Wereld Parkinson Dag; aandacht voor zorg en zorgverzekering

Wereld Parkinson Dag; aandacht voor zorg en zorgverzekering

Artikel door: Koen Kuijper - 1 reactie

Wereld Parkinson Dag; aandacht voor zorg en zorgverzekering

Ziekte van ParkinsonOp zaterdag 11 april vindt de Wereld Parkinson Dag plaats. Dit is tevens de geboortedatum van de Engelse arts James Parkinson, die de verschijnselen van Parkinson als eerste als een samenhangend geheel heeft herkend en beschreven. Gedurende de dag wordt er over de gehele wereld aandacht gevraagd voor mensen die leven met de ziekte van Parkinson of die kampen met een vergelijkbare aandoening (parkinsonisme). Op de dag worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals bijeenkomsten, workshops en symposia. In Nederland organiseert de Parkinson Vereniging bijvoorbeeld een symposium over stress bij Parkinson, met als titel: “kopzorgen”.

Wat doet ZorgWijzer.nl?

Ook ZorgWijzer probeert bij te dragen aan deze belangrijke dag. Wij vinden namelijk dat het voor Parkinsonpatiënten belangrijk is om te weten waar zij aan toe zijn, welke hulp en zorg beschikbaar is en wat er vanuit de zorgverzekering wordt vergoed. ZorgWijzer brengt daarom duidelijk het volgende in kaart:

 • Welke veranderingen er in de zorg hebben plaatsgevonden per 1 januari 2015 (hervorming AWBZ).
 • Wat voor zorg en hulp beschikbaar is voor Parkinsonpatiënten en wat er wordt vergoed vanuit de basis- en aanvullende zorgverzekering.

In het artikel zal worden verwezen naar diverse pagina’s die aanvullende of uitgebreidere uitleg geven over bepaalde onderwerpen, zoals veranderingen of vergoedingen.

Veranderingen in de zorg

Per 1 januari 2015 zijn er veranderingen doorgevoerd ten aanzien van de langdurige zorg. Ook Parkinsonpatiënten kunnen met deze veranderingen te maken krijgen. Alle taken die onder de AWBZ vielen, zijn onderverdeeld in een aantal nieuwe en bestaande wetten, namelijk:

 • De Zorgverzekeringswet (Zvw). Taken: persoonlijke verpleging, persoonlijke verzorging, behandeling zintuigelijk gehandicapten, palliatieve zorg en intensieve kindzorg.
 • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Taken: ondersteuning bij zelfredzaamheid en participatie, beschermd wonen en opvang, mantelzorgondersteuning en cliëntondersteuning.
 • De Wet langdurige zorg (Wlz). Taken: intensieve, langdurige (24-uurs) zorg voor de meest kwetsbare ouderen, gehandicapten, chronisch zieken en GGZ-patiënten thuis of in een zorginstelling.
 • De Jeugdwet. Taken: alle vormen van jeugdhulp

Voor mensen die in 2014 al zorg vanuit de AWBZ ontvingen en die een indicatie hebben tot 2015 of 2016 hebben vaak recht op een overgangsregeling.

Parkinson en de zorgverzekering

Mensen met Parkinson hebben vaak baat bij verschillende zorgvormen. Beweging is bijvoorbeeld erg belangrijk thema voor het op peil houden van de conditie en de kracht. Een fysiotherapeut kan op dit vlak goede adviezen geven en de patiënt onder begeleiding laten bewegen en oefeningen geven.

Bij Parkinson gaat de aansturing van de hersenen naar het lichaam steeds moeizamer wat het uitvoeren van dagelijkse bewegingen en activiteiten, zoals koken, traplopen, aankleden en boodschappen lastig kan maken. Ergotherapie kan in dat geval een goede oplossing zijn. Een ergotherapeut helpt de zelfstandigheid van iemand met Parkinson te vergroten door hem/haar technieken en bewegingen te leren waardoor bepaalde dagelijkse activiteiten toch (of beter) uitgevoerd kunnen worden.

