Wijzigingen langdurige zorg; wie is verantwoordelijk?

Wijzigingen langdurige zorg; wie is verantwoordelijk?

Artikel door: Koen Kuijper - geen reacties

Wijzigingen langdurige zorg; wie is verantwoordelijk?

ZorgWijzer logoDinsdag 8 juli stemde de Eerste Kamer in met de plannen van minister Schippers om gemeenten verantwoordelijk te maken voor de dagbesteding en begeleiding van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten die thuis wonen. Op dit moment zijn gemeenten al verantwoordelijk voor het organiseren van huishoudelijke hulp bij mensen thuis, maar daar komen dus nu een aantal nieuwe taken bij. Hulpbehoevenden kunnen voortaan terecht bij het Wmo-loket van hun gemeenten.

Echter zullen de wijzigingen zich niet beperken tot verschuiving van een aantal AWBZ taken naar de Wmo. Alle AWBZ taken zullen worden overgeheveld naar 4 nieuwe wetten, namelijk:

Nieuwe wet Wie is verantwoordelijk?
De Zorgverzekeringswet (Zvw)  Zorgverzekeraars
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  Gemeenten
De Wet langdurige zorg (Wlz)  De overheid (mogelijk via het CIZ)
De nieuwe Jeugdwet  Gemeenten

Over een deel van deze nieuwe wetten moet nog goedkeuring geschieden in de Kamer

Wat zijn de gevolgen

Mensen die langdurige zorg nodig hebben, kunnen op dit moment terecht bij het CIZ voor het aanvragen van AWBZ zorg. Ook kan een AWBZ zorginstelling in veel gevallen direct worden benaderd. Dat gaat helemaal veranderen.

In 2015 kun je terecht bij je zorgverzekeraar voor bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, persoonlijke verpleging en langdurige GGZ. Voor huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding kun je terecht bij de gemeente. Voor permanent toezicht (24-uurs zorg nabij) en zorg voor zeer kwetsbare ouderen kan men terecht bij de overheid via de Wlz (mogelijk geregeld via het CIZ).

In dit artikel lees je waar je precies terecht kunt als je AWBZ zorg nodig hebt in 2015 of daarna.

Wat zijn de gevolgen voor werkgelegenheid?

De veranderingen hebben ook veel invloed op arbeidsmarkt van de huishoudelijke hulp. Het werk wordt nu uitgevoerd door betaalde thuiszorgkracht zal voor een groot deel worden overgenomen door mantelzorgers en vrijwilligers. Wel maakte het kabinet bekent dat er 75 miljoen euro meer zal worden uitgetrokken voor behoud van betaalde thuiszorgers. Daardoor kunnen meer mensen hun baan behouden en kunnen mensen met een laag inkomen alsnog gebruik maken van huishoudelijke zorg. Mogelijk zullen er alsnog rond de 16.000 full-time functies gaan verdwijnen.

Waarom wordt de langdurige zorg veranderd?

De kosten van de gezondheidszorg stijgen de laatste jaren sterk. Om deze onder controle te houden, moeten er maatregelen worden genomen om langdurige zorg effectiever te organiseren, zodat kosten worden bespaard. Naar schatting wordt er rond de 2,3 miljard euro bespaard met de bezuinigingen binnen de langdurige zorg. Eerder wilde het kabinet maar liefst 3,4 miljard besparen, maar daar is van af gezien.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.