had de zorg beter geworden. Met Rutte3 rampenkabinet is hiervan geen sprake van een betere zorg, maar een uitgemergelde uitgeknepen zorg welke peperduur is geworden!

  Je reageert op
  Mark Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Tony68
  Schreef op om 11:51

  Nederland is echt de weg kwijt..de zorgtoeslagen beslaan ca. 70% dus in werkelijkheid betalen de meeste mensen maar ca, 40 euro per maand aan premie!! en deze mensen lopen elke maand wel eens binnen bij de huisarts..er moet geld bij omdat ons zorgstelsel bestaat uit subsidies o.a. zorgtoeslag..gevolf rijkeren moeten meer gaan bijdragen volgend jaar weer 30 euro erbij..over 5 jaat id de zorgprmie pm ca. 225 euro in spanje ben je prive verzekerd voor 100 euro pm geen wachtijden beste artsen en prive kliniek..Nederland ga je schamen met je zorg..Zorgverzekeraars betalen premie aan de huisartsen om zo mijn mogelijk mensen door te sturen naar het ziekenhuis danwel specialist..honden zijn het..De huisartsen zijn een soort joden geworden die bedelen om geld in het verleden bij de pharma bedrijven nu bij de verzekeraars..

  Je reageert op
  Tony68 Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Chris85
  Schreef op om 13:32

  Een Duitse zzp-er betaalt ongeacht inkomsten minimaal 250 euro zorgpremie per maand (gesetzliche Versicherung Selbständige). Vele kleinere ondernemers leven hierdoor aan de armoedegrens. Het probleem is dit jaar erkend door Die Linke, SPD en FDP. Zoals gewoonlijk wil de CDU (voorstander van het traditionele werknemer/werkgever-schema) niks aan het stelsel veranderen.

  Je reageert op
  Chris85 Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Laura
  Schreef op om 08:46

  Ik ben het er mee eens dat de prijzen in Nederland belachelijk hoog zijn. Mijn medicatie voor psychische aandoeningen, hooikoorts etc worden dus NIET vergoed. Alsof ik er iets aan kan doen? Ik betaal dus voor jan doedel die 260 euro iedere maand aan zorgverzekering. En dan nog eigen risico ook! Durf bijna niet meer naar de dokter te gaan tenzij je op leven na dood bent. Ik heb in Engeland gewoond en daar is het gratis. (NOG wel) Daar is de mondzorg wel slecht hoor in de meeste gevallen maar als je naar een priv’e tandarts gaat kost het je 75 pond per behandeling (reinigen MET verdoving). Dat is nog altijd minder dan de gemiddelde zorgverzekering. Voor zwangere vrouwen en vrouwen met hele jonge kinderen en voor kinderen tot 18 jaar is alle medicatie gratis. Mijn bevalling in het ziekenhuis was ook gratis. Natuurlijk is het wel zo dat als je daar gratis zorg krijgt dat de zorg minder uitgebreid is. Geen kraamzorg thuis bijvoorbeeld! En als je een ernstige ziekte hebt lopen de kosten wel ineens vreselijk hoog op.

  Je reageert op
  Laura Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • julia lagarde
  Schreef op om 19:31

  Hoe zit het met de mondzorg bij de zorgverzekering in andere landen? wordt daar het zelfde vergoed als in Nederland?

  Je reageert op
  julia lagarde Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Robert Mpumalanga
  Schreef op om 04:44

  Een eerlijke volksvertegenwoorders zouden zich moeten rotschamen met de beroerde vercomercialiseerde zorg in NL: Boekhouders om begrotingen te financieren pakken ministers misdadig winst uit verkoop van staatseigendom. Ons oude zorgstelsel is verkwanseld voor een kapitalistisch systeem. Reeds zieke personen komen niet door een screening voor een aanvullende verzekering. Het principe achter een verzekering is dat de premie van velen het ongeluk van de enkelen goed maakt. Een verzekeringsstelsel zoals de onze die dat niet doet, is naar mijn idee de naam verzekering niet waardig. Ik vind de Engelse en Franse voorbeelden, van hoe in veel grotere landen dan Nederland, een solidair en eerlijker zorgstelsel werkbaar is. Hopelijk komt er eens een beter systeem waarin iedereen zònder zich te legitimeren beschikbare medische zorg krijgt.

  Je reageert op
  Robert Mpumalanga Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • M.O
  Schreef op om 08:50

  In NL zijn ze volledig van het padje af.
  Ik zag een hele grote Mercedes staan voor de deur van mijn implantoloog.
  Ik heb 4 implantaten nodig in mijn bovenkaak, kreeg een offerte van de implantoloog van ruim 11.000 Euro.

  Alleen de intake, opstellen behandelingsplan en een foto kostte mij al bijna 300 Euro.
  Wanneer ik al mijn tanden laat trekken vergoed mijn verzekering (DSW) de behandeling maar omdat het een deel van mijn kaak betreft krijg ik max. 450 Euro
  En dit terwijl ik braaf 135 Euro p/m uitgeef aan mijn basisverzekering+aanvulling (AV-Top)

  Je reageert op
  M.O Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Judith
  Schreef op om 07:22

  Helder verhaal. Nog een tip : laat iemand die goed is in taal je tekst nakijken, er staan wat grammaticale fouten in.

  Je reageert op
  Judith Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • P. de Bie
  Schreef op om 11:41

  Ik ben nu te oud, anders ging ik per direct verhuizen naar Frankrijk

  Je reageert op
  P. de Bie Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • Frits
   Schreef op om 11:58

   Zou ik zeker doen! Blijven wij lekker in NL waar de zorg ten opzichte van andere landen het beste is geregeld. We zeuren uit weelde!

   Je reageert op
   Frits Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
  • Mark
   Schreef op om 10:03

   Geld teveel Frits?

   Je reageert op
   Mark Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • Anti - schippers
  Schreef op om 22:27

  Zo zie je maar weer dat het in Nederland nog niet allemaal zo mooi als ze ons willen doen geloven! Schaf het eigen risico af! En breng de no claim regeling terug.

  Je reageert op
  Anti - schippers Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Petra
  Schreef op om 15:12

  Bart, weet jij ook hoe het in Portugal geregeld is?

  Je reageert op
  Petra Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • r bachoe
  Schreef op om 12:47

  ik ben nederlander afgekeurt en woont in suriname maar wil een zorg verzekering in nederland afsluiten wie kan mij helpen met de vraag

  Je reageert op
  r bachoe Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Gerrie Vermeulen
  Schreef op om 14:41

  Hoe werkt het in Spanje.
  Als je in Nederland 100% bent afgekeurd en afhankelijk van een wia ?.

  Je reageert op
  Gerrie Vermeulen Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Pim1949
  Schreef op om 11:01

  Hoogste tijd voor @NLzorgfonds. Hoe meer mensen zich nog vóór 15 maart 2017 aansluiten, hoe sneller de boel socialer wordt georganiseerd en we van het dure zorgstelsel af zijn. Teveel macht bij zorgverzekeraars (gedoogd door neoliberale fracties in Tweede Kamer), teveel gegraai in de zorg kassen door te dure managers en te grote instellingen met (daardoor) extra maar teveel managementlagen. De kosten van terugkeer naar een meer sociaal stelsel, kunnen volledig worden betaald uit de opbrengsten van de vereenvoudiging van het stelsel. Eén zorgverzekeraar met één basispolis en hooguit 3 aanvullende verzekeringen voor mondzorg en extra’s. Scheelt 60 verschillende polissen en voor iedereen gelijk. Premie mag inkomensafhankelijk om de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen.

  Je reageert op
  Pim1949 Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • william de Wit
  Schreef op om 07:29

  In 2014 kreeg ik tijden mijn vakantie in Frankrijk steeds meer pijn aan mijn linker heup. Zo erg zelfs dat we onze vakantie afbraken en naar huis gingen. Omdat ik het jaar daarvoor nog in België woonde en dus wist hoe het daar werkt, besloot ik om, voordat ik terug naar Nederland zou rijden eerst het AZ in Turnhout (B) aan te doen en melde mij via de spoed opname aldaar.. Ik had immers een reisverzekering. Er werden meteen foto’s gemaakt van mijn heup. Waaruit bleek dat ik dringend een specialist moest raadplegen. Ik kon een uur later al bij een specialist in datzelfde ziekenhuis terecht. Die constateerde een bot infarct in mijn linker heup. Conclusie, er moest een heupinplantaat. (nieuwe heup) worden geplaatst. Ik zou de volgende dag al geholpen kunnen worden. Omdat ik niet meer in België woonde en dus voor mijn zorg in Nederland aan mijn ziekenfonds toestemming moest vragen, kon ik daar niet meteen op ingaan. Helaas had mijn zorgverzekeraar (CZ) geen contract met dit ziekenhuis. Ik moest dus in Nederland opzoek naar een ziekenhuis. Uiteindelijk kon ik binnen 14 dagen terecht bij Viasana in Mill. Uiteindelijk alles goed gekomen. Maar wat denkt u dat de kosten van het ziekenhuis in België waren? Ik kreeg immers de rekening zelf omdat ik niet meer was verzekerd. Enkele foto’s en een specialist geraadpleegd. Let op! Nog geen € 50,-. Kom daar in Nederland maar eens mee weg.

  Je reageert op
  william de Wit Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Reinald Snel
  Schreef op om 11:13

  Ik moet ieder jaar op gesprek ivm epilepsie. Het universitaire ziekenhuis in Nederland rekende daar op een gegeven moment het bedrag voor van €1184,- Dit betreft uitsluitend een gesprek van max 15 min met een arts. Er volgt geen onderzoek of wat dan ook, alleen een gesprek. Het blijkt dat de prijs van dit consult NIET vast staat, en per ziekenhuis kan verschillen. Ik ben hierzelf al jaren mee bezig om dit soort wanpraktijken bij de verzekeraars en de minister onder de aandacht te brengen, maar zonder resultaat. Het feit is dat van die €1184,- het meeste door de verzekering wordt betaald, en ik alleen mijn eigen risico betaal. Aangezien de rekening toch betaald moet worden, is het niet moeilijk te bedenken dat premie van de zorgverzekeraars hierdoor flink stijgt.

  Ik ben ook in Belgie bij het universitair ziekenhuis Antwerpen gaan informeren.
  Dezelfde “behandeling” kost daar €25,-
  Leuk detail is dat die €25,- NIET wordt vergoed, maar die €1184,- wel (met aftrek eigen risoco).
  Hoe krom wil je het hebben.
  Het wordt tijd dat de politiek is kijkt naar de landen om ons heen..

  Je reageert op
  Reinald Snel Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Cor Deflers
  Schreef op om 21:52

  Nederlandse regering zijn uitzuigers van de laagste en middeninkomens,de ouderen chronisch zieken en ouderen werklozen en gepensioneerden worden vreselijk benadeeld als dank voor hun vaak zware arbeid gedurende lange jaren

  Je reageert op
  Cor Deflers Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Kroes
  Schreef op om 14:56

  Woon nu 21 jaar in Frankrijk. Gezondheidszorg groots! Enige malen opname: 2 x epilepsie, 1 x longoperatie. Zorg en nazorg geweldig?

