Basispakket zorgverzekering in 2015 uitgebreid

Basispakket zorgverzekering in 2015 uitgebreid

Artikel door: Bart Koenraadt - 11 reacties

Basispakket zorgverzekering in 2015 uitgebreid

BasispakketHet basispakket van de zorgverzekering zal per 1 januari 2015 worden uitgebreid, mede door de overheveling van taken vanuit het AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). De uitbreiding zal betrekking hebben op een kleine groep mensen, aangezien het voornamelijk specifieke geneesmiddelen en specialistische zorg betreft.

Dat blijkt uit twee brieven van minister Schippers van Volksgezondheid aan de Eerste en Tweede Kamer.

Overheveling

De volgende wijzigingen worden doorgevoerd bij het basispakket vanwege de hervorming langdurige zorg:

 • zintuiglijk gehandicaptenzorg;
 • verpleging en verzorging zonder verblijf;
 • het tweede en derde jaar intramurale op behandeling gerichte geestelijke gezondheidszorg (ggz). (het eerste jaar verblijf – en overigens ook alle ambulante ggz – maakt al onderdeel uit van het basispakket).

Toevoeging

Ook kan het basispakket van de zorgverzekering in 2015 rekenen op:

 • het regelen van de bevoegdheid om hulpmiddelen voorwaardelijk tot het basispakket te kunnen toelaten en het aanpassen van de termijn voor de voorwaardelijke toelating;
 • het opnemen voor zwangere vrouwen van de niet-invasieve prenatale test;
 • toevoeging van NIPT-test in het basispakket en het niet meer vergoeden van de combinatietest voor zwangere vrouwen vanaf zesendertig jaar. De NIPT-test is een nieuwe test die vroegtijdig chromosomale afwijkingen kan herkennen, zoals het syndroom van Down.

Wijzigingen

Wat wordt er verder gewijzigd:

 • de reiskostenvergoeding aan de donor onder zijn eigen zorgverzekering zal niet meer vallen onder de zorgverzekering van de ontvanger van het orgaan;
 • het aanpassen van een voorwaarde voor de geriatrische revalidatie omdat deze voorwaarde in de praktijk ongewenste effecten heeft.
 • Vanwege de invoering van de Jeugdwet in 2015, zal de vaststelling en behandeling van dyslexie niet meer worden vergoed vanuit de basisverzekering, zoals al bekend was gemaakt.

Geneesmiddelen

Verder heeft minister Schippers enkele geneesmiddelen opgenomen in de lijst voor voorwaardelijke toelating van het basispakket vanaf volgend jaar. Deze punten staan op dit moment dus nog niet vast, maar de kans is groot dat ze worden toegevoegd:

 • Benlysta (geneesmiddel voor patiënten met auto-immuunziekte SLE)
 • Fampyra (geneesmiddel voor patiënten met multiplesclerose)

Medische behandelingen

Hetzelfde geldt voor de voorwaardelijk toegelaten medische behandelingen, zoals hieronder beschreven:

 • Vaccinaties met bepaalde ‘dendritische cellen’ bij patiënten met huidkanker
 • De PTED-behandeling bij patiënten met een lumbale hernia
 • Een bepaalde vorm van chemotherapie (HIPEC) bij een colorectaal carcinoom
 • Behandeling met tumor infiltrerende lymfocyten (TILs) bij patiënten met huidkanker in een vergevorderd stadium
 • Autologe vettransplantaties bij borstreconstructies na een borstamputatie

Over de vergoeding van voorwaardelijk toegelaten behandelingen kan men de zorgverzekeraar raadplegen voor de meest actuele situatie.

Bron: Rijksoverheid.nl (1)(2)(3)

11 reacties

 • PPeterL

  Over de vergoeding van de PTED-behandeling:
  “Het basispakket zorgverzekering 2015 is uitgebreid; Voor 2015 heeft de Minister van Volksgezondheid de volgende potentiële medicijnen en behandelingen op het oog. De daadwerkelijke besluitvorming volgt later.” Aldus de website van Ohra. Het is al bijna september 2015…
  Is er al iets meer bekend?

 • AAnja

  Koen wat is binnenkort?
  Ik ben toe aan een TPED operatie en op Schippers kan ik niet wachten, betaalt zij het voor me?

  • KKoen

   Besta Anja,

   We hebben nog geen nieuwe informatie. Wellicht kunt u uw vraag bij de zorgverzekeraar neerleggen.

 • AAnja

  Zou graag willen weten op de TPED nu wel of niet vergoed wordt?
  Wie heeft het antwoord?

 • DDésirée Hairwassers

  Is het al definitief dat Autologe vettransplantaties bij borstreconstructies na een borstamputatie voorwaardelijk toegelaten worden? Waar kan ik de brief van Schippers vinden?

 • Kklaaske

  Wordt de pted,nou wel vergoed in 2015…?

