Overgangsregeling van AWBZ naar Wmo en Wlz in 2015

Overgangsregeling van AWBZ naar Wmo en Wlz in 2015

Artikel door: Koen Kuijper - 17 reacties

Overgangsregeling van AWBZ naar Wmo en Wlz in 2015

In 2015 zal de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) worden hervormd. Deze wijziging zal betrekking op ongeveer 800.000 Nederlanders. Zij vallen nu nog onder regels en wetgeving volgens de AWBZ, maar zullen straks worden overgeheveld naar een andere of nieuwe wet, namelijk de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) en/of de nieuwe Jeugdwet.

De gemeente, de zorgverzekeraar of de overheid (zorgkantoren via het CIZ) zijn hiervoor verantwoordelijk. Hieronder zie je de nieuwe verdeling van de AWBZ-taken in 2015 en wie hiervoor verantwoordelijk zullen zijn.

Tranisitie-AWBZ

 Data via: Radar (AvroTros)

Weet je niet precies onder welke wet je in 2015 gaat vallen? Dan kun je kijken op hoeverandertmijnzorg.nl van de overheid. Eventueel kun je ook telefonisch contact opnemen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of PerSaldo (voor mensen met een persoonsgebonden budget).

Transitie

Om de transitie van de huidige AWBZ naar de andere en nieuwe wetten soepel te laten verlopen, komen veel mensen in aanmerking voor een zogenaamde overgangsregeling. Als je nu al AWBZ-zorg ontvangt, dan is er vaak een overgangsregeling. Hieronder worden de verschillende overgangsregelingen binnen de AWBZ besproken, namelijk die voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wmo 2015

Voor mensen die een AWBZ-indicatie hebben die tot (en met) 2015 of 2016 doorloopt en die per 2015 onder de nieuwe Wmo vallen, geldt dat zij recht houden op dezelfde zorg vanuit AWBZ-indicatie tot uiterlijk 31 december 2015, afhankelijk van de einddatum van de indicatie. Zorgbehoevenden dienen zich wel tijdig te melden bij het Wmo-loket van hun gemeente die, in overleg met jou bekijkt, welke zorg, hulp en voorzieningen er nodig zijn in de loop van 2015 of begin 2016. Voor een beschermd-wonen-indicatie geldt een overgangstermijn van vijf jaar.

Zvw

Voor mensen waarbij de AWBZ-indicatie tot (en met) 2015 doorloopt en volgend jaar onder de Zvw vallen, geldt dat zij per 2015 onder de zorgverzekering gaat vallen. De overgangsregeling houdt in dat zorgverzekeraars er voor zorgen dat de AWBZ-indicatie op 1 januari 2015 direct verandert in het recht op persoonlijke verpleging en/of verzorging (via de wijkverpleging).

Wlz

Voor mensen die een AWBZ-indicatie hebben die tot (en met) 2015 of 2016 doorloopt en die per 2015 onder de nieuwe Wlz, geldt het volgende:

 • Als je in een instelling woont en je een AWBZ-indicatie hebt voor verblijf, behoud je het recht om te verblijven in deze instelling.
 • Heb je een indicatie met een hoog ZorgZwaartePakket – ZZP (indicatie voor intensieve zorg dichtbij)? Dan verandert er niets. Je voldoet dan aan de voorwaarden van de nieuwe Wlz. Je kunt thuis blijven wonen en je hebt recht op een volledig pakket thuis (vpt), persoonsgebonden budget (pgb) of een modulair pakket thuis (mpt).
 • Heb je een AWBZ-indicatie met een laag ZZP? Dan kun je ervoor kiezen om in een instelling te gaan wonen of thuis te blijven wonen. Tenzij je indicatie afloopt, ontvang je dan dezelfde zorg. Als de indicatie afloopt, uiterlijk 31 december 2015 kan je als zorgbehoevende terecht bij de gemeente en/of zorgverzekeraar.
 • Cliënten die in een kleinschalig wooninitiatief wonen, vallen onder de Wlz en behouden hun rechten.
 • Ontvang je of jouw kind op dit moment intensieve zorg zonder verblijf (geen ZZP)? Dan gaat deze zorg in principe per 2015 naar de gemeenten en/of zorgverzekeraar. Je kunt echter soms in aanmerking komen voor het zogenaamde Wlz-overgangsrecht. Dit is van toepassing voor jeugdigen en volwassenen. Als je hiervoor in aanmerking komt dan geeft het CIZ een Wlz-indicatiebesluit die geldig is tot eind 2015. Je blijft dan recht houden op dezelfde zorg als in 2014. In 2015 zal het CIZ jouw situatie en zorgbehoefte opnieuw evalueren en beoordelen, zodat je in 2016 recht hebt op de zorg die je nodig hebt.

