Overstappen zorgverzekeraar lastig voor chronisch zieken

Overstappen zorgverzekeraar lastig voor chronisch zieken

Artikel door: Koen KuijperOverstappen zorgverzekeraar lastig voor chronisch zieken

chronisch ziek overstappenVanuit de politiek wordt het vaak gezegd: overstappen van de ene naar de andere basisverzekering is voor iedereen mogelijk, ongeacht of je jong, oud, gezond of ziek bent. Zorgverzekeraars hebben namelijk een acceptatieplicht voor de basis zorgverzekering. Toch is overstappen voor sommige groepen lastiger dan wordt gesuggereerd, zeker nu dat bekend is geworden dat bepaalde AWBZ-taken worden overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. Of te wel, geldt de basis acceptatie voor de basisverzekering wel echt voor iedereen?

Chronisch zieken en gehandicapten

Chronisch zieken en gehandicapten maken vaak gebruik van verschillende hulpmiddelen en voorzieningen, zoals een speciaal bed, een matras, een katheter, wondpleisters of infuuspompen. Deze middelen en voorzieningen worden geleverd door bedrijven en zorginstellingen. Zorgverzekeraars contracteren deze bedrijven en instellingen zodat de verzekerde recht heeft op een volledige of een zo hoog mogelijke vergoeding.

Hier doet zich echter een probleem voor: als je als chronisch zieken overstapt krijg je te maken met een andere zorgverzekeraar en dus ook andere zorg contractering. Het zou zomaar kunnen dat het geleverde bed of de infuuspomp moet worden teruggeleverd, omdat de huidige leverancier geen contract heeft met de nieuwe zorgverzekeraar. En dat terwijl je als chronisch zieke zo lang hebt gezocht naar het juiste bed of de voor jou geschikte infuuspomp.

Ook voor andere hulpmiddelen en voorzieningen kunnen dit soort problemen zich voordoen. Chronisch zieken zijn qua hulpmiddelen en zorgvoorzieningen zeer afhankelijk van hun leverancier. Daardoor is overstappen niet bepaald aantrekkelijk, ook al zouden ze financieel wel kunnen besparen op hun maandelijkse premie. Wil je als chronisch zieke of gehandicapte toch overstappen? Dan moet je wel heel nauwlettend kijken naar de gecontracteerde zorgaanbieders van de verschillende zorgverzekeraars. Een omslachtig en zenuwslopend proces. Natuurlijk kan het lonen om toch over te stappen. Zaak is dan wel dat het een en ander rondom gecontracteerde zorgaanbieders is uitgezocht en dat je weet uit welke leveranciers je kunt kiezen voor de hulpmiddelen en voorzieningen die je nodig hebt.

Mensen met een PGB

Volgend jaar wordt de kwestie echter nog ingewikkelder, omdat een aantal taken die nu nog onder de AWBZ vallen worden overgeheveld naar het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Val je onder de Zvw en heb je een pgb, dan is het niet mogelijk om het persoonsgebonden budget (pgb) dat je hebt aangevraagd en gekregen, mee te nemen naar de nieuwe zorgverzekeraar (waar je naar wilt overstappen). De verzekerde dient in dat geval opnieuw een pgb aan te vragen. Met alle gevolgen van dien: een nieuw budgetplan, nieuwe zorgcontracten (met andere zorgaanbieders), een nieuwe indicatie en de onzekerheid of de zorgverzekeraar met het pgb akkoord gaat.

Kortom, overstappen naar een andere basisverzekering is voor chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een pgb een wel hele lastige, bijna onmogelijke opgave.