Zorg bij autisme: waar houd ik rekening mee?

Roy van Wensen 4 reacties

autisme zorgwijzerAutisme wordt gezien als een ontwikkelingsstoornis die van kinds af aan al aanwezig is. De hersenen van autisten gaan anders om met de prikkels van buiten. Dat betekent dat informatie die binnenkomt via de zintuigen op een andere manier wordt verwerkt en geïnterpreteerd.

Autisten kunnen gedrag vertonen wat regelmatig problemen kan opleveren op het sociaal emotionele vlak. Zorg speelt daarom een belangrijke rol in het leven van autisten.

Diagnose

Een psycholoog of psychiater kan vaststellen of iemand autistisch is. Dit gebeurt meestal na verwijzing van een huisarts. De gesprekken met de psycholoog worden vergoed vanuit de basis geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Het aantal vergoede sessies/behandelingen dat voor de patiënt wordt vergoed door de zorgverzekering verschilt. Er wordt onderscheid tussen drie categorieën: licht, middel en intensief. Dit gaat gepaard met respectievelijk 5, 8 of 12 sessies. Er wordt aangeraden om tijdens het traject een goede communicatie te houden met de huisarts en de psycholoog. Houdt ook rekening met het eigen risico die van toepassing is voor de GGZ.

AWBZ-zorg

Na diagnose kunnen mensen met autisme toegang krijgen tot zorg dia vergoed wordt vanuit de AWBZ. Dit kan via een persoonsgebonden budget (PGB) of via zorg in natura. Om hiervoor in aanmerking te komen, dien je een aanvraag AWBZ-zorg te doen bij het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) of Bureau Jeugdzorg (voor jongeren onder 18 jaar). Deze instellingen beoordelen welke zorg er moet worden uitgevoerd en hoeveel budget er moet worden vrijgemaakt.

Bij een PGB mag er zelf worden bepaald wie de zorg verleent en in welke mate. Je houdt zelf de administratie bij en de zorgverlener wordt betaald met het vrijgemaakte budget. Je koopt dus zelf zorg in. Bij zorg in natura ligt dat anders. Dan bepaalt de zorgaanbieder namelijk welke zorg je krijgt en hoe deze wordt verleend. Je hoeft zelf niets te doen. Hieronder in het kort de verschillen tussen PGB en zorg in natura:

PGB

 • Je beslist zelf door wie, waar, wanneer en hoe de zorg wordt verleend
 • Je maakt zelf afspraken over de zorg en zorg inkopen
 • Je regelt je eigen administratie en betalingen voor de zorg
 • Je legt zelf verantwoording af voor de ontvangen zorg

Zorg in natura

 • De zorgaanbieder regelt jouw administratie, je bent niet verantwoordelijk voor de betalingen
 • Wachtlijsten kunnen van toepassing zijn
 • Wisselende zorgverleners (meestal)
 • Tijdstippen voor de zorgverlening worden bepaald door de zorgverlener

Behandeling autisme

Hoewel autisme eigenlijk niet te genezen is, reikt met wel handvaten aan om de persoon met autisme beter te laten functioneren in de maatschappij. Een psycholoog of zorginstelling kan hierbij helpen. Uiteraard is de ernst van de autistische stoornis van invloed op de mate waarin deze technieken aangeleerd kunnen worden. Daarnaast zijn er ook medicijnen die bij sommige vormen van autisme kunnen helpen. Deze medicijnen kunnen een positief effect geven op de sociale vaardigheden van de autist. Medicijnen die vaak worden voorgeschreven zijn Ritalin (volledig vergoed door de basisverzekering), Concerta, Stratera en Medikinet. Voor deze laatste drie geneesmiddelen geldt een eigen bijdrage, waarvoor men zich aanvullend kan verzekeren. Klik hier voor meer informatie over de vergoeding van deze medicijnen. Medicatie die tegenwoordig veel bij autisme veel wordt toegepast is abilify, oxazepam antipsychotica. Het toepassen van medicatie wordt ook vaak gedaan om angsten, prikkels en dwang te verminderen.

ABA

Om autisme actief te behandelen wordt er tegenwoordig steeds vaker gebruik gemaakt van de principes van ABA (toegepaste gedragsanalyse). Deze kunnen kinderen (maar ook volwassenen) met autisme helpen bij het ontwikkelen van hun sociaal-communicatieve vaardigheden. Ook kan de gedragsanalyse helpen bij het verbeteren van de zelfredzaamheid. Kenmerken van de gedragsanalyse zijn het oefenen, ondersteunen en belonen van gewenst gedrag. Positieve communicatie staat hierin centraal.

4 reacties

 • WWilleke

  Is deze informatie nog juist in 2015?

 • WWendy van Raam

  Omdat ABA hier expliciet beschreven staat, lijkt het mij goed om Contactgericht Spelen en Leren (CSL) onder de aandacht te brengen. Een methode die in Nederland door ouders met kinderen met een een Autisme Spectrum Stoornis is ontwikkeld, uit o.a. ABA, Growing Minds, TEACHH en de Option Methode. De methode CSL is geschikt om al op zeer jonge leeftijd mee te beginnen. Contact maken is het eerste doel, waarna we vaardigheden kunnen worden aangeleerd. Met deze methode heb ik de afgelopen 6 jaar goede en mooie resultaten mogen behalen zowel op scholen, om kinderen weer leerbaar te maken, als in ons Centrum waar we een speciale speelkamer hebben. Het aanleren van vaardigheden zoals: zelfredzaamheid, sociale vaardigheden en leerbaar maken voor het onderwijs staan hierbij centraal.

  • TTopcu

   Beste Wendy,
   Ik heb een zoon met diverse afwijkingen w.o. ADHD.
   Ik zou graag meer handvaten hebben om hem beter te leren ontwikkelen.
   Kan je mij verwijzen naar meer informatie over CSL methode.

  • BBart

   Beste,

   Kijk eens op: http://stichting-groei.nl/

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.