  Je reageert op
  Kroes Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • chris schouten
  Schreef op om 04:37

  dit fijne zorgverzekeringstelsel wat wij hier in nederland mogen genieten hebben wij aan ons zelf te danken. in de tijd dat het zorgverzekeringsstelsel zoals we dat nu kennen en waarin geen solidariteitsbeginsel aanwezig is is ons niet door de strot gedrukt maar is door ons geaccepteerd. de werkenden gingen op de vvd stemmen vooral vanwege de hypotheekrenteaftrek, de vvd is er in beginsel natuurlijk niet voor de werkende klasse. de pvda kroop en kruipt steeds meer tegen rechts aan en heeft al haar idealen (de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten) al lang over boord gezet en is nu een partij voor de door haar zelf in het leven geroepen “middenklasse” d.i. het deel van de werkende klasse dat het dichtst tegen de bourgeoisie aankruipt. van de burgerlijk democratische partijen is van links tot rechts weinig goeds te verwachten wat betreft ziekenzorg, sociale zekerheid en solidariteit. als werkende of niet meer werkende is het m.i. zeer belangrijk te beseffen waar je belangen liggen en waakzaam te zijn met betrekking tot onze verworvenheden, waar voor en na de oorlog voor is gestreden zodat wij het allen goed konden hebben is de laatste decennia in sneltreinvaart afgebroken en wij nederlanders zijn ziende blind geweest en hebben dit alles zonder enige tegenstand geslikt. als de overheid je verplicht een product (zorgverzekering) af te nemen en dan degene die dit product verkoopt (zorgverzekeraars) zelf de prijs laat bepalen dan kun je er op rekenenen dat dat niet voordelig voor je uitpakt.

  Je reageert op
  chris schouten Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • g koeleveld
  Schreef op om 14:28

  te gek van woorden oudere kunnen hun medicijnen niet meer betalen een schande

  Je reageert op
  g koeleveld Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • J. Oostra
  Schreef op om 09:20

  Wij zijn woonachtig in Spanje, en daar is het zorgstelsel aanzienlijk goedkoper voor de bevolking en beter geregeld dan in Nederland.

  Je reageert op
  J. Oostra Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Yvonne Vermeer pool
  Schreef op om 07:17

  Belachelijk!!!
  Niet meer te betalen ,wat overblijft is maar doodgaan!!!

  Je reageert op
  Yvonne Vermeer pool Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • Bart
   Schreef op om 13:53

   Rustig, mevrouw.

   Je reageert op
   Bart Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • peter kuijpers
  Schreef op om 23:53

  Graaiers gaan gewoon door in 2017/2018 eigen bijdragen op 500/700 euro! Het volk in Nederland onderneemt niets! Den Haag heeft vrij spel. Zij gaan gewoon door met de uitbuiting! Minder zorg minder thuishulp ze verstrekken goedkope medicijnen met allerlei bijwerkingen. Mensen moeten maar zien of ze nog wel fatsoenlijk geholpen worden schandalig. Zie ouderenzorg geestelijke zorg schandalig land is Nederland gaat ze puur om het geld! De mens is in dit land niet meer in tel

  Je reageert op
  peter kuijpers Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • w.p. frank
  Schreef op om 16:21

  waarom zijn de kosten in duitsland stukken goedkoper dan in nederland. B.v. Had een steentje in mijn oog, was weekend en betaalde samen met mijn medicijnen nog geen 70 euro. en waarom zijn er in nederland veel artsen bij verschillende ziekenhuizen werkzaam. dat maakt de zorg ook niet goedkoper en de wachtlijst langer. spec. is maar 2 dagen aanwezig op het ziekenhuis.

  Je reageert op
  w.p. frank Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • hmunstege
  Schreef op om 18:26

  kijk maar naar solidariteit in andere landen

  Je reageert op
  hmunstege Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • R. Paape
  Schreef op om 10:17

  Ik vind dat ze het in Engeland het beste voor elkaar hebben dat moeten ze hier ook maar invoeren

  Je reageert op
  R. Paape Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • Tom V
   Schreef op om 11:02

   @R. Paape

   Je maakt een grapje zeker? De gezondheidszorg in Engeland is kwalitatief gezien veel minder dan in Nederland, zie ook onderzoek van Euro Health Consumer Index (EHCI). Het mag dan misschien goedkoper zijn in Engeland, maar beter? Dacht het niet.

   Je reageert op
   Tom V Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
  • Stefan meesters
   Schreef op om 06:20

   De gezondheidszorg mag hier dan beter zijn, echter het zorgstelsel stevent af op een bankroet. Sinds de invoering van de liberalisering van de zorg is de marktwerking doorgeschoten en dreigt het onbetaalbaar te worden , Het failliet gaan van het systeem is aanstaande. Het gehele systeem moet opnieuw worden ingericht waarbij de zorgverzekeraars niet langer degene zijn die bepalen. Want wat is in uw ogen een mensen leven waard!

   Je reageert op
   Stefan meesters Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • Carmen Rijsdijk
  Schreef op om 18:03

  Ter vergelijking met het zorgverzekeringssysteem in Suriname zou ik meer informatie willen over zorgverzekering mn in Nederland.

  Je reageert op
  Carmen Rijsdijk Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Leo vd Klei
  Schreef op om 15:50

  Wonende in Spanje en betalend in twee landen; moet ik zeggen dat het Centro de Salud hier in Spanje voor ons prima werkt. de prijs /kwaliteit verhouding is t.o.v Nederland goed te noemen.
  Dat wij ook nog eens in Nederlands premie betalen voor de AWBZ en Zf is natuurlijk niet te billijken.
  Terwijl de hele infrastructuur er hier in Spanje voor handen is mogen wij er geen gebruik meer van maken alleen er maar voor betalen.
  We hebben er ons in het begin druk en kwaad over gemaakt maar hebben ingezien dat het weinig uitmaakt; we zitten hier in onze derde en laatste levensfase en genieten van iedere dag in dit heerlijke land

  Je reageert op
  Leo vd Klei Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Strube
  Schreef op om 10:40

  Engeland heeft m.i. Het beste zorgstelsel. Hier in Nederland kunnen veel mensen geen zorg meer afnemen. Ook ik val onder deze groep. Mijn hartmedicijnen moet ik zelf betalen. Als ik zou komen te overlijden in de ambulance dan moeten mijn nabestaanden de kosten betalen. Zelfs voor de ambulance, is dat niet schofterig, flink rekenen voor een noodsituatie? Mijn besluit staat vast, ik laat mezelf de volgende keer niet meer opnemen of afvoeren. Ik onderga en sterf als het zo uitkomt. Kan geen zorg betalen, ik heb nog maar 50% van mijn zuurverdiende inkomen over sinds ik ziek ben. Als een mens niet meer kan in Nederland wordt men in de armoede gestort. Nederland is helemaal niet solidair. Alles wordt afgepakt of tot een minimum gereduceerd. Eigenlijk mag je alleen nog maar betalen, maar verder niks meer verwachten van de maatschappij. Mijn moeder zei wel eens; kind, als je in dit land iets gaat mankeren tel je niet meer mee. Dat wilde ik nooit geloven maar helaas constateer ik dat ze gelijk had. We mogen blijven leven om van te plukken.

  Je reageert op
  Strube Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Raina
  Schreef op om 20:25

  Dit is het beste idee wat ik ooit gehoord heb. Als student zijn ziektekosten niet te betalen. Vorig jaar één keer naar de uroloog geweest en een drie keer urine op kweek laten zetten en ik zat aan m’n eigen risico en nog steeds zonder diagnose. Nu zit slaap ik al een week niet door kiespijn, maar vrees voor de zorgkosten die ik niet kan betalen als ik naar de dokter of tandarts ga.
  Ik betaal dus maandelijks verplicht mijn zorgverzekering zonder dat ik ooit langs de dokter ga, omdat ik dat niet ook nog eens kan betalen.

  Je reageert op
  Raina Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • ellie waterham van riemsdijk
  Schreef op om 20:55

  de kosten reizen hier de pan uit zijn veel mensen die niet naar een arts gaan de angst om door gestuurd te worden en dan gelijk al aan die 385 euro vast te zitten hou echt heel veel mensen tegen omdat ze niet weten hoe ze dat betalen moeten en dan kunnen ze wel zeggen mag in gedeelte maar de premie elke maand lieg er ook niet om

  Je reageert op
  ellie waterham van riemsdijk Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • rook
  Schreef op om 18:54

  Als in duitsland wonende gepensioneerde vind ik het AWBZ gebeuren pure diefstal. Ik zal nimmer gebruik maken van een zorginstelling in nederland maar ben toch verplicht verzekerd. Dat is m.i. gelijk aan een reisverzekering terwijl je nooit op reis gaat. Ergo gelegaliseerde diefstal.

  Je reageert op
  rook Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Pieter
  Schreef op om 22:14

  Als je het artikel van het CBP leest zal de conclusie veranderen.
  http://www.cpb.nl/publicatie/toekomst-voor-de-zorg
  In Nederland is zorg dan relatief duur, maar andere landen kennen andere problemen.
  In Nederland is er zorgtoeslag, dat heb je in Duitsland niet.
  Gevolg is dat in Duitsland veel meer mensen niet naar de dokter gaan omdat ze het niet kunnen betalen. Ik citeer: Ongeveer 6% van de Nederlanders had problemen met de toegang tot medische zorg vanwege de kosten, in Duitsland had 25% deze problemen en in Zweden 10%.

  Je reageert op
  Pieter Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Sjef
  Schreef op om 12:09

  Gewoon weer op ,n socialepartij stemmen bv. SP of PVDA en geen protest PVV.

  Je reageert op
  Sjef Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • chris schouten
   Schreef op om 04:51

   voor dat sociale hoef je bij de pvda niet meer te zijn sjef, dat hebben ze al lang overboord gegooid, zie bijvoorbeeld die fijne participatiewet die de pvda met liefde omarmd. om echt iets te veranderen zouden wij tegenstanders van het huidige zorgverzekeringstelsel zich moeten organiseren en via lidmaatschap van een politieke partij en dan denk ik aan de sp en vanuit de vakbonden, de maatschappelijke organisaties in de wijken enz druk uit moeten oefenen op het beleid.

   Je reageert op
   chris schouten Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
  • Bart
   Schreef op om 13:55

   Leuk dat u ons wilt laten weten op welke partij u stemt!

   Je reageert op
   Bart Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • Amphibious Man
  Schreef op om 19:03

  U bent wel vergeten dat je in Belgie vrije keuze van arts hebt. Ook hoef je voor specialistische hulp niet eerst 20 maal een bezoek aan een huisarts brengen voordat hij zijn zegen geeft om een specialist te bezoeken, nog krijgt de huisarts daar een ‘standby’ premie van 15 EUR ieder maand. Verder zijn er in Belgie weinig tot geen wachtlijsten voor specialistische zorg. Wel belangrijk om er bij te melden denk ik zo. Niet Nederland mooi praten dat de medicijnen er goedkoper zijn want dat is onzin.

