AWBZ-zorg op school: wat verandert er in 2015?

Koen Kuijper 3 reacties

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt in 2015 hervormd. Dat betekent dat er voor kinderen die op dit moment AWBZ-zorg (op school) ontvangen, iets kan gaan veranderen. De gemeenten zijn namelijk vanaf 1 januari 2015 grotendeels verantwoordelijk voor het organiseren van hulp, zorg en ondersteuning aan kinderen en jongeren met onder meer autisme, dyslexie of ADHD. Voorheen vielen deze taken nog onder de AWBZ of de Zorgverzekeringswet.

Dat houdt in dat ook de gemeenten in 2015 verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de begeleiding en zorg die kinderen op school nodig hebben, zoals naar het toilet gaan, toediening van medicijnen of hulp bij het aan- en uitkleden tijdens de gymnastiek.

Wie is verantwoordelijk voor jeugdzorg- en hulp in 2015?

ZorgvormWie regelt deze zorg?
 • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ), zoals hulp bij ADHD en autisme: Zorgzwaarte 1 t/m 7
 • Zorg voor kinderen met een (lichte) verstandelijke beperking: Zorgzwaarte VG 1 t/m 3 en LVG 1 t/m 5
 • Hulp en advies bij opvoeding en eventuele problemen die daarbij voorkomen
 • Gesloten jeugdzorg
 • Kinderbescherming
 • Reclassering
 • Pleegzorg
 • Vervoer bij de begeleiding en persoonlijke verzorging van kinderen en jongeren
 • Preventieve gezondheidszorg
De gemeente via de nieuwe Jeugdwet
 • Zorg voor kinderen en jongeren met een (ernstige) lichamelijke, zintuigelijke en/of ernstige verstandelijke handicap die permanent zorg/toezicht nodig hebben
 • Zorg voor kinderen en jongeren met een ernstige gedragsstoornis en een lichte verstandelijke beperking
 • Intensieve zorg voor kinderen en jongeren die hun leven lang zorg en/of toezicht nodig hebben
 • Zorg met verblijf via een AWBZ-indicatie
Rijksoverheid via de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Het CIZ geeft een Wlz-indicatie
 • Zorg voor kinderen en jongeren die persoonlijke verzorging en/of verpleging (wijkverpleging) nodig hebben, bijvoorbeeld bij medische problemen of beperkingen
 • Behandeling voor blinde en slechtziende kinderen en jongeren
 • Behandeling van lichte psychische klachten door de huisarts of praktijkondersteuner GGZ
 • Medicijnen tegen psychische aandoeningen/klachten op recept
Zorgverzekeraar via de Zorgverzekeringswet (Zvw). Zorg wordt vergoed vanuit basispakket 

 

PGB

Het organiseren en financieren van zorg voor je kind via een Persoonsgebonden budget (PGB) blijft mogelijk. Je ontvangt hierover een brief van je eigen gemeente.

Dyslexie

Ook zorg voor kinderen met een ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) valt per 1 januari 2015 onder de nieuwe jeugdwet. Dat betekent dat gemeenten de taak krijgen om deze zorg te organiseren en te bekostigen. Inmiddels (sinds 31 oktober 2014) zouden alle gemeenten een plan moeten hebben voor het dyslexiebeleid in hun gemeente. Het doel van de gemeentes is om de zorg en hulp bij dezelfde dyslexiebehandelaar/hulpkracht te organiseren. Tot 1 januari 2015 zal dyslexie-zorg nog vanuit het basispakket (via de zorgverzekeraar) worden vergoed.

Rugzakje afgeschaft

Het ‘rugzakje’ zal in 2015 niet meer worden gebruikt. De school krijgt extra geld van de overheid om kinderen te ondersteunen door middel van extra hulp of zorg tijdens de onderwijsuren.

Overgangsrecht

Hoewel de wijzigingen per 2015 in werking zullen treden, betekent dit niet dat er geen ruimte is voor een soepele transitie. Daarom is 2015 een overgangsjaar wat betekent dat er een overgangsrecht van toepassing is als de behandeling of zorg voor jouw kind voor 31 december 2014 is  begonnen en doorloopt in 2015. Er geldt dan het volgende:

 • Het overgangsrecht is geldig tot het moment dat de indicatie verloopt, maar uiterlijk tot 1 januari 2016. Het is ook mogelijk dat het overgangsrecht stopt als de gemeente met een nieuw zorgaanbod komt en jij daarmee akkoord gaat.
 • Jouw kind houdt recht op de zorg zoals die in de indicatie jeugdzorg of jeugd-GGZ vermeld staat
 • Als dat mogelijk is, zal dezelfde zorgaanbieder de nodige zorg blijven verlenen.
 • Een nieuwe verwijzing is nodig voor een nieuwe behandeling of een behandeling die doorloopt tot na 1 januari 2016

Meer informatie

 • Landelijk informatienummer van de overheid: 0800 – 0126

3 reacties

 • JJ.v.Liere

  Hallo heer Koen,
  Mijn zoon 40 jr alleenstaand woont zelfstandig met individuele begeleiding en dagbesteding, hetgeen bekostigd wordt vanuit een pgb/abwz. Zijn huidige CZ indicatie loopt tot februari 2027. Uit informatie gem. alphen a.d.Rijn meen ik op te maken dat het overgangsrecht per 31-12-2015 komt te vervallen. Is dat zo?

 • TTon

  Dag heer Koen,

  Mijn ouders(80 en 82 jaar) zijn allebei hulpbehoevend en hebben een PGB.
  Mijn moeder heeft onlangs hartproblemen gekregen, waarbij haar hart maar voor 1 deel werkt en dan 50%, dus haar hart werkt voor 25%, erg…
  Haar merg maakt geen of te weinig bloed aan en daarnaast ook een zwakke dunnedarm, moet zij om de haverklap met de ambulance mee en wordt er bloed toegediend(2 zakjes)
  Zij hebben weliswaar een PGB, maar ontslagen uit het ziekenhuis willen wij een wijkverpleging en persoonlijke verzorging voor haar, maar worden van de kast naar de muur gestuurd.
  Ziekenhuis, de een informeert wat anders dan de andere en dan kan er weer niets gedaan worden.
  Bij wie moeten wij hiervoor zijn?
  Huisarts, specialist, zorgverzekering….ik zie de bomen door het bos niet meer..
  Ik hoor spoedig van u?
  Met vriendelijke groet,
  Ton

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.