Laatste nieuws

Premie zorgverzekering dubbel afgeschreven?
– Koen Kuijper

Premie zorgverzekering dubbel afgeschreven?

Premie zorgverzekering dubbel afgeschreven?

Als je bent gewisseld van zorgverzekeraar, kan het zijn dat je in de eerste maand van het jaar te maken krijgt met een dubbele afschrijving van de zorgpremie. Dat komt doordat de opzegging van je oude zorgverzekering nog niet volledig is verwerkt.

Gelukkig wordt de teveel betaalde premie altijd netjes teruggestort op je rekening. Dat kan echter even duren. Je kunt er daarom voor kiezen om het bedrag te storneren, ofwel terug te boeken naar je rekening.

Status contracten zorgverzekeraars en ziekenhuizen
– Koen Kuijper

Status contracten zorgverzekeraars en ziekenhuizen

Status contracten zorgverzekeraars en ziekenhuizen

Nederlanders hebben nog ongeveer twee weken de tijd om een nieuwe zorgpolis voor 2016 af te sluiten en over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Het doen van een goede vergelijking wordt echter bemoeilijkt door het feit dat sommige zorgverzekeraars de contracten met ziekenhuizen nog niet volledig rond hebben.

Het gaat met name om zorgverzekeraar VGZ die op dit moment (15 december) nog maar 61 procent van de ziekenhuizen heeft gecontracteerd. De andere zorgverzekeraars, Achmea, CZ, Menzis, DSW, ASR, ONVZ en Zorg en Zekerheid hebben de contractering al wel op orde of geven de garantie alle ziekenhuizen te vergoeden in 2016.

Dé 10 grootste misvattingen over de zorgverzekering
– Koen Kuijper

Dé 10 grootste misvattingen over de zorgverzekering

Dé 10 grootste misvattingen over de zorgverzekering

De kennis van Nederlanders met betrekking tot de zorgverzekering laat nog al eens te wensen over. Over tal van onderwerpen bestaan misvattingen, zoals het eigen risico, vrije artsenkeuze en de mogelijkheden voor het overstappen van zorgverzekeraar.

ZorgWijzer.nl zet daarom de tien grootste misvattingen over de zorgverzekering voor je op een rij.

Is een zorgverzekering via de werkgever goedkoper?
– Koen Kuijper

Is een zorgverzekering via de werkgever goedkoper?

Is een zorgverzekering via de werkgever goedkoper?

Verzekerden met een collectieve zorgverzekering (bijna 70 procent) kunnen vaak toch goedkoper uit zijn, ook al krijgen ze via de werkgever of vereniging een korting op de premie. Dat blijkt uit een rondgang bij een aantal zorgverzekeraars en collectieven.

Vooral bij de basisverzekering kan een individuele zorgverzekering vaak goedkoper zijn dan de collectieve variant. Voor de aanvullende zorgverzekering ligt dat anders. Het raadplegen van een vergelijkingssite kan helpen om te achterhalen of een bepaalde individuele zorgpolis inderdaad goedkoper is dan een collectieve variant.

Hoge eigen bijdrage zorgverzekering voor ziekenhuizen
– Bart Koenraadt

Hoge eigen bijdrage zorgverzekering voor ziekenhuizen

Hoge eigen bijdrage zorgverzekering voor ziekenhuizen

Een zorgverzekeraar maakt afspraken met een ziekenhuis over de hoogte van de vergoedingen voor een verzekerde. Als jij gaat naar een ziekenhuis die jouw zorgpolis niet dekt, dan betaal je een eigen bijdrage. Dit bedrag kan zelfs oplopen tot aan maximaal 50 procent van de totale ziekenhuisrekening.

Bij welke zorgverzekeringen betaal je een hogere eigen bijdrage bij niet-gecontracteerde zorg en welke regels zijn hier eigenlijk voor opgesteld?

Onterecht hoge ziekenhuisrekening ten koste van eigen risico
– Bart Koenraadt

Onterecht hoge ziekenhuisrekening ten koste van eigen risico

Onterecht hoge ziekenhuisrekening ten koste van eigen risico

Het controleren van de ziekenhuisrekening kan de patiënt soms veel geld besparen. Dat zegt zorgverzekeraar CZ naar aanleiding van een onderzoek naar ziekenhuisdeclaraties. Daaruit blijkt dat er in totaal voor 400.000 euro onterecht is gedeclareerd.

Het systeem van digitale behandelcodes (DBC’s) dat in Nederland wordt gebruikt is erg ingewikkeld en daarmee gevoelig voor fouten. Declaraties worden soms dubbel ingevoerd waardoor te veel geld in rekening wordt gebracht. Dit gaat ten koste van het eigen risico van de verzekerde. Patiëntenfederatie NPCF pleit daarom sterk voor verduidelijking van de ziekenhuisfacturen.

Zorgverzekering niet betaald door 330.000 Nederlanders
– Koen Kuijper

Zorgverzekering niet betaald door 330.000 Nederlanders

Zorgverzekering niet betaald door 330.000 Nederlanders

Veel verzekerden hebben nog altijd problemen met de betaling van hun zorgpremie. Het aantal wanbetalers steeg zelfs de afgelopen paar jaar. Nederland telt ongeveer 330.000 wanbetalers en bijna 30.000 mensen zonder zorgverzekering, terwijl dat wel verplicht is. Het aantal onverzekerden in Nederland daalde echter wel de afgelopen jaren, vooral door strengere regelgeving.

Onverzekerden worden opgespoord en dienen zo snel mogelijk een zorgverzekering af te sluiten. Wanbetalers daarentegen, blijven wel verzekerd voor zorg, maar betalen een hogere premie aan het Zorginstituut Nederland (ZiN), totdat hun schuld volledig is afbetaald. Om dat te bereiken kan het ZiN beslag leggen op salaris en uitkeringen.

Zorgverzekeraars hebben overschot van 8,5 miljard euro
– Koen Kuijper

Zorgverzekeraars hebben overschot van 8,5 miljard euro

Zorgverzekeraars hebben overschot van 8,5 miljard euro

Nederlandse zorgverzekeraars hebben de laatste jaren zoveel winst gemaakt dat er inmiddels bijna 8,5 miljard meer in de kas zit dan wettelijk verplicht is. De winsten worden al een tijdje gebruikt om de premiestijging te drukken. Dat wordt dit jaar opnieuw verwacht door de consument.

De verschillen in premiestijging (of daling) kunnen in 2016 echter groter zijn dan in voorgaande jaren. Dat komt omdat er tussen zorgverzekeraars onderling veel verschil zit in de reserves die zij hebben en daarom kunnen inzetten om de premie laag te houden.

Goedkope zorgverzekering?

Wij van Zorgwijzer helpen je bij het kiezen van een passende en goedkope zorgverzekering.

Vergelijk zorgverzekeringen