Aantal zorgmeldpunten sterk gestegen

Koen Kuijper geen reacties

meldpunten zorgVanwege de veranderingen in de zorg is in 2015 het aantal zorgmeldpunten enorm gestegen. Verschillende organisaties, gemeentes, politieke partijen en de overheid zijn meldpunten gestart waar men een klacht, ervaring of andere melding kan doorgeven. Veel burgers zien door de bomen het bos niet meer: waar moet je als burger heen met jouw klacht? Het is nogal lastig om zelf  te beoordelen welke meldpunten er nu precies zijn en bij welk meldpunt je terecht kunt met jouw klacht of melding.

ZorgWijzer.nl deed onderzoek naar de verschillende zorgmeldpunten in Nederland. Na grondig onderzoek zijn 15 meldpunten gevonden en in kaart gebracht. Hierdoor zal het voor veel mensen gemakkelijker worden het juiste meldpunt te vinden. Natuurlijk is het ook mogelijk om van meerdere meldpunten gebruik te maken.

Verschil tussen meldpunten

Uit het onderzoek blijkt dat er tussen de verschillende zorgmeldpunten echter veel verschil zit. Zo zijn er zorgmeldpunten die zich richten op specifieke doelgroepen, zoals mantelzorgers, mensen met een lichamelijke handicap of GGZ-cliënten.

Verder zit er ook verschil in wat er met de melding of klacht wordt gedaan. De meeste zorgmeldpunten verzamelen en verwerken de meldingen en klachten om vervolgens een beeld te krijgen waar de problemen en verbeterpunten liggen, als het gaat om de veranderingen in de zorg. De organisatie achter het meldpunt zal vervolgens rapporten en adviezen samenstellen die bij de politiek en media onder de aandacht worden gebracht. Het is vervolgens aan de politiek om er iets mee te doen.

Een aantal meldpunten doet echter meer dan het registeren en verwerken van meldingen. Zo doen een aantal meldpunten ook aan voorlichting, advies en helpen ze bij het zoeken naar mogelijkheden voor het oplossen van jouw klacht:

  • Landelijk Meldpunt Zorg, initiatief van het ministerie van VWS
  • Meld je zorg (LPGGz), bedoeld voor GGZ-cliënten en hun naasten
  • Meldpunt Iederin, bedoeld voor chronisch zieken, gehandicapten en hun naasten

Bij welk zorgmeldpunt kan jij terecht? Bekijk het overzicht hier.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.