Laatste nieuws

Ik wil overstappen, maar heb ik dan wel vrije artsenkeuze?
– Bart Koenraadt

Ik wil overstappen, maar heb ik dan wel vrije artsenkeuze?

Ik wil overstappen, maar heb ik dan wel vrije artsenkeuze?

De vrije artsenkeuze is een belangrijk punt geworden bij het kiezen van een nieuwe zorgverzekering voor 2015. Door de komst van de budgetpolis is deze vrije keuze niet altijd meer gegarandeerd. Toch zijn er nog legio zorgverzekeraars die nog wel een vrije artsen- en ziekenhuis keuze bieden. In onze zorgvergelijker worden de verschillende type polissen ook gescheiden.

Ook wordt er in dit artikel de verschillen tussen de budget, natura en restitutiepolis omschreven.

6 reacties
Wat is een internet zorgverzekering?
– Koen Kuijper

Wat is een internet zorgverzekering?

Wat is een internet zorgverzekering?

Een internet zorgverzekering heeft vaak een lagere zorgpremie dan een reguliere zorgverzekering. Maar hoe komt dat precies en wat zijn de verschillen ten opzichte van een ‘normale’ zorgpolis? Het aanbod van een dergelijke online zorgverzekering is dit jaar weer met een uitgebreid.

In dit artikel leg ik uit wat een internetverzekering is en hoe deze zich verhoudt met andere zorgverzekeringen.

1 reactie
Academisch ziekenhuis niet gedekt met budget zorgverzekering
– Bart Koenraadt

Academisch ziekenhuis niet gedekt met budget zorgverzekering

Academisch ziekenhuis niet gedekt met budget zorgverzekering

Wil jij voor 2015 een budget zorgverzekering afsluiten? Houd er dan rekening mee dat je mogelijk geen volledige vergoeding ontvangt voor kosten bij een academisch ziekenhuis. Dit stelt de patiëntenfederatie NPCF. Het is goed voor de kwaliteit dat zorg steeds specialistischer wordt, maar dan moet deze zorg wel voor iedereen beschikbaar zijn.

Nederland kent acht academische ziekenhuizen. Naast de budgetpolis kan er ook gekozen worden uit de natura en restitutie zorgverzekering, waarbij wel academische zorg volledig wordt vergoed.

1 reactie
14 dagen bedenktijd na overstap van zorgverzekering
– Bart Koenraadt

14 dagen bedenktijd na overstap van zorgverzekering

14 dagen bedenktijd na overstap van zorgverzekering

Als jij overstapt naar een andere zorgverzekeraar heb je altijd nog 14 dagen bedenktijd om de wijziging alsnog ongedaan te maken. Dit kan zonder opgave van reden en kosteloos. Als je dus gaat overstappen van zorgverzekering zit je nog nergens definitief aan vast de eerste twee weken.

Wist je ook dat bij een overstap de oude zorgverzekeraar automatisch voor je wordt opgezegd?

2 reacties
Verschillen budgetpolis Zilveren Kruis, CZ, VGZ en Menzis
– Koen Kuijper

Verschillen budgetpolis Zilveren Kruis, CZ, VGZ en Menzis

Verschillen budgetpolis Zilveren Kruis, CZ, VGZ en Menzis

De grote zorgverzekeraars bieden sinds dit jaar een budget zorgverzekering aan, waarbij het aantal gecontracteerde ziekenhuizen en zorgverleners beperkter is en de zorgpremie goedkoper. Zilveren Kruis Achmea, CZ, VGZ en Menzis hebben ieder weer een dergelijke budgetpolis in 2015, maar wat zijn de precies de onderlinge verschillen?

Bij hoeveel ziekenhuizen kun je hiermee terecht en in hoeverre wordt niet-gecontracteerde zorg vergoed? Lees voor de antwoorden dit artikel.

6 reacties
Welke zorgverzekeraar vergoedt onbeperkt fysiotherapie in 2015?
– Bart Koenraadt

Welke zorgverzekeraar vergoedt onbeperkt fysiotherapie in 2015?

Welke zorgverzekeraar vergoedt onbeperkt fysiotherapie in 2015?

Het aanbod van zorgverzekeringen die in 2015 nog onbeperkt fysiotherapie vergoeden wordt verder uitgekleed. Volgend jaar kun je bij tien verschillende zorgverzekeraars terecht en dat zijn er twee minder dan dit jaar. Bovendien stijgt de aanvullende premie voor de dekking van onbeperkt aantal consulten bij de fysiotherapeut.

In veel gevallen gelden er aanvullende voorwaarden of een medische selectie alvorens je recht hebt op volledige vergoeding voor fysiotherapie bij de zorgverzekeraar.

14 reacties
Overstappen zorgverzekeraar lastig voor chronisch zieken
– Koen Kuijper

Overstappen zorgverzekeraar lastig voor chronisch zieken

Overstappen zorgverzekeraar lastig voor chronisch zieken

Chronisch zieken en gehandicapten zijn erg afhankelijk van de hulpmiddelen en voorzieningen die zij nodig hebben voor hun gezondheid om in de maatschappij te blijven functioneren. Bij overstappen naar een andere zorgverzekeraar kunnen er echter problemen ontstaan. Zorgverzekeraars sluiten namelijk zorgcontracten af met leveranciers van hulpmiddelen wat ook invloed heeft op de hulpmiddelen die je hebt afgenomen of nog gaat afnemen.

Ook mensen voor mensen die onder de zorgverzekeringswet vallen en een pgb hebben, is het niet eenvoudig om te wisselen van zorgverzekering.

15 reacties
Overgangsregeling van AWBZ naar Wmo en Wlz in 2015
– Koen Kuijper

Overgangsregeling van AWBZ naar Wmo en Wlz in 2015

Overgangsregeling van AWBZ naar Wmo en Wlz in 2015

Mensen die in 2014 nog zorg ontvangen vanuit de AWBZ zullen volgend jaar onder een nieuwe of andere wet gaan vallen, namelijk de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), en/of de jeugdwet. Echter hebben veel van de mensen die op dit moment een AWBZ-indicatie hebben, recht op een overgangsregeling.

Dat betekent dat zij in 2015 (of een deel van 2015) recht houden op de zorg die vermeld staat op de AWBZ-indicatie. Wat zijn deze overgangsregelingen precies en op wie hebben zij betrekking?

17 reacties

Goedkope zorgverzekering?

Wij van Zorgwijzer helpen je bij het kiezen van een passende en goedkope zorgverzekering.

Vergelijk zorgverzekeringen