Minder winst zorgverzekeraars; gevolgen voor premie 2016?

Koen Kuijper 2 reacties

 Winst zorgverzekeraars minderZorgverzekeraars boekten vorig jaar een gezamenlijke winst van 1,3 miljard euro. Dat is heel veel geld, maar minder dan de jaren daarvoor. Dat blijkt uit een inventarisatie van Follow The Money (FTM). Om precies te zijn gaat het om een gemiddelde winstdaling van twaalf procent ten opzichte van 2013. Op de voor iedereen verplichte basisverzekering is de winstmarge met gemiddeld 25 procent gedaald. Op de aanvullende zorgverzekeringen wordt al bijna geen winst meer gemaakt en soms zelfs verlies.

Sinds 2011 maken zorgverzekeraars ieder jaar meer winst, tot groot ongenoegen van de verzekerde, die beweert dat er geld wordt verdiend over de rug van zorg. In 2013 werd daarom door de meeste zorgverzekeraars besloten om een fors deel van de winst te gebruiken om de premie in 2014 te verlagen. Datzelfde werd voor dit jaar gedaan, zodat de stijging van de zorgpremie enigszins beperkt bleef.

Winst zorgverzekeraars

Marktleider Achmea – met 5,5 miljoen verzekerden – zag haar winst dalen van een half miljard in 2013 naar 418 miljoen euro in 2014. Het concern zag ook als enige partij het aantal klanten dalen in dat jaar. VGZ, dat in 2013 nog meer dan een half miljard euro winst maakte, zag dit bedrag vorig jaar ruim halveren tot 233 miljoen euro. Door het maken van slimme bellegingen zagen CZ en Menzis hun winst wel toenemen. CZ steeg van 191 miljoen naar 315 miljoen euro winst, bij Menzis steeg het jaarresultaat van 126 naar 230 miljoen. De vijf kleinere verzekeraars, DSW, ONVZ, Zorg en Zekerheid, Eno en ASR wisten hun winst nagenoeg op gelijk niveau te houden. Er werd slechts een kleine daling van 6 miljoen euro geconstateerd.

Een gemiddelde winstdaling van twaalf procent lijkt weinig, maar dat komt vooral omdat er veel succesvolle beursbeleggingen zijn gedaan. Als er puur wordt gekeken naar premie die binnenkomt en de schade (declaraties) en bedrijfskosten die daar vanaf worden getrokken, blijkt dat er een winstdaling is van 33 procent. Bij de aanvullende verzekering verdween maar liefst 91 procent van de winst, terwijl deze tak een aantal jaar geleden nog de grootste bron van inkomsten was. Inmiddels zijn de rollen omgedraaid en wordt er meer geld verdiend aan de basisverzekering.

Niet winstgevend

Het verlies op het gebied van aanvullende zorg, is volgens een woordvoerder van ONVZ de oorzaak van twee factoren. Minder mensen kiezen een aanvullende zorgverzekering en die mensen die dat wel doen, declareren veel meer dan voorheen. Het is daarom niet gek dat ook de aanvullende verzekeringen het afgelopen jaar in premie zijn gestegen.

Misvatting

Er bestaat een misvatting dat de winst van zorgverzekeraars gebruikt wordt om bonussen uit te keren of aandeelhouders te spekken. Hoewel dit wel mag, zitten vrijwel alle zorgverzekerden bij een verzekeraar die werkt zonder winstoogmerk en zonder aandeelhouders. Een groot deel van de gemaakte winst gaat terug naar de premiebetaler. Het overige deel moet van De Nederlandsche Bank (DNB) verplicht gebruikt worden om het eigen vermogen te vergroten. Dat betekent dat dit geld apart wordt gezet als een soort reservepotje (buffer) van de zorgverzekeraar. Het geld wordt benut om toekomstige ontwikkelingen en risico’s te dekken, bijvoorbeeld als de economie of zorgsector een klap krijgt.

Gevolgen 2016

Nu de winst van de zorgverzekeraars inzakt en de reservepot ook minder wordt ‘gespekt’, kan dit gevolgen gaan hebben voor de zorgpremie in 2016. Vorig jaar is er rond de 800 miljoen euro door de negen zorgverzekeringsconcerns vanuit de reservepot in de premie gestopt om de stijging te beperken.

Het is algemeen bekend dat de zorg ieder jaar maar duurder wordt en ook dit jaar zullen die reserves nodig zijn om de zorgverzekering in 2016 betaalbaar te houden. Al zouden de verzekeraars nog een forse buffer hebben. Zo bleek uit een onderzoek van de NRC vorig jaar, dat de maatschappijen bij elkaar voor maar liefst 4 miljard euro aan overbodige reserves in beheer hebben. Al wijzen de laatste ontwikkelingen er wel op dat ook volgend jaar de premie weer gaat stijgen.

Bron: fmt.nl

2 reacties

  • CC. Eelman

    Het bevreemd mij dat immer nog sprake is van winst, hoewel gedaald, en dat zorgverzekeraars doodleuk geld gaan beleggen. Dit terwijl een pot gemaakt dient te worden om klappen op te vangen, volgen de DNB. vorig jaar 800 milj. in de reservepot, maar hoeveel is belegd. Blijft toch makkelijk om anders mans geld uit te geven. Mij kunnen zie niet wijsmaken dat ergens veel geld bij
    hoge pieten in de pockets verdwijnt. Uiteindelijk wie appelen vaart ook appelen eet. Weg met dit zorgstelsel en de staat dient maar eens goede mensen aan te stellen die zorgdragen dat iedereen op een gelijkwaardige wijze behandeld kan worden, met de juiste medicijnen, met de juiste zorg.

  • Jjeroen

    moeten de mensen dan opdraaien voor het bedrijfsleven risico…ik zeg terug naar het ziekenfonds

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.