  Je reageert op
  Amphibious Man Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • Petra Stijnen
   Schreef op om 21:24

   wat deze meneer zegt klopt in ieder geval wat de medicijnen betreft. Ik haal mijn medicatie voor de slijm op te lossen in België daar het daar meer als de helft goedkoper is als hier in Nederland deze medicatie werd een vijf jaar geleden niet meer vergoed terwijl ik het dagelijks nodig heb i.v.m. mijn ziekte. Ditzelfde geld voor nog enkele andere medicijnen.

   Je reageert op
   Petra Stijnen Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
  • J.populiers@assuralis.nl
   Schreef op om 08:50

   Ben blij met deze vergelijking, echter voor wat betreft België is de research onzorgvuldig geweest. Naast het feit dat medicijnen nergens zo duur zijn dan in Nederland -en dus een stuk voordeliger in België- zijn ook de ziekenhuiskosten bij opname een fractie van de kosten in Nederland. Dat had ook meegenomen mogen worden in het onderzoek.

   Je reageert op
   J.populiers@assuralis.nl Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • Susan Meerleveld
  Schreef op om 02:39

  In het stuk hierboven bent u vergeten te vermelden dat in Duitsland het hele gezin, inclusief studerende kinderen tot 27 jaar, gratis mee verzekerd is met de verzekering van de hoofdinkomer. Ook zijn de aanvullende verzekeringen spot goedkoop in Duitsland. Voor 3-8 euro per maand, afhankelijk van leeftijd en geslacht, ben je aanvullend verzekerd. Eigen bijdrages kennen ze daar wel. Ziekenhuisopname/kuuroord a 10 euro per dag met een max van 100 euro. Ook bepaalde tandarts behandelingen komen voor eigen rekening maar zijn goedkoper dan hier in Nederland. Op medicatie betaal je max 10 euro per keer eigen bijdrage.

  Je reageert op
  Susan Meerleveld Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Mirde leegwater
  Schreef op om 09:22

  Als de regering de farmaceutische industrie hier in Nederland is zou aanpakken die mogen zelf bepalen wat ze vragen voor medicatie’s dan zou de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar kunnen zijn.En mensen die voor een sneetje in hun vinger naar een huisarts gaan mogen ze best een bijdragen vragen voor iets waar ze zelf een pleister op de wond kunnen doen maar de zorgverzekering reizen hier de pan uit.Puur om de kas van de regering te spekken.Dit moet een keer stoppen!!!!!

  Je reageert op
  Mirde leegwater Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • dk belmer
  Schreef op om 14:43

  Frankrijk goed geregeld

  Je reageert op
  dk belmer Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • Bart
   Schreef op om 13:56

   Klopt, goed hè?

   Je reageert op
   Bart Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • Bregtje
  Schreef op om 01:35

  Wij denken dat we hier in Nederland zo’n goed zorgstelsel hebben en zo’n Gied sociaal zekerheidsstelsel. Maar dit is allang niet meer zo! Je bent beter af als je in Duitsland, België of een Scandinavisch land woont, om maar een paar voorbeelden te noemen. In Nederland heeft men de afgelopen jaren enorm gekort op de lage inkomens en voorzieningen voor de lage inkomens, zoals het ziekenfonds. Het gevolg is grote armoede bij 1 miljoen Nederlanders. De rijken worden alsmaar rijker. Men moet in Nederland weer meer gaan doen aan solidariteit, ook in de zorg. Zodat arme mensen ook weer naar de tandarts of fysiotherapeut kunnen net als in België en Groot-Brittanie. En laat de rijken maar meer betalen voor hun zorg. Die kunnen het missen en gaan altijd nog 5x per jaar op vakantie.

  Je reageert op
  Bregtje Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Appie
  Schreef op om 14:43

  De zorgverzekeraar beslist zelf de hoogte van de premie ??? Dacht echt wel dat de Maffia van DenHaag dat in hun oortje fluisterde wat het mag kosten en dat hele eigenrisico verhaal. Wie vertelde de zorgverzekeraars dat ze een buffer op moesten bouwen, helaas dan weer niemand die ze vertelt dat het buffer overschot niet terug hoeft na betalende burger.

  Je reageert op
  Appie Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Henk Slot
  Schreef op om 23:38

  Mijn zorgpremie is hoger dan mijn hypotheek en dan komen daar het eigen risico en de eigen bijdrages nog overheen. Ik betaal mij blauw aan de zorg die ik nodig heb (Ik ben meervoudig chronisch patiënt) De zorgverzekeraars bepalen waar ik behandeld mag worden en dat is lang niet altijd mijn keuze. Mijn medicijnen worden met de dag duurder terwijl men in het buitenland maar een fractie van dat bedrag betaald. Ook wordt het steeds moeilijker om aan mijn medicijnen te komen. Veel is niet meer verkrijgbaar in Nederland. Ik vind dat ik opgelicht wordt door de zorgverzekeraars.

  Je reageert op
  Henk Slot Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • martin schenkels
  Schreef op om 12:00

  in vergelijking met andere landen is het Nederlandse stelsel ronduit asociaal. Werklozen, al of niet in de Bijstand, en vooral NUG-gers, mensen zonder inkomen, zijn financieel vaak niet eens in staat te betalen, noch de premies, noch het eigen risico En dan krijgen ze ook nog eens boeytes, die ze dus ook niet kunnen betalen.. En de rijken betalen niet naar rato van hun inkomen, maar liften wel mooi mee op een voor hen zeer goedkoop stelsel. Asociaal dus.

  Je reageert op
  martin schenkels Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Wil
  Schreef op om 16:55

  Even reageren op het eerste, Nederland wil altijd de slimste en beste van de klas te zijn.De pvda in nederland is ook helemaal het padje kwijt en kijk nu komen ze met deze krankzinnige opmerking. En de gewone man waar zijn voor zouden moeten staan kan dan voor de kosten opdraaien…
  Dan een opmerking ik woon in Belgie en werk in nederland de medicijnen in Belgie zijn niet duurder maar in Belgie zijn ze wat slimmer en de huisartsen denken hierbij aan hun pactienten en in de regel is alles goedkoper dan nederland.
  2e in nederland MOET alles duurder, dankzij vvd en nu ook coalitie genoot pvda……prachtig toch alles voor de top en niets voor de mensen die het hard nodig hebben.

  Je reageert op
  Wil Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • John Karim Oort
  Schreef op om 16:13

  In Nederland is het eigenlijk zo dat je werk als een straf kan zien.
  Met een uitkering heb alle wettelijke voordelen die een werkende nier heeft.
  Persoonlijk zit ik plusminus €1500 euro per jaar boven de sociale norm voor gezinnen en kan dientengevolge nergens aanspraak op maken.
  Ik zou graag naar een andere grotere sociale huurwoning willen verhuizen maar heb hier geen recht meer op dankzij Mark Rukke en D-trick Samson.
  Geld voor een vrije sector huurwoning heb ik niet en al helemaal geen geld voor een koopwoning. Met een koopwoning zou ik rond de 82 jaar oud zijn en dan moet hij afbetaald zijn, dat zie ik niet meer gebeuren. Waarom werkt de oude manier van zorg zoals in België nog steeds. In Nederland wordt je als werkende door de staat aan alle kanten genaaid.

  Je reageert op
  John Karim Oort Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Johan
  Schreef op om 08:06

  Ze maken het hier alleen maar duurder zodat ze al die gelukzoekers uit die Afrikaanse en Arabische landen kunnen gaan onderhouden !
  De gewone nederlander moet dat maar opbrengen.
  En over weinig tijd maken al die gelukzoekers het hier
  uit.
  Kijk maar eens in de 2e kamer !
  Hoeveel Fatima”s en Alie”s lopen daar al rond ?
  Neen heel dit land gaat naar de ****** ! Met al die
  gelukzoekers hier.
  Eerlijk is eerlijk ! Door al die bezoekers , die nooit
  meer weggaan word alles duurder.

  Je reageert op
  Johan Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • Fatima
   Schreef op om 17:50

   Dag Johan,

   Je oordeelt nogal sterk merk ik in dit bericht. Heb je zelf weleens kennis gemaakt met andere culturen en met vluchtelingen bijvoorbeeld? Hun kant van het verhaal gehoord en gezien?

   Koos jij er wel zelf voor om in Nederland geboren te worden?

   Als het systeem in NL er op is gebouwd om mensen te onderhouden dan is dat onze fout en niet die van ‘nieuwe bezoekers’ hier toch. Zit je zelf in de politiek of doe je lokaal iets aan het brengen tot vernieuwing of verandering?

   Mvg,

   Fatima

   Je reageert op
   Fatima Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • Johan
  Schreef op om 07:42

  Ze denken hier in Nederland dat de zorg een van de beste van Europa is ,! ,
  Nauw, in Belgie is die een stuk beter dan hier !
  De kwaliteit is beter , en de doktoren zijn veel verder met hun techniek !
  Hier in Nederland is het gewoonweg een geldkwestie.
  De zorgverzekeraars sterven van het geld wat ze in kas hebben , maar
  ondanks al deze reserves word de zorg duurder.
  Voor vele mensen die in de financele problemen zitten , ligt de oorzaak
  bij het betalen van de maandelijkse premie !
  Die is gewoonweg te hoog !
  Alle omringende landen hebben een socialer
  en goedkoper systeem voor de zorg.
  Maar hier in Nederland willen ze gewoonweg
  het onderste uit pot zuigen , zodat de mensen
  afhankelijk worden van steun .
  Ik snap niet dat w7j dit blijven accepteren van
  deze regering !?

  Je reageert op
  Johan Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • hero
   Schreef op om 18:32

   precies johan

   Je reageert op
   hero Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
  • Bart
   Schreef op om 13:57

   Precies, Hero.

   Je reageert op
   Bart Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • Estelle
  Schreef op om 22:57

  Jammer dat zo weinig mensen zich realiseren, dat de regering helemaal machteloos is als wij als burgers ons eindelijk eens verenigen en gewoon collectief weigeren nog langer aan dit hele geprivatiseerde shitsysteem mee te werken. Als iedereen nou gewoon collectief weigert de premies en het eigen risico te betalen, dan heeft de regering geen poot om op te staan. Ook de politie en de militairen worden onderbetaald en ook die hebben behoefte aan kostenverlaging en verlaging van de belastingdruk. Na 15 jaar individualisering en 1-op- 1 alle slechte dingen van Amerika overnemen onder het motto ieder voor zich en god voor ons allemaal wordt het tijd voor een frisse wind en eenheidsdenken i.p.v. individualisering en verdeel en heers politiek.

  Je reageert op
  Estelle Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Mandra
  Schreef op om 10:14

  Hier in Nederland is alles anders ook bij de zorgverzekering, denkelijk man de omringende landen zie jij gelijk dat in Nederland alles om de portefeuille van de boeven gaat, overheid verzekeraars. In Nederland was een goede regeling in de zorg, maar een regering moest dat zo nodig omzetten zodat er de zorg te duur geworden is en dat die verse figuren het dikke portemonnee nog dikker laat worden, het systeem is gewoon oplichterij en diefstal. Het is aan de tijd dat in Nederland deze oplichters opgepakt worden en voor gericht gesteld. Het is aan de tijd dat er een betaalbare zorg komt zonder eigen bijdrage zoals in de rest van Europa.Ik denk dat 80%van de Nederlander ook zo denkt. Wij worden in Nederland gewoon opgelicht op alle fronten.