 • OOctavio

  Geachte Ls,

  Heel graag wil ik u vragen of u mij iets meer zou kunnen vertellen over de eventuele toelating van de PTED operatie in het zorg pakket? Bestaat de kans mits deze operatie wordt toegelaten dat dit bv in November bekend zal zijn?? ivm de polisvoorwaarden??
  Of is de kans groot dat dit nog een jaar gaat duren? Ik heb net met een privé kliniek en de Rijksoverheid gebeld, bij wie nog niets bekend was.. en ik vrees dat ik iets te hoopvol ben geweest. Inmiddels heb ik zoveel pijn in mijn been en is de klassieke operatie mij min of meer afgeraden door de neurochirurg, aangezien ik yoga docent ben. Veel twijfel wat nu juist is en ik hoop zo dat u wellicht meer duidelijkheid kunt geven?
  Ik hoop van u te horen.

  Met vriendelijke groet,

  O.

  • KKoen

   Beste Octavio,

   Minister Schippers zal, voor zover wij weten, binnenkort nog een kamerbrief sturen waarin zij dieper ingaat op het instrument ‘Voorwaardelijke Toelating’. In deze brief wordt onder meer aandacht besteed aan de uitbreiding van voorwaardelijke toelating tot de extramurale hulpmiddelen, en aan de potentiële nieuwe kandidaten voor voorwaardelijke toelating.

  • Ww.r. middeldorp

   Er is een soort barba truc uitgedacht om een en ander op de lange termijn te schuiven

   Navraag bij de ditzo leerde het volgende, wij zullen integraal hun reactie publiceren Wij gaan in dit kader niet in op de implicaties van het ASR arrest en zullen ons beperken tot de reactie van ditzo

   De PTED is inderdaad een voorwaardelijke verstrekking op voorwaarde dat alle zaken geregeld zijn die voor het onderzoek noodzakelijk zijn. De vertraging ligt bij de zorgverleners / onderzoekers. Op 28 november is dit onderwerk besproken in het Kenniscentrum van Zorgverzekeraars Nederland, waarbij de samenvatting was:
   – Voorwaardelijke toelating onderzoek is geen probleem, wel de organisatie
   – PTED heeft een unieke Zorgaanbieder en zorgproduct
   – De uitvoeringsproblemen zijn beschreven in het advies Zorginstituut Nederland (ZN) over voorwaardelijke toelating

   Bij nadere navraag is gebleken dat:
   – Onderdeel van de voorwaardelijke toelating is dat er een onderzoek moet volgen waaruit resultaten vanuit de zorgverleners opgeleverd kunnen worden. Hiervoor zijn resultaten vanuit Amerika niet toereikend, omdat deze weliswaar op aantallen zaken kunnen aantonen, maar we in Nederland vanuit de toezichthouders ook de doelmatigheid van behandelingen voorop hebben staan en dit geen onderdeel is van de onderzoeksresultaten vanuit Amerika;
   – Er moet eerst dan een objectieve onderzoek beschrijving worden gerealiseerd;
   – Daarnaast moeten er meerdere chirurgen (dan de ene die het nu kan uitvoeren) beschikbaar zijn om de behandelingen te kunnen uitvoeren. Hiervoor moeten chirurgen opleidingen gaan volgen;
   – Als de chirurgen opgeleid zijn komen ze op de lijst van geschikte operateurs te staan en worden de type ingrepen vastgesteld die voldoen aan de onderzoekstyperingen;
   – Vanuit de type ingrepen wordt er blind bepaald welke type ingreep er daadwerkelijk als onderbouwing voor het onderzoek gaat meedoen. Pas dan worden personen die baat zouden hebben bij deze type ingreep geselecteerd om deel te nemen aan het onderzoek.

   De algehele vertraging zit er vooral in het opleiden van de chirurgen. De DBC is al vastgesteld (dat is de codering die er aan de operatie kan worden toegekend om verdere vergoeding bij zorgverzekeraars mogelijk te maken), dus daar zit geen vertraging op.

   Vanuit a.s.r. ziektekosten (werkzaam met de labels Ditzo, De Amersfoortse en BeterDichtbij) houden we hier bij ZN vinger aan de pols. Het besluit ligt bij Zorginstituut Nederland die kennelijk nog niet alle input vanuit de organisatie aangeleverd heeft gekregen om akkoord te geven.

 • MMIj

  en dat alles moet 200 euro meer gaan kosten??????? waai om!!! weer vette winst straks voor de zorgverzekeraars!!!!
  waarom die NIPT test erin??? wat maakt het uit als je een kind met het syndroom van down krijgt??? die zijn even waardevol als “gezonde”kinderen, maar het zal er wel weer om gaan dat het de carrieres van de madammekes in de weg staat….dan stuur je die toch ook gewoon naar de kinderdump???
  en dan zeuren dat kinderen geen opvoeding meer krijgen, logisch toch het kind is toch alleen maar en status symbool geworden!!!! carrieres zijn belangrijker dan het gezin…ach een gezin kan ook niet meer, want dat is niet meer te betalen in Nederland!!!!

  • AAnoniem

   NIPT kijkt naar chromosomale afwijkingen, waarvan Down syndroom er eentje is. Dat is gewoon een belabberde verwoording op deze site.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.