Meer overstappers zorgverzekering verwacht voor 2015

Meer overstappers zorgverzekering verwacht voor 2015

Artikel door: Bart KoenraadtMeer overstappers zorgverzekering verwacht voor 2015

zorgpremie berekenenVandaag kwamen twee verzekeraars – VGZ en Univé – met het nieuws naar buiten dat er minder mensen gaan overstappen van zorgverzekering dan een aantal maanden geleden werd voorspeld. In totaal zullen volgens hen 1 miljoen mensen – ofwel 5,5 procent van de bevolking – wisselen van zorgverzekering. De voornaamste reden waarom de voorspelling in eerste instantie hoger uitviel, is dat de zorgpremies fors zijn gedaald voor 2014. Soms met meer dan tien euro per maand en velen zullen zich daarom niet verder oriënteren op goedkopere premies.

Zoals inmiddels al wordt beweerd, zal de zorgpremie per 2015 alweer gaan stijgen. Het Financiële Dagblad berichtte al eerder dat het op jaarbasis minimaal 50 euro gaat schelen. Dit komt doordat veel taken die nu nog onder het AWBZ vallen worden overgeheveld naar de zorgverzekeraars. Met als gevolg dat de premievoor de zorgverzekering stijgt.

Het is dus goed mogelijk dat er voor 2015 weer een grote overstapstroom gaat komen. Aangezien iedere verzekerde dan de polis in november ontvangt, waarbij zij gaan zien dat de premie omhoog gaat. De verwachting is dat dit de consument meer gaat activeren om zich in ieder geval te oriënteren op andere verzekeraars.

Eind 2012 is uiteindelijk 7,2 procent van de bevolking vanaf 18 jaar overgestapt van zorgverzekering, wat een record is. Toen bleven de premies voornamelijk gelijk of daalde licht. Het effect wanneer de premies gaan stijgen – zoals voor 2015 wordt verwacht – is moeilijk te voorspellen, maar het zal in ieder geval de consument nog bewuster maken. Het zal ook sterk afhangen wat er gaat gebeuren met de zorgtoeslag in 2015. In 2014 zal de toeslag in ieder geval zakken en dus wordt de verlaging van de premie al deels opgeheven.

Word vervolgd…