  Je reageert op
  Mandra Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Mandra
  Schreef op om 10:09

  Hier in Nederland is alles anders ook bij de zorgverzekering, denkelijk man de omringende landen zie jij gelijk dat in Nederland alles om de portefeuille van de boeven gaat, overheid verzekeraars. In Nederland was een goede regeling in de zorg, maar een regering moest dat zo nodig omzetten zodat er de zorg te duur geworden is en dat die verse figuren het dikke portemonnee nog dikker laat worden, het systeem is gewoon oplichterij en diefstal. Het is aan de tijd dat in Nederland deze oplichters opgepakt worden en voor een gericht gesteld

  Je reageert op
  Mandra Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Loeske
  Schreef op om 18:23

  We kunnen hier dus niks mee, we wonen in Nederland en zullen het daar mee moeten doen. Maar waarom kost alles zoveel, waarom heeft een arts iemand nodig voor aan de balie te zitten, dat kan hij ook zelf, iets minder patienten inplannen, maar wel gelijk alle onderzoeken op 1 dag en dezelfde dag de uitslag. Het kan wel degelijk zo! In Belgie werken specialisten zo, stel ik heb ’s ochtends een afspraak, ik doe mijn verhaal, krijg een onderzoek, er worden foto’s/scan gemaakt, bloed geprikt en heb ’s middags of laat in de ochtend mijn diagnose, een behandelplan, medicijnen, eventueel word ik ingepland voor een operatie. Er wordt gelijk door de arts een vervolgafspraak gemaakt. Dit alles in 1 dag door 1 persoon geregeld. Wachttijd voordat ik terecht kon,4 dagen.
  Nou Nederland kom maar op, ik wil dit ook zo.
  Afspraak in Nederland, wachttijd gemiddeld een maand, wachttijd in de wachtkamer een half uur zit je er zo. Oke dan ben ik binnen, vragen waar je voor komt, met een beetje geluk een onderzoek. Bloedprikken, foto’s, dit kan gelijk, een scan of een mri, wachttijd van 2 tot 6 weken, terug komen voor de uitslag, kost je weer een halve dag. Diagnose dus na 6 – 7 weken, medicijnen krijg je dan pas, want nu is er een diagnose gesteld. Kortom na een week of 7 weet ik wat er aan de hand is en kan de behandeling beginnen. In België 1 dag. In tussentijd ben ik niet gaan werken, want ik moet eerst even afwachten wat er aan de hand is, vaak gaat het zo. Misschien ben je wel gewoon aan het werk. Maar waarom duurt dit allemaal zo lang?? Terwijl het bij de buren in no- time geregeld is.
  Dan heb ik nog niks gezegd over een operatie, wachttijd gemiddeld 1 maand, dan ben je er, komt er een spoedgeval tussen, word je naar huis gestuurd. In België er komt een spoedgeval tussen, je moet langer wachten maar ze gaan niet naar huis voordat alle patiënten die op de planning staan geopereerd zijn.
  Geen secretaresse voor de afspraken, maar de arts die zelf de telefoon aan neemt en in plant, heerlijk toch. Wat ben ik toch blij dat in tegen de grens woon en een specialist in België heb.
  Het kan zoveel efficiënter en goedkoper!

  Je reageert op
  Loeske Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • Gonda
   Schreef op om 10:31

   Hallo Loeske, jij hebt blijkbaar geluk.Zo smootly als jij het beschrijft gaat het er in Belgie ook niet altijd aan toe.Vele specialisten hebben meerdere medische secretaressen zowel in de ziekenhuizen als in privepraktijken.En soms moet men heel lang wachten in de wachtzaal ook al heeft men een ‘afspraak ‘.Vaak moet men weken en ook maanden wachten eer men bij een specialist kan gaan of het moet echt dringend dringend zijn of men kan in nood steeds via spoed gaan.En idd.wordt men op het afgesproken tijdstip geopereerd en daarmee bedoel ik de afgeproken dag.

   Je reageert op
   Gonda Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • Petra
  Schreef op om 11:20

  In nederland word de belastinginkomsten niet gebruikt om een socialere zorgstelsel te hebben.voor arm en rijk betaald evenveel chronische zieken betalen zich scheel en hebben vaker een minder inkomen. Je zou ook inkomensafhangelijke zorg aan kunnen bieden……..wat veel socialer is en participatie ten goede komt.
  Hier gaat de inkomsten van de staats kas naar de eu, vliegtuigjes kopen, ons koningshuis………en andere gekke dingen. Voor de mindere inkomen een lagere premie aanbieden.

  Je reageert op
  Petra Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • Marijke.
   Schreef op om 03:20

   Ook ik ben chronisch ziek en zit ieder jaar in april al aan mijn eigen risico en dit is alleeen al door mijn medicijn gebruik.Belachelijk hier in dit land ik ben zelf ook niet de jongste meer maar ik vind het triest voor de nog oudere.De aow blijft steken pensioen omlaag maar alle kosten omhoog.Dit is de dank voor 51 jaar hard werken.

   Je reageert op
   Marijke. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • Marco
  Schreef op om 19:43

  Ik lees hier één en al kommer en kwel, mensen die het zogenaamd zo slecht hebben. Voorlopig zijn veel mensen die zo klagen allemaal van luxeartikelen voorzien, zoals de duurste smartphones, de uitgebreidste telefoniepakketten, een internetverbinding en een computer. Waarom klagen mensen toch zo?
  Moeten de mensen die wat meer verdienen nu werkelijk alles voor jullie betalen?
  Mensen die meer verdienen moeten meer belasting betalen, dus ze worden door de overheid gepakt. Als ze een huurhuis hebben die niet in de vrije sector valt moeten ze meer betalen, dus worden ze gepakt door de overheid. Zo zijn er 10-tallen regels die het leven voor iemand die wat meer verdient lastiger maakt.

  Er zijn zelfs al mensen die wat meer verdienen maar dankzij alles wat zij extra moeten aftikken, MINDER over houden dan mensen die een belastinggroep lager vallen. Is dat dan fair? Is dan alles wat telt de ikke-ikke-ikke mentaliteit?

  Kijk eens wat verder dan je neus lang is! Had zelf wat beter je best gedaan op school, had je diploma gehaald of steek je handen eens uit je mouwen!

  Je reageert op
  Marco Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • Adam Kuiper
   Schreef op om 20:50

   Wat je hier verteld kan ik me in vinden maar scheer niet iedereen over dezelfde kam.niet iedere neus is dezelfde. En niet iedereen kan goed leren en niet iedereen kan meer op toveren werken. Heb ik gedaan zolang ik kon en ben nu opgebrandt. Als ik nog kon dan graag.

   Je reageert op
   Adam Kuiper Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
  • Annette
   Schreef op om 23:17

   Hier gaan mijn nekharen van overeind staan……nadat ik 6 jaar als militair gewerkt heb en in een conflict situatie (ook voor uw veiligheid) geblesseerd raakte raakte ik mijn baan kwijt. Uiteindelijk belandde ik in de bijstand. Ik raakte van een zeer goed inkomen naar 700 euro per maand. Hiervan moet ik alles doen. Mijn huur van 350 euro (na aftrek van de huursubsidie) mijn gas water elektrisch van zo’n 130 euro mijn verzekeringen (wa etc) van zo’n 150 euro en mijn zorgverzekering van 100 euro…….dat is met elkaar 730 euro wat ik uitgeef aan vaste lasten terwijl ik eigenlijk ook nog moet eten…….helaas is mijn uitkering te hoog om recht te hebben op de voedselbank………..besparen op gwe wordt lastig, ik douche noodgedwongen 1x per week (terwijl dat normaliter 2x per dag was) en de afwas en de was spaar ik ook op tot 1 afwasbak water en 1 wasmachine per week. Verder heb ik in de winter veel kaarsen branden en een dikke trui. Ook heb ik geen televisie of dure smartphone. Wel heb ik een mini laptop aangeschaft omdat ALLES van uitkering tot bankzaken tegenwoordig via Internet moet.
   Ik schrijf zo’n 10 sollicitatie brieven per dag en toch zit ik thuis.
   Geloof me als ik zeg dat ik mij regelmatig afvraag waarom “de vijand” niet goed gemikt heeft………
   Wilt u met mij ruilen? Ik zou namelijk graag een lastig regeltjes pakket hebben omdat ik wat meer verdoem. ……
   Oh en ik wil absoluut graag werken, maar de “makkelijke” baantjes als callcenters en tomatenplukken ben ik met mijn HBO voor over gekwalificeerd. …….De HBO banen ben ik niet geschikt voor vanwege mijn “handicap” .
   Bij het lezen van hersenloze reacties als de uwe heb ik er spijt van dat ik die kogel voor dit volk heb gevangen……..

   Je reageert op
   Annette Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
  • A
   Schreef op om 21:23

   Hoi Annette, puur uit interesse: kom jij niet in aanmerking voor zorgtoeslag?

   Je reageert op
   A Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
  • Henk
   Schreef op om 15:13

   Wie gaat er dan ook het leger in???

   Je reageert op
   Henk Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
  • Anita
   Schreef op om 13:28

   Ik weet niet waar dit op slaat Henk, de een zit in de bijstand de ander in het leger want die laatste hebben we ook zeer hard nodig. Een zeer ongepaste opmerking !!!!!!!!! De nederlandse regerering moet eens naar zijn buurlanden kijken want de zorg in bijvoorbeeld Belgie waar mijn man jaren bij diverse specialisten onder behandeling is geweest. /operaties/controles is goed geregeld. Wat ze hier in Nl doen is zoveel mogelijk uit de zorg schrappen en in Belgie wordt je zonder problemen geholpen. En de zorg is echt gericht op de patient, en je bent daar een mens en geen nr. Ja soms moet je langer wachten in de wachtkamer daar hebben wij geen probleem mee, want ze nemen toch de tijd voor je, hier in NL staan menig specialist nog net niet met een stopwatch klaar je de deur al uit te kijken.

   Je reageert op
   Anita Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
  • Corrien
   Schreef op om 18:57

   Marco, is het bezit van een smartphone, laptop en internet verbinding een luxe? Laat me niet lachen, tegenwoordig moet je voor de meeste zaken, dit gewoon allemaal hebben, de banken hebben hun personeel ontslagen en de deuren zijn op slot, bij de meeste gemeenten moet je een internet afspraak maken, een DiGiD code zonder internet bestaat niet. je ziektekosten per brief regelen is uit de tijd van Napoleon. Belachelijk verhaal van jou. Er zijn veel mensen die zich de pleuris hebben gewerkt en buiten hun omstandigheden arm zijn geraakt. Veel en goed leren was ook niet voor iedereen weggelegd, we verschillen gelukkig sterk van elkaar.
   In dit land waar je het als zgn asielzoeker vaak beter heeft dan de gemiddelde autochtone mens welke bij de sociale dienst terecht komt is een schanddaad in ons land. Mijn Somaliese buurman heeft 11 kinderen 3 vrouwen, werk nooit en heeft het beter dan mijn broer welke met een hartoperatie thuiszit.
   Dit land is verkloot en zal verder verkloot worden door mensen die met allerlei vooroordelen zoals jij rondlopen.
   Dan lees ik het zielige verhaal van de militair, zeg mij niet dat jij uit idealisme naar een conflict situatie ging, jij ging voor de bonussen die boven op jouw salaris kwamen denk ik. Bovendien waarom moeten wij in een ander land oorlog voeren? Wij hebben genoeg problemen hier, elke dag moorden in de grote steden.
   Het verzorgingsstelsel is verrot en veel te duur vanwege de gelukzoekers die hier komen en gewoon hun gezin achterlaten in de zo “gevaarlijke”landen. We worden dik belazerd, of zit je te slapen?

