Wat gaan zorgverzekeraars betekenen voor de thuiszorg?

Wat gaan zorgverzekeraars betekenen voor de thuiszorg?

Artikel door: Koen Kuijper - 14 reacties

Wat gaan zorgverzekeraars betekenen voor de thuiszorg?

Per 2015 zal de ondersteuning en langdurige zorg anders worden georganiseerd. De AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten) zal per 1 januari komen te vervallen en overgaan in de Zvw (Zorgverzekeringswet), Wlz (Wet langdurige zorg) en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Dit heeft dus ook betrekking tot de thuiszorg die nu nog onder de AWBZ valt.

Maar bij wie klop je al aan voor thuiszorg…

Thuiszorg in 2015

Zorgverzekeraar: voor persoonlijke verpleging en verzorging

Persoonlijke verzorging en wijkverpleging zullen worden geregeld binnen de zorgverzekeringswet (Zvw). Dat betekent dat zorgverzekeraars vanaf 2015 verantwoordelijke zijn voor verzorging en verpleging bij mensen thuis tot en met opname in het ziekenhuis (wanneer nodig). Zorgverzekeraars zullen zelf zorg op prijs en kwaliteit moeten inkopen bij thuiszorginstellingen en andere zelfstandige zorgverleners die thuiszorg verlenen.

Mensen die nu of in de toekomst persoonlijke verzorging en verpleging nodig hebben, kunnen per 2015 dus terecht bij hun eigen zorgverzekeraar. Als cliënt (thuiszorg behoevende) kun je kiezen uit verschillende gecontracteerde zorgverleners dichtbij huis. Vergoeding van de ontvangen zorg, het betalen van de eigen bijdrage en overige administratie zal voortaan verlopen via de zorgverzekeraar. Als je een persoonsgebonden budget hebt of wilt, wordt dit anders georganiseerd.

Naast persoonlijke verzorging en wijkverpleging worden ook de volgende vormen van zorg ondergeheveld naar de Zvw:

 • Langdurige GGZ met behandeling
 • Extramurale behandeling
 • Extramurale palliatieve zorg
 • Intensieve kindzorg

Gemeente: voor huishoudelijke hulp, dagbesteding en begeleiding

De gemeente verzorgt per 2015 de huishoudelijke hulp, dagbesteding en begeleiding. Je kunt hiervoor terecht bij het Wmo loket. Nieuw binnen de Wmo zijn verder:

 • Ondersteuning bij zelfredzaamheid
 • Ondersteuning bij participatie
 • Beschermd wonen en opvang
 • Ondersteuning mantelzorg
 • Cliëntenondersteuning

Wijkverpleegkundige

Zorgverzekeraars en gemeenten zullen in 2015 meer en nauwer moeten gaan samenwerken. Deze samenwerking moet op lokaal niveau plaatsvinden. Het doel en belang van zorgverzekeraars en gemeenten is deels overlappend:

 • Beheersen van kosten
 • Vergroten van kwaliteit van de dienstverlening
 • Delen van informatie over zorg bij cliënten
 • Ondersteunen van cliënten

De wijkverpleegkundigen kunnen een belangrijke rol gaan spelen in de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Zij kunnen door participatie in de wijk- en buurteams aangeven welke ondersteuning en zorg er nodig is voor de cliënten. Daarbij kunnen ze ook de kwaliteit van de zorg beïnvloeden.

Thuiszorg in 2016

Ondanks dat 2016 nog even op zich laat wachten, is er al wel een nieuwtje te melden omtrent thuiszorg. Het kabinet heeft namelijk recentelijk ingestemd met de invoering van een nieuwe zorgpolis, waarbij de zorgverzekeraar gaat bepalen waar jij terecht kunt voor zorg. De premie van deze polis zal hierdoor wel fors lager dan de bestaande vormen. Inmiddels is ook al bekend dat deze keuzevrijheid niet zal worden beperkt voor eerstelijnszorg, waar ook thuiszorg onder valt (evenals de huisarts, fysiotherapeut en tandarts). Het definitieve plan voor 2016 is nog niet helemaal rond, aangezien het nog door de Eerste Kamer moet worden goedgekeurd.

Disclaimer

Hoewel de wijzigingen binnen de langdurige zorg vast staan, is het nog niet op alle terreinen bekend wat de precieze taken zullen zijn voor bijvoorbeeld, thuiszorginstellingen, zorgkantoren en zorgverzekeraars. Over de uitvoering van de plannen bestaat dus nog altijd enige onduidelijkheid.

14 reacties

 • Ggery beets

  Dag,

  Wij raken (ondermeer door de tegenstrijdige verhalen van de thuiszorg) de kluts kwijt hoe de regeling in elkaar zit.
  Hoeveel uur thuiszorg krijg je vanuit de basisverzekering (er wordt 12 en 25 uur per week genoemd).
  Valt begeleiding er onder
  Valt hulp bij eten er onder.

  Wat ik ook niet begrijp: ik lees steeds dat de zorg gegeven moet worden door een wijkverpleegkundige. In het team van mijn vader zit hooguit 1 verpleegkundige en komt nauwelijks) Hij is diabeet en moet 4 maal per dag gespoten worden (dat mogen de verzorgers bijna geen van alleen doen.

