AWBZ: alle wijzigingen op een rij

WlzPer 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zoals we die nu kennen, gewijzigd. De AWBZ-taken zijn ondergebracht bij nieuwe en bestaande wetten, namelijk de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de nieuwe Jeugdwet.

Vooral gemeenten en zorgverzekeraars hebben er daardoor extra taken bijgekregen. Ook voor burgers die (langdurige) zorg nodig hebben, is er iets veranderd. Zij moeten bijvoorbeeld naar een ander loket voor het aanvragen van de juiste hulp en zorg.

Maar wat is er nu precies verandert in de zorg? Hieronder komen de belangrijkste hervormingen/wijzigingen aan bod en wordt er uitgelegd wat die veranderingen in de praktijk gaan betekenen voor mensen die nu (en in de toekomst) gebruik maken van zorg uit de voormalige AWBZ.

Langdurige zorg

Voor  een aantal AWBZ-taken die onder langdurige zorg vallen, is er een nieuwe wet, de Wet langdurige zorg (Wlz). Onder deze nieuwe wet vallen alle zorgtaken voor mensen met een zware, langdurige zorgbehoefte, zoals kwetsbare ouderen, en mensen met een ernstige beperking, chronische ziekte of handicap. Vaak hebben zij 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig.

 • Iemand met een zware zorgbehoefte kan zich melden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
 • Aan de hand van een persoonlijk gesprek en een toetsing nemen zij een indicatiebesluit. Hierin staat op welke zorg de zorgbehoevende recht heeft.
 • Deze zorg kan geleverd worden in natura met verblijf in een instelling, maar ook in de thuisomgeving, als de situatie dit toelaat. Tot slot kan men ook een beroep doen op een persoonsgebonden budget.
 • Zorgkantoren kunnen je helpen bij het inkopen van de juiste zorg
Meer over Wlz

Infographic (overheid):

Hieronder vind je een handige infographic van de overheid waarin de hervorming van de langdurige zorg schematisch is weergegeven.

Video: Hervorming AWBZ 2015

Hieronder een video waarin de wijzigingen ten aanzien van de langdurige zorg bondig worden besproken.

Persoonlijke verpleging en verzorging (wijkverpleging)

AWBZ-zorgtaken in het kader van persoonlijke verpleging en verzorging die men thuis ontvangt, ook wel extramurale zorg genoemd, worden per 2015 vanuit het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) vergoed. Het gaat hier dus om wijkverpleging- en verzorging, bijvoorbeeld om het toedienen van medicatie, verzorgen van wonden en hulp bij het aankleden en wassen.

In bepaalde gevallen valt persoonlijke verzorging onder de verantwoordelijkheid van gemeenten, namelijk als persoonlijke verzorging onderdeel is van de begeleiding in het dagelijks leven  en er geen lichamelijke hulp aan te pas komt. Voor persoonlijke verpleging en verzorging (wijkverpleging) betaalt men geen eigen risico.

 • Een wijkverpleegkundige kijkt naar wat iemand nodig heeft qua zorg. Hierbij wordt gekeken naar geneeskundige zorg, maar ook naar overige ondersteuning, bijvoorbeeld in het huishouden. Zowel de gemeenten als de zorgverzekeraar maken gebruik van de bevindingen van de wijkverpleegkundige, waardoor de nodige zorg zowel via de (nieuwe) Wmo als de Zvw vergoed kan worden.
 • Iemand heeft recht op langdurige zorg via de Zvw als hij/zij behoefte heeft aan geneeskundige zorg of daar een hoog risico op heeft.

Belangrijk: voor degene die een AWBZ indicatie hebben voor persoonlijke verzorging en verpleging tot en met 2015, hebben direct recht op deze zorg. De cliënt/zorgbehoevende hoeft hier in principe niets voor te doen.

Zintuiglijke gehandicaptenzorg

Mensen met een zintuiglijke handicap, zoals blinden en doven krijgen per 1 januari 2015 de nodige behandelingen vergoed vanuit de Zvw door de zorgverzekeraar. Deze zorg wordt op dit moment nog vergoed vanuit de AWBZ. Het gaat hier echter alleen om behandelingen waarvoor je niet hoeft worden opgenomen. Men betaalt hiervoor wel een eigen risico omdat het gaat om zorg vanuit de basisverzekering.

Belangrijk: behandelingen waarvoor opname wel nodig is, worden vergoed vanuit de Wlz. Je kunt hiervoor terecht bij het CIZ en de zorgkantoren. Mensen die op dit moment al een vergoeding ontvangen vanuit de AWBZ krijgen deze zorg in 2015 automatisch van de zorgverzekeraar vergoed.

Langdurige Geestelijke Gezondheidszorg

Vanaf 2015 wordt langdurige Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) voor volwassenen door de zorgverzekeraar vergoed. Om precies te zijn, gaat het om zorg die in de eerste drie jaar in een zorginstelling wordt ontvangen. Er moet voor deze zorg wel eigen risico betaald worden. Na de drie jaar wordt de zorg geregeld via de zorgkantoren en de regels van de Wlz. In plaats van eigen risico wordt er dan een inkomensafhankelijke bijdrage gevraagd.

Wat is het GGZ-beleid in Nederland?

