Medische selectie bij zorgverzekeraars; zo werkt het

Koen Kuijper 2 reacties

TandartsverzekeringEr zijn nog altijd veel mensen die niet durven over te stappen van zorgverzekering omdat de kans bestaat dat ze geweigerd worden middels een medische selectieprocedure. Maar wat is een medische selectie precies, wanneer is deze van toepassing en welke zorgverzekeraars hanteren een dergelijke selectie in 2015?

In het onderstaande artikel beantwoord ik deze vragen.

Acceptatieplicht basisverzekering

Voor het afsluiten van een basisverzekering is een wettelijke acceptatieplicht van toepassing voor de zorgverzekeraar. Dat betekent dat een verzekeraar niemand mag weigeren op basis van leeftijd, geslacht, gezondheid of medische voorgeschiedenis. Het overstappen naar een andere basisverzekering is dus voor iedereen mogelijk.

Voor de aanvullende zorg- en tandartsverzekering ligt dit anders. Zorgverzekeraars mogen in dat geval een zogenaamde medische selectie toepassen.

Wat houdt de medische selectie in?

Een medische selectie kan bestaan uit één van of meerdere van de volgende onderdelen:

  • Het beantwoorden van een aantal medische vragen over jezelf. Deze kunnen gaan over je huidige gezondheidsstatus of medische voorgeschiedenis. Een voorbeeldvraag is bijvoorbeeld: ‘heeft u op korte op korte termijn kronen, bruggen of orthodontie nodig’?
  • Het leveren van een volledige gezondheidsverklaring (van een specialist)

Als er geen medische selectie van toepassing is, spreekt men van een ‘directe acceptatie’. Je wordt in dat geval altijd geaccepteerd voor de afgesloten zorgverzekering.

Wie hanteren een medische selectie?

Sommige zorgverzekeraars hanteren een medische selectie omdat zij het risico op het uitkeren van hoge vergoedingen aan hun verzekerden willen beperken. Zorgverzekeraars weigeren verzekerden doorgaans als uit de medische selectie blijkt dat:

  • Er hoge ‘verwachte’ zorgkosten zijn bij de verzekerde, of;
  • Er een hoog risico is op ‘onverwachte’ zorgkosten

Als je geweigerd wordt dan zal de gewenste zorgverzekering in zijn geheel niet afgesloten worden of tegen een aangepaste dekking. Hieronder zie je een overzicht van de zorgverzekeraars die een acceptatieprocedure hanteren voor bepaalde aanvullende pakketten en tandartsverzekeringen.

Zorgverzekeraars met acceptatieprocedure voor één of meer aanvullende verzekeringen (2015)
Avero Achmea
De Amersfoortse
Kettlitz Wulfse
Nedasco
ONVZ
VvAA
PNOzorg

 

Zorgverzekeraars met acceptatieprocedure voor tandartsverzekering(en) (2015)
Avero AchmeaCZ
De AmersfoortseDe Friesland
De GoudseDelta Lloyd
EnergiekInterpolis
Kettlitz WulfseNedasco
ONVZOZF Achmea
PNOzorgPro Life
SallandSalland ZorgDirect
VGZVvAA
YouCareZilveren Kruis
UMC

 

In de praktijk wordt de medische selectie alleen toegepast bij zeer uitgebreide aanvullende verzekeringen, bijvoorbeeld bij pakketten die onbeperkt fysiotherapie vergoeden. Bij tandartsverzekeringen komt de medische selectie vaker voor. Ook bij aanvullende verzekeringen voor orthodontie zie je dat er sprake kan zijn van een medische selectie of wachttijd (zie hieronder). Alleen bij de goedkopere tandartsverzekering met een beperkte dekking (< 750 euro) geldt er wel een directe acceptatie.

Wachttijd

In plaats van een medische selectie, kiezen sommige zorgverzekeraars ervoor om een wachttijd te hanteren voor bepaalde aanvullende pakketten of specifieke vergoedingen uit een aanvullende (tandarts)verzekering. De wachttijd verschilt per verzekeraar, maar is doorgaans één jaar. Het komt er op neer dat je pas van een bepaalde dekking gebruik kunt maken nadat de wachttijd is verstreken.

Zorgverzekeraars met een wachttijd orthodontie kosten (2015)
Anderzorg (1 jaar)Azivo (1 jaar)
De Amersfoortse (1 jaar)DSW (1 jaar)
Menzis (1 jaar)PMA (1 jaar)
Stad Holland (1 jaar)

 

2 reacties

  • YYolande

    Dag, kun je me ook een overzicht geven van de zorgverzekeraars waar je wel direct geaccepteerd wordt, dus zonder restricties voor tandarts en fysio. De enige die mij tot nu toe bekend is, is IZZ. Hoor het graag!

  • Mmarjan

    Bij Menzis geldt een wachttijd voor kronen, bruggen en inlays!

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.