AWBZ: algemene informatie en wijzigingen per 2015

AWBZ: algemene informatie en wijzigingen per 2015

Artikel door: Bart Koenraadt - 57 reacties

AWBZ: algemene informatie en wijzigingen per 2015

AWBZDe Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is in het leven geroepen om de medische kosten te dekken waarvoor particulieren zich niet kunnen of hoeven te verzekeren. Het gaat dan vaak om dure, langdurige zorg voor mensen met een beperking of aandoening. Hierbij moet je denken aan gehandicaptenzorg, behandeling van psychiatrische aandoeningen of verpleging van chronisch zieken en ouderen.

Update 16 oktober 2014: op ZorgWijzer.nl is nu een meer actueel artikel verschenen over de wijzigingen van de AWBZ in 2015.

Vergoeding AWBZ zorg

De AWBZ vergoedt verschillende soorten zorg:

 • Verpleging: toedienen van medicijnen, verzorging van wonden, bloeddruk meten, etc.
 • Persoonlijke verzorging: hulp bij aankleden, douchen, eten, enz.
 • Behandeling: behandelen of voorkomen van aandoeningen of de symptomen daarvan (bijv. het aanleren van sociale vaardigheden)
 • Begeleiding: begeleiding in en rondom de zorginstelling of het verzorgingstehuis
 • Verblijf: wonen of tijdig verblijf in verzorgingstehuis, verpleeghuis of instelling
 • Vervoer: vervoer van/naar verzorgingstehuis, verpleeghuis of instelling
 • Zorg voor doven: leren omgaan met de beperking, bepaalde trainingen, cursussen, e.d.
 • Nationale gezondheidsonderzoeken: onderzoek naar borstkanker, e.d.
 • Vaccinaties uit het landelijke vaccinatieprogramma

Natuurlijk kun je alleen voor (een deel) van de bovenstaande zorg in aanmerking komen als dat ook daadwerkelijk nodig is vanwege je ziekte, beperking of aandoening.

Veranderingen AWBZ 2015

De AWBZ wordt per 1 januari 2015 anders georganiseerd, wat gepaard gaat met een aantal bezuinigingen. In totaal wil de overheid 3,5 miljard euro hiermee besparen. Dit komt neer op een besparing van 40 procent op de huishoudelijke hulp en 25 procent op de dagbesteding.

Om deze bezuiniging te bewerkstelligen worden mensen (binnen de AWBZ) die ondersteuning en zorg nodig hebben, gevraagd om meer zelf te doen als dat mogelijk is. Ook wordt er gekeken wat familie en mensen uit de omgeving kunnen betekenen. Alle zorg die je niet zelf (of door naasten) kunt (laten) organiseren, wordt door de gemeente of de zorgverzekeraar geregeld.

In feite betekent dit dat mensen alleen in aanmerking komen voor verblijf in een AWBZ instelling wanneer dat echt noodzakelijk is. De bedoeling is dat mensen langer zelfstandig blijven wonen met de nodige zorg en hulp vanuit het eigen sociale netwerk. Desnoods kan de gemeente of de zorgverzekering bijspringen.

De overheid gaat per 2015 alleen nog maar over de verpleeghuizen, andere AWBZ-taken worden overgenomen door de gemeente of de zorgverzekeraar, namelijk:

 • Wijkverpleging en persoonlijke verzorging: wordt door de zorgverzekeraar georganiseerd
 • Huishoudelijke hulp, dagbesteding en andere ondersteuning: wordt door de gemeente geregeld.

AWBZ indicatie aanvragen

Om in aanmerking te komen voor AWBZ zorg dien je een aanvraag te doen. Dit kan via ciz.nl of bureau jeugdzorg (voor jongeren tot en met 22 jaar). Je vult een aanvraagformulier in waarin je een aantal dingen aangeeft:

 • Persoonlijke gegevens
 • Wat jouw burgerlijke staat is
 • Wie je eventuele huisgenoten zijn
 • Welke ziekte, aandoening of klacht je hebt en welke problemen je daarvan ondervindt.
 • Welke zorg je nodig denkt te hebben
 • Hoe je de zorg geregeld wilt hebben (via een Pgb of zorg in natura, zie ook hieronder)
 • Hoe lang je zorg nodig denkt te hebben
 • Van welke instelling je de zorg wilt ontvangen
 • Of je hulp van anderen (naasten) kunt krijgen

Voor aanvraag van overige hulp en voorzieningen, zoals huishoudelijke ondersteuning of aanpassingen aan jouw woning kun je meestal terecht bij de gemeente. 80-plussers kunnen een aanvraag doen bij de AWBZ-instelling zonder tussenkomst van het CIZ. De instelling beoordeelt vervolgens de aanvraag.