Belangrijk: voor mensen die nu al langdurige GGZ ontvangen is er een overgangsregeling: ben je per 1 januari 2015 korter dan één jaar opgenomen in een zorginstelling? Dan wordt de zorg in de eerste drie jaar vergoed door de zorgverzekeraar. Ben je langer dan één jaar opgenomen? Dan wordt de zorg in 2015 geregeld door de zorgkantoren volgens de regels van de nieuwe Wlz.

Huishoudelijke hulp

De gemeente is verantwoordelijk voor ondersteuning en hulp in het dagelijks leven en het huishouden, zoals opruimen, schoonmaken, koken, maar ook begeleiding bij deelname in de maatschappij. Verder kan men voor aanpassingen aan de woning of speciale woonvoorzieningen bij de gemeente terecht. Vergoeding vindt plaats via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hulpbehoevenden, zoals ouderen en gehandicapten, kunnen hiervoor terecht bij het Wmo-loket van hun gemeente.

Belangrijk: mantelzorgers die voor hun naaste(n) zorgen worden tevens vanuit de Wmo ondersteund. Vanuit de Wmo kan een vrijwilliger of arbeidskracht tijdelijk de Wmo-taken overnemen. Men noemt dit vervangende mantelzorg.

Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?

Jeugdzorg

Per 2015 is er een nieuwe Jeugdwet, waarvoor gemeenten verantwoordelijk worden. Het gaat om zorg die betrekking heeft op alle vormen van jeugdhulp, jeugd-ggz, gesloten jeugdzorg, kinderbescherming , jeugdreclassering, en jeugd-vb. Zorg die in 2014 nog onder de AWBZ viel, valt nu onder de nieuwe Jeugdwet, zoals:

 • Behandeling met of zonder verblijf voor jongeren met een psychische stoornis of (licht) verstandelijke beperking
 • Begeleiding, persoonlijke verzorging, persoonlijke verpleging en bijbehorend kortdurend verblijf voor jongeren met een stoornis, beperking of aandoening
 • Transport van en naar locatie voor de bovenstaande zorgbehoevenden

Belangrijk: zorg voor kinderen en jongeren met een ernstige lichamelijke en/of verstandelijke beperking valt per 2015 onder de Wlz. Dit zijn kinderen/jongeren die zijn aangewezen op permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid.

Jeugdzorg in Nederland

Overgangsregeling AWBZ

Om de transitie van de AWBZ naar de andere en nieuwe wetten (Wmo, Wlz en Zvw) soepel te laten verlopen, komen veel mensen in aanmerking voor een zogenaamde overgangsregeling. Deze regeling wordt in dit artikel uitgebreid besproken. De overheveling van de AWBZ zal op ongeveer 800.000 Nederlanders betrekking hebben, zoals in onderstaande grafiek in beeld is gebracht.

Tranisitie-AWBZ

Meer informatie

Op de websites van de rijksoverheid: dezorgverandertmee.nl en hoeverandertmijnzorg.nl is meer informatie te vinden over de wijzigingen in de langdurige zorg.

Zorgmeldpunten

Door de veranderingen in de zorg zijn er veel nieuwe zorgmeldpunten opgericht. Wil je weten bij welk meldpunt jij terecht kan voor je vraag of klacht? Bekijk dan dit overzicht.

 

Koen Auteur Zorgwijzer.nl

Als auteur voor ZorgWijzer.nl houd ik mij bezig om alle informatie binnen de snel veranderende zorgsector zo goed mogelijk in kaart te brengen. Heb je vragen aan de hand van mijn artikelen? Stel ze dan gerust hieronder of via de verschillende sociale media kanalen.

67 reacties AWBZ: alle wijzigingen op een rij
Schrijf een reactie
Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
 • marinus
  Schreef op om 22:00

  ik zit nu ook bij mondriaverslavings programa en dat woord nu ook door het wmo ma ik zou er meer over te weten te kommen met vriendelikken groetjes van marinus.ververgaert

  Je reageert op
  marinus Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • T. de Groot
  Schreef op om 12:51

  Wij zijn een echtpaar. Hebben nog totaal geen problemen. Onze vraag is: stel een van ons krijgt een beroerte en moet in een instelling opgevangen worden. Wat zijn dan de problemen die gaan ontstaan (financieel)? wij zijn getrouwd in gemeenschap van goederen.
  bij voorbaat bedankt voor de uitleg.

  Je reageert op
  T. de Groot Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • evelien berentschot
  Schreef op om 18:12

  mijn moeder zit in zorginstelling, betaalt dat met haar hele AOW en groot deel pensioen . nu is de zorginstelling een paar jaar geleden, na mijn moeders komst, van een gewone apotheek in Apeldoorn overgegaan naar een instellingsapotheek in Ede. Drama met rekeningen, te veel fouten. nu wil ik terug naar een gewone apotheek, maar die zegt dat dat niet mogelijk is als mijn moeder (100) onder de AWBZ valt, Mijn vraag: valt zij daaronder en kan men haar verplichten van die instellingsapotheek gebruik te maken? ? alvast dank voor uw antwoord. Evelien

  Je reageert op
  evelien berentschot Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • J.J.van der Wel
  Schreef op om 14:57

