Zorgpremie afhankelijk van leeftijd: solidariteit of discriminatie?

Zorgpremie afhankelijk van leeftijd: solidariteit of discriminatie?

Artikel door: Roy van Wensen - geen reacties

Zorgpremie afhankelijk van leeftijd: solidariteit of discriminatie?

ZorgpremieVerzekeraars die leeftijdsafhankelijke premies voor aanvullende zorg zijn in kaart gebracht.

Sinds de laatste jaren kiezen steeds meer zorgverzekeraars voor het aanbieden van aanvullende zorgverzekeringen die leeftijdsgebonden zijn. Dat betekent dat jongeren gemiddeld minder betalen voor bijvoorbeeld aanvullende fysiotherapie- of tandartspakketten dan ouderen. In sommige gevallen kan de premie van een ouder iemand wel drie maal zo hoog zijn als de premie van een jong persoon.

Basisverzekering

Voor de basisverzekering, die dekking geeft voor zaken uit het basispakket, geldt dat verzekeraars zelf de premie mogen vaststellen. Voor het vaststellen van de basispremie mag er echter geen onderscheid worden gemaakt in de leeftijd van verzekerde. Bovendien is de acceptatieplicht van toepassing, dat betekent dat je, ongeacht jouw leeftijd, geslacht en zorgverleden niet kan worden geweigerd voor de basisverzekering.

Leeftijdsafhankelijke aanvullende zorgverzekering

Voor aanvullende zorg liggen de regels anders: verzekeraars hebben geen acceptatieplicht en mogen zelf bepalen of ze de premie laten afhangen van iemands leeftijd. Dat doen ze omdat ouderen gemiddeld vaker een tandarts, therapeut of homeopaat bezoeken dan jongeren. Dat drijft de zorgkosten voor de verzekeraar omhoog. Om de kosten te compenseren betalen ouderen meer dan jongeren. Deze jongeren en studenten zijn namelijk over het algemeen gezonder en zullen ze zich daarom minder vaak beroepen op de dekking van hun aanvullende zorgpakketten.

Jongeren hebben vaak minder te besteden en kiezen ze daarom minder vaak voor een aanvullend pakket. Met een korting op de aanvullende verzekeringen willen zorgverzekeraars jongeren lokken een verzekering af te sluiten om zo meer draagkracht te creëren voor de oudere verzekerden.

Leeftijdsdiscriminatie?

Veel van onze bezoekers geven aan dat zorgverzekeraars in hun ogen doen aan leeftijdsdiscriminatie en dat de solidariteit van ons zorgstelsel te wensen over laat.

Wie doen het niet?

ZorgWijzer.nl deed onderzoek naar alle verzekeraars en de premies die zij hanteren voor bepaalde leeftijdscategorieën. Hieruit bleek dat (gelukkig voor ouderen) het grootste deel niet werkt met leeftijdsafhankelijke premies. Jongeren en ouderen betalen daar dus evenveel. Voorbeelden zijn: OHRA, PNOzorg, Bewuzt en Anderzorg.

Wie doen het wel?

Bij de zorgverzekeraars die wel kijken naar leeftijd, liggen de verschillen voor jongeren en ouderen het verst uit elkaar bij FBTO van Achmea. Hieronder een voorbeeld van de premieverschillen voor bepaalde aanvullende modules bij FBTO:

FBTO

Het is opvallend dat voor bijvoorbeeld gezichtzorg (brillen en lenzen) en therapieën, 65-plussers maar liefst twee tot drie keer (238 tot 321 procent) meer betalen dan jongeren dat doen. En dat terwijl de dekking exact hetzelfde. Voor de duidelijkheid, FBTO hanteert vijf leeftijdscategorieën, naarmate je in een hogere leeftijdscategorie valt, betaal je steeds iets meer zorgpremie.

Ook VGZ, CZdirect en Zilveren Kruis hanteren variabele premies voor de aanvullende zorgpakketten. Voor het duurste pakket betalen verzekerden bij Zilveren Kruis in de oudste leeftijdscategorie 67 procent meer voor zorg dan een jong persoon uit de laagste leeftijdscategorie.

Dan zijn er ook nog verzekeraars (zoals De Friesland en ONVZ) die alleen een variabele premie hanteren voor tandheelkunde.

Let bij vergelijken op leeftijdsafhankelijke premie

Het is belangrijk dat je bij het vergelijken van je zorgverzekering goed let op de verschillen in premie afhankelijk van de leeftijd. Een goedkope zorgverzekering voor jongeren hoeft niet per definitie een goedkope zorgverzekering voor ouderen te zijn. Ben je wat ouder en zit je nu bij één van de genoemde zorgverzekeraars die een leeftijdsafhankelijke premie hanteren? Dan kan het in jouw geval voordelig zijn om over te stappen.

Volgende week zullen we een handige leeftijdsfilter toevoegen aan onze zorgvergelijker. Daarmee zie je als bezoeker direct de premie voor de aanvullende zorgverzekering die voor jouw leeftijd van toepassing is. Zo voorkomen wij onverhoopte verassingen.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.