Zorgwijzer

Zorgverzekering niet voor iedereen verplicht

Voor iedere Nederlander vanaf 18 jaar is het verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Dat staat vermeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw). In deze wet staat daarnaast beschreven welke behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering, waardoor de dekking voor iedereen hetzelfde is. De dekking van een aanvullende verzekering daarentegen kan per zorgverzekeraar wel verschillen. Ondanks dat het afsluiten van een zorgverzekering verplicht is, maakt de Zvw een drietal uitzonderingen, namelijk voor militairen, gemoedsbezwaarden en gedetineerden.

Militairen

Een militair van het Nederlandse leger is uitgezonderd van de verzekeringsplicht. Het ministerie van Defensie is namelijk verantwoordelijk voor de zorg van al het actief militair personeel. Militairen kunnen namelijk altijd terecht bij een arts op de kazerne of vliegbasis. Zij kunnen ook door de legerarts worden doorverwezen naar het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht. Omdat een militair kosteloos van deze zorg gebruik kan maken en zij dus geen aparte zorgverzekering nodig hebben, vallen zij buiten de Zvw.

Gemoedsbezwaarden

Er zijn Nederlanders die bezwaren hebben tegen het verzekeren van zorg vanwege hun geloof of levensovertuiging die daardoor uitgesloten kunnen worden van de Zvw. De gemoedsbezwaarden kunnen een erkenning aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die het verzoek zal toetsen. Zij betalen in plaats van een maandelijkse zorgpremie een premievervangende belasting die door de Belastingdienst wordt geheven via het inkomen. Een gemoedsbezwaarde heeft enkel recht op vergoeding van zorg voor zo ver hun eigen spaartegoed (die wordt opgebouwd door de premievervangende belasting) toereikend is. Verder hebben zij geen recht op zorgtoeslag of andere toeslagen.

Gedetineerden

Als iemand in de gevangenis zit dan worden de rechten en plichten van de Zvw opgeschort. Daarmee is een gedetineerde vrijgesteld van het betalen van zorgpremie en worden zorgkosten niet door een verzekeraar vergoed. Het ministerie van Veiligheid en Justitie is namelijk verantwoordelijk voor zorg aan gedetineerden die ook opdraaien voor eventuele kosten. Een gedetineerde is verplicht om te melden aan diens huidige zorgverzekeraar wanneer de periode van de celstraf begint en eindigt.

Asielzoekers

Dit zijn de drie groepen die als Nederlander uitgesloten worden van de Zvw en daarmee niet verplicht zijn een zorgverzekering af te sluiten. Er is ook nog een speciale regeling voor asielzoekers in Nederland. Zij hebben geen recht en plicht op een basisverzekering en daarom regelt de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA) hun aanspraken op zorgvergoeding. Het pakket van de RZA komt grotendeels overheen met die van de Zvw. Omdat asielzoekers in veel gevallen nauwelijks over financiƫle middelen beschikken, geldt voor hen geen eigen risico en eigen bijdrage. De zorgverzekeraar Menzis regelt sinds 2009 de zorg voor asielzoekers.