Verschillen budgetpolis Zilveren Kruis, CZ, VGZ en Menzis

Verschillen budgetpolis Zilveren Kruis, CZ, VGZ en Menzis

Artikel door: Koen Kuijper - geen reacties

Verschillen budgetpolis Zilveren Kruis, CZ, VGZ en Menzis

Update: Budgetpolis in 2016: verschillen en beperkingen

Sinds vorig jaar introduceerden de grote zorgverzekeraars – Zilveren Kruis, CZ, VGZ en Menzis – ieder een speciaal soort basisverzekering, genaamd: de budgetpolis. Deze natura basispolis heeft dezelfde dekking uit het basispakket als reguliere naturapolissen, maar kent een fors lagere premie. De budgetpolis is daarmee voor veel verzekerden een interessante overstapoptie geworden. Er kleeft echter een mogelijk nadeel aan de budgetpolis: voor planbare ziekenhuiszorg, zoals een behandeling van een liesbreuk of een knieoperatie, kies je namelijk uit een select aanbod ziekenhuizen en behandelcentra.

Het kan ook voorkomen dat je wel kiest uit een ruim aanbod zorgaanbieders, maar dat je bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders een lagere percentuele vergoeding krijgt dan bij de reguliere naturapolis bij de desbetreffende zorgverzekeraar.

Verschillen budgetpolis

Maar hoe verhouden de vier budgetpolissen zich ten opzichte van elkaar? ZorgWijzer.nl deed onderzoek naar de vier budgetpolissen van Achmea, CZ, VGZ en Menzis, en zette de verschillen op een rij:

Klik op de tabel voor een vergroting

Verschillen budgetpolis 2015

Waar liggen de verschillen?

Op welke punten verschillen de vier budgetpolissen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van een reguliere naturapolis?

Aantal ziekenhuizen en zorgverleners

Allereerst zijn er tussen de budgetpolissen onderling, verschillen in het aantal ziekenhuizen voor ‘planbare’ ziekenhuizenzorg. Met planbare zorg  worden de behandelingen/operaties bedoeld die niet binnen korte termijn medisch noodzakelijk of spoedeisend zijn, zoals een knieoperatie, staaroperatie of een maagverkleining.

Bij Zilveren Kruis kies je bijvoorbeeld maar uit 44 ziekenhuizen voor dit soort planbare zorg. Ook bij Menzis is het aanbod ziekenhuizen sterk beperkt naar ongeveer 40 ziekenhuizen, maar alleen voor vijf typen planbare behandelingen. Bij VGZ is het aanbod ziekenhuizen ruimer, maar toch geldt er een select aanbod gecontracteerde partijen voor bepaalde behandelingen. Bij CZ is er geen verschil in het aantal gecontracteerde ziekenhuizen ten opzichte van de reguliere naturapolis van CZ. Het enige verschil zit hem in het percentage wat wordt vergoed in geval van niet-gecontracteerde zorg (meer daarover hieronder). Wat betreft dit punt heeft CZ dus een streepje voor ten opzichte van de anderen. Wel ligt de premie bij CZ meer dan vijf euro hoger.

Ook in de contractering van overige zorgverleners, zoals fysiotherapeuten, zijn er tussen de budgetpolissen verschillen te ontdekken. Zo kiest men bij Menzis slechts uit 37 procent van alle beschikbare klinieken en therapeuten terwijl de percentages bij de andere drie zorgverzekeraars rond de 80 procent liggen.

Vergoeding bij niet-gecontracteerde zorg

Bij een reguliere naturapolis is de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg meestal 80 procent. Bij de budgetpolissen ligt dit percentage lager. Bij de budgetpolis van Achmea en Menzis krijgen verzekerden in zo’n geval vijf procent minder vergoed bij niet-gecontracteerde zorg. Bij VGZ liggen de verschillen veel verder uit elkaar: verzekerden krijgen dan slechts 50 procent van het gemiddelde tarief, in plaats van 80 procent bij de reguliere polis. Bij CZ is het vergoedingspercentage met 65 procent, 10 procent lager ten opzichte van de standaard naturapolis.

Correspondentie en zorgzaken regelen

Bij alle budgetpolissen wordt er van je verwacht dat je zoveel mogelijk zorgzaken online afhandelt, zoals declareren of wijzigingen aanbrengen in de hoogte van het eigen risico. Voor ouderen en mensen die niet handig zijn met computers, kan dit een groot nadeel vormen.

Overige beperkingen

Als we kijken naar de herhaalrecepten via de apotheek, kraamzorg en hulpmiddelen via de leveranciers, dan zijn er bij sommige budgetpolissen nog meer beperkingen in het zorgaanbod. Zo kun je bij de budgetpolis van VGZ (polis Goede Keuze) voor kraamzorg bij een select  aanbod zorgverleners terecht en ook hulpmiddelen worden alleen geleverd via online leveranciers. Tenslotte maak je voor herhaalrecepten gebruik van de online apotheek. Alleen Menzis heeft ook een dergelijke beperking: hulpmiddelen worden via een beperkter aanbod leveranciers geleverd. CZ en Zilveren Kruis schijnen geen beperkingen te hebben als het gaat om dit soort zorgzaken.

Conclusie

Hoewel er verschillende budgetpolissen beschikbaar zijn voor de consument, zijn er wel degelijk verschillen tussen de budgetpolissen onderling. Ook is duidelijk dat een budgetpolis (meerdere) beperkingen kent ten opzichte van de standaard naturapolis, zeker als het gaat om het gecontracteerde zorgaanbod. Aan de andere kant is de premie van de gemiddelde budgetpolis een stuk lager dan bij de naturapolissen. Jongeren en studenten kunnen hier dus mogelijk hun voordeel uit halen.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.