Bij “reguliere” aanvragen beoordeelt het CIZ of bureau jeugdzorg jouw situatie en verzoeken. Tijdens de aanvraag wordt gekeken naar de thuissituatie: wat kun je zelf nog uitvoeren en wat kunnen jouw huisgenoten en familieleden nog voor je betekenen. Er wordt vervolgens besloten hoeveel en welke zorg/hulp je krijgt. De levering van de zorg kan op twee manieren: middels het persoongebonden budget (Pgb) of via zorg in natura. Deze worden hieronder besproken.

Persoonsgebonden budget (Pgb)

Als je tijdens de aanvraag hebt gekozen voor het persoongebonden budget krijgt u van de AWBZ een bepaald budget waarmee u zorg kunt inkopen. De hoogte van dit budget hangt af van de AWBZ indicatie. Er kan ook sprake zijn van een eigen bijdrage. Dit betekent dat u dus zelf ook een deel van de zorg moet bekostigen. Met jouw eigen budget ga je zelf zorgverleners contracteren, betalen en de bijbehorende administratie bijhouden. Daarnaast leg je verantwoording af aan het zorgkantoor. Overigens is het administratiewerk binnen het persoongebonden budget uit te besteden aan het servicecentrum Pgb (via de Sociale verzekeringsbank).

Zorg in natura

Bij zorg in natura krijgt u zorg van zorgverleners/zorgaanbieders, zoals verpleeghuizen, instellingen en thuisverzorgers. Deze worden toegewezen door het zorgkantoor. Zij regelen betalingen en de nodige administratie.

Als het nodig is kan een Pgb worden omgezet in zorg in natura en andersom.

57 reacties

 • JJohn Maso

  Inmiddels zijn we aangeland op 05 januari 2019, waar zijn de recente reacties? Er is teveel verandert om te leuteren over 2015!

  • JJohn Maso

   Ik ben eigenlijk hier beland door mijn oproep op Google wat te doen als je géén huisarts meer hebt na 01 februari 2019, en toen bleef het stil!

 • JJo Rongen

  Mijn moeder is 100 jaar en verblijft in het verzorgingstehuis De Lookant te Wanroy. Zij heeft een verpleeghuisindicatie. Zij is (nagenoeg?) blind en heeft het syndroom van Bonnet. Zij is ADL afhankelijk. Half november raakte ze in een ernstig delier. Ze wordt afschuwelijk angstig als ze alleen is en moet bij alles geholpen worden. De verzorging heeft aangegeven dat zij niet de nodige zorg kan bieden en dat zij van ons verwachten dat wij aanwezig zijn vanaf 9.30 tot 21 uur en ‘s nachts bereikbaar. De verpleeghuisarts heeft verteld dat er ook de mogelijkheid is om haar over te plaatsen naar een verpleeghuis waar een afdeling is voor mensen met een delier. Daar is nu geen plaats. Daarbij durven wij deze beslissing niet te nemen omdat we mijn moeder weghalen uit een vertrouwde omgeving. Zeker nu het delier niet vermindert.
  Mijn vragen:
  -Heeft het verzorgingstehuis het recht om zoveel ondersteuning van ons te eisen? Wij zijn met 7 kinderen en het is wel een poosje vol te houden maar het wordt nu wel erg zwaar.
  -Heeft mijn moeder recht op vergoeding waar mee een betaalde kracht kan worden aangetrokken die ons gedeeltelijk ontlast? Zo ja, waar moeten we dan naar toe?
  Momenteel is het zwaar en ik weet niet hoelang wij dit volhouden.
  Kunt u ons de weg wijzen?
  Vriendelijke groeten Jo Rongen

 • Hh.teunisse

  Mijn vraag is of het mogelijk is om van 2 verschillende thuiszorgorganisaties zorg te ontvangen voor 1 persoon. De thuiszorgorganisatie die nu komt kan om 22.15 uur geen zorg meer geven. Voor 1 avond zouden wij daarom graag een andere zorginstelling in de arm willen nemen.

 • BBianca van Brandenburg

  Beste Bart, voor mijn opleiding moet ik een onderzoek voorbereiden. Met het resultaat van dit onderzoek wil ik erachter komen wat de redenen zijn dat steeds minder cliënten deelnemen aan evenementen die wij organiseren bij het verpleeghuis waarbij ik werkzaam ben. Nu is volgens mij een van de redenen dat mensen die niet meer zo snel worden opgenomen in een verpleeghuis. Ik zoek naar literatuur die mij hierin bevestigd (of niet natuurlijk). Kan jij mij misschien vertellen of het zo kan zijn dat voorheen mensen met ZZP 4 al naar een verpleeghuis konden en bijvoorbeeld pas met ZZP 6? Ik hoop iets van je te horen. Hartelijke groet, Bianca van Brandenburg, Zinzia Zorggroep

 • DD.Bijlstra

  Mijn vrouw is in een verzorg tehuis,door bezuiniging heeft mijn vrouw bijna elke dag andere mensen op de werk vloer , (uitzend bureaus ) wat heel vervelend voor haar is ,met overal pijn aan armen en benen ivm parkinson wat dan heel vervelend is, dan help ik haar vaak s, avonds naar bed , ben je dan ook mantel zorger ,? of is het dan niet van toepassing.
  bv, mijn dank ,vriendelijke, Dirk.

 • Jjessica galle

  Hoe zit het dan als je een zorgovereenkomst heb voor onbepaalde tijd via de pgb voor de persoonlijke verzorging en die wordt ineens opgezegd, omdat een huisarts heeft gezegd dat er een gediplomeerde in huis moet komen terwijli k de opleiding ben gaan doen vanwege de cliënt?
  Kan dit zomaar na een jaar gezorgd te hebben na een cva vorig jaar

 • Mmartijn schonis

  ik en al 24 jaar chronis zieg,en ook psyiciche zieten,ik heb al die tid geen seks gehad,ik woon op mij zelf,maar heb ook een openhart operatie ondergaan,in 2012,zou ik gratis seks met een vrouw kunnen krijgen,daarbij sta ik ook nog onder culetele

 • JJanny Schuiten

  iemand woont in het verpleeghuis en de verpleeghuisarts vindt dat meneer steeds geprikt moet worden door de trombosedienst iv m trombose….. de rekeningen hiervan moeten door zijn echtgenoot worden betaald, rechtstreeks aan de zorgverzekeraar.,,, dit is een aanzienlijk bedrag.
  Volgens mij klopt dit niet en valt het onder de AWBZ omdat meneer in een verpleeghuis woont en de arts van het tehuis hem nu onder behandeling heeft. Dit valt onder de AWBZ toch?

 • YY.Ballast

  welk bedrag mag ik uit een erfenis zelf houden?
  M.a.w. Moet het hele bedrag naar de instelling, of mag ik ook een bedrag zelf houden voor vrije besteding? En zo ja, hoe groot is dat bedrag?

 • PP.J. Goldberg

  Op ongeveer 1/2 maart 2016 is mijn toestemming voor dagopvang in ‘t Kötter in Ypelo twee dagdelen, elke dinsdag op de kleinschalige, gemoedelijke zorgerf , Ypeloscheschoolweg 13, Ypelo gemeente Wierden waar ik met plezier kom om met elkaar

 • TTruus van der Made

  Ik ga 2 halve dagen op dagbesteding van het GGZ ,mijn vraag is moet ik dan ook zo veel meer betalen in 2016

 • GGertruda Stassen

  Ik zit 2 halve dagen op een dagbesteding van het GGZ per week. Moet ik dan ook zo 4 keer zo veel betalen in 2016

  • GGertruda Stassen@

   mijn vraag is als ik die 2 dagen moet betalen ,en hangt het van je inkomen af

  • GGertruda Stassen

   mijn vraag is als ik die 2 dagen moet betalen ,en hangt het van je inkomen af

 • Cc oomen

  Mijn echtgenote heeft een indicatie voor 4.45 uur per week, maar ik als haar man heeft de verzorging altijd gedaan, maar als ik het nu verder ga doen krijg ik niets meer er moet dan een verpleegkundige komen om haar te helpen die persoon wordt wel vergoed als ik haar verzorg kan ze naar bed als ze wilt .als iemand moet komen helpen moet ze maar afwachten wanneer ze er zijn.

 • Wwilleke v/d schaft

  Wij hebben een eigen tandarts binnen onze organisatie, vergoedt het AWBZ hier alle kosten van? Of moeten de zorgvragers een aparte tandarts verzekering afsluiten?

 • SSharon

  Hallo mensen. Ik vind het allemaal maar raar. Ik hoor veel mensen die nogal gedoe hebben met zorg inkopen. Helaas ken ik een persoon die nogal misbruik van dit maakt. Door te zeggen dat ze het niet aankan allemaal en dus zelf zorg inkoopt. Mijn broertje heeft adhd en pddnos. Wat er van waar is weet ik niet. Want vind hem niet druk. Nu heeft m’n zusje autisme. Nou.. niks autistisch aan te merken hoor! Mijn moeder heeft borderine. En leeft voor geld. Dus overal zoekt ze iets voor om geld te krijgen. Het is bij 3 gelukt.. haarzelf m’n zusje en broertje. Nu koopt ze dus zelf haar zorg in en regelt alles zelf. Heel knap.. zal ik niks van zeggen.. maar wat voor zorg ze inkoopt? Omdat ze het niet aankan allemaal? Ze had negen Kids waarvan er nog maar 2 thuis wonen… dus wat niet aankunnen denk ik dan.. terwijl je wel negen Kids aankon? Maar van alle pgb dat ze krijgt.. ging ze altijd naar een hotel.. winkelen uit eten en leuke dingen doen. En dat vaak per jaar! Nu heeft ze dus een stacaravan in Duitsland en in t weekend zit ze daar met man en Kids! En da’n ook tegenij zeggen als jij wil met je gezin.. dat kan.. maar ze moet wel geld van mij hebben! Sorry ‘t gaat me niet daarom.. maar het gaat me er om dat er mensen zijn die echt hulp nodig hebben ipv iemand die lekker elk weekend op vakantie gaat in de zomerperiode.. want als wij zeggen dat we pgb willen hebben om eruit te kunnen omdat we het niet aankunnen.. dan zeggen ze ook. . Daar is het niet voor mevrouw! Ik vind dit wel erg triest. . Overal op bezuinigen en dan heb je iemand die misbruik maakt door lekker op vakantie te gaan.. maarja mensen met borderlands zijn gehaaid.. hoop alleen nog steeds op se dag dat iemand hier verandering in gaat brengen! Zorg inkopen kan ze ook met thuiszorg doen of met een maatschappelijk werker ofzo.. maar lekker op vakantie gaan? Zo kan ik ook pgb aanvragen om even er tussen uit te kunnen.. omdat ik dat wel ff lekker vind.. groetjes sharon

 • Vvoornaam achternaam

  Ik zou graag willen weten wat het minimaal voedsel budget per cliënt in een awbz instelling is. Ik woon in een awbz instelling voor mensen met autisme en het eten is werkelijk waar niet te harden, heb daarom besloten om zelf te gaan koken. er word mij hier medegedeeld dat ik dat moet doen van 23,50 per week, daarvan moet ik alles kopen ontbijt , lunch en avondmaal en ook fruit en eventueel een extraatje. Naar mijn mening is dat vrijwel onmogelijk. 2 kennissen van mij bij andere zorg instellingen krijgen hiervoor 47 en 43 euro per week.

  • PPaulina

   Het Nibud heeft berekend dat mensen tussen de 14 en 65 jaar ongeveer 6 euro per dag nodig hebben om gezond te kunnen blijven leven. dus 6 euro per dag voor ontbijt, lunch, warme maaltijd en fruit. Deze cijfers Ijn terug te vinden op de site van het Nibud

 • EEmilie

  Beste Bart,

  Ik ben benieuwd wat je bron(nen) is/zijn voor dit artikel.
  Met name voor het volgende stuk; “De AWBZ wordt per 1 januari 2015 anders georganiseerd, wat gepaard gaat met een aantal bezuinigingen. In totaal wil de overheid 3,5 miljard euro hiermee besparen. Dit komt neer op een besparing van 40 procent op de huishoudelijke hulp en 25 procent op de dagbesteding.”

  met vriendelijke groet,
  Emilie

  • KKoen

   Bij deze reageer ik namens Bart.

   Dit artikel is ongeveer één jaar geleden gepubliceerd. Men ging toen uit van een besparing van 40 en 25 procent en 3,5 miljard, zoals genoemd in het artikel. Deze percentages/bedragen zijn op meerdere nieuwssites terug te vinden en zijn toenmalig bekend gemaakt door het kabinet.

 • SSilvia

  Dag Bart en anderen,

  Mijn moeder heeft een CIZ-indicatie zzp6 vv.
  Stel dat zij naar en verzorgings- c.q. verpleeghuis zou gaan, mag ze dan nog steeds naar de dagbesteding of vervalt dat op het moment dat je in een verzorgingshuis woont?
  Alvast dank voor de reacties.

  Groeten,
  Silvia

  • AAngeline

   Silvia,
   Toen mijn moeder naar het verpleeghuis overgeplaatst werd verviel voor haar de dagbesteding…
   Zij ging naar de dagbesteding om zo mijn vader 2 dagen per week te ontlasten van de zorg voor haar.
   Sterkte met alles!

   Vriendelijke groet,
   Angeline.

 • Hharry

  Iedereen moet financieel een waardige oude dag hebben.
  Nu is dit bij velen anders door afroming pensioen en hogere zotgkosten en eigenbijdragen.
  Als ouderen kom je niet meer een het werk.
  Heb je een goed pensioen dan heb je het iets beter dan AOW samenwonen.

 • Ttruus

  Verpleegkundigen en verzorgers zullen veel voorbeelden kunnen noemen dat patienten te weinig zorg krijgen en veeel te vroeg worden ontslagen.
  Mijn moeder van 89 werd opgenomen voor een knieprothese. De insteek was dat ze hierna langer onafhankelijk verder kon.
  De operatie was goed verlopen. Ze werd dan ook al de dag erna naast haar bed gezet en de dag erna werd ontslagen. Ze werd [gelukkig] doorverwezen naar de afdeling revalidatie. Hier werd ze echter ook al heel snel ontslagen. De arts zei: u mag weer naar huis en dat moest diezelfde dag nog. Zij blij en trots dat de arts zei dat ze zo snel al was hersteld. Maar daar zat ze dan, ze had geen kamer meer en moest wachten totdat iemand dit voor haar ging regelen…..
  Ze was niet in staat voor zichzelf te zorgen. Ze is slechtziende [ziet 5-10%], is slechthorend en nu ook nog slecht ter been.
  Ik vond dat ze veel te snel weer naar huis werd gestuurd. En dat bleek ook zo te zijn. Ze lag al op straat voordat ze binnen was. Binnen een week was ze weer gevallen met een heupbreuk als gevolg. Het proces van te snel doorschuiven van ziekenhuis naar revalidatie en thuis werd weer in gang gezet…… Omdat ze met een gebroken heup nu opeens veel ernstiger gehandicapt was kreeg ze langdurig persoonlijke verzorging thuis. De zorg was veel goedkoper geweest als ze na de 1e operatie verantwoord had kunnen herstellen….. En moeder was zeeeer veel ellende bespaard gebleven! De zorg is een berekenende geldmachine geworden, de verpleegkundigen worden ontslagen omdat teveel bedden leeg zijn, maar het ziekenhuis vol met marmer, grootse fonteinen. Prachtig gebouw, complimenten managers. Ik kies echter meer voor de inbreng van de patienten,de verplegers en de verzorgers. Wanneer worden de eens gehoord?

  • AAngeline

   Kan me voorstellen dat je je machteloos voelt met deze gang van zaken! Erg voor je moeder dat haar dit is overkomen. Het had zo niet hoeven gaan wanneer er “betere nazorg” was geweest na haar knieoperatie. Geen idee bij wie je moet zijn om gehoord te worden! Ik denk dat de meeste mensen in Nederland graag antwoord willen op deze vraag… In ieder geval de mensen die niet zoveel te besteden hebben… Veel sterkte gewenst met alles!

   Vriendelijke groet,
   Angeline

 • FFietsenmakertje

  Zorgverleners ? Mijn huisarts kon niet eens een gebroken nek constateren”ooh je hebt een hersenschudding doe maar rustig aan”
  32 jaar later pluk ik hier nog de vruchten van,kon geen huisarts meer krijgen na een klacht bij de tucht rechter,dossier zoek/weg.
  De huisarts die ik nu heb is mij aangewezen na een klacht bij de zorgverzekeraar maar,die doet echt helemaal niets voor mij en als mijn advocaat informatie nodig heeft voor een beroepszaak inzake de WAO zegt deze huisarts dat het tussen mijn oren zit.
  Compressie,incompressie fractuur c4/c5 tussen mijn oren,ik maak als fietsenmaker best wel mensen blij maar ruineer geen mensenlevens.
  Zakkenvullers zijn het en niets meer als dat,hebzucht en eigenbelang.

  • FFietsenmakertje

   Jammer dat we het met zijn allen met zo’n vies graaiend volk moeten doen.
   Het gaat alleen om geld niet om iemand te laten hestellen van een ziekte of aandoening.

 • Hharr

  Niet aan de zieken en ouderen. die het hard nodig hebben.

 • GGiovanni

  De problemen zijn gekomen door de bovenste laag .
  wernemers die meer als 10 keer meer belachelijk verdienen
  als de doorsnee werknemer daar gaat de zorg aan kapot.
  De directeur en de kornijten zijn daar verantwoordelijk voor zij smijten met geld.
  En wat krijgen de oudjes ervoor terug gebakken lucht.

 • Aadriana

  Als verzorgende raak ik mijn baan kwijt en gaat een hoger geschoolde mijn werk doen , dat is even goed bezuinigen!!!

  • GGiovanni

   Beste Adriana

   Wat is dat respectloos probeer je ziel en zaligheid in je werk te stoppen.
   En dan wordt je als stuk vuil aan de kant gezet.Nederland is niet meer dat sociale landje wat we van vroeger kennen. Probeer het zelfstandig op te lossen, ik bedoel werk waar mensen je nodig hebben in pgb gebeuren. Sterkte

 • KKaatje

  Gewoon de zorg in gelden afschaffen, alleen nog maar in natura door opgeleid personeel of instantie. Bespaar je veel meer dan 3,5 miljard wat op gaat aan moeders die het wel prettig vinden heel de dag thuis te zijn en vet betaald te krijgen. bij een baas valt dit niet te verdienen! Ik ken tientallen gevallen van mensen die 3 x per jaar op vakantie kunnen naar bv Amerika met een gezin van 5 en een vette auto rijden, allemaal danzij de PGB! Lang leve het scheve Nederland.

  • JJanine

   Beste Kaatje,

   Ik wens je veel kinderen waarvoor je voor allemaal een PGB mag aanvragen. Hoef je nooit meer voor een baas te werken.

  • JJacqueline

   Ja Kaatje,

   En als hun ernstig (oudere) zieke kind ‘s nachts een schone broek nodig heeft omdat het niet meer zelf kan lopen of meerdere malen een portie sondevoeding nodig heeft (om de 3 uur) mogen ze jou zeker tegen gereduceerd tarief bellen? Ik denk dat die moeders, die dus alles zelf doen voor hun zieke kind, omgerekend minder verdienen dan een gediplomeerd iemand die te pas en te onpas opgebeld moet worden.
   Maar zoals hierboven al gezegd is: ik wens je hierbij ook veel ernstig zieke kinderen waarvoor u een PGB aan kunt vragen!
   Veel succes met het een hele dag thuis zijn en op de bank te zitten!

  • PPiet

   ‘t Is maar te hopen , dat je zelf niet ziek wordt dan. Denk daar maar eens over na.

 • JJurre

  Zie ik nu door “door de bomen het bos” niet meer of “door het bos de bomen” niet meer. Maak er geen stamppot van (het bos), maar losse ingrediënten (de bomen) Iets puntsgewijs neerzetten maakt het toch veel gemakkelijker om iets te begrijpen.

 • Ppier

  Help ik ben verzorgende van een zwaar gehandicapte 4uurzorgzwaartepaket’
  het zorgkantoor eist voor 2015 van minuut tot minuut verantwoording dit is een godspe heb bezwaar om dat het onmogelijk is om dat het geding van privetie hierbij in het geding is ervaring? deel het AUB

 • Ppier

  Help ik moet per minuut tot seconde de zorg die ik verleen nu op geven aan het zorgkantoor. Terwijl ik nu al niet toe kom aan een kop koffie voor mij zelf. ervaringen? deel het AUB

 • AArjan

  Hallo, wie kan er meer duidelijkheid geven. Wij hebben een indicatie voor onze zoon bestaande uit persoonlijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding en KVB. Hoe gaat het er voor ons uitzien?

 • Mmarinus van zwam

  Praten en teksten schrijven helpt niet , Wel de straat op en dan met zijn allen !! Protesteren , maar in deze tijd durft men kennelijk niet , grote mond en naar de verwende miljonairs voetballers kijken , maar opkomen in hun eigen belang Ho, maar sukkels !!!

  • Iingrid duinisveld

   Hallo,

   Ik heb mensen in de woonvorm voor gesteld om het werk neer te leggen maar ze zijn bang dat ze ontslagen worden. Ze redden liever hun eigen hachje dan met zijn alle er voor knokken

  • Iingrid duinisveld

   ik denk dat we straks geen geld meer hebben. Ze geven al het geld naar oorlogs- gebieden,zonde er komt toch geen vrede

 • SSharon

  Hoe ziet het er in de nieuwe wetgeving uit voor de ZZP’er in de zorg? Zoals ik het nu begrijp kan de zzp’er in de zorg het vergeten in 2015. Door de publicatie van het zorginkoopdocument wijkverpleging eens goed door te nemen kom ik er tot mijn schrik achter dat er geen ruimte meer is voor de zzp’ers in de zorg. Wij als zzp ers voldoen niet aan de eisen om gecontracteerd te kunnen worden! Wat nu? Wat gebeurt er met onze patiënten? Wat gebeurt er met ons.
  Gaan onze patiënten ineens naar reguliere zorg organisaties waar ze niet weten wie hun en hoe laat eens komt verzorgen???
  Moeten wij de bijstand in?
  Wat een belachelijk plan.
  Laatst is nog bewezen dat bij alle kantoren het geld blijft steken. Dat de zzp ers het goed en goedkoop doen. De resultaten van de cz pilot waren geweldig. En nu wordt die pilot gestopt! Terwijl er nu nog mensen geschoold worden en nog 1200 zzp ers extra gevraagd zijn om nog dit jaar aan de pilot mee te doen, omdat het allemaal geweldig gaat! Echt diep triest!

  • Iingrid duinisveld

   Hallo,

   Ik denk dat de hele zorg gaat verzuipen, leg allemaal het werk neer en ga staken. Dat durven ze niet,bang om ontslagen te worden

 • KKlara

  Zomaar een mening: Het management bij het CIZ is de grootste geldverslindende laag die het CIZ en haar deskundigheid ten gronde heeft gericht. Het had zoveel beter en eenvoudiger gekund. Toen het CIZ werd opgericht (voortvloeiend uit het RIO en LCIG) werden er enorme bedragen uitgegeven om in den lande de meest prachtige interieurs ten toon te stellen….vriendjespolitiek alom…kunst en design lampen….echt schrijnend…
  Uit ervaring weet ik dat het CIZ zichzelf idd in stand houdt en intern goed betaalde functies creëert i.p.v. op de werkvloer te investeren. Ideeën die werden aangedragen om bijvoorbeeld zorg te dragen voor een vlotte afhandeling van eenvoudige hulpvragen werd niet naar geluisterd….het management wist het immers beter…… Mislukte automatiseringsprojecten, waarvan voor de werkvloer al direct duidelijk was dat dit niet op passende manier gebeurde ( maar waar uiteraard niet naar geluisterd werd) handen vol geld hebben gekost en waarvoor niemand ooit verantwoordelijk werd gesteld….het management wist het toch allemaal beter…. In plaats daarvan hielden managers elkaar de hand boven het hoofd en gingen op cursus om hun werknemers te motiveren….Nooit vergeet ik dat ene zinnetje die een rayonmanager haar medewerker toewierp op het moment dat betreffende medewerker niet meeging in haar ideeën m.b.t. overplaatsing: ‘ik word hier zo verdrietig van’
  In het klantencontact centrum, zoals het nu netjes heet, wordt slavernij bedreven en worden de werknemers van nu ter verantwoording geroepen wanneer ze langer dan het aangegeven aantal minuten een klant te woord staan….m.a.w. klantvriendelijkheid en dienstverlening is niet van deze tijd….het management denkt het nog altijd beter te weten…..
  Het management bij het CIZ is de grootste geldverslindende laag die het CIZ en haar deskundigheid ten gronde heeft gericht. …al de deskundigheid, betrokkenheid en motivatie is verdwenen…..heft het CIZ maar op….
  Er werd een brug gebouwd. Daarop werd een brugwachter in dienst gesteld. Aangezien deze wakkere borst betaald moest worden, werd een kassier in dienst genomen. Op de kassier volgde een boekhouder en die had op zijn beurt een typiste nodig.

  Toen moest er leiding komen, dus benoemde men een chef. Maar aangezien je een chef niet in zijn eentje kunt laten aanmodderen, werd er een hogere chef aangesteld en die kreeg weer een hoofdambtenaar boven zich.

  Daarop volgde de benoeming van een directeur die na korte tijd een directie-assistent nodig had. Toen was alles zo ingewikkeld geworden, dat er een raad van bestuur in het leven werd geroepen.

  Deze besloot, dat er drastisch bezuinigd moest worden, waarop de brugwachter werd ontslagen.

 • Vvalentijn

  Ik woon sinds 2005 in Spanje .Ik heb een pensioen uit Nederland o.a aow en ben verplicht de awbz premie te betalen, maar als nederlander heb ik geen rechten op zorg hier in spanje. Bovendien als ik weer in nederland zou gaan wonen heb ik het eerste
  half jaar geen rechten .Maar wel verplicht betalen .Dit is pure diefstal wat de overheid
  doet. Het wordt tijd dat dit veranderd.

 • JJaap

  Ik werk al meer dan 30 jaar op verschillende gebieden in de jeugdzorg.
  Grotendeels m.b.t. met jongeren die een LV beperking hebben. Ik snap van de gehele transitie van de jeugdzorg elke dag minder.
  Ben tocht in bezit van een HBO opleiding en dito denk en werk niveau. Als de zorg naar de gemeente gaat… en zij hebben die zak(veel te kleine zak met geld) van de overheid. En vervolgens is de gemeente de inkoper van de zorg(middels de WMO) wat doen al die indicatiestellers van dat grote bureaucratische, geldverslindende CIZ dan nog. IK dacht het de laatste maanden te gaan snappen…maar ben het nu weer helemaal kwijt. En als ik het dan al niet meer kan volgen, hoe moet dat dan met de doelgroep die ik vanuit mijn functie bedien.

 • GGigi

  Ik doe mee met staken!!!

  • MMonica

   En ik ook! En ben bezig meer mensen te motiveren een vuist te maken, want Samen staan we sterk!