   Je reageert op
   Corrien Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
  • Zonneveld
   Schreef op om 10:16

   Probeer eens rustig na te denken. Meningsvorming is belangrijker dan menigsuiting.
   “De hel dat zijn de anderen” sartre

   Je reageert op
   Zonneveld Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
  • Fritsl
   Schreef op om 14:48

   Marco niet iedereen heeft het geluk om in een normaal en goed functionerend gezin te zijn geboren en op 1 plek te wonen. Er zijn ook mensen die als kind gewoon moeten mee verhuizen van provincie naar provincie ,dorpen scholen ect.dus je moet steeds opniew beginnen,dan de omscholing waar je gegarandeerd een baan krijgt is ook flauwekul,solliciteren of je moet goeie papieren hebben(maar als je werkloos bent mag je niet gaan leren,je moet alleen solliciteren)Je schrijft leuk maar ik ben regelmatig op het arbeids bureau geweestt en als je ergens op reageert is het werk altijd al voorzien.Het is niet zo gemakkelijk met veel werklozen de bazen maken de regels,en dan de flauwekul dat Nederlanders sommige banen niet willen klopt ook niet helemaal ook ik heb voor werk in de kassen gesolliciteerd kwam ik niet voor in aanmerking,later hoorde ik dus dat ze Liever Polen hebben.

   Je reageert op
   Fritsl Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
  • Marijke
   Schreef op om 03:22

   Heb jij al 51 jaar gewerkt en als je pensioen hebt en steeds maar gekort word.Ik denk van niet want anders was je reactie waarschijnlijk ook anders als nu.

   Je reageert op
   Marijke Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • jan
  Schreef op om 09:27

  Al die mensen die klagen ik vind het ook erg dat wij zo moeten leven geen enkele dubbeltje voor een gewoon leven . Voor leuke dingen .kinderen . Heb ik geen geld over het is toch erg . Als we nou de premies en eigen risico.s een stop zetten . Dan denk ik dat we met z.n allen verder komen dan de straat op om te demonstreren . Hoe vaak is er al gedemonstrret voor zorg . Ze doen wat ze willen en zolang wij niet een nederland worden dan gaan ze door met alles duurder maken . 60miljoen voor huis op knappen abnormaal . Dure auto die ons konings paar heeft abnormaal .en dan de directeuren en ministers met zoveel loon per jaar . Het is gewoon verschrikkelijk wat ze met ons nederlanders doen . Alles is crimineel vanuit de regering . Laten ze die maar eens op water en brood zetten . Bah vieze nare nederland . En dan die verschrikelijke buitenlanders die hier voor het zeggen hebben . Laten e dat nog verder gebeuren . Ik doe mee om de verzekeraars te boycotten .

  Je reageert op
  jan Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • jan
   Schreef op om 18:20

   zolang wij hier klagen gebeurt er indd ook niets we krijgen steeds minder om uit te geven toch alles wordt maar duurder gemaakt en de zorgpremie springt daar torenhoog uit we moeten naar een ander systeem want dit komt niet goed hier we zouden de handen ineen moeten slaan en met zn allen hiertegen in gaan we zijn een zeer tam volkje geworden en den haag vind dit wel fijn veel mensen hebben geen geld om fatsoenlijk boodschappen te doen is toch niet best hier in dit land ben echt benieuwd waar dit schip strand want dat gaat gebeuren dit kan toch echt niet zo meer

   Je reageert op
   jan Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • hetti
  Schreef op om 17:59

  Wij slikken alles.maar dan ook echt aĺles. Zolang wij alles slikken zullen ze ons meer en meer afnemen. Klagen vanachter de oc heeft geen enkele zin. Is alleen maar slecht voor je bloeddruk. Dus mensen…. of de straat op en je laten horen of je stil houden. Mijn opa zou zeggen…. slecht? Nee zo slecht hebben we t niet anders lieten de mensen hun vuist wel zien…. opa ik denk dat je gelijk zou hebben. Het enige wat wij doen is klagen. Daar zijn we goed in.

  Je reageert op
  hetti Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Joke Harcourt
  Schreef op om 13:37

  Mijn schoonouders wonen in Stockton-on-Tees in Engeland, zijn op hoge leeftijd en hebben totaal geen hulp in hun huishouden. Is er een mogelijkheid via de sociale voorzieningen dat ze bv. 1X per week een huishoudelijke hulp kunnen krijgen zoals in Nederland? Iemand die komt helpen met zwaardere huishoudelijke activiteiten zoals stofzuigen, keuken schoonmaken en dat soort dingen? Op dit moment zijn mijn man en ik te logeren bij hun. Mijn schoonmoeder word doof en schoonvader blind en dement.

  Je reageert op
  Joke Harcourt Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • wouter
  Schreef op om 11:44

  Vergelijking iz erg beperkt en financieel, financieel zijn we gewoon niet meer sociaal door inkomensafhankelijkheid te schrappen. Dat asociale neemt alleen toe

  Maar bijv alleen in Nederland heb je een verwijzing van je arts nodig voor bezoek specialist. We zijn super betuttelend.. Ook is wat zgn alternatief is ook in elk land behoorlijk verschillend. Tevens worden bepaalde ziektes in bepaalde landen totaal genegeerd en ben je op familie en vrienden aangewezen voor hulp….

  Dus een veel te beperkt beeld dit …

  Je reageert op
  wouter Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • bello
  Schreef op om 00:44

  Zolang de gulden niet terug komt zullen we nooit meer welvaart kennen dankzij harry potter balkende die nu bij zorgverzekeringen werkt die ons met euromunt en verplichte zorg heeft genaaid heb ik een ding te zeggen val k…. dankzij jullie is dit land naar klotte

  Je reageert op
  bello Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Karel
  Schreef op om 03:47

  Wanneer staan wij NL op ik hoop dat dit voor ons een PUNT is bij de volgende verkiezingen. Laten wij 1 zorgverzekering krijgen en niet zoveel waar allemaal miljoenen liggen. Terwijl er mensen zijn die echt de premie niet meer kunnen betalen. Er komen partijen bij allemaal eigenbelang hun portemonnee spekken maar opkomen voor de medeburgers ho maar.
  Ik hoop dat iedere NL eens kritische kijk, en anders gewoon thuis blijft als er gestemd moet worden dit is de enige manier, Laten wij nu allemaal eens opkomen dat het zo niet langer kan!!!

  Je reageert op
  Karel Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • Tresia
   Schreef op om 07:14

   het gaat totaal de verkeerde kant op ,
   zo het land word om zeep geholpen op deze manier,
   Geen werk en weinig inkomsten voor velen
   De kosten rijzen de pan uit,en voor velen onbetaalbaar het systeem van vroeger was beter,boven de 45.000 per jaar particulier weer verzekeren de rest ziekenfonds ,
   Ik vind dat er tegenwoordig meer zakken vullers in de regering zitten
   dan er voor de bevolking opkomen in zitten,
   jammer want zo help je je eigen land om zeep

   Je reageert op
   Tresia Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • Miranda
  Schreef op om 14:07

  handig om je in te verdiepen als je emigratiewensen hebt!

  Je reageert op
  Miranda Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • Bart
   Schreef op om 13:59

   Heb je dat dan? Ik hoop het niet, Miranda 😉

   Je reageert op
   Bart Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • thea
  Schreef op om 23:31

  Weet iemand mij te vertellen hoe de zorgverzekering gesteld is op curacao?
  En als particulier?

  Je reageert op
  thea Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Carla
  Schreef op om 23:03

  Tsja ik weet niet goed wat ik van dit bericht moet vinden? hebben wij hier wat aan?
  geen idee! jullie wel? Ja goedkoper in een ander land jaja daar heb ik wat aan

  Je reageert op
  Carla Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • J
   Schreef op om 12:54

   Ja, er zijn mensen die naar een ander land gaan en dus hier veel aan hebben…

   Je reageert op
   J Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
  • Bart
   Schreef op om 14:01

   Miranda van hierboven wil misschien emigreren, dus dan is het wel handig.

   Je reageert op
   Bart Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • leo
  Schreef op om 19:05

  Lijkt bijna op de zorg usa hier in Nederland.
  Wij zijn Nederlanders en pikken het gewoon allemaal

  Je reageert op
  leo Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • dennis
   Schreef op om 22:13

   in zo verre… dat wat zij gratis krijgen betalen wij dik voor, namelijk een enorm uitgekleed zorgpakket.
   en dit gaat alleen maar erger worden.

   Je reageert op
   dennis Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
  • ANTON AUS TIROL
   Schreef op om 08:15

   carla doe niet zo dom gekkie

   Je reageert op
   ANTON AUS TIROL Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • e.kipp
  Schreef op om 15:43

  in dit mooie nederland kan iedere een die kamerlid is zijn zaken makkelijk vullen .
  zet de burger in de kou neem hun geld ( spaargeld ,eigen huis af ) door veel belasting te laten betalen stop iedereen in een bejaarden tehuis en laat ze zelf de kosten voor zorg maar betalen dan ook ff verplicht verzekeren zo dat wij als kamerlid een bij baantje kunnen neme als commissaris in een verzekeringsmaatschappij die we door de strot van de Nederlanders douwen en zo ook ff veel belasting aftrek maken door veel te reizen en ja de kosten die we maken voor de luch of een nieuwjaars pary kunnen we ook wel declaren en wij als lullige nederlanders pikken dit wanneer g

  Je reageert op
  e.kipp Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • rene
  Schreef op om 15:05

  het hier verschrikkelijk met het ziekenzorg en de ziekenfondsen boeven , niet luisteren naar de klanten en mensen in de schulden zetten , dat kunnen ze als de beste . DUS ik zeg van af 2016 niet meer betalen voor de mafia zorg ,JA MAFIA ZORG
  ben er echt klaar mee , en ik denk ik niet de enige dus betaal niet meer , wij in de schulden en de bazen van het ziekenfonds bedrijf maanden op vakantie en bonussen
  :((

  Je reageert op
  rene Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Jenni
  Schreef op om 18:00

  Nederland is verschrikkelijkkkk met de zorgsysteem. Het liefst zie ik een hele grote zware protest waar heel Nederland en kabinet op zijn kop staat want er mag heel wat veranderen in de Nederlandse zorgsysteem. Nl mag een voorbeeld nemen aan Frankrijk of Engeland!! Verder kan je ook nog als nederlandse burger flink dokken hier aan belastinggeld. totaal niet omkijkend naar de burgers met lagere inkomens. Ze maken het ons ook nog eens moeilijk door de zorgverzekering te verplichten waardoor de verzekeraar alle macht heeft op de burgers . Mijn vader bv. gaat nooit naar huisarts en nooit naar tandarts hier(gaat in het buitenland naar tandarts en betaald zelf de kosten)maakt ook totaal geen gebruik van de zorgpakket en nog moet hij ongv 120 euro betalen en zorgpremie en eigen risco is toch absurd? ik noem dit piraterij maffia die aan de macht zijn! Bahhhhh bahhhhhhh

  Je reageert op
  Jenni Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • jenny
   Schreef op om 07:25

   Wees blij dat je Vader nooit ziek is, voordeel van Franse gezondheidszorg is het solidariteitsprincipe: hoe zieker je bent, hoe minder je betaalt aan zorg. Zo betalen chronisch zieken geen ziektekosten,dat zou hier ook moeten zijn .

