Wat vergoedt het stoppen met roken programma in 2015?

Koen Kuijper 5 reacties

De overheid vindt het belangrijk dat mensen gezond leven en wil mensen daarom helpen te stoppen met roken. Gezonde mensen maken doorgaans ook minder zorgkosten. Preventieve zorgvormen, zoals gezondheidscursussen en programma’s worden daarom steeds prominenter binnen de Nederlandse zorgverzekering.

Als je wilt stoppen met roken zijn er verschillende zorgvormen die je een handje kunnen helpen. In het basispakket van de zorgverzekering is zelfs een speciaal stoppen-met-rokenprogramma opgenomen, waar iedereen die wil stoppen met roken, gebruik van kan maken. Dit programma heeft als doel het gedrag van jou te veranderen en je rookverslaving de wereld uit te helpen. Maar wat houdt het stoppen-met-roken programma precies in en welke zorg wordt eruit vergoed?

Huisarts

Als je wilt stoppen met roken en in aanmerking wilt komen voor het stoppen-met-rokenprogramma is de huisarts doorgaans het eerste aanspreekpunt. De huisarts geeft korte adviezen, bespreekt samen met jou wat je kunt doen om te stoppen met roken en bepaalt welke zorg en hulp er verder nodig is. Met de huisarts of een andere gekwalificeerde hulpverlener maak je vervolgens een stopplan met afspraken.

Een mogelijke vervolgstap van het programma is gedragsmatige ondersteuning door een gekwalificeerde hulpverlener/behandelaar. Sommige huisartsen bieden zelf een individuele of groepsbehandeling die als doel heeft je gedrag te veranderen. Als de huisarts geen stoppen-met-rokenzorg of begeleiding biedt, kan hij/zij je wel doorverwijzen naar een andere huisarts die deze zorg wel aanbiedt.

Als de behandelaar het nodig acht, krijg je ook verdere ondersteuning in de vorm van nicotinevervangende middelen. Deze middelen worden dan vanuit het stoppen-met-rokenprogramma vergoed. Als deze middelen niet voldoende werken, kom je in aanmerking voor geneesmiddelen. Later in dit artikel meer over deze middelen.

— > Vergoeding: huisartsenzorg, (consulten en behandelingen) wordt volledig gedekt door de basisverzekering. Je betaalt geen eigen risico voor het huisartsenbezoek. Voor alle zorg die wordt vergoed vanuit het stoppen-met-rokenprogramma betaal je wel een eigen risico. Uitzondering hierop zijn de consulten en behandelingen die door de huisarts worden verzorgd.

Gespecialiseerde instelling

Er zijn ook instellingen en klinieken die gespecialiseerd zijn om mensen met een rookverslaving te begeleiden en te helpen. Je hebt hiervoor wel een verwijzing nodig.

— > Vergoeding: de kosten die je maakt in een  gespecialiseerde instelling of polikliniek worden alleen vergoed door de basisverzekering als deze nodig zijn binnen het stoppen-met-rokenprogramma. Je betaalt dan wel je verplichte en eventuele vrijwillige eigen risico. Verder kan het bij naturapolissen voorkomen dat de instelling niet is gecontracteerd door de zorgverzekeraar. Je ontvangt dan een lagere vergoeding, bijvoorbeeld slechts 75 procent van de behandeling.

Reguliere instelling voor stoppen met roken

Er zijn tegenwoordig ook een paar instellingen die zonder verwijzing direct toegankelijk zijn voor mensen die willen stoppen met roken, bijvoorbeeld Medipro. Bij deze instelling heb je vanuit de basisverzekering recht op vergoeding voor de ondersteuning bij stopppen met roken, namelijk: persoonlijke coaching, groepsbehandeling en telefonische coaching. Er geldt echter wel een voorwaarde voor de vergoeding:

 • De instelling (bijvoorbeeld Medipro) moet een contract hebben met de zorgverzekeraar, anders kan de vergoeding lager uitvallen.