  De energiekosten worden door de Wlz betaald,hoe zit dit met de gem. belastingen zoals afvalheffing, waterschap?Bedankt voor uw antwoord vr.gr.Jan van der Wel

  Je reageert op
  J.J.van der Wel Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Johan rokven
  Schreef op om 14:58

  Mijn dochter is 12 februari 2015 18 jaar geworden
  Ze viel voorheen in de pgb jeugdwet nu
  Pgb wlz 18 jaar 24 uur toezicht maar ze zit op school heef ze nu recht op wajong omdat ze nu ook rekeningen krijg van de cak en ziekenfonds rekeningen enz
  Met vriendelijke groet
  Johan rokven 0657704911

  Je reageert op
  Johan rokven Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • cees hofstee
  Schreef op om 11:33

  Goedendag, mijn moeder woont in een service flat en de ‘reserve-pot’ raakt langzaam uitgeput!
  Heeft u advies wat te doen?
  Bij voorbaat dank en vriendelijk gegroet,
  cees hofstee

  Je reageert op
  cees hofstee Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • cees hofstee
  Schreef op om 11:32

  Goedendag, mijn moeder woont in een service flat en de ‘reserve-pot’ raakt langzaam uitgeput!
  Heeft u advies wat te doen?
  Bij voorbaat dank en vriendelijk gegroet,
  cees hofstee
  06531019152

  Je reageert op
  cees hofstee Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Betsy Kamphuis
  Schreef op om 20:40

  Mijn man is reeds v.a. 2007 in de AWBZ. Ook voor 2015 was een indicatie aanwezig v.CIZ. Per 1 jan.2015 is hij overgegaan naar de ZvZ van UNIVE.
  Nu wil UNIVE per 3 juli a.s. hem overhevelen naar WLZ. Kan dat zomaar. ?
  Mijn man moet in de WLZ E.8,500 eigen bijdrage betalen. volgens CAK.
  In het reglement v. unive staat in art 2.2 dat de ZvZ is voor mensen die 24 uur
  per dag iemand in de nabijheid moeten hebben, Dit is van toepassing voor mijn man. Graag uw reactie hierop. Vr, gegroet Betsy Kamphuis

  Je reageert op
  Betsy Kamphuis Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Ftm. Fonville
  Schreef op om 10:49

  Mijn schoonmoeder woont in een verpleegtehuis waar ze is omgevallen met als gevolg een gebroken heup. houd zij haar plek in het verpleegtehuis als ze is uit gerevalideerd. er is een uitspraak dat ze die plek na 2 weken afwezigheid verliest

  Je reageert op
  Ftm. Fonville Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • frans offermans
  Schreef op om 00:11

  een gepensioneerde met AOW en laag inkomen,moet hij alsnog premie AWLZ/Wlz afdragen?
  Mijn Amerikaans AOW(Soc.Sec) komt uit US Alvast bedankt. Frans

  Je reageert op
  frans offermans Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Ronald Baan
  Schreef op om 13:56

  Wat is het verschil tussen een AWBZ-verklaring en een CIZ-advies?
  Mijn zoontje heeft epilepsie en gaat naar SBO. We hebben al jaren dubbele kinderbijslag ontvangen, maar nu krijg ik via de SVB te horen dat de AWBZ is opgeheven en dat er bij de CIZ om advies is gevraagd.
  Dit vind ik vreemd, want mijn zoon heeft nog steeds dezelfde zorg nodig als voorheen.

  mvg

  Ronald

  Je reageert op
  Ronald Baan Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Jack Dasiman
  Schreef op om 08:00

  Hallo Koen,

  Mijn dochter is blind en zit op de Visio school. Voor het laatst had zij een indicatie van het CIZ in eind 2011. Daarna niet meer. Per puur toeval controleerde ik de zorgkosten van 2015 en zag bij mijn dochter declaraties zorgkosten oplopend tot €6700 over het jaar 2015. In het jaar 2013 en 2014 heeft Visio volgens mijn overzicht niets gedeclareerd. Dat terwijl zie in 2013 en 2014 precies dezelfde ondersteuning op school heeft gekregen als in 2015 en dus niets extra’s in 2015 wat €6700 waard is. De financiële afdeling van Visio geeft aan dat zij in 2013 en 2014 ook hebben gedeclareerd. Aangezien je een indicatie daarvoor nodig had in 2013 en 2014 lijkt mij dat sterk.. De zorgverzekeraar zou mij terugbellen hierover omdat zij mij geen specificatie van de declaraties kunnen overleggen, maar nog niets vernomen. Misschien dat jij mij het e.e.a. zou kunnen uitleggen, aangezien ik niet geheel bekend ben met of er nu wel of niet een indicatie nodig was voor het jaar 2015 voor de AWBZ.
  Alvast bedank,

  m.v.g.,

  Jack

  Je reageert op
  Jack Dasiman Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • Jack Dasiman
   Schreef op om 08:05

   nog een toevoeging: de zorgverzekeraar geeft zelf ook aan dat er voor de jaren 2013 en 2014 niets door Visio gedeclareerd is en om nog even duidelijker te zijn; ik weet dus niet of voor de jaren 2013 en 2014 een indicatie nodig was voor de AWBZ van het CIZ, want het CIZ geeft aan dat mijn dochter geen indicatie meer had na 2011, terwijl VISIO aangeeft dat zij wel gedeclareerd hadden de jaren voorgaande 2015. Of er was geen indicatie daarvoor nodig of de financiële afdeling van Visio vertelt mij niet de waarheid.