   Je reageert op
   jenny Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
  • verhofstad
   Schreef op om 11:55

   ik betaal wel aanvullende verzekering ik heb suikerziekte ik woon in frankrijk en ik ben dan ook chronisch ziek

   Je reageert op
   verhofstad Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • Jaap mooyer
  Schreef op om 19:12

  Hier in dit K . T land steelt de roverheid ook nog eens 70 miljard van ons zorg premie. Dit heeft staats secretaris van Rijn een paar weken geleden zelf opgebiecht want dat geld hadden ze nodig voor andere zaken. zoals Brussel en uitkeringen voor asielzoekers en voor de rechtszaken tegen minister Opstelten zijn pedofile vriendjes. Dit land is gewoon het duurste land van de euro zone.

  Je reageert op
  Jaap mooyer Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Martien
  Schreef op om 19:22

  Heb u de nieuwe berekening van de zorgtoeslag al thuis ???
  Krijgt u nog zorgtoeslag ???
  Weg met die dieven in Den Haag !!!!

  Je reageert op
  Martien Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • maria
  Schreef op om 23:53

  tuurlijk heb je hier geen wachtlijsten meer omdat de mensen met een laag inkomen het eigen risico niet kunnen betalen.dan wordt het vanzelf rustiger in het ziekenhuis. wacht maar tot we 20 jaar verder zijn als deze mensen met een ernstige aandoening een dure behandeling nodig hebben wat dat gaat kosten.
  dan worden inderdaad de zorgkosten duur

  Je reageert op
  maria Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Wijma
  Schreef op om 11:24

  Van ons stelsel wordt een klein select groepje stinkend rijk! De graaiers hebben het voor het zeggen. Hier moeten wij allemaal voor betalen. Wanneer wordt Nederland eens GOED wakker! Direct afschaffen alle zorgverzekeraars. Terug naar het oude vertrouwde ziekenfonds!

  Je reageert op
  Wijma Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • Piet
   Schreef op om 19:10

   Niet gebaseerd op feiten. Lees statistieken van CBS en CPB voordat je deze PVV/SP onzin roept. Er is geen enkel bewijs dat ziekenfonds goedkoper wordt, wel zijn er tig redenen waarom het nog veel duurder wordt.

   Je reageert op
   Piet Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
  • Andre Kalkwarf
   Schreef op om 20:43

   Graag een onderbouwing van je reactie Piet .

   Je reageert op
   Andre Kalkwarf Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
  • Peters
   Schreef op om 10:35

   @Andre. Een onderbouwing van Piet is in dit geval niet nodig. Er juist bewijs nodig dat het ziekenfonds goedkoper zou zijn dan de huidige gereguleerde marktwerking.

   Het klopt dat de PVV/SP geen enkel onderzoek en geen enkel bewijs heeft over dat het ziekenfonds goedkoper zou zijn of beter zou werken. Zorg dan voor dat bewijs en overtuig ons SP! Maar roep geen onzin. Onderbouwing van deze partijen zou op zijn plaats zijn, maar die is er gewoon niet.

   Ziekenfonds zus, ziekenfonds zo. Onderbuikgevoelens zijn het. Niet meer dan dat.

   Je reageert op
   Peters Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
  • jan
   Schreef op om 18:23

   ik vind dat heel goed gezegd wijma volgens mij denken we er allemaal zo over

   Je reageert op
   jan Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
  • Maiwald
   Schreef op om 23:09

   Juist!

   Je reageert op
   Maiwald Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • Hans
  Schreef op om 23:51

  Zo zie jemaar weer.. In België betaal je echt niet veel voor de zorg! Belgen staan versteld als je verteld dat je 120 euro pm betaald en ook nog eens 375 euro eigenrisico!
  In België betaal je als GEZIN rond 90 euro per jaar!. Hier betaal je pp rond 120 euro per maand!

  Belgen betalen veeeeeeeel minder aan zorgverzekering
  Belgen betalen veeeeeeeel minder aan de rot autobelasting (ik betaal 270 per kwartaal, en voor de zelfde auto betaal je in België 300 euro per jaar!!!!)
  In Frankrijk heb je helemaal geen autobelasting, en de zorgkosten zijn super laag!

  En hier blijven ze verdorie de premies verhogen. Elke jaar een tientje bij! Onbegrijpelijk, terwijl ze zeggen dat de medicatie etc goedkoper is geworden voor inkoop. Bahh bahh

  Je reageert op
  Hans Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • Karel Leijtens
   Schreef op om 11:37

   Straks bij de verkiezingen maar gewoon VVD en CDA stemmen. ( zeker vergeten wie voor deze ziektekosten verzekering hebben gestemd?) Wel allemaal klagen maar nooit eens een actie ondernemen. Na 10 jaar klagen is het alleen maar slechter en oneerlijker geworden. Nog nooit heeft iemand ook maar 1 steentje tegen het raam in Den Haag gegooid. We zijn een stel makke schapen geworden en ook de PVDA. We krijgen wat we verdienen. De rijke rijker en de arme dommer en armer.

   Je reageert op
   Karel Leijtens Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • harr
  Schreef op om 15:03

  In Engeland het beste .

  Je reageert op
  harr Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • johan de croon
   Schreef op om 12:56

   Hehe, eindelijk eens een reactie op de vraag, namelijk hoe het in andere landen geregeld is, namelijke “welk land heeft het het beste voor elkaar”. Toch zal het ook in Engeland niet gratis zijn (wat zo op het eerste gezicht wel het geval lijkt te zijn), de kosten voor de NHS zullen ongetwijfeld een groot deel van de belastinginkomsten opslokken en die worden ook door de inwoners betaald.

   Je reageert op
   johan de croon Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • harr
  Schreef op om 15:00

  ouderen zijn de pispaal met de kerst.
  Geen konijn of kip helaas.
  Je wordt er boos over dit hadden vele ouderen niet gedacht.
  Witte kerst was vroerger leuker als nu.

  Je reageert op
  harr Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • harr
  Schreef op om 21:36

  De overheidsschatkist blijft hier in Nederland dichter en dichter.
  Iedere Nederlander zou gratis zorg moeten krijgen wat betaald wordt door de overheid en geen eigenrisico.
  Op naar het Engelse systeem.

  Je reageert op
  harr Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • lia
   Schreef op om 10:07

   Op papier wel. In de praktijk heb je ellenlange wachtlijsten.

   Je reageert op
   lia Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • jan
  Schreef op om 19:37

  Klagen helpt niet. Het stemmen op een partij die NIET het privatiseren en commercialiseren hoog in het vaandel heeft staan helpt wel.

  Je reageert op
  jan Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Boss
  Schreef op om 08:52

  En in de basisverzekering nog steeds niet de meest voorkomende behandelingen zoals fysiotherapie. (die van daaruit dan volledig vergoed wordt) Waarom wel kraamzorg en dergelijke in de basis, gooi dat bijvoorbeeld in de aanvullende verzekering. Meer mensen zullen gebruik maken van fysio en niet van kraamzorg. Maak op maat verzekeringen. Heb je in ieder geval meer keuze, nu wordt de basisverzekering je door je strot geduwd. En wat gebruik je daarvan? In het algemeen huisarts, medicijnen en ziekenhuiszorg en meer niet.

  Je reageert op
  Boss Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • harr
  Schreef op om 23:45

  Dan kan deze regering toch nog veel van Engeland leren.

  Je reageert op
  harr Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • rodger
   Schreef op om 02:58

   In de hele westerse wereld is het wat kosten betreft hetzelfde…ongeveer 10% van je nettoloon aan ziektekostenverzekering betalen is echt heel redelijk. Engeland kent ellenlange wachtlijsten of je moet weer naar een ziekenhuis 700 km verderop voor een bv een dagbehandeling.
   DIT ONDERZOEK IS VEEL TE BEPERKT
   Jolanda je huisarts wordt gewoon vergoed. ZO zwaar overdreven
   Het vroegere ziekenfonds kostte ook ruim 8% van je loon , dat is iedereen vergeten, en dan moest je ook nog bijverzekeren kostte ook nog zo’n 60 euro .
   GRATIS BESTAAT NIET

   Je reageert op
   rodger Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • Jolanda
  Schreef op om 21:41

  Vanaf 2015 ga ik niet meer naar de huisarts of welke arts dan ook.
  Wij kunnen het niet meer betalen en mocht ik onverhoopt een arm o.i.d breken,dan haal ik wel een rolletje ductape bij de Action.
  En mochten we iets ergers krijgen,jammer dan.
  Dan gaan we toch dood,dat is precies wat ze willen in Den Haag.
  Ze gaan letterlijk over lijken,ze willen alleen nog maar een superras overhouden.
  Wie wilde dat zo’n 70 jaar geleden ook??????

  Je reageert op
  Jolanda Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • london
  Schreef op om 09:46

  De informatie over Engeland klopt niet. Men betaalt wel degelijk voor de zorg door middel van national insurance, een percentage van je salaris. Buiten dat betalen veel werkgevers niet door bij ziekte.

  Je reageert op
  london Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Johan J
  Schreef op om 12:37

  De zorgverz in Nederland kost per 1 Jan 2015 1368€ +375€ eigenbijdrage ,dus in totaal 1743€ op jaarbasis , zo zie je maar , je word naakt uit gekleed . en de verzekeringsmaatschappijen de potten vullen , is dat gerechtigheid.

  Je reageert op
  Johan J Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Erik
  Schreef op om 02:56

  Lang leve het vrije Nederland waar men verplicht is een basis verzekering af te sluiten.. 4000 per gezin per jaar is niks, daar bovenop eventueel medicijnen, wil je geen verzekering omdat je van mening bent je eigen zorg betalen goedkoper is, dan mag dit niet..

