Abortus: regelgeving en de zorgverzekering

Abortus: regelgeving en de zorgverzekering

Artikel door: Roy van Wensen - geen reacties

Abortus: regelgeving en de zorgverzekering

Bij een abortus wordt de zwangerschap bewust afgebroken. De keuze voor een abortus is niet gemakkelijk voor een vrouw (of voor een stel) en zorgt zowel op politiek als op sociaal vlak voor veel discussie. Als je een abortus wilt ondergaan, dien je als eerste contact te zoeken met de huisarts of met een abortuskliniek.

Hieronder vind je meer informatie over de regelgeving omtrent abortus en de voorwaarden voor vergoeding vanuit de zorgverzekering.

Vergoeding abortus

Een abortus kan men op twee locaties laten uitvoeren:

  • Een ziekenhuis met een vergunning voor het uitvoeren van een abortus: de basisverzekering vergoedt dan de behandeling. Je hoeft abortus dus niet zelf te betalen noch is het nodig om een speciale aanvullende zorgverzekering af te sluiten.
  • Speciale abortuskliniek: de abortus wordt dan vergoed vanuit de AWBZ

Uiteraard zijn er bepaalde voorwaarden en regels verbonden aan de vergoeding van abortus. Deze worden hieronder besproken.

Voorwaarden voor legale abortus en vergoeding zorgverzekering

Er zijn meerdere voorwaarden waar een zwangere vrouw aan moet voldoen wil zij in aanmerking komen voor een legale abortus en daarmee vergoeding vanuit de zorgverzekering of AWBZ. Voor een illegale abortus of een abortus die gepland in het buitenland wordt uitgevoerd ontvangt men in de regel geen vergoeding vanuit de zorgverzekering.

  • De vrouw moet de Nederlandse nationaliteit hebben of een geldige verblijfsvergunning. Tevens moet de vrouw verzekerd zijn. (anders moet de abortus uit eigen zak worden betaald)
  • Als de vrouw minderjarig is, moet er in principe toestemming worden gegeven door de ouders of voogd. Zonder toestemming is het laten uitvoeren van een abortus onder bepaalde omstandigheden toch mogelijk: je gaat dan zelf naar de huisarts of abortuskliniek. De arts beoordeelt of je jouw keuze goed hebt overwogen en of je bewust bent van de gevolgen die vloeien uit jouw gemaakte keuze. Artsen hebben een geheimhoudingsplicht en mogen de abortus niet melden aan de ouders of voogd als dat niet wordt gewenst door de zwangere vrouw.
  • De huisarts of een andere arts moet eerst worden benaderd. Dit hoeft niet de eigen (huis)arts te zijn. De arts beoordeelt vervolgens of de zwangere vrouw een weloverwogen, vrijwillige en zorgvuldige beslissing heeft genomen. Daarbij moeten eventuele alternatieven ook worden besproken (zoals adoptie). De partner heeft natuurlijk invloed, maar deze persoon wordt in de wet niet genoemd.
  • Er moet een bedenktijd van minimaal 5 dagen (bij 16 dagen over tijd) komen voor de vrouw om de keuze voor een abortus nogmaals goed te overwegen. De tijd start nadat de arts de zwangerschap heeft vastgesteld.
  • Een abortus kan uiterlijk worden uitgevoerd tot 24 weken na de verwekking. In de praktijk wordt door de meeste artsen echter een periode van 22 weken aangehouden. Een abortus mag niet meer worden uitgevoerd als de foetus levensvatbaar zou zijn buiten het lichaam van de vrouw. Bij een medische indicatie, bijvoorbeeld als er gevaar is voor de zwangere vrouw of baby, mag een abortus ook na de periode van 24 weken plaatsvinden.

Mogelijkheden abortus

Er zijn verschillende manier voor het ontbreken van de zwangerschap:

  • De abortuspil: dit zijn feitelijk twee medicijnen die ervoor zorgen dat de ontstane vrucht in de baarmoeder langzaam wordt afgestoten. Deze oplossing voor abortus is mogelijk tot en met 49 dagen over tijd.
  • De Zuigcurettage: na de periode van acht weken wordt er vaak gebruik gemaakt van een buisje die vrucht uit de baarmoeder wegzuigt. Dit kan voor een periode van 8 weken.
  • Operatief: na 12 weken is de abortus meer ingrijpender en moet de vrucht met instrumenten worden verwijderd. Een tijdige abortus heeft daarom altijd de voorkeur. De behandeling wordt met behulp van speciaal medisch instrumentarium onder algehele anesthesie gegeven en door een anesthesioloog uitgevoerd.

Voor meer informatie kun je eventueel ook terecht op abortus.nl

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.