  Als je in de andere regeling valt (geïndiceerd door het CIS) schijnen ze meer te mogen doen . Wat? Heeft ook met 24 uurs toezicht te maken en van 12.30-16.30 bieden ze helemaal geen hulp.
  Tellen dan alle uren hulp voor de eigen bijdrage of vanaf datgene wat niet meer in de basisverzekering zit?

  dank je wel,
  Gery

 • HHercules

  ik weet het niet hoe en waarom komt de gemeente en zorgverzekeraar tussen door de handicap persoon dat beteken dat dit de hele Nederland moet betalen extra geld voor hun werknemers regering, papieren werknemers geld, computer werknemers geld, stoelen werknemers geld, bouw kantoor werknemers geld, reiskosten werknemers geld, bellenkosten ,werknemers geld, mijn menen is deze werknemers die doet raar met handicap persoon moeten naar hun thuis, en deze persoon krijg hun budget toeslagen door de belastingdienst elke maand op tijd. en hoeft niet meer de Nederlandse bevolk betaalt meer extra geld aan werknemers regering. en hulp los zo als u zie

 • Rronald van dijk

  Hallo

  Ik wilde graag eens weten of er concrete afspraken die de zorgverzekeraar en de betreffende thuiszorgorganisaties gemaakt hebben op papier staan, daar ik merk dat er toch nog veel verschil zit tussen de diverse thuiszorg organisaties in Nederland. Vanuit de organisatie waar ik werk worden er diverse regels gemaakt, die volgens hun vanuit de zorgverzekeraars komen, terwijl ik deze afspraken niet terug kan vinden in andere thuiszorgorganisaties. Hier wilde ik graag iets meer over weten
  met vriendelijke groet
  ronald van dijk

 • DDeborah

  Vanaf 2015 gaan de wijkverpleging en persoonlijke verzorging via de zorgverzekering.
  Moeten clienten nu wel of niet een eigen bijdrage betalen ?
  Ik hoorde dat , nu het in het basispakket zit de zorg volledig werd vergoed. Klopt dit ?

  • GGJ.Többen

   Mijn vraag is hetzelfde als van Deborah.Ik woon een aan leunwoning van een zorginstelling
   moet ik mij in schrijven in hun zorgvelening?
   M,v,g Gj Többen

 • MMarjan Flottmann

  Hallo Koen, ik ben sinds 5 jaar werkzaam als verpleegkundige in de wijk, kun jij mij vertellen hoe de zorgverzekeraars, die straks bij de thuiszorg organisaties gaan kijken naar de geleverde zorg, omgaan met de privacy, van de client, de medische gegevens die bij ons in het systeem staan? Het zal dan om steekproeven gaan begreep ik van onze werkgever.
  Voor het vrijgeven van die gegevens moet de client toch schriftelijk toestemming geven?
  Zijn hier algemene afspraken over gemaakt, of is dit per verzekering verschillend.

  Met vriendelijke groet,

  Marjan Flottmann

  • KKoen

   Dat durf ik niet te zeggen. Misschien kunt u deze vraag bij de zorgverzekeraars neerleggen?

 • JJ. Woldman

  Persoonlijke verzorging loopt vanaf 2015 viande zorgverzekeraar.
  Is daarbij nu wel of niet een iegen bijdrage van toepassing?
  Zo ja, tot nu toe liep dat via het CAK! Hoe gaat dat in 2015?

  Vriendelijke groet.

 • MMaria de wit

  Hallo Koen,
  Ik ben gespecialiseerd verpleegkundige en werk sinds een half jaar als teamleider binnen een ziekenhuis. Nu zoek ik eigenlijk een leuke coördinerende en leidinggevende functie in de thuiszorg met bv. verpleegkundigen van een specialistisch team. Hoe zijn de vooruitzichten aangaande deze functies in 2015? En bij wie klop ik dan aan voor informatie?

  Mvg Maria

  • KKoen

   Wij kunnen wat betreft geen vooruitzichten geven. Misschien kunt u contact opnemen met de overheid of de zorgverzekeraar.

 • HHannie Berends

  Beste Koen,

  Vandaag hoorde ik van een cliënt (ik ben wijkverpleegkundige) dat vanaf 2015, er per week nog maar vijf zorgverleners van een zorginstelling bij mensen zorg mogen gaan verlenen. Ik werk bij Buurtzorg, kleine zelfsturende teams, maar niet zó klein.
  Bij sommige cliënten komen wij vier keer per dag, zeven dagen in de week. Dat is met vijf mensen bijna niet te doen, tenzij zij elke dag werken.
  Klopt dit inderdaad? En hoe zien zorgverzekeraars dat voor zich? En wat is de reden erachter?

  Vriendelijke groet,
  Hannie Berends

  • KKoen

   Dit is bij ons niet bekend. Wellicht kunt u bij de zorgverzekeraar meer informatie inwinnen.

 • CConny Nooijen

  Hallo Koen,

  Ik ben zelf wijkverpleegkundige van een thuiszorgorganisatie.
  Hoe komen wij na jan. 2015 aan nieuwe klanten? Gaat dat dan via een zorgverzekeraar? Bepalen zij straks in 2016 naar welke thuiszorgorganisatie een klant wordt verwezen. Wie bepaalt de indicatiestelling? De thuiszorg of zij?
  In hoeverre gaan de zorgverzekeraars zo dadelijk alles bepalen?
  Hopelijk heb je wat antwoorden op mijn vragen.

  Met vriendelijke groet,

  Conny Nooijen

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.