Laatste nieuws

Wat is een internet zorgverzekering?
– Koen Kuijper

Wat is een internet zorgverzekering?

Wat is een internet zorgverzekering?

Een internet zorgverzekering heeft vaak een lagere zorgpremie dan een reguliere zorgverzekering. Maar hoe komt dat precies en wat zijn de verschillen ten opzichte van een ‘normale’ zorgpolis? Het aanbod van een dergelijke online zorgverzekering is dit jaar weer met een uitgebreid.

In dit artikel leg ik uit wat een internetverzekering is en hoe deze zich verhoudt met andere zorgverzekeringen.

Academisch ziekenhuis niet gedekt met budget zorgverzekering
– Bart Koenraadt

Academisch ziekenhuis niet gedekt met budget zorgverzekering

Academisch ziekenhuis niet gedekt met budget zorgverzekering

Wil jij voor 2015 een budget zorgverzekering afsluiten? Houd er dan rekening mee dat je mogelijk geen volledige vergoeding ontvangt voor kosten bij een academisch ziekenhuis. Dit stelt de patiëntenfederatie NPCF. Het is goed voor de kwaliteit dat zorg steeds specialistischer wordt, maar dan moet deze zorg wel voor iedereen beschikbaar zijn.

Nederland kent acht academische ziekenhuizen. Naast de budgetpolis kan er ook gekozen worden uit de natura en restitutie zorgverzekering, waarbij wel academische zorg volledig wordt vergoed.

14 dagen bedenktijd na overstap van zorgverzekering
– Bart Koenraadt

14 dagen bedenktijd na overstap van zorgverzekering

14 dagen bedenktijd na overstap van zorgverzekering

Als jij overstapt naar een andere zorgverzekeraar heb je altijd nog 14 dagen bedenktijd om de wijziging alsnog ongedaan te maken. Dit kan zonder opgave van reden en kosteloos. Als je dus gaat overstappen van zorgverzekering zit je nog nergens definitief aan vast de eerste twee weken.

Wist je ook dat bij een overstap de oude zorgverzekeraar automatisch voor je wordt opgezegd?

Verschillen budgetpolis Zilveren Kruis, CZ, VGZ en Menzis
– Koen Kuijper

Verschillen budgetpolis Zilveren Kruis, CZ, VGZ en Menzis

Verschillen budgetpolis Zilveren Kruis, CZ, VGZ en Menzis

De grote zorgverzekeraars bieden sinds dit jaar een budget zorgverzekering aan, waarbij het aantal gecontracteerde ziekenhuizen en zorgverleners beperkter is en de zorgpremie goedkoper. Zilveren Kruis Achmea, CZ, VGZ en Menzis hebben ieder weer een dergelijke budgetpolis in 2015, maar wat zijn de precies de onderlinge verschillen?

Bij hoeveel ziekenhuizen kun je hiermee terecht en in hoeverre wordt niet-gecontracteerde zorg vergoed? Lees voor de antwoorden dit artikel.

Overstappen zorgverzekeraar lastig voor chronisch zieken
– Koen Kuijper

Overstappen zorgverzekeraar lastig voor chronisch zieken

Overstappen zorgverzekeraar lastig voor chronisch zieken

Chronisch zieken en gehandicapten zijn erg afhankelijk van de hulpmiddelen en voorzieningen die zij nodig hebben voor hun gezondheid om in de maatschappij te blijven functioneren. Bij overstappen naar een andere zorgverzekeraar kunnen er echter problemen ontstaan. Zorgverzekeraars sluiten namelijk zorgcontracten af met leveranciers van hulpmiddelen wat ook invloed heeft op de hulpmiddelen die je hebt afgenomen of nog gaat afnemen.

Ook mensen voor mensen die onder de zorgverzekeringswet vallen en een pgb hebben, is het niet eenvoudig om te wisselen van zorgverzekering.

Overgangsregeling van AWBZ naar Wmo en Wlz in 2015
– Koen Kuijper

Overgangsregeling van AWBZ naar Wmo en Wlz in 2015

Overgangsregeling van AWBZ naar Wmo en Wlz in 2015

Mensen die in 2014 nog zorg ontvangen vanuit de AWBZ zullen volgend jaar onder een nieuwe of andere wet gaan vallen, namelijk de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), en/of de jeugdwet. Echter hebben veel van de mensen die op dit moment een AWBZ-indicatie hebben, recht op een overgangsregeling.

Dat betekent dat zij in 2015 (of een deel van 2015) recht houden op de zorg die vermeld staat op de AWBZ-indicatie. Wat zijn deze overgangsregelingen precies en op wie hebben zij betrekking?

Zorgverzekering in 2015; wat gaat er veranderen?
– Bart Koenraadt

Zorgverzekering in 2015; wat gaat er veranderen?

Zorgverzekering in 2015; wat gaat er veranderen?

De zorgkosten, premie en eigen risico gaan omhoog, de langdurige zorg wordt hervormd en het basispakket wordt in 2015 gewijzigd. In dit artikel worden alle veranderingen van de zorgverzekering volgend jaar benoemd.

Wist je bijvoorbeeld dat zorgverzekeraars volgend jaar niet-gecontracteerde zorg niet meer hoeven te vergoeden? Komende maanden kan heel Nederland weer een nieuwe zorgverzekering gaan uitkiezen en deze informatie kan helpen bij het maken van een keuze.

AWBZ: alle wijzigingen op een rij
– Koen Kuijper

AWBZ: alle wijzigingen op een rij

AWBZ: alle wijzigingen op een rij

De AWBZ wordt in 2015 hervormd. Alle AWBZ taken zoals we die nu kennen, gaan volgend jaar over in nieuwe of andere, bestaande wetten. Het komt er op neer dat zorgverzekeraars en gemeenten er meer taken bij krijgen en ook beter moeten  gaan samenwerken.

Maar wat houden alle wijzigingen precies in voor de zorgbehoevenden en wie is er nu verantwoordelijk voor het organiseren en aanbieden van de zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking?

Goedkope zorgverzekering?

Wij van Zorgwijzer helpen je bij het kiezen van een passende en goedkope zorgverzekering.

Vergelijk zorgverzekeringen