Autismeweek; welke zorg en hulp is beschikbaar en waar?

Autismeweek; welke zorg en hulp is beschikbaar en waar?

Artikel door: Bart Koenraadt - 3 reacties

Autismeweek; welke zorg en hulp is beschikbaar en waar?

Van 28 maart tot en met 4 april vindt de Autismeweek van dit jaar plaats. Tijdens de week worden allerlei activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor iedereen met autisme, zoals bijeenkomsten, informatiemarkten, presentaties en workshops. Mensen met of zonder autisme kunnen samen komen, deelnemen aan de activiteiten en met elkaar in gesprek gaan.

Tijdens deze editie van de Autismeweek wordt er speciale aandacht gevraagd voor het onbegrip waar mensen met autisme vaak mee te maken hebben. Het doel van de week is dat er daarom meer begrip en bekendheid komt voor deze stoornis. Dat helpt acceptatie en participatie in de samenleving te bevorderen, want: ‘Autisme is niet te genezen, onbegrip gelukkig wel!’.

De week is in het leven geroepen door de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en het AutismeFonds. Samen met veel deelnemende organisaties vragen zij aandacht voor 190.000 mensen in Nederland met een vorm van autisme.

Welke rol heeft ZorgWijzer.nl?

Koen Kuijper, woordvoerder van ZorgWijzer.nl:

“Het is belangrijk dat jongeren en volwassenen zo zelfstandig en volwaardig mogelijk kunnen participeren in de samenleving en optimaal gebruik kunnen maken van hun kwaliteiten. Om dit te bereiken is een goede informatievoorziening van groot belang. Het moet voor jongeren en volwassenen met autisme duidelijk zijn waar zij aan toe zijn, welke zorg, hulp en begeleiding zij kunnen krijgen, maar ook waar zij precies terecht kunnen voor zorg en hulp. Vanwege de hervorming van de AWBZ is er op dat gebied namelijk nogal wat veranderd. Wij proberen in dat kader een uitgebreide, heldere en begrijpbare bron van informatie te zijn. Ook vanuit de aanvullende zorgverzekering is er zorg en hulp beschikbaar voor mensen met autisme. Daarom bespreekt ZorgWijzer ook de verschillende vergoedingsmogelijkheden vanuit de zorgverzekering.”

Zorg, hulp en ondersteuning

Voor iedereen met autisme is het belangrijk dat de hulp, ondersteuning en zorg is afgestemd op de persoon en vaak ook zijn/haar omgeving. Er zijn namelijk verschillende vormen autisme (zoals Asperger en PDD-NOS) en kan ook bij de één in sterkere mate tot uiting komen dan bij de ander. Hulp en ondersteuning op maat is daarom van groot belang.

Volwassenen met autisme

Voor volwassenen met autisme zijn er verschillende mogelijkheden in het kader van zorg, hulp en ondersteuning.

Behandeling en zorg

Vanuit de GGZ (Geestelijke gezondheidszorg) zijn er verschillende manieren om mensen met autisme te helpen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld:

 • Psycho-educatie
 • (Cognitieve) gedragstherapie,
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Ondersteuning van naasten (ouders en partners)
 • Medicijnen

De zorg en hulp vanuit de GGZ worden vergoed door de zorgverzekering volgens de regels en voorwaarden in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Verder worden ook medicijnen die worden voorgeschreven door de (huis)arts, vanuit de basisverzekering gedekt. Voor sommige medicijnen kan een eigen bijdrage van toepassing zijn, dat kun je uitzoeken op de website: medicijnkosten.nl. Eventueel is het mogelijk om aanvullend verzekerd te zijn voor de eigen bijdrage. Voor de GGZ en medicijnen is tevens het eigen risico van toepassing (vanaf 18 jaar).

Hulp- en ondersteuning

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor ondersteuning van volwassenen met autisme. Dat betekent dat er vanuit de gemeente hulp en ondersteuning geboden kan worden, zoals:.