   Je reageert op
   Jack Dasiman Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • Ron
  Schreef op om 15:09

  Hallo, bij de beoordeling van het toe te kennen aantal uren voor huishoudelijke hulp wordt bij de indicatiestelling verwezen naar “nieuwe richtlijnen in 2016′. Zover ik kan nagaan is de WMO per 1 januari 2015 verandert., waarin is opgenomen dat de gemeent verantwoordelijk is/wordt voor het toekennen van het aantal uren. En dat deze regeling doorloopt tot en met 2016. Is dit correct of bestaat er nog een andere regeling?

  Je reageert op
  Ron Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Maarten Thiebou
  Schreef op om 15:33

  Beste Koen,
  Is het waar dat er in 2015 via de nieuwe wet WLZ een eigen bijdrage kan worden gevraagd voor dagbesteding?. Het CAK zoekt naast de Eigen Bijdrage vanuit de AWBZ ,die tot dusver inkomens afhankelijk was, nog een inkomstenbron vanaf 1 januari 2015. Uit de eerste reactie van het CAK zou ik kunnen afleiden dat het wel eens een Euro 0,00 beschikking zou kunnen zijn. Het moet toch niet gekker worden.

  Je reageert op
  Maarten Thiebou Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • a. doek
  Schreef op om 15:24

  Vanaf welke (zzp)indicatie heb ik nog recht op een plek in een zorginstelling?

  Je reageert op
  a. doek Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • Netty
   Schreef op om 14:20

   Goede dag, Onze zoon is net voor de WLZ geindiceerd en dat is ZZP-VG3 en volgens mij gaan ze vanaf VG3 en VG4 rekenen met opname in een instelling VG 1 en VG 2 komen niet voor een WLZ in aanmerking zoals ik ben voorgelicht , die vallen onder de WMO . Maar je kunt via Menzis Zorgkantoren en via het CIZ heel veel informatie vinden op hun sites Succes.

   Je reageert op
   Netty Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • Femke
  Schreef op om 11:21

  Bedankt voor de informatie! Ik wil deze informatie graag gebruiken voor mijn scriptie, welke naam kan ik gebruiken bij mijn bronvermelding (voorletters+achternaam)?

  Je reageert op
  Femke Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • Roy
   Schreef op om 15:04

   Beste Femke,

   Je kunt de URL van deze pagina gebruiken als bron vermelding.
   Mocht je echt een naam nodig hebben kun je mij als bron opgegeven: R. v. Wensen

   Succes met je scriptie!

   Je reageert op
   Roy Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • Martin Kessels
  Schreef op om 11:18

  Beste Koen, Dank je wel voor je duidelijke en uitvoerige artikel. Ik blijf met een vraag zitten: welke criteria worden er specifiek beschreven voor toekenning van BI, BG, HH, HV, PV, ZZP?

  Je reageert op
  Martin Kessels Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • th de wilt
  Schreef op om 14:23

  Goede middag,
  Ik heb een vraag namens een client.
  Dhr. is bij ons opgenomen met een ZZP08.
  Als zorgorganisatie verkopen wij echter geen behandeling in.
  Deze worden onttrokken uit ZVW.
  Hierdoor heeft deze client en hoge eigenbijdragen uit WLZ en daarbij nog 2200 euro onkosten vanuit de ZVW. Is hiervoor op enige manier een compensatie te regelen.
  Ik hoor het graag van u.
  bvd

  Je reageert op
  th de wilt Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Ria Vermeulen
  Schreef op om 15:51

  L.s., uit welke gelden wordt het salaris van verpleegkundigen en verzorgenden extramuraal – in de wijk, bekostigd ?

  Je reageert op
  Ria Vermeulen Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Bas van Leeuwen
  Schreef op om 15:26

  Hallo,

  Als zzp-er verzorg ik de administratie van een bejaarden meneer met een chronische aandoening, waardoor hij aan bed en rolstoel gekluisterd is, slecht kan lezen en niet meer kan schrijven. Nu vroeg ik me of meneer de gemaakte kosten hiervoor kan laten vergoeden vanuit een bepaald budget. Zelf ondervindt hij langdurige zorg vanuit ZIN.

  Ik hoor het graag.

  Met vriendelijke groet,

  Je reageert op
  Bas van Leeuwen Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • D. Dijkhoff
  Schreef op om 17:39

  Beste Koen,
  Volgens mij bestaat er sinds 1 januari 2015 een uitgeklede AWBZ meer. En deze zal per 1 januari 2016 helemaal verdwenen zijn. Is dat zo? En moeten mensen met een CIZ-indicatie per 1 januari 2016 allemaal naar de Wmo voor een herijking van hun indicatie? Of blijft de CIZ-indicatie bestaan?