  Geen klaagzang, maar een serieuze oproep aan iedereen om hier over na te denken, 4000 Euro in de lucht gooien kan altijd nog

  Je reageert op
  Erik Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • john degast
  Schreef op om 13:07

  het wordt dehoogste tijd dat we een europeesche zorg verzekeringkrijgen waar alle landen hun verzekeringen in doen en dan komt er waarschijnlijk een goede ge middelde uit aceppbaar voor iedereen dus ook voor ouderen

  Je reageert op
  john degast Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • Rob
   Schreef op om 07:47

   Als alles zo nodig via Brussel geregeld moet worden…waarom dan de zorg niet? Laat alle lidstaten een vast bedrag per inwoner afstaan en regel de zorg door heel Europa hetzelfde. Nu gaan mensen voor snellere behandeling naar het buitenland en declareren de reiskosten. Bovendien zijn alle problemen rond wanbetaling van zorgpremie (uit armoede) meteen van de baan als alles door de overheid wordt geregeld. Weg met die graaiers van de zorgverzekeraars met hun decadente bonussen etc. !

   Je reageert op
   Rob Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • Aderitus Dakhi
  Schreef op om 20:52

  En hoe zit met Italië? ik moet over Italië zorgstelsel en het verschil met de zorgstelsel in Nederland op school presenteren.
  Ik hoop dat iemand mij hier kan helpen 🙂

  Je reageert op
  Aderitus Dakhi Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • Piet
   Schreef op om 19:13

   In Italië was lange tijd genoeg geld met een populaire president, die naar het volk luisterde. Italië is nu zo goed als failliet, maar dat is geloof ik een bijzaak.

   Je reageert op
   Piet Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • Rene
  Schreef op om 20:26

  Klaag Klaag Klaag , daar zijn we als individu erg goed in hier in Nederland wanneer in Brazilie het buskaartje 25 cent duurder word dan staan er duizenden op straat om te demonstreren en wij hier roepen dan, wat een rare mensen daar , maar wanneer onze fijne regering ons weer meer geld voor de zorg uit ons zak klopt dan doen we niets , we gaan door met klagen als individu ook omdat we niet sociaal en solidair meer zijn hier in Nederland en dat is precies waar s’lands regering ons wil hebben een klagend individu die domweg zijn verhoogde zorgpremie weer maandelijks betaald !

  Je reageert op
  Rene Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • Alicia
   Schreef op om 12:57

   Beste Rene,
   Niet domweg betaalt, want doe je dat niet dan krijg je van alle kanten “haaien” die toesnellen om dat laatste eigen van jou weg te happen. Probeer niet te betalen en jouw leven zal ellendig worden.
   Mocht je op een gegeven moment toch nog gelijk gegeven worden, dan blijft er van jouw zorgtoeslag toch ergens een paar honderd euros achter hangen en alle partijen blijven de vinger wijzen naar de andere, terwijl er drie vingers naar hen toe wijzen.
   Ik heb het opgegeven. Laat ze maar stelen want zelfs de rechters doen mee aan deze diefstal.

   Je reageert op
   Alicia Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
  • andre
   Schreef op om 10:28

   Ik ben het helemaal met je eens Alicia. Rovers zijn het en geven het voorbeeld aan het volk om te frauderen. Velen kunnen al niet anders meer omdat ze de vaste laten niet meer kunnen betalen. Dit allemaal voor de grote goden in Den Haag die na hun periode naar Brussel verhuizen en nog meer zakken kunnen vullen.

   Je reageert op
   andre Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • Andries Pascal
  Schreef op om 20:03

  Na 1 jaar in NL te wonen verbaast me idd hoe dat mensen enorme sommen jaarlijks moeten betalen zijnde ” zorgpremie ” . Waar is dan de financiële tegemoetkoming om de “zorg ” te kunnen betalen ? Wat doet NL met deze miljarden dan ? Gelukkig kan ik in B bij het ziekenfonds blijven, prima service, geen financiële zorgen en dat beetje maandelijkse afhouding op mijn loonfiche voel ik gewoonweg niet. Dus ca 150 Euro per jaar basisbijdrage is ok + bijna alle bedrijven in B kennen de ” hospitalisatieverzekering ” ..mee ingebouwd in loonsystheem. Ik begrijp nu hoe frustrerend de Nederlanders hierover zijn. Als je het hele jaar door gezond bent geweest…pech gehad en niet kunnen profiteren van die maandelijkse 100 euro…toch ? In NL staan ze op vele zaken vooruit tov van B …maar dit systheem is middeleeuws te noemen , jammer.

  Je reageert op
  Andries Pascal Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • Albert stoter
   Schreef op om 13:55

   Eindelijk een reactie van iemand die ervaring heeft met beide systemen.
   Laat iedereen die ons zorgsysteem probeert recht te praten, dit lezen.
   Verder kommentaar overbodig lijkt me.

   Je reageert op
   Albert stoter Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • Leo
  Schreef op om 16:39

  Even iets over het Belgische systeem van verzekeringen.
  In België moet je je rekeningen van de dokter/het ziekenhuis al dan niet meteen betalen. M.a.w., voorschieten. De verzekering betaalt terug, maar je krijgt niet alles terug. Je betaalt per behandeling dus een eigen bijdrage. Sommige mensen hebben wel recht op een verhoogde teruggave, gehandicapten, werklozen, maar dat is inkomensafhankelijk van het gezin.
  Voor de rest klopt het wel wat er allemaal in staat.

  Je reageert op
  Leo Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • lampoe
  Schreef op om 10:31

  woon met een klein prepensioen in frankrijk MOET maandelijks afdragen aan het CVZ ;
  172,51 AWBZ,CVZ bijdrage,66,04 CVZ nominale premie CVZ,91,05ZVW,CVZ en ik woon iet eens in NL ik mag mij in Frankrijk niet verzekeren,het MOET via CVZ door dit Moet en ben ik alleen per jaar al 3955,20 Euro kwijt en dan ben ik nog niet langs één dokter geweest laatstaan één ziekenhuiswaar ik ook nog eens een groot gedeelte zelf van de medicijnen en zorg moet betalen.
  AWBZ betaal ik maandelijks omdat het MOET, ik woon in frankrijk en zal niet terug keren in Nederland, ik betaal dus niet voor mij zelf maar voor de Kat zijn K..
  En dan in 2015 wordt het ook voor mij financieel er ook niet beter op, Nederland het land van de grote HARK en de GRAAIERS heb ik zo hard voor gewerkt in mijn leven.

  Je reageert op
  lampoe Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Carola en Rinus Bijkerk
  Schreef op om 14:28

  Vandaag een rekening ontvangen van onze zorgverzekeraar 588 euro en of we maar even 265euro willen betalen. En waarvoor……….. Het verwijderen van darmpoliepen bij mijn man in december 2013. Lekker snel zijn ze !!!!!
  Betalen voor ons samen voor 2014 2820 euro aan zorgpremie. Mijn man wordt doorgestuurd naar het ziekenhuis en “mag/moet” een behandeling ondergaan met als eindresultaat deze rekening.
  Werd al helemaal groen en geel van ellende want ik heb in 2013 een 30tal bestralingen gehad en bedacht me dat ik daar nog wel eens een rekening van kon gaan krijgen. Snel gebeld maar “gelukkig” was mijn eigen risico al op.
  Een ding weten wij heel zeker……… we gaan nu nog minder snel naar de huisarts want stel je voor dat ze je gaan doorsturen naar het ziekenhuis.
  Ben bang dat meer mensen zo zullen denken……..nee niet de regeringsmensen want die verdienen zat.

  Je reageert op
  Carola en Rinus Bijkerk Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • jan a de jong
  Schreef op om 08:01

  De zorgverzekering is voor veel nederlanders onbetaalbaar , 100 euro p/m en dan nog 350 euro eigenbijdrage , waar betaal ik die 100 euro voor als ik 350 euro eerst zelf moet betalen als ik een bezoek brengt aan de dokter of specialist en de medicijnen ,
  Als de zorgverzekeraars 1,5 miljard winst maken waarom word zorgverzekering elk jaar weer duurder , alles word schreeuwend duur in nederland het is niet meer op te brengen voor iemand met een pensioen . IK WIL HET ZIEKENFONDS TERUG

  Je reageert op
  jan a de jong Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • john degast
   Schreef op om 12:54

   min idee het zieken fonds terug zonder de grote graaier swe hebben langnoeg ge buffeld om een knappe zorg te verkrijgen maar de gelden verdwijn en en de graa iers vieren feest ook de fabrikanten van medicijnen

   Je reageert op
   john degast Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • diny
  Schreef op om 20:21

  Ik ben voor het oude systeem, want nu betalen we ons scheel en wat krijg je ervoor niks, voorbeeld: als je in het weekend kiespijn krijgt, neem maar een pilletje ergens finsdag schuif ik u er wel tussen, van te voren wel ff vragen of je verzekerd bent want bij sommige behandelingen is vooraf afspraken maken nodig, voorbeeld 2, mw jongsma in het verzorgingshuis, mag 1keer per week douchen en mag 1 keer per week even in de buitenlucht zitten, zelfs de gevangenis is beter, wanneer ik oud ben pleeg ik een overval!! En zo zijn er nog meer schrikbarende voorbeelden.. wie worden er nu gediscrimineerd en wie worden er uitgekleed door de refering!

  Je reageert op
  diny Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Willemien
  Schreef op om 11:44

  Voor de maandelijkse premie aanvullend en eigen bijdrage maak ik mij grote zorgen, mag al niet meer bij de 2 x jaarlijkse bezoek komen ( ben diabeet ) bij de internist komen een diabetisch .De maandpremie word duurder en over de eigen maar te zwijgen. Mijn vraag is deze wat doen ze met de maandelijkse betaling als je eerst je 365 euro moet opmaken? En nu word het nog duurder in 2015 ,je houd niets over aan het eind van de maand als alle rekeningen betaald zijn en dan moet ik nog eten. Dat gaat dan ook niet meer. Als het 1 europa is waarom dan niet ook dezelfde prijzen voor de zorg?

  Je reageert op
  Willemien Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • henning
   Schreef op om 13:30

   Waarom,is landen als denemarken,zweden enz,niet genoemt ??? Kijk naar,.— op you tube—cnn–denmarks healt care system. (archive) & quistions about the high cost of US,care ( Prelude ) Alles daar,is betalt via de belastingen, Ziekenfonds, plus alle bijdraage voor ziekenkosten.Awbz enz.. EIGEN bijdrage ligt on de inkomens. Een deense AOW,er,betalt via zn belasting ca,23 euro pr,md.ziekenfonds. En met aleen een aow,plus een kleine pension-ATP: is eigen bijdraage voor antibiotica, 15 CENT, omgerekent van kronen. NL;heb USA, systeem ingevoert.EN,het lijkt,als het is overgedraagen aan de maffia in NL:

   Je reageert op
   henning Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
  • henning
   Schreef op om 17:59

   I spanie, betaalt de AOW,ers,geen zorgpremie.Gratis artz,medicine,ziekenhuis enz. Potugal 220 euro pr,jaar.TOP. Er staaet, daat medicijnen zijn duurder in belgie,NEEE.goedkoopere. Zelve i spain. En waat kost de zorgverzekering in Italie, Griekenland. Toen i woonde in Frankrig,had ik gratis verzekering van MALADIE. En een top verzekering voor maar 32 euro pr,md. Ik betalte 20 euro voor vizite bij de artz.En krijgte 19 euro terug,van maladie. Betalte nietz voor mijn medicine !

   Je reageert op
   henning Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • Klaas
  Schreef op om 13:04

  dan nog aan E.J. Kuijper:

  Leven is slecht voor de gezondheid, je gaat er altijd aan dood.