 • Begeleiding en praktische hulp op school, op werk of thuis. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van planning en structuur, trainen van sociale vaardigheden of begeleiding op de werkvloer.
 • Bevordering van leefbaarheid, participatie en sociale samenhang
 • Passende ondersteuning zodat iemand veilig woont en zoveel mogelijk kan participeren in de samenleving
 • Informatie, advies en cliëntondersteuning

Waar mensen met autisme terecht kunnen voor hulp en ondersteuning, verschilt per gemeente. Er is vrijwel altijd een zogenaamd Wmo-loket of een sociaal wijkteam aanwezig. Hier kunnen mensen met autisme terecht. De gemeente zal een onderzoek doen naar de persoonlijke situatie en aan de hand daarvan een voorstel doen. Neem contact op met jouw gemeente voor meer informatie.

Aanvullende psychosociale- of psychologische hulp

Soms heeft iemand met autisme behoefte aan extra cursussen, trainingen of andere hulp die niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering of via de gemeente. Er zijn dan aanvullende verzekeringen die extra dekking kunnen bieden, bijvoorbeeld voor hulp bij aanpassingsstoornissen, relatieproblemen, remedial teaching en neurofeedback.

Kinderen met autisme

Voor kinderen met autisme zijn er verschillende mogelijkheden in het kader van zorg, hulp en ondersteuning.

Jeugdhulp

Vanwege hervormingen in de AWBZ is de gemeente per 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Daar hoort ook hulp en ondersteuning voor kinderen met autisme bij. Dit staat in de nieuwe Jeugdwet. De gemeente geeft advies en gaat samen met de jeugdige, zijn/haar ouders of begeleiders en deskundigen op zoek naar geschikte zorg en hulp. In overleg wordt een goede vorm van jeugdhulp gekozen en worden de juiste instanties (bijvoorbeeld vanuit de GGZ) door de gemeente ingeschakeld. Jeugdhulp kan in verschillende vormen plaatsvinden, zoals:

 • Begeleiding en hulp thuis of op school
 • Psycho-educatie (voor ouders en kinderen)
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Gezinsbegeleiding (hulp bij opvoedingsproblemen)
 • Gespreksgroepen en lotgenotencontact (voor ouders)
 • Overige zorg vanuit de GGZ

Gemeentes zijn verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van deze zorg. Toegang tot de jeugdhulp kan geschieden via het sociale wijkteam of een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Vraag bij de eigen gemeente na hoe het bij jou geregeld is. Jeugdhulp is ook direct toegankelijk na verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Dit alles staat vermeld in de Jeugdwet en is van toepassing voor alle gemeenten.

Verder hebben ook de zorgverzekeraars een taak voor de zorg van kinderen. Zij vergoeden namelijk de huisartsenzorg en de medicijnen die eventueel zijn voorgeschreven. Dit is geregeld via de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voor kinderen onder de 18 jaar is het eigen risico niet van toepassing, voor medicijnen kan wel een eigen bijdrage van toepassing zijn.

Aanvullende psychosociale- of psychologische hulp

Soms kan er behoefte zijn aan extra psychosociale- of psychologische hulp. Dit kan hulp zijn die normaliter niet wordt gedekt vanuit de Jeugdwet of het basispakket, maar waarvoor een aanvullende zorgverzekering vaak (maar niet altijd) vereist is. Denk bijvoorbeeld aan:

3 reacties

 • Jjona

  Onze dochter is bovengemiddeld intelligent, ASS, diagnose met 11, drie keer onderzoekt inmiddels en nog nooit goede begeleiding gehad. Helaas. Niet op school ook niet bij GGZ.
  Jammer het is een lukrativ inkomen inmiddels voor de hele zorginstanties.

 • FFrank Lamers

  Mijn zoon Rik wordt in oktober ’15 18 jaar.
  Hij is gediagnostiseerd als autist met een iq van +_ 70%
  Wat zijn nu de mogelijkheden om via de gemeente eindhoven hem te ondersteunen en begeleiden naar een zo zelfstandig mogenlijke zelfredzaamheid ? (School, evt werk, socialisatie etc ?)
  Mvg
  Frank Lamers

 • HHenk Gosker

  Autisme doordringt alle leefgebieden. Ook buiten de zorg is gespecialiseerde ondersteuning noodzakelijk. Ondersteuning door mensen. Veel bedrijven van allerlei soort zeggen die gespecialiseerde mensen in huis te hebben.
  Maar of dat ook zo is? autismespecialisme.nl probeert in samenwerking met het kwaliteitsregister autisme daar helderheid te verschaffen… helderheid aan de client en erkenning voor de professional. Want het zijn de gespecialiseerde vakmensen die hulpverlening echte meerwaarde geven.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.