  Je reageert op
  D. Dijkhoff Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • netty
   Schreef op om 14:27

   Als ik even mag reageren , de AWBZ bestaat niet meer en deze is opgegaan in een nieuwe naam de WLZ , velen gaan automatisch over naar de WLZ anderen moeten naar de WMO Heeft u verzorging nodig of moet u naar een instelling dan moet u een CIZ indicatie WLZ hebben (u kunt die ook zelf aanvragen, heb ik ook gedaan voor onze zoon) U kunt veel informatie vinden bij Menzis zorgkantoor of via de site van het CIZ succes

   Je reageert op
   netty Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • Thea
  Schreef op om 23:45

  Beste Koen,

  Nu zijn gemeenten verantwoordelijk voor de huishoudelijke hulp. Wat is het verschil? Waar moest je eerst huishoudelijke hulp aanvragen?

  Je reageert op
  Thea Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Marjan Oomkes
  Schreef op om 13:56

  Beste Koen,

  Begrijp ik het nu goed dat de Wlz niet onder verantwoording van de gemeente valt?
  Ik raak de draad kwijt!
  Alvast dank voor je antwoord.

  Groet van Marjan,

  Je reageert op
  Marjan Oomkes Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • Koen
   Schreef op om 15:10

   Beste Marjan,

   Het CIZ en de zorgkantoren ontfermen zich over de Wlz. Het CIZ bepaalt of een cliënt recht heeft op zorg in een indicatiebesluit. U kunt kijken op ciz.nl voor meer informatie.

   Je reageert op
   Koen Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
  • Netty
   Schreef op om 14:30

   Nee , de WLZ is in de plaats gekomen voor de AWBZ , de WMO is gemeentelijk , de WLZ is voor langdurige zorg zowel voor thuis als voor in een instelling , kijk ook eens op sites van het CIZ en Menzis zorgkantoren die geven heel veel informatie hierover

   Je reageert op
   Netty Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • Anna van Leeuwen
  Schreef op om 19:11

  Onze Zoon zit al tien jaar in een GGZ instelling, nu heeft hij van het ziekenfonds ineens een rekening gekregen van een bloedonderzoek, terwijl dit nodig is i.v.b. met zijn medicatie. Volgens mij is dit niet terecht, hij betaald al AWBZ

  Je reageert op
  Anna van Leeuwen Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Mike Neeten
  Schreef op om 16:44

  Geachte heer/mevrouw,
  Sedert 10 jaar draag ik reeds premie AWBZ af en dat zijn niet te onderschatten bedragen.
  Ik ben woonachtig in Belgie en dien daar tevens ziekenfondspremie te betalen, aanvullende dentalia- en hospitalisatie te verzekeren.
  Waarom verwijst een medewerker van het Belgische ziekenfonds, waar ik al 25 jaar bij verzekerd ben, bij inzake een ooglasering naar mijn Nederlands ziekenfonds.
  Of het uit de lengte of de breedte komt: er worden forse premies ingehouden via de AWBZ, welke zou moeten borgen voor de zelfde financiele zorg in Belgie zoals in Nederland.
  Maar desondanks dien ik ook nog ziekenfondspremie en een aanvullende hospitalisatieverzekering en een aanvullende tandartsverzekering te betalen.
  Voor mij raakt het einde zoek, daar ik in 2013 meer dan € 6000 , in 2014 meer dan € 9000 en dit jaar wederom meer dan € 6000 aan medische kosten zelf dien te betalen.
  Hoe kan ik dat met WAO opbrengen, welk jaarlijks al met een aanzienlijk bedrag aan AWBZ belast wordt.
  De verdragsregeling was toch, dat de ingehouden premie, mij van een gegarandeerde medische zorg in Belgie zou verstrekken, zoals ik die zou krijgen als ingezetene Nederlander in Nederland.
  Kunt u mij s.v.p. wie mij als melkkoe behandelt en ten onrechte premies int zonder mij te compenseren voor mijn medische kosten als chronisch patient.
  Het water staat mij tot aan de lippen.
  M.v.G.
  M. Neeten

  Je reageert op
  Mike Neeten Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • d.v.d.zwan
  Schreef op om 21:13

  Mijn vrouw en ik wonen al 11 jaar in duitsland, sinds 2 jaar is ze opgenomen in een verpleeghuis, onze eigen bijdrage is €1377, per maand, kunnen we deze bijdrage ergens vergoed krijgen, word wel ieder jaar awbz door de belastingdienst ingehouden.
  we hebben alleen a.o.w en een klein pensioen, kan iemand ons daar antwoord op geven.

  vriendelijjke groet.
  D.v.d.zwan

  Je reageert op
  d.v.d.zwan Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • helen
  Schreef op om 14:13

  vraagje : mijn man is mantelzorg voor onze dochtertje. tot eind vorig jaar we hebben het geld van de SVB gekrijgen – Het geld voor 2014 wordt nogsteeds door SVB gegeven of is het nu in de handen van de gemeente. Ik heb een paar weken geleden een brief van de gemeente over mantelzog met een antwoordformulier om intefullen van Tandem Zorg. Kan iemand mij uitleggen wie regeld de mantelzorg? is de prief alleen pubbliciteit? of moet ik het invullen anders krijgt mijn man geen mantelzorg? bedankt, 😀

  Je reageert op
  helen Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Adrianna
  Schreef op om 18:41

  Goedeavond,

  Ik vraag mij af wat de veranderingen binnen de AWBZ met zich mee heeft gebracht omtrent de kortlopende zorg, met specifiek bedoeld de zorg in zorghotels. Kunt u mij hier meer informatie over geven wat daarin veranderd is en of dit juist ten nadele of in het voordeel is voor zorghotels?

