Medisch beroepsgeheim geldt niet voor zorgverzekeraar

Medisch beroepsgeheim geldt niet voor zorgverzekeraar

Artikel door: Bart Koenraadt - 13 reacties

Medisch beroepsgeheim geldt niet voor zorgverzekeraar

Medische beroepsgeheimMedische gegevens van patiënten liggen binnenkort voor het grijpen. Zorgverzekeraars krijgen dan namelijk inzage in het patiëntendossier om fraude effectiever kunnen bestrijden.

Het medische beroepsgeheim is woensdag min of meer afgeschaft na een stemming in de Tweede Kamer. Het daar bijhorende wetsvoorstel van minister Schippers van Volksgezondheid is namelijk goedgekeurd door VVD, PvdA, CDA, PVV en de SGP en behaalde zo een ruime meerderheid. Het is nu aan de Eerste Kamer om het voorstel goed te keuren of af te wijzen.

Medische data

In de zorg wordt jaarlijks voor miljoenen euro’s gefraudeerd en om te controleren of gedeclareerde behandelkosten kloppen, is een nieuwe wet aangenomen. Het nieuws was door de goedkeuring van het donorplan een beetje ondergesneeuwd, maar als vervolgens de Eerste Kamer het voorstel goedkeurt, komt er volgens sommige partijen een einde aan het medische beroepsgeheim.

Buiten het controleren van declaraties kunnen zorgverzekeraars ook de tarieven van behandelingen, vergoeding aan de verzekerde, de betaalde eigen bijdrage en het eigen risico inzien. Daar valt ook het onderzoeken van persoonsgegevens onder, zoals medische en strafrechtelijke informatie.  De onderzochte patiënt wordt dan wel binnen maximaal drie maanden op de hoogte gesteld dat er in zijn of haar medische dossier wordt gesnuffeld.

Fraude

Het argument waarmee het wetsvoorstel is aangenomen in de kamer is dat er vorig jaar voor 11 miljoen euro is gefraudeerd. Dat is veel geld, maar als dit terug wordt berekend naar het totale zorgbudget, komt er een percentage van slechts 0,015 procent uit. Daar komt ook nog bij dat van die 11 miljoen 9,4 miljoen aan fraude wordt gepleegd door zorgverleners en tussenpersonen. En dan blijft er een bedrag over van 1,4 miljoen euro dat daadwerkelijk door patiënten onrechtmatig is gedeclareerd.

Veilig

Vooral de SP is van mening dat door deze wetsvoorstel het medische beroepsgeheim wordt afgeschaft. Welke arts kan namelijk dan nog garanderen dat de gegevens van de patiënt veilig zijn. Volgens de PvdA wordt het beroepsgeheim niet aangetast. Zo worden de gegevens met niemand gedeeld en alleen in het uiterste geval wordt een onafhankelijk medisch adviseur aangesteld om een controle uit te voeren. Echter is er in de wet nergens geregeld in hoeverre zorgverzekeraars inzage krijgen in – vaak toch wel gevoelige – medische dossiers van verzekerden.

De Autoriteit Persoonsgegevens moet er op toezien dat inzage van dossiers op een goed vastgestelde en gecontroleerde wijze wordt gedaan.

13 reacties

 • HHenk

  Tuurlijk en dan wordt ook alles straks misbruikt om de rekeningen voor ons nog hoger te maken en te bepalen wat wie met welk inkomen straks nog krijgt .
  De enige echte fraudeurs zitten in den haag en de directies van de verzekeraars.

 • Ii.Janknegt

  De Zorgverzekeraars met het huidige
  Kabinet hebben een manier gevonden
  om het Medisch Beroepsgeheim dat vertrouwelijke informatie is opengesteld
  ter inzage voor de verzekeraars
  De eigenaars Patiënt Arts hebben
  geen zeggenschap meer.
  De rede is dat er ook een aantal miljoenen
  gefraudeerd zijn .

 • Ii.Janknegt

  Het kabinet geeft de Zorgverzekeraars
  toestemming om in de vertrouwelijke
  gegevens van hun cliënten

 • Hh.lijnsvelt

  IN BELIE EN DUITSLAND IS ALLES GOEDKOPER ,laten wij ons nog de wet voorschrijven ,???
  alle stropdassen en speknekken eruit wij bepalen zelf onze verzekeringen wel.
  laten wij nederlanders een grote vuist maken.alles moet goedkoper de tