Onterecht hoge ziekenhuisrekening ten koste van eigen risico

Onterecht hoge ziekenhuisrekening ten koste van eigen risico

Artikel door: Bart Koenraadt - geen reacties

Onterecht hoge ziekenhuisrekening ten koste van eigen risico

Het controleren van de ziekenhuisrekening kan de patiënt soms veel geld besparen. Uit onderzoek van zorgverzekeraar CZ blijkt namelijk dat er nog al eens fouten worden gemaakt bij het verwerken van declaraties. De nota valt daarom wel eens te hoog uit, wat ten koste gaat van het eigen risico van de patiënt. Bij verzekerden die dachten dat hun ziekenhuisnota te hoog was, bleek dat in vijftien procent van de gevallen daadwerkelijk te kloppen.  In totaal zou er ongeveer 400.000 euro te veel in rekening zijn gebracht bij CZ-verzekerden.

CZ is echter de enige zorgverzekeraar die actief heeft bijgehouden hoeveel geld onterecht is gedeclareerd. Gezien het feit dat CZ een marktaandeel heeft van ongeveer 20 procent, zou dat betekenen dat er ieder jaar 2 miljoen euro te veel wordt gedeclareerd door ziekenhuizen en specialisten. Geld dat bovendien ten koste gaat van het eigen risico van de patiënt.

Lees ook: Wat valt er onder het eigen risico van de zorgverzekering?

Het wettelijk eigen risico bedraagt dit jaar minimaal 375 euro en kan vrijwillig zijn verhoogd naar een maximum bedrag van 875 euro. In 2016 worden beide bedragen 10 euro opgehoogd.

Fouten

De woordvoerder van CZ geeft aan dat er geen sprake is van fraude, maar dat er foutjes worden gemaakt in het declaratieproces. Het systeem van digitale behandelcodes (DBC’s) dat in Nederland wordt gebruikt om verrichte behandelingen te declareren, wordt door artsen vaak als ingewikkeld ervaren. Dat heeft als gevolg dat er wel eens fouten worden gemaakt. Een onderzoek of behandeling wordt bijvoorbeeld dubbel ingevoerd of er wordt een te dure DBC-code opgegeven.

Verzekeraars moedigen klanten daarom aan om zelf de nota van het ziekenhuis te controleren. Alleen de klant zelf weet namelijk welke behandeling heeft plaatsgevonden.

De Nederlandse Patiëntenfederatie (NPCF) maakt zich hard voor een duidelijkere ziekenhuisnota. Zij zijn in gesprek met zorgverzekeraars en ziekenhuizen om de facturen te verduidelijken. ‘Een ziekenhuisrekening zou op de zelfde manier gespecificeerd worden als een factuur die je krijgt van de autogarage’, zegt de NPCF. De federatie streeft naar een toekomstbeeld waar patiënten van te voren kunnen zien hoeveel een bepaalde behandeling gaat kosten en in hoeverre het eigen risico wordt belast.

Ziekenhuisnota duidelijker in 2016

Eerder dit jaar gaf de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan dat de ziekenhuisnota in 2016 duidelijker moet worden. Poliklinische behandelingen en behandelingen op de spoedeisende hulp worden voortaan ingedeeld in verschillende categorieën, namelijk lichte, middelzware en zware behandelingen. Prijzen zijn daarom gemakkelijker te communiceren aan patiënten. Bovendien is het voor de patiënt dan gemakkelijker om de nota te begrijpen en te controleren.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.