  Met vriendelijke groet,

  Adrianna

  Je reageert op
  Adrianna Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • deci
  Schreef op om 17:27

  hallo,

  ik heb alsinds 2013 een indicatie PV klasse 5komt er vanmiddag een of andere wijkverpleegkundige die een het indicatie komt doen die beslist effect in 5minuten
  zonder verder onderzoek of informatie vd behandelde arts dat mijn uren van 14uur per week naar 5uur per week wordt teruggezet.schandalig!ik ben 35jaar oud en heb een gezin met 4kinderen waaronder een kindje met syndroom van down en een kindje met dezelfde spier ziekte als mij ,ze hebben letterlijk schijt aan je mijn man moest stoppen met werken om voor het gezin te zorgen en nu wordt binnen 5minuten je indicatie te niet gedaan waar moet dit naar toe?

  Je reageert op
  deci Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Joop
  Schreef op om 21:46

  Ik heb een belastbaar inkomen van iets meer dan € 43.000,- Mijn wettige echtgenote heeft geen inkomen en we hebben geen kinderen thuis Kan het kloppen dat ik buiten allerlei inhouding om, ook nog een AWBZ-premie van €4220,- aan (loon)belasting moet betalen over 2014? Komt mij niet op een tientje aan, maar dit lijkt mij wel erg veel?

  Je reageert op
  Joop Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • Yolande
   Schreef op om 08:27

   Mogelijk heeft u het antwoord reeds gekregen. In 2014 was de premie AWBZ 12, 65% van belastbaar inkomen tot €33857. Het bedrag is inderdaad €4220.

   Je reageert op
   Yolande Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
  • Johannes
   Schreef op om 11:12

   Wel de juiste cijfers gebruiken ! het belastbaar inkomen moet € 33.363 ( < 65 jr.)zijn.
   Voor 65 + is het 12,65 % van € 33.555 = €. 4.244.

   Je reageert op
   Johannes Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • h.los
  Schreef op om 13:09

  kan een verzorgingshuis zomaar de ciz (van verzorging naar verpleging) veranderen zonder daar de familie van op de hoogte te stellen
  bvd voor uw antwoord ik ben gaarne bereid om de ev vragen toe te lichten etc
  henk los

  Je reageert op
  h.los Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • Petra
   Schreef op om 16:21

   Het verzorgingshuis doet dit niet. Zij vragen hooguit een nieuwe indicatie aan als de oude afloopt of als er veranderingen in de zorgvraag zijn. De instelling ( CIZ of gemeente) bepaald aan de hand van de wet of het verpleging of verzorging wordt.

   Je reageert op
   Petra Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • Willem
  Schreef op om 19:02

  Ik begrijp er niks meer van. Mijn moeder heeft 3x per week douchehulp en ik dacht dat dat nu onder de zvw zou vallen en dus in het basispakket. Maar de CAK int nog steeds vrolijk de eigen bijdrage maar stuurt geen facturen. Vind het kwalijk om stiekem bij een oud mens via automatische incasso maar bedragen te blijven afschrijven. Er is ook nooit ‘s duidelijk gemaakt wat de veranderingen voor haar persoonlijk zouden betekenen.

  Je reageert op
  Willem Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Ingrid Banffer
  Schreef op om 09:28

  Klopt het dat je nu alle kosten in een instelling voor kinderen met een verstandelijke beperking o.a. was kosten euro 36.00 ,eten , persoonlijke dingetjes zoals badzeep , tandpasta kortom alles zelf moet betalen.

  Je reageert op
  Ingrid Banffer Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • beyer
   Schreef op om 09:34

   was kosten tv aansluiting telefoon kosten en persoonlijke verzorging producten moet je zelf betalen . wonen eten en drinken en begeleiding valt onder AWBZ als je het boekje leest of op de website kun je dat terug vinden

   Je reageert op
   beyer Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • IS
  Schreef op om 23:50

  met AOW en ZVW bijdrage terug naar Nederland, wat of welke zorgverzekeringen moeten dan afgesloten worden en wat kost dat per maand,

  of liever gezegd wat moet ik allemaal betalen van mijn AOW om in Nederland aan de ziekenfonds/zorverzekering betalen.

  bedankt voor de hulp

  Je reageert op
  IS Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • R. Delforterie
  Schreef op om 16:39

  Onze verstandelijk gehandicapte zoon is in twee jaar tijd bijna 55 % gaan betalen voor zijn AWBZ-bijdrage. Allerlei toelagen zijn afgenomen. Maar in het graaiersland bij uitstek wordt de wet op de beperking bankiersbonussen uitgesteld. Schande!
  Wanneer komen we in opstand voor de zwakken van de samenleving: de gehandicapten, de zieken, de ouderen?

  Je reageert op
  R. Delforterie Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • Liber
   Schreef op om 22:22

   Mmmmm, u geeft aan dat uw zoon ‘meer is gaan betalen’ …. Van zijn uitkering? Volgens mij wordt ook door anderen die betaald er hard voor moeten werken. Dus uiteindelijk betaald uw zoon niets….

   Je reageert op
   Liber Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
  • katy
   Schreef op om 19:01

   Geachte meneer Delforterie,
   Ik wacht ook op het moment dat we met zijn allen weer in opstand komen.Zelf houd ik constant de eigen bijdrage eisen van het CAK aan mijn zoon in de gaten
   en ik dien iedere keer weer een protest in als ze het opnieuw proberen om een eigen bijdrage, die steeds weer hoger wordt op te leggen. Mijn zoon wilt nog wel eens meteen zo’n rekening betalen maar na protest krijgt hij dat bedrag dan meestal ook wel meteen terug. Veel sterkte Kathy

   Mevrouw, meneer Liber,
   Bedoelde u nu dat de zoon van meneer Delforterie het maar goed heeft dat hij van zijn uitkering óók nog eens een eigen bijdragen moet betalen.
   U weet misschien niet dat mensen die een uitkering krijgen deze niet zo maar ontvangen. Er is dan echt wel iets aan de hand. Het is inderdaad schandalig dat mensen die het al niet breed hebben er constant op bedacht moeten zijn dat er niet wéér en /of opnieuw een eigen bijdrage ge- eist wordt of dat er weer ingekort wordt op de al lage inkomsten of de uitkeringen.

   Je reageert op
   katy Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • steven van brug
  Schreef op om 19:59

  wat houden alle veranderingen in voor de mensen die bijvoorbeeld gebruik maken van de dagbesteding omdat ze hun eigen dag niet meer kunnen invullen?

  Je reageert op
  steven van brug Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • antje
  Schreef op om 11:28

  Premie AWBZ.
  Ik ben ook heel benieuwd wat de veranderingen doen met de premie AWBZ die iedereen via het loon betaalt. De AWBZ wordt opgeknipt in allerlei partjes. (Is dit overzichtelijker?? Dacht het niet.) Wordt die premie ook opgedeeld? Een deel bij de zorgverzekering, bij de gemeentelijke heffingen en een (veel kleiner deel) bij het rijk?Hierover is niks te vinden op de sites van de rijksoverheid. Of blijven we gewoon de hele lading betalen met daar bovenop nog hogere gemeentelijke lasten en een hogere premie zorgverzekering? Waarom is daar niks over te vinden? Maakt mij erg argwanend.

  Je reageert op
  antje Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • Liber
   Schreef op om 22:28

   Ipv de 12,5 % die we nu aan AWBZ premie betalen gaan we nu ff 9 % aan WlZ premie betalen. Daarentegen is de zorgverzekeringpremie om hoog gegaan en betalen we natuurlijk ook steeds meer belasting waar uiteindelijk de gemeenten vanuit het gemeentefonds hun WMO budget van krijgen. Dus uiteindelijk betalen we als werkende belastingbetaler steeds meer, maar zien er zelf steeds minder voor terug.

   Je reageert op
   Liber Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
  • kathy
   Schreef op om 19:12

   Mevrouw /meneer Liber,
   Wat jammer voor u dat u het zo getroffen heeft dat u als werkende belastingbetaler
   steeds minder terug ziet van uw betalingen aan de WlZ en WMO .
   Ik denk dat u en uw naasten hopen dat dit zo mag blijven. Groet Kathy

   Je reageert op
   kathy Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
  • Netty
   Schreef op om 14:46

   AWBZ bestaat niet meer dus daar betaald u ook geen premie meer voor , dat is nu allemaal WLZ geworden en een gedeelte is naar de WMO overgeheveld , dus ja er moet door iedere werkende betaald worden , dus als u arbeidsgehandicapt wordt en u wil verzorgt worden dan kunt u aanspraak maken op de WLZ of naar de WMO als u bv een rollater nodig heeft of een traplift enz. En ja daar betalen we allemaal dus onze premies voor of het nu AWBZ of WLZ of WMO heet het moet wel betaald worden.

   Je reageert op
   Netty Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • Heidi van der Linden
  Schreef op om 13:20

  Hoi wij hebben een kind van nu 15 met PDD-nos en ODD veel zorg en zorgen
  veel tijd geduld en begrip ik heb mijn vaste baan er voor op moeten geven ons kind kan niet naar school vanwege zijn gedrag.van het GAK een vergoeding eens per jaar van 290 euro.Wij hebben onze zoon meerdere malen op laten nemen maar het heeft weinig verbeterd.verder nooit ergens centen van gekregen alleen na de laatste opname een rekening van het LBIO van 830 euro 4x per week na de andere kant van het land om je kind te helpen.mensen met een beperking hebben het al zwaar genoeg.

  Je reageert op
  Heidi van der Linden Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • A.Beumers
  Schreef op om 20:47

  Als Nederlands belastingplichtige, Aow`er Wonend in het buitenland,zonder inkomsten van en in het woonland, betaald zolang al de Awbz bestaat een inkomensafhankelijke verplichte premie tot nu toe en moet rechtens verleent gebruik kunnen blijven maken van ,als dat nodig moet blijken van zorg geleverd in Natura, met verblijf in een instelling,maar ook in de thuisomgeving als de thuis-situatie dat nodig acht. Bij wie kan ik terrecht bij mijn zorgvraag.
  Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen nu de taken. Als betalend individu wens ik dat in de toekomst mijn rechten ook geldt. Moet ik nu al bezwaar maken tegen de wet. Wie helpt mij. Vr groet A,Beumers Limbazi Letland
  Wie kan mij helpen

  Je reageert op
  A.Beumers Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • harr
  Schreef op om 00:08

  De eenzaamheid slaat toe door te weing leuke dingen kunnen doen
  Niet meer op visite of je inzetten met de auto voor anderen oude schoonmoeder.
  De andere kinderen diewel nog werken kunnen dit wel.
  Is vreselik toch, je lijkt wel een levend lijk..

  Je reageert op
  harr Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • harr
  Schreef op om 00:04

  Het wordt een vreselijke bendeen dit ishet al op het binnenhof.
  De ouderen zijn de klos.
  Aow-ers en chronisch zieken, wie niet eigelijk.

  Je reageert op
  harr Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Jan Siefkes
  Schreef op om 11:16

  Mijn vrouw R.Siefkes-den Otter, valt onder Yulis GGZ, woont in een verzorgingshuis Lindonk Zwijndrecht, CIZ-factor 4. Er wordt een bijdrage aan het CAK bertaald. Wat gaat er veranderen met 1-1-2015?

  Je reageert op
  Jan Siefkes Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • Lenie van Veen
   Schreef op om 11:29

   langdurige zorg blijft (intamurale zorg) onder het Zorgkantoor en WLZ en eigen bijdrage via CAK.

   Je reageert op
   Lenie van Veen Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • Myriam
  Schreef op om 16:27

  Ik wil graag weten wat er gaat gebeuren met de premies?
  Nu betaalt iedere Nederlander maandelijks een premie voor de AWBZ. Gaat deze premie verdwijnen, wordt hij hoger of lager, krijgt hij een andere naam?
  Moet er voor de nieuwe Wlz premie betaald gaan worden en is die vergelijkbaar, qua hoogte, met de huidige AWBZ premie?
  Gaan de gemeentelijke belastingen omhoog door de overheveling van taken?

  Je reageert op
  Myriam Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Otto
  Schreef op om 20:32

  Tot mijn spijt al jaren PGB verpleging / verzorging, wordt altijd netjes geregeld door SvB. Tot mijn spijt JA want door de veranderingen die ik best wil begrijpen maar je in een diep gat valt van spanningen en onzekerheden, voel ik me eigen zo schuldig ziek / afhankelijk te zijn. Ach ja dit telt niet, net zoals we gaan eens kijken over een jaar wat deze veranderingen de maatschappij extra gekost heeft. Maar mijn vraag ! Wat gebeurt er met bestaande indicatie;s niets of nergens is daar informatie over te vinden of althans ik kan het niet vinden.

  Je reageert op
  Otto Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • Andrè Buijs
   Schreef op om 00:44

   Geachte Otto,
   Mijn vrouw heeft een ZZP LG 04
   Ik zoek mij kapot op internet, (blijft zij in de AWBZ of gaat zij naar gemeente en/of zorgverzekeraar) ik kom er niet uit” Ik heb diverse e-mails gestuurd naar Gem. Rotterdam en zorgverzekeraar MENZIS en ik krijg antwoorden terug die niets zeggen en waar je niets aan heb. Zij weten het volgens mij ook niet. Het wordt een zooitje in 2015 en het levert niet op. Deze weergaloze mensen die Nederland na de 2è wereldoorlog Nederland hebben opgebouwd met HART werken hebben nu slapeloze nachten. Het zal je maar gebeuren (leeftijd is niet te voorspellen) dat je een herseninfarct krijgt en overgedragen bent aan een stel mensen in de 2` en 1`kamer die het allemaal zo goed weten. (Zij weten niet eens wat je meemaakt als zorgverlener)
   Andrè Buijs

   Je reageert op
   Andrè Buijs Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
  • Lenie van Veen
   Schreef op om 11:26

   u kunt op deze site een korte vragenlijst invullen, specifiek op uw situatie :

   http://www.waarkrijgikmijnzorg.nl/home

   Je reageert op
   Lenie van Veen Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • monica
  Schreef op om 09:42

  Valt nu alles, behalve de wlz, voor kinderen onder de gemeente?

  Je reageert op
  monica Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
 • Agaat
  Schreef op om 14:40

  Als de persoonlijke verzorging/verpleging onder de Zorgverzekeringswet gaat vallen, wie bepaald dan wat er vergoed wordt. en komt er dan per verzekeraar verschil in de vergoedingen???
  Dus moet je dan vaker overstappen om de juiste zorg te krijgen en moet dan steeds opnieuw een indicatie vragen ??
  Hier is ook nog heeel veeel onduidelijk.

  Je reageert op
  Agaat Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op
  • Harrie
   Schreef op om 14:53

   Persoonlijke verzorging en verpleging worden vanuit het basispakket van de zorgverzekeringswet vergoed. De inhoud van het basispakket is voor iedereen hetzelfde. Er zit daarom in principe geen verschil in de vergoeding. Het hangt er natuurlijk wel vanaf op welke zorg je recht hebt.

   Je reageert op
   Harrie Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
   Sluit scherm Reageer hier op
 • Samantha
  Schreef op om 18:30

  Eérst mensen en dan régels of…….?
  Leuker kunnen ze het niet maken,wel bureaucratischer.
  Op hoop van zegen voor de kwetsbare MENS!

  Je reageert op
  Samantha Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
  Sluit scherm Reageer hier op

Het laatste nieuws