Laatste nieuws

‘Gratis zorgverzekering voor vluchtelingen’
– Koen Kuijper

‘Gratis zorgverzekering voor vluchtelingen’

‘Gratis zorgverzekering voor vluchtelingen’

Vluchtelingen die naar Nederland komen, maken aanspraak op gratis vergoeding van zorgkosten. De dekking komt nagenoeg overeen met de verstrekkingen uit het basispakket, de Wmo en de Wet langdurige zorg. Daarnaast kunnen vluchtelingen rekenen op een vergoeding van 250 euro voor eventuele veel voorkomende tandartskosten.

Vanwege beperkte financiële middelen, hoeven asielzoekers ook geen eigen risico of eigen bijdrage te betalen en hebben zij dus in feite recht op een gratis zorgverzekering.

511 reacties
Hogere inkomensafhankelijke bijdrage Zvw voor ouderen
– Koen Kuijper

Hogere inkomensafhankelijke bijdrage Zvw voor ouderen

Hogere inkomensafhankelijke bijdrage Zvw voor ouderen

Uit de miljoenennota van dinsdag 15 september blijkt dat veel ouderen er in 2016 financieel op achteruit gaan. De stijging van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet speelt in dat kader een belangrijke rol. Die neemt volgend jaar toe met 0,65 procent voor gepensioneerden, ondernemers en zelfstandigen.

De ouderenkorting stijgt volgend jaar wel, waardoor AOW-gerechtigden in dat geval wel iets meer overhouden.

57 reacties
Zorgkosten allochtonen hoger
– Koen Kuijper

Zorgkosten allochtonen hoger

Zorgkosten allochtonen hoger

Er wordt vaker gebruik gemaakt van zorg die wordt bekostigd door het basispakket van de zorgverzekering door allochtonen dan door autochtone Nederlanders. Inwoners met een Antiliaanse en Surinaamse afkomst kosten jaarlijks respectievelijk 2049 en 2016 euro, tegenover 1652 euro  voor autochtonen.

Het verschil is deels te verklaren doordat allochtonen relatief vaak behoren tot de laagste inkomensgroep en over het algemeen vaak zorg nodig hebben.

geen reacties
Klanttevredenheid hoger bij goedkopere zorgverzekeraar
– Bart Koenraadt

Klanttevredenheid hoger bij goedkopere zorgverzekeraar

Klanttevredenheid hoger bij goedkopere zorgverzekeraar

De klanttevredenheid van een zorgverzekeraar met een lagere premie is over het algemeen hoger dan die van een duurdere maatschappij. Dat blijkt uit eigen onderzoek van ZorgWijzer.nl onder 30  verzekeraars en 3.500 beoordelingen van klanten. De vijftien goedkoopste polissen behalen een gemiddeld rapportcijfer van een 7,8 en de vijftien duurdere een 7,5.

Over het algemeen behalen alle zorgverzekeraars een dikke voldoende als klantcijfer en heeft de hoogte van de zorgpremie daar niet direct invloed op.

geen reacties
Patiënt weigert behandeling vanwege eigen risico
– Koen Kuijper

Patiënt weigert behandeling vanwege eigen risico

Patiënt weigert behandeling vanwege eigen risico

Veertien procent van de patiënten kiest ervoor om zorg en (vervolg)behandeling niet te ondergaan, omdat deze zouden vallen onder het eigen risico van de zorgverzekering. Dat blijkt uit onderzoek van verschillende patiëntenorganisaties.

Verder komt naar voren dat patiënten in veel gevallen te weinig inzicht hebben in de rekeningen die zij van zorgaanbieders ontvangen. Maar liefst 42 procent van de ondervraagden uit het onderzoek begrijpt nauwelijks iets van de factuur.

18 reacties
Zorgverzekering terug naar ziekenfonds is onbetaalbaar
– Bart Koenraadt

Zorgverzekering terug naar ziekenfonds is onbetaalbaar

Zorgverzekering terug naar ziekenfonds is onbetaalbaar

Het afschaffen van de commerciële zorgverzekeraars in Nederland gaat minimaal 5 miljard euro kosten plus 21 miljard euro voor het schadeloos stellen van de verzekeraars. Als men teruggaat van de basisverzekering naar het oude ziekenfonds, dan zou dat jaarlijks 660 miljoen euro gaan kosten. Dat heeft het Centraal Plan Bureau (CPB) berekend op basis van ingediende plannen van tien politieke partijen.

Het totale zorgbudget stijgt nog altijd ieder jaar en is dit jaar begroot op 70 miljard euro.

 

38 reacties
Wat kost een zorgverzekering in andere landen?
– Koen Kuijper

Wat kost een zorgverzekering in andere landen?

Wat kost een zorgverzekering in andere landen?

Het Nederlandse zorgstelsel behoort tot één van de beste ter wereld. Toch wordt er door veel Nederlanders nogal eens geklaagd over de zorg en de zorgverzekering, vooral met betrekking tot de zorgpremie en het eigen risico.

Is er een gegronde reden voor al dat geklaag of is de zorgverzekering in andere landen goedkoper en beter geregeld. In dit artikel wordt daarom besproken hoe de zorgverzekering in enkele bekende (buur)landen is geregeld en wat burgers daar precies betalen aan ziektekosten.

50 reacties
Kosten 400 medicijnen nu voor eigen rekening?
– Bart Koenraadt

Kosten 400 medicijnen nu voor eigen rekening?

Kosten 400 medicijnen nu voor eigen rekening?

De vergoeding voor 400 medicijnen werd een aantal maanden geleden stopgezet door de zorgverzekeraars. Na kritiek werd de datum verschoven naar eind mei. Vandaag de dag is er meer duidelijkheid verschaft over hoe verzekeraars omgaan met de rekening van de honderden op maat bereide geneesmiddelen.

De reden voor het stopzetten is dat Zorgverzekeraars Nederland vindt dat de werking van de medicijnen niet is bewezen. Terwijl ze voornamelijk bedoeld zijn voor kinderen en terminale patiënten die het hard nodig hebben.

13 reacties