  Deels heb je gelijk, maar ik vind dit zo’n dooddoener. Met jouw voorbeelden kunnen we hier tig A4-tjes vol typen wat je allemaal niet moet doen.

  Ik kan u er eentje bij geven: Verbied woningen te bouwen met beton. Beton is namelijk RADIOACTIEF (radon straling) en verhoogd de kans op longkanker met 20X

  Je kunt ook gewoon permanent binnen blijven zitten en niet verplaatsen, dan loop je het minste risico iets p te lopen.

  Het gaat er vooral om WANBELEID en ZAKKENVULLERIJ.

  Dat heeft als eens tot een oorlog geleid nog niet zo lang geleden. En omdat iedereen te stom is om eens een boek open te slaan, zijn we weer stomverbaasd. Ander probleem in dit land is: “Zo lang ik er maar geen last van heb is het goed”

  Ik heb zelf in diverse ziekenhuizen gewerkt als specialist en van de 40 uur werken kwam ik niet verder dan 20 uur van mijn kostbare tijd te kunne besteden aan onderzoek omdat er de godganse tijd vergaderd en her vergaderd wordt. Dan de debiel hoge salarissen, debiel hoge declaraties en ga zo maar door.
  En kijk eens naar verzekeringsmaatschappijen met hun MARMEREN gebouwen, Gispen interieur: DUUR DUUR DUUR DUUR en nog eens DUUR alleen het ALLER en ALLER duurste wordt gekocht en 3 jaar gebruikt en dan weer vervangen.
  Wist u dat 1 bureaustoel die in dit soort sectoren gekocht worden minimaal 3000 euro kosten???

  Je reageert op
  Klaas Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • Willemien
   Schreef op om 11:24

   Klopt heb altijd gewerkt bij grote bedrijven,.om de 1a2 jaar werden de kamers van de hoge omes vernieuwd . En je wilt niet weten wat een burostoel en dan nog het buro en de vergadertafel koste dan nog de duurste vloerbedekking de verbouwing bij iedere nieuwe directie het opnieuw verven enz.Want ja je wilt toch indruk maken op je zakenpartners enz. Ik als schoonmaakster had de nog nieuw vloerbedekking of meubels graag voor een redelijk prijsje willen meenemen.maar dat mocht niet. Stel je voor dat ik ook nog eens zo,n dure kamer zou krijgen dat past niet bij mijn beroep ,hoewel die eerlijk was.

   Je reageert op
   Willemien Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • E.J.Kuijper
  Schreef op om 21:08

  In plaats van alleen naar ziektekostenverzekering kijken wil ik graag een lans breken voor meer aandacht voor preventie in de gezondheidzorg !
  De gezondheidszorg is nu vooral ingericht op : heeft u klachten, dan gaan wij behandelen… Moet zijn : hoe voorkom ik dat ik dit soort klachten krijg
  Preventie tegen kanker, tegen hart en vaatziekten en CARA, .
  Begint bij de meest voorkomende oorzaken in beeld brengen.
  Begint met maatregelen treffen tegen roken, fijnstof, geknoei van voedingsmiddelenindustrie met ons voedsel, meer dagelijkse beweging enz.
  Als je bij de huisarts komt moet eerst de vraag vooraan staan of iemand wel gezond leeft. Holistische benadering van gezondheidszorg. Dat kan heeeeel veel persoonlijke elende voorkomen en is een belangrijke weg richting het betaalbaar
  maken van onze gezondheidszorg. Maar de farmaceutische industrie en naar geld jagende dure specialisten hebben daar niets aan. Het gaat ten koste van hun boterham. De gezondheidszorg als springplank naar rijkdom en succes, over de rug van zieke mensen. Totaal verkeerde grondhouding. Arts is een beroep geen baan.

  Sorry, moest even van mijn hart

  Je reageert op
  E.J.Kuijper Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • do
  Schreef op om 20:14

  Ik mis de vergelijking met de Scandinavische landen. Volgens mij zijn ze ook meer solidaire dan Nederland.

  Je reageert op
  do Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • jaap
  Schreef op om 15:47

  naast de opm van DJ Zuiver wil ik nog toevoegen dat door zorgtoeslag de premie via een omweg inkomens afhankelijk is. in zijn geheel een omslachtige werkwijze maar goed dat is een andere discussie

  Je reageert op
  jaap Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • D.J. Zuiver
  Schreef op om 10:23

  “…Wat wel opviel uit de vergelijking is het verschil in solidariteit. In Nederland is de zorgpremie niet afhankelijk van het inkomen, maar afhankelijk van de zorgverzekeraar…”

  Aantoonbaar onjuist en kwalijk dat de schrijver van het artikel dit zo formuleert: Elke maand wordt bij werknemers een (percentuele? dus inkomensafhankelijke!) premie ZVW ingehouden. Waar wordt deze dan voor gebruikt?

  Dus in tegenstelling tot wat Bart als schrijver van dit stuk poogt te schetsen is ook in Nederland de financiering van de zorg wel degelijk inkomensafhankelijk. De maandelijkse premie aan de verzekering wellicht niet, maar de inhouding ZVW die elke maand een hap uit het bruto salaris neemt wel degelijk!

  Je reageert op
  D.J. Zuiver Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • Toon
   Schreef op om 10:53

   Ik lees dat er maximumbedragen gelden waardoor de hoogste inkomens er vrijwel niets van merken. Zorg is wel inkomensafhankelijk maar de armeren betalen in verhouding dus veel meer. Dat kan en mag toch niet waar zijn! Nederland is helemaal niet solidair… Wanneer gaan we de straten op om te protesteren.

   Je reageert op
   Toon Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
  • D.J. Zuiver
   Schreef op om 12:14

   Het maximum ligt rond een jaarsalaris van 50K.
   Armen betalen in verhouding voor alles meer: als ik de helft verdien van jou en wij kopen hetzelfde brood is dat voor mij in verhouding duurder. Zou dat brood dan voor mij ook de helft moeten kosten? Alles lekker inkomensafhankelijk maken, zodat geld verdienen of succesvol zijn nog verder afgestraft wordt. Bril-jant plan…

   FEIT: Hogere inkomens betalen in euro’s al aanzienlijk meer dan gemiddeld, EN! zij hebben een lagere zorgconsumptie. Dus het meeste betalen en het minste gebruik maken. En jij wilt dat nog verder doortrekken?

   Nederland is een en al gedwongen solidariteit… ik zou liever zelf meer overhouden zodat ik zelf kan bepalen wie ik daarbij extra ondersteun (bv. arme familieleden) en hoe ik dat doe.

   Je reageert op
   D.J. Zuiver Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • dejong
  Schreef op om 08:19

  Vandaag het bericht dat de zorgpremie volgend jaar weer stijgt en tevens het eigen risico. Nl is superduur op dit gebied en de geboden zorg relatief slecht. Hoe lang moet dit nog zo doorgaan?

  Je reageert op
  dejong Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Piet Ruigrok
  Schreef op om 21:07

  Hogervorst als liberaal heeft de stommitrit uitgehaald
  om verzekeringsmaatschppijen bij een grote pot gelld te zetten
  tussrn patienten en medici.Dat is idioot. Die moeten winst maken,
  Reserveren en met veel personeel administreren en reguleren.
  Dit maakt alle mogelijkhrden kapot en degradeert iederren
  in de medische wereld. Mijn huisartdbschrijft nu medicijn A voor
  en ik krijg a. Goedkoper dus.
  Jongens, we moeten hiervan af.

  Je reageert op
  Piet Ruigrok Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • Laura
   Schreef op om 23:39

   Marktwerking in de zorg, hoezo a-sociaal.

   Je reageert op
   Laura Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • Yok
  Schreef op om 21:41

  Dat medicijnen in Belgie duurder zijn klopt van geen kanten. Mijn dochter is behandeld in Gent , daar krijg je gewoon de ziekenhuis rekening mee zodat je zelfs elk kopje thee ziet wat je hebt gekregen. Alles is er goedkoper, een dag opname 630 euro Zo n ziekenhuis moet je in Nederland maar eens zien te vinden. Men heeft er ook helemaal geen wachttijden. Er wordt topzorg geleverd en ook nog eens meer behandelingsmogelijkheden… dat alles voor minder geld…. Hier in Nederland wordt je als palliatief kanker patient helemaal uitgekleed… eigen risico..zorgbijdrage van ruim 600 euro per 4 weken ( dus 13 x per jaar) bijbetalen voor tal van medicijnen… en dan nog maar niet te hebben over hoe schofterig je wordt behandeld als je hulpmiddelen nodig heb… Het liefst krijg je kapotte en afgedankte troep waar je wel de hoofdprijs voor moet betalen… en dat alles terwijl ik 90% van de zorg zelf geef… Bijna ook nog eens door mijn eigen werkgever op straat gezet omdat ik meer dan overbelast ben door de thuissituatie… waar ik ook niet om heb gevraagd, Maar ja ik ben niet ziek? Per 1 januari wordt het nog veel gekker… Dan mag iedereen mantel zorg gaan geven,,,, zorg maar dat je geen ongenezelijke kanker krijgt mensen want dan zul je pas merken hoe goed men hier voor de zwakste medemens zorgt..NIET dus

  Je reageert op
  Yok Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Peter Roos
  Schreef op om 09:08

  Er wordt hier buiten beschouwing gelaten dat je in Nederland AWBZ premie betaald en de werkgever ZvW premie afdraagt en als je geen werkgever hebt ZvW zelf. Deze worden procentueel over het inkomen geheven. Dus hogere inkomens betalen uiteindelijk meer. Dit is wel aan een maximum gebonden. De premie die aan de zorgverzekering wordt betaald is maar een klein deel. Dit is niet veel anders dan in Duitsland.

  Je reageert op
  Peter Roos Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Jan
  Schreef op om 17:53

  Goede info. Mijn dochter woont in Engeland. Het was voor haar lastig om de juiste info. te krijgen. Met deze info. minder stress.

  Je reageert op
  Jan Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Th. Janssenhet
  Schreef op om 09:30

  Ik ben blij dat ik niet meer in Nederland woon waar is
  de solidariteit gebleven ? het is echt een kikkerland geworden BRRRRR

  Je reageert op
  Th. Janssenhet Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • MrPaul
  Schreef op om 09:29

  Schokkende feiten in dit artikel! Het blijkt, dat men zich in veel landen moet verzekeren TEGEN zorg. Ik krijg daar toch kafkaëske beelden bij….

  Je reageert op
  MrPaul Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Rick Heemskerk
  Schreef op om 21:17

  Mooi overzicht van de verschillende zorgsystemen in andere landen. Wel wil je adviseren het rapport toekomst voor de zorg van het CPB te lezen. Het zou mij niet verbazen als je dan een andere conclusie trok.

  Verder zou het ter aanvulling goed zijn te melden dat 50% van de zorg wordt betaald door een (inkomensafhankelijke) bijdragen die de werkgever over het loon betaald.

  http://www.cpb.nl/zoek?keys=toekomst%20van%20de%20zorg

  Je reageert op
  Rick Heemskerk Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op

Het laatste nieuws