 Meer informatie

 • Voor meer informatie over het Wlz-overgangsrecht kun je terecht bij het informatiepunt Wlz-overgangsrecht: 030 – 789 78 78.
 • Meer informatie over de verschillende overgangsregelingen vind je op de website van de rijksoverheid.

 

17 reacties

 • Ppeter

  Intake gesprek bij autisme team altrecht na 1 jaar wacht tijd. Resultaat van intake gesprek negatief,doorverwezen naar gemeente.
  Rekening voor intake gesprek,omschreven als “consultatie voor 1 uur” 1800 euro.

  Hoe kan dit?

 • Dde vos

  hoe kan het zijn dat onze zoon (34) die in een woonvoorziening woont ( eigen kamer) en intensive zorg nodig heeft van zijn inkomen € 498,00 afdraagt aan wlz en ongeveer 500 netto over houdt, en een kennis die in dezelfde situatie zit en zeker 10 jaar jonger is 700 euro netto overhoudt, van de 900 euro inkomen , die wel met z’n 2 en op 1 kamer wonen .

  bij voorbaat dank voor je antwoord, Co de Vos

 • HH. de Ruijter-Wubs

  Hallo, Mijn man zit sinds 2,5 jaar in een verpleeghuis met een AWBZ /langdurige zorg en behandeling voor onbepaalde tijd.
  Nu doet zich het volgende voor.
  De zorgverzekering stuurt mij rekeningen voor bloedonderzoek van de trombosedienst die nodig zijn om de dosis van de medicijnen te betalen.
  We hebben een meningsverschil, zij beweren dat alles wat buiten de muren van de instelling
  valt moet je eigen risico betalen.
  Volgende mijn. papieren hoef je dit niet te betalen met een AWBZ/WLZ indicatie voor onbepaalde tijd.
  Graag een reactie.
  Ina de Ruijter