Parkinsonpatiënten kunnen verder baat hebben bij diverse alternatieve/complementaire geneeswijzen, brillen en lenzen en de pedicure. Het probleem is dat niet al deze zorgvormen zomaar worden vergoed vanuit de basisverzekering of de regelingen uit de Wlz of Wmo. Een oplossing kan dan het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering zijn. Hieronder in de tabel zie je de vergoedingsmogelijkheden voor de diverse zorgvormen die belangrijk kunnen zijn voor patiënten met Parkinson. Daarbij komt eerst de standaardvergoeding aan bod (basisverzekering, Wmo, Wlz) en daarna worden de aanvullende vergoedingsmogelijkheden besproken.

Zorgvorm Vergoeding zorgverzekering
Fysiotherapie Bij diagnose Parkinson heeft iemand recht op vergoeding oefentherapie/fysiotherapie vanuit de basisverzekering vanaf de 21e behandeling. Eigen risico is van toepassing. Een aanvullende verzekering kan vergoeding bieden voor de eerste 21 behandelingen. Let wel op de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.
Brillen en lenzen In principe geen dekking vanuit basisverzekering voor Parkinsonpatiënten, alleen bij zeer ernstige medische indicaties. Men kan ervoor kiezen op de bril/lenzen uit eigen zak te betalen of een aanvullende verzekering af te sluiten. Er zijn dan verschillende dekkingsmogelijkheden.
Ergotherapie Vergoeding van 10 uur ergotherapie per jaar mogelijk vanuit de basisverzekering. Eigen risico van toepassing. Er zijn verschillende aanvullende dekkingsmogelijkheden.
Logopedie Wordt vergoed door basisverzekering bij verwijsbrief (huis)arts. Eigen risico van toepassing. Aanvullende dekking voor stottertherapie mogelijk bij verschillende verzekeraars.
Pedicure Vergoeding alleen mogelijk bij diabetespatiënten met zorgprofiel 1 of hoger Een aanvullend pakket is vereist voor vergoeding vanuit de zorgverzekering. Indien Parkinson gepaard gaat met diabetes of reuma zijn er verschillende dekkingsmogelijkheden vanuit de aanvullende zorgverzekering.
Alternatieve geneeswijzen Geen dekking mogelijk vanuit basisverzekering. Zeer groot aantal mogelijkheden voor vergoeding vanuit aanvullende verzekering. Let op de maximale vergoeding en op de maximale vergoeding per dag of per behandeling.
Medicijnen Vergoeding verloopt vanuit het basispakket volgens het geneesmiddelenvergoedingssysteem volgens de regels van de Zorgverzekeringswet. Meer informatie op medicijnkosten.nl. Voor sommige medicijnen geldt een eigen bijdrage, deze kan met een aanvullende verzekering worden vergoed.
Hulpmiddelen Vergoeding van loophulpmiddelen kan via de Wmo (gemeente) of de Wlz (bij Wlz-indicatie). Gehoorapparaten worden vergoed vanuit de basisverzekering waarbij men wel een eigen bijdrage en eigen risico betaald. Hiervoor kan men zich wel aanvullend verzekeren. Er zijn aanvullende vergoedingen diverse vergoedingsmogelijkheden voor hulpmiddelen, zoals vergoeding van een gehoorapparaat, pruik of kunstgebit.

 

1 reactie

 • WWim Wagenaar (68)

  sinds 2005 wordt ik geplaagd door Parkinson waarbij, het gebruik van medicijnen is toegenomen tot de volgende hoeveelheid op dit moment:
  – 5x levo/carbid 100/25mg
  – 2x Ropinirol ret tabl mga smg 8mg
  vraag:
  – Het wordt mij ontraden auto te rijden is dit correct?
  – Sinds een jaar ben ik zelf gestopt en rijdt mijn vrouw.alle noodzakelijke ritten,komen die ritten voor vergoeding in aanmerking?

  mvrg

  W.Wagenaar

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.