Zorgkosten allochtonen hoger

Zorgkosten allochtonen hoger

Artikel door: Koen Kuijper - geen reacties

Zorgkosten allochtonen hoger

zorgkostenAllochtonen doen vaker een beroep op hun zorgverzekering dan autochtone Nederlanders. De zorgkosten die eerstgenoemde maken zijn dan ook dertien procent hoger. Inwoners afkomstig van de Antilliaanse Eilanden en Suriname maken de hoogste kosten met respectievelijk 2049 en 2016 euro, tegenover 1652 euro per jaar voor een autochtoon. Dit is gebaseerd op de zorg die wordt bekostigd vanuit het basispakket en is berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) per bevolkingsgroep over het jaar 2013. Marokkaanse en Turkse Nederlanders zaten volgens het onderzoek net onder de 2000 euro per persoon.

Basispakket

Zorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering valt in feite op te delen onder ziekenhuiszorg, tweedelijns geestelijke gezondheidszorg en geneesmiddelen. Ziekenhuiskosten is verreweg de grootste kostenpost bij alle bevolkingsgroepen, maar ligt bij allochtonen ruim zestien procent hoger dan bij de autochtone Nederlanders (gemiddeld 899 euro).

Een basisverzekering is in Nederland voor iedereen verplicht, waarbij de verzekerde recht heeft op de dekking voor verschillende noodzakelijke zorg. De inhoud van het basispakket wordt jaarlijks door het kabinet samengesteld evenals de hoogte van het eigen risico. De volledige samenstelling van deze dekking wordt hier volledig uitgelegd.

Reden

De reden voor dit verschil zijn deels te verklaren, doordat relatief veel allochtonen behoren tot de laagste inkomensgroep of in de bijstand zitten. Autochtonen met een minimaal inkomen behoren namelijk ook tot de groep die de meeste zorg van het basispakket nodig hebben. Bovendien kunnen er veel medische kosten worden gedeclareerd via de pot ‘bijzondere bijstand’ en ligt het bedrag van de eigen bijdrage relatief laag.

Bron: Telegraaf

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.