 • DDinie Dalsem

  Hallo,mijn naam is Dinie ben 57 jaar.vanaf 2008 bijna 6 x per jaar in ziekenhuis liggen.2014 november weer opgenomen,man ging naar huis na3 uur gebeld moest direct komen ging heel slecht.
  ik ben de hele week kwijt kan me niks van herringeren.kon niets meer en heel benauwd .was in zwolle er boven is revalidatie hebben ze mij heen gebracht.heb ik gelegen tot half januari,daarna in kampen 2 dagdelen in myosotisch.
  mijn man werd geholpen voor CiZ, kilometers vergoeding,ik kreeg de rek.van myosotis 180,00 euro voor 8 dagen 10,00 uur komen koffie drinken fisio half uurtje naar beneden eten.daarna gingen ze slapen tot 2 uur ,koffie drinken rondje lopen en kwam mijn man mij ophalen.ben ik mee gestopt ,omdat we zoveel kosten iedere keer hadden .heb wel toen ik uit revalidatie boben zieken buurtzorg die me wassen .naar de fysio in ijsselmuiden hebben 2 x pw long groep twee en half uur.
  ik bleef benauwd durfde niet veel te zeggen als mijn man vroeg en zag moet ik bellen,zei ik nee ,want was bang om weer in ziekenhuis enop insentive care te komen.
  de fysio zei ,dinie ik durf niet meer verder ,je start met een lage saturatie 85 ik durf het niet meer.zat weer thuis weer antibiotica,prednison .25 kilo aangekomen.werd weer in ziekenhuis opgenomen,zei mijn longarts vind je het goed voor beatrixOort ik zei .ik heb 2 klein kinderen en wil daar nog wel wat mee doen.ben in 2015 december in beatrix voor gesprek geweest .januari 3dagen daar gelegen wat ze konden doen, daarna ben ik 14 maart 2016 opgenomen het is 120 km heen .kwam wel weekends thuis om te zien hoe het thuis was.ik woog 112 kilo ben aan modifast gegaan en met ontslag 13 mei woog ik 98 kilo.In beatrix zit van alles kreeg gesprek met longarts dr Wempw die zei ,ik zag je de eerst dag binnen komen en wou je naar huis sturen ,maar meid wat heeft u er hard voor gewerkt om zover weer te komen .mevr j,hobbeling zit ook in longfonds heeft geregeld dat ik in zwolle De Haven 2 hele dagen het zelfde te doen als hier maar alles is niet zo groot .ik zei ,ja mooi .Heb wel in beatrix te horen gekregen ik heb 37 % longinhoud dus beter word ik niet maar kan er wel voor zorgen om dingen te doen .in de week dat ik thuis kwam 13 mei 2016 kreeg ik een brief van het ciz dat ik geen indicatie meer kreeg de arts vond het niet nodig?!!!!!!!!!!
  heb direct naar mevr.hobbeling gebeld die zei stuur maar hier heen . maar vond het al lang duren voor ik bericht terug kreeg.heb zelf gebeld en de mevr.van de brief zei ,mevr de arts zegd niet nodig ,ik zei en 2014 en 2015 ,ja dat was een foutje.
  11 juli kreeg telefoon van beatrix bericht van ciz kwam en zei ging op vakantie.
  mijn longarts dr . Grotjohan ,hier in zwolle Isala kliniek was woest en wou de arts die ik nooit heb gezien wel eens spreken.hij zei wacht nog maar even ,want anders gaan er te veel over.augustus zei de huis arts hij ging samen met mevr hobbeling een klacht indienen.daar ben ik niet mee gebaat want dat gaat lang duren.ik ging nog wel elke dag een stukje lopen ,maar zat al veel op rolator ,om uit te rusten .Nu lig ik weer in het zieken huis voor hart en long .ze zeiden het lijkt ons verstandig dat je weer gaat revalideren ik zei dat is ook de bedoeling,maar dan weer hier boven in het zieken huis ijsselheem.ik zei daar ga ik niet meer heen fysio is een dikke 10 die waren heel goed ,maar de rest van de dag was niets en probeerden de mensen om 20.00 uur in bed te krijgen heb daar ook met zusters in de klins gelegen een andere man had al maatschappelijk werk erbij gehaald het was niet leuk .Maar om die CIZ die zegd dat de arts vond dat ik geen CIZ indacatie nodig had ,niemand heeft hem gezien of weet wie het is,krijg ik geen ciz . Heb een brief gekregen van ijsselheem die overal van isselheem revalidatie’s dat genemuiden en myosotis alle 2 slecht stoonden aan geschreven.Ik ben in myosotis die 2 hele dagen geweest was een grote flop en koste 80,00 euro ,misschien dat hun een brief hebben gestuurd,want de post en alles was ook niet in orde.
  kunt u mij misschien vertellen welke arts van CIZ ik kan spreken?
  iedereen vind het schandalig ,ik heb daar niets aan ,heb gezegd ,weet nu wel wat iemand die zich zelf van kant maakt dit doet.ik heb het nooit gesnapd ,maar nu begrijp ik het .ik zal het niet doen ben veel te bang ervoor ,maar voelt niet goed .ze willen dat je gauw hersteld ik met 37 % longinhoud heb heel veel gedaan om ook de 2 klein kinderen wat mee te doen ,maar ben van af 13 mei thuis en terug bij waar ik was bina niets meer doen.
  ik hoop dat u hier iets mee kunt doen morgen gaat die vrouw uit groningen en mijn longarts kijken wat ze nog kunnen doen .Groeten Dinie Dalsem

 • WW. ten Wolde

  Mijn broer Martin is geestelijk gehandicapt en woont in een AWBZ instelling.
  nu krijg ik kosten van de tandarts en mond hygiëne van 2015 en 2016 is dit terecht?
  moet ik nu een aanvullende tandarts verzekering afsluiten?

 • Ccoby wesdorp

  ik ondersteun en begeleid als onbetaaldvrijwilligster een volwassen man van 50 jaar die met T.B.S in een zorgboerderij heeft gewoond te Borne, de man is zonder enige zorg begeleiding vorig jaar juni 2015 vertrokken echter wel met uitspraak van de rechter en is de man T.B.S vrij, maar de man heeft wel begeleiding nodig en moet eigenlijk begeleid wonen ..maar dan wel een vorm van zelfstandigheid nu logeerd de man vanaf zijn vrijheid bij zijn zieke zuster .Waar kan deze man geholpen worden.. ik wordt duizelig van alle verschillende instanties die nooit wat kunnen!!de man heeft een inkomen van het U.W.V en heeft een ondersteunende bewindvoering.
  de man staats nog steeds in geschreven in Enschede er moet dus een woon plek komen in Haarlem ? graag informatieve informatie .dank u wel.

 • Ootto

  Blijft de regeling van kracht, dat als de bewoner in een AWBZ instelling woont,
  van voor 31 Dec 2008, de waskosten voor rekening blijven van de instelling.

