Vergoeding van zorg voor patiënten met Parkinson

Vergoeding van zorg voor patiënten met Parkinson

Artikel door: Koen Kuijper - geen reacties

Vergoeding van zorg voor patiënten met Parkinson

De ziekte van Parkinson is een hersenziekte waarbij de hersenen (zenuw)cellen langzaam afsterven. Dit komt onder andere door een tekort aan dopamine in de hersenen. Parkinson kenmerkt zich door een zeer divers ziektebeeld en verloop. Klachten van de patiënt kunnen in de loop van tijd sterk wijzigingen en verergeren. Bijna altijd geldt dat er meer en meer zorgbehoefte is naarmate de ziekteduur toeneemt. Natuurlijk speelt ook de leeftijd en andere aandoeningen die de patiënt heeft een rol.

Zorg heeft een belangrijke functie in het leven van Parkinson patiënten. Door middel van zorg kunnen zij zich namelijk beter en gezonder voelen en kunnen de klachten afnemen. Genezen van Parkinson is helaas nog niet mogelijk binnen de huidige geneeskunde.

Welke zorg is belangrijk voor Parkinson patiënten?

…en wat wordt er van deze zorg vergoed?

Uit onderzoek van de Parkinson vereniging is gebleken dat een aantal soorten zorg erg belangrijk zijn voor mensen met Parkinson. Echter worden niet alle vormen van deze zorg vergoed vanuit de basisverzekering, Wmo en AWBZ.

Hieronder wordt genoemd welke zorgtypen belangrijk zijn voor Parkinson patiënten en op welke dekking zij recht hebben vanuit de basisverzekering, Wmo en/of AWBZ:

  • Fysiotherapie/oefentherapie: gedekt vanaf 21e behandeling (zie kopje fysiotherapie). De eerste 20 behandelingen worden (per indicatie) éénmalig door de verzekerde betaald. Zie het kopje ‘fysiotherapie’ hieronder voor meer informatie.
  • Brillen en lenzen: alleen bij bepaalde medische indicaties (normaliter is een aanvullende verzekering vereist)
  • Alternatieve geneeswijzen: geen dekking
  • Pedicure: alleen dekking voor bepaalde diabetes patiënten
  • Medicatie: gedeeltelijke dekking vanuit basisverzekering, voor bepaalde medicijnen geldt een eigen bijdrage GVS
  • Ergotherapie: maximaal tien uur dekking per jaar vanuit basisverzekering na verwijzing van de (huis)arts
  • Logopedie: 100 procent dekking basispakket (let wel op gecontracteerde zorg)
  • Hulpmiddelen: vanuit AWBZ is er 100 procent dekking indien er een sprake is van een medische noodzaak. Vanuit de Wmo is de dekking tevens 100 procent op indicatie. Wel is er sprake van een eigen bijdrage.
  • Psychologische zorg (GGZ): op verwijzing van de huisarts geldt een volledige dekking voor de benodigde behandelingen vanuit de basisverzekering. Wel geldt er een eigen bijdrage van 20 euro per behandeling.

Aanvullende dekking nodig?

Uit het overzicht valt op dat meer dekking wenselijk is voor bepaalde soorten zorg. Deze soorten zorg zullen we hieronder bespreken. Daarin refereren we ook naar de mogelijkheden van een aanvullende zorgverzekering

Fysiotherapie

Parkinson (of parkinsonisme) staat gekenmerkt als een chronische aandoening. Daarom wordt fysio-, manuele of oefentherapie vanuit de basisverzekering vergoed vanaf de 21e behandeling. In de praktijk betekent dit dat je de eerste 20 behandelingen éénmalig uit eigen portemonnee betaalt, ongeacht of je een nieuw kalenderjaar ingaat of wisselt van zorgverzekeraar. Het eigen risico is  van toepassing op de behandelingen die uit de basisverzekering worden vergoed. Dus het eigen risico zal, na de eerste 20 behandelingen, eerst moeten worden betaald aan de verzekeraar alvorens deze daadwerkelijk gaat vergoeden. Het eigen risico gaat aan het begin van het jaar opnieuw in.

Brillen en lenzen

Het zicht van patiënten met Parkinson kan verslechteren. Een bril of lenzen dan een goede uitkomst bieden. Helaas worden deze niet vergoed door de basisverzekering, tenzij er sprake is van een bepaalde medische indicatie. Een aanvullende verzekering is daarom de enige dekkingsmogelijkheid. In dit artikel vind je meer informatie over de vergoeding van brillen en lenzen.

Alternatieve geneeswijzen

Parkinson patiënten kunnen baat hebben bij homeopathische middelen en alternatieve geneeswijzen, zoals acupunctuur. Deze alternatieve middelen en geneeswijzen worden standaard echter niet door de basisverzekering vergoed. Hier lees je welke aanvullende zorgverzekeringen die alternatieve geneeswijzen vergoeden er zijn op de zorgmarkt.

Medicijnen

Een paar medicijnen (vooral Azilect) die worden gebruikt door Parkinson patiënten, worden slechts gedeeltelijk vergoed vanuit de basisverzekering. Voor een aantal medicijnen geldt namelijk een maximumvergoeding. Als de prijs van het medicijn hoger ligt, dient het verschil door de patiënt zelf te worden bijbetaald. Men noemt dit “eigen bijdrage”. Een aantal zorgverzekeraars biedt de mogelijkheid je aanvullend te verzekeren voor deze eigen bijdrage.

Aanbevelingen Parkinson vereniging

De Parkinson vereniging heeft onderzoek gedaan naar wat de meest geschikte polissen zouden zijn voor Parkinson patiënten van verschillende profielen. De resultaten en adviezen uit het onderzoek zijn hier te lezen.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.