Zelfzorg en medicijnen

Als gedragsondersteuning, adviezen en andere ondersteuning niet voldoende blijken, kan de behandelaar besluiten om nicotinevervangers en als het nodig is geneesmiddelen op recept voor te schrijven. Er zijn veel genees- en zelfzorgmiddelen die je kunnen ondersteunen bij het stoppen met roken. Enkele voorbeelden van zelfzorg- en geneesmiddelen zijn:

 • Nicotinevervangers in de vorm van pleisters, tabletten of kauwgom. Deze zorgen ervoor dat er geen of minder ontwenningsverschijnselen optreden.
 • Geneesmiddelen die de hersenen minder gevoelig maken voor nicotine, zoals Varenicline (champix)
 • Geneesmiddelen die helpen bij de ontwenningsverschijnselen (drang naar een sigaret), zoals Bupropion (Zyban)

–> Vergoeding: nicotinevervangers en geneesmiddelen worden alleen vergoed door jouw arts of behandelaar als deze nodig worden geacht. Voor vergoeding van de middelen dien je dan ook aan te tonen dat je de middelen gebruikt ten behoeve van het stoppen-met-rokenprogramma. Vraag hiervoor een formulier aan bij je zorgverzekeraar. Daarnaast toon je aan dat je gedragsmatige ondersteuning krijgt van een gekwalificeerde hulpverlener of specialist. Het eigen risico is van toepassing op alle genees- en zelfzorgmiddelen.

 Aanvullende zorg

Naast de vergoeding vanuit de basisverzekering voor het stoppen-met-rokenprogramma zijn er vanuit de aanvullende verzekering vergoedingen voor allerlei gezondheidscursussen die je kunnen helpen te stoppen met roken. Een aantal voorbeelden zijn:

 • ‘I Quit Smoking-cursus’ van Allen Car
 • SMOKE FREE lasertherapie
 • Lifestyle cursus

Niet iedere curusus wordt gedekt door de aanvullende verzekering. Je kunt hierover contact opnemen met je eigen zorgverzekeraar.

5 reacties

 • Pp.hoekstra

  geachte heer,

  Volgens mij iis het misleidende informatie.
  Stoppen- met roken artikelen worden bij elektronische declaratie niet vergoed, omdat dit in principe zelfzorgmiddelen zijn. Zelfzorgmiddelen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering.

 • WWeaver

  Ik vind zeker niet dat het het uit het basis pakket zou moeten.
  Wel heb ik onder vonden dat er b.v. goed gekeken moet worden naar de hulp en begeleiding.
  Dat valt namelijk nogal eens tegen. Ik heb onder vonden dat de begeleiding vooral als het bij de huisrts is zwaar onder de maat is. Ze hebben soms geen ide waar ze het over hebben en dat ze met een serieuze verslaving hebben te maken.
  Vaak weet zo,n huisarts of een verpleegkundige minder af van rook verslaving en wat dat inhoud en van wat de mogelijkheden van eventuele hulpmiddelen is dan degene zelf, die al jaren alles geprobeerd heeft en zich in zijn probleem verdiept heeft om van die verslaving af te komen. Bij hardnekkige gevallen zitten er vaak andere problemen bv. trauma,s achter waardoor het niet lukt. Het zou wat meer maatwerk vergen om ook diegene te kunnen helpen en dan denk ik meer aan een psycholoog dan aan een verpleegkundige.

 • Cchantal van de walle

  Jammer dat alleen de huisarts vermeld wordt. Er zijn ook nog de nodige anderen landelijke organisaties waarbij de vergoeding ook volledig uit het basispakket vergoed wordt.
  Bijvoorbeeld : MEDIPRO

  • KKoen

   Beste Chantal,

   Dank voor je feedback. We hebben het e.e.a. aangepast.

 • Bbree

  ik wil wel stoppen met roken maar het lukt me mij niet ik draag nu al antie rook sticers maar het wil mij maar niet lukken wat kan ik nog meer doen wil er graag mee stoppen grtje Bree Albert

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.