  Bij voorbaat dank voor Uw reactie. Ton Otto (vader van een bewoner)

 • RRené van Eijk

  Mijn moeder heeft tot aan oktober op zichzelf gewoond met volledig zorg aan huis. Tijdens een controle in het ziekenhuis hebben ze haar gelijk gehouden. Na een verblijf van 2 weken in het ziekenhuis is zij na een art 60 indicatie naar observatie afdeling van een verzorgingstehuis gegaan. Op 18 dec is tijdens een famileigesprek vastgesteld dat zij niet meer op zichzelf kan wonen i.v.m. Dementie en heeft dan ook een ppz5 indicatie gekregen. Tot zover lijkt alles goed te gaan op het financiële na. Ik heb in de zorginstelling waar ik mijn moeder bracht na haar ziekenhuisopname gevraagd of ik de huur van haar appartement moest opzeggen i.v.m. dubbele kosten. Mij werd verteld dat ik nog niet kon opzeggen omdat er ,toen nog , geen indicatiestelling was. Bovendien zei men mij dat het eerste halfjaar zij sowieso zou vallen onder de zogenaamde lage eigen bijdrage. Ik was dan ook onaangenaam verrast toen ik mijn moeders bankrekening nakeek en tot de ontdekking kwam dat zij slechts 300 i.p.v. ruim 1000 euro AOW had ontvangen (december). Daarnaast vond ik in haar brievenbus nog een brief van het CIZ waarin zij aangeven omstreeks 19 -1-2016 nogmaals 1000 euro te zullen incasseren. Samengevat komt dit neer op ruim 1700 euro voor ongeveer 2 1/2 maand in de verzorging. Tel daar bijna 750 euro huur en andere vaste lasten bij op en je komt tot de conclusie dat zij dit met AOW en twee kleine pensioentjes niet kan betalen. Is er hier nu iets fout gegaan of is dit een uitvloeisel van de overgangsregeling .

 • HHendrika

  Mijn broer zit in een instelling van een zorgboerderij waar hij in deze 5 jaar niet een stap vooruit is gekomen en is niet gelukkig is op deze plek. Hij heeft een indicatie vg 6 en mijn vraag is.
  Onze wens is dat mijn broer bij ons komt te wonen, ruimte is er wel en rust…kan dit zomaar.

  Wie heeft hier verstand van…heel veel gemeente’s etc gebeld maar zie door de bomen het bos niet meer en daar komt bij dat ze het zelf niet eens weten????
  Alle hulp is welkom, moet toch ergens beginnen of het nu wel haalbaar is of niet.
  b.v.d Hendrika

  • AAlbert Hofman KTC Base

   Ik las je mail en dacht in 5 jaar geen stap vooruit, dat is belachelijk. Ik weet niet of wij(KTCBase) iets kunnen betekenen dan wel iemand uit ons netwerk. We kunnen deze week even contact hebben?? 0610652496

 • MMartin

  Mijn moeder moet na een paar maanden verblijf in een verpleeghuis overgeplaatst worden naar kleinschalig wonen, echter dan moet ze haar hele a.o.w inleveren. Mijn vader is oke en woont nog thuis maar kan toch niet dubbel betalen, en voor het verpleeghuis en daarnaast zijn eigen huur,gas, water licht e.d. Hoe zit dit nou, is er een vergoeding mogelijk?

 • IIna

  Ik zit sinds 1 januari in de WLZ. Vandaag heb ik de factuur voor de eigen bijdrage.
  Ik betaal de maximale eigen bijdrage hiervoor. Vandaag kreeg ik ook een factuur voor de WMO voor de hulpmiddelen die ik van de gemeente heb. Hoe zit dit nou?
  Vroeger betaalde ik de maximale eigen bijdrage voor de WMO voor huishoudelijke hulp maar die word nu ook door de WLZ betaald.
  Ik snap er nu niets meer van en ben niet van plan om meer dan het maximale te betalen.

  • CCor

   Hai, ik zit met hetzelfde probleem, problemen stapelen zich op: zorgkantoor zegt wat anders dat het CAK. Brieven blijven binnen komen, ben heel de draad kwijt! Normaal was eigen bijdrage naar afname moet nu kapitaal betalen! Ik raak de weg kwijt! Bij wie je ook aanklopt, je gaat van het kastje naar de muur!
   Onbegrijpelijk geworden! Nederland had goede zorg, waar zijn we nu?

 • Wwietske

  moet je eigen risico (375 euro) betalen aan de zorgverzekering als je in een AWBZ ( WLZ) instelling verblijft

  • HHarrie de V.

   Zorg die niet onder de Zvw (zorgverzekeringswet) valt, is vrijgesteld van het eigen risico

 • Jj van den elzen

  Beste Koen,
  verandert er iets in de zorgaanspraken (uw recht in een awbz instelling) als de awbz overgaat naar de wlz?

  • KKoen

   Beste,

   Wellicht kun je contact opnemen met: het informatiepunt Wlz-overgangsrecht: 030 – 789 78 78

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.