 • Llian Roovers

  Best prettig zo die gratis feedback toch? Maar het gaat er natuurlijk ook om, als jezelf respecterend organisatie, dat je de informatie die je online zet zelf eerst checkt. Volgens mij klopt het niet dat buro jeugdzorg de doelgroep jeugd tot 22 jaar bediend. Volgens mij stopt dat bij 18 jaar voor nieuwe aanmeldingen (een jongere in zorg kan echter wel een verlengd traject krijgen) Zo staan er meer zaken die niet (helemaal) correct zijn. Ik wil best meedenken, maar niet online.
  Stuur me maar een prive meel….

  • KKoen

   Lian,
   De getoonde informatie is feitelijk gecheckt en is deels gebaseerd op informatie vanuit het CIZ.

 • DDirkje Kruizenga

  Het wordt hoog tijd dat we in heel Nederland gaan staken! Zelf werk in een verzorgingshuis die hoogstwaarschijnlijk volgend jaar de deuren moet gaan sluiten omdat we geen hulpbehoevende mensen meer mogen opnemen met zzp 1/2/3 en 4! Schrijnende gevallen gaan we tegen komen in de toekomst! Mensen die niemand hebben die 24/7 voor hun kunnen zorgen, verwaarlozing, uitdroging, valartijen met de nodige gevolgen. Ziekenhuis opname, maar mensen worden zo snel mogelijk weer naar huis gestuurd terwijl ze eigenlijk naar een instelling zouden moeten om te revalideren. Ik zie dagelijks de paniek en het verdriet bij de ouderen in hun ogen, ze maken zich zorgen, begrijpen niet waarom hun dit aangedaan wordt. En ik als verzorgende ig/evv’er kan alleen maar begrip tonen, hun hand vast houden en hun tranen drogen. Walgelijk, waar gaat het heen met ons land! De rijken hebben geen probleem, die kunnen makkelijk hun zorg inkopen! Maar de mensen die van het minimum moeten rond komen moeten het maar uitzoeken! Ik heb bewoners bij ons in het verzorgingshuis die steeds vaker zeggen ”laat ze ons allemaal maar een spuitje geven dan zijn ze van ons af” Bedankt kabinet dat jullie zo respectloos en harteloos met onze ouderen om gaan!

  En ja, u mag dit van mij openlijk publiceren!

  • HHanneke

   Ik kan alleen maar AMEN zeggen op het verhaal van Dirkje Kruizenga.
   Wat laat Nederland met zich sollen. Het wordt tijd dat iemand” met gewicht”in de politiek eens gaat opstaan en dit een halt toeroept. Maar het zijn allemaal zwakkelingen die hun nek niet durven uitsteken, Bah

  • MMarlene

   Dirkje, ik lees nu pas deze reactie van jou.
   Ik zie het steeds vaker om mij heen gebeuren. Een demente buurman met een radeloze vrouw die niet meer aan zichzelf toe kan komen. Een kennis een paar huizen verderop, hij ALS, zij reuma en migraineaanvallen die door de stress steeds heviger worden. Hun kinderen wonen ver weg, Te ver om meer dan eens in de veertien dagen en / of maand even bij hun ouders langs te wippen. Geemigreerd, gescheiden en daar hun werk, die kunnen niet zomaar even terugkomen. Banen liggen hier ook niet meer voor het oprapen en ook zij hebben verantwoordelijkheden naar hun kinderen toe.Er is niet voldoende geld bij deze mensen om hun zorg optimaal te regelen. Ze zijn te oud om zelf nog een extra inkomen te genereren of weerbaar met instellingen en artsen om te communiceren. ( 80 +) De eenzaamheid slaat toe. Soms spring ik bij, maar veel tijd heb ik niet. Met een halve baan en twee chronisch zieke kinderen waarvan 1 een PGB en een grote zorgbehoefte, kan ik niet meer doen dan de panieksituaties oplossen. Er wordt steeds meer bezuinigd, op zich begrijp ik de noodzaak. Maar wanneer bezuinigingen de grens van onmenselijkheid benaderen, kan ik zo ontzettend boos worden.
   Soms loop je langs die hofjes, waar in de eeuwen voor ons, mensen gezamenlijk oud konden worden. Kleine huisjes, dat wel, maar wel privacy, een gemeenschappelijke tuin, sociale contacten…..Een gemeenschap die hier zorg voor had….Geen rozengeur en niet idealiseren, maar misschien moeten we over deze vorm toch weer eens gaan nadenken.

 • CCorneille

  De overheid wil 3,5 miljard bezuinigen op de AWBZ. De middelen voor de AWBZ worden toch geheel of nagenoeg geheel gefinancierd uit de premies die voor de AWBZ worden betaald door de verzekerden?
  Aan wie komen die 3,5 miljard bezuinigingen ten goede.
  Sedert wanneer drukt de financiering van de AWBZ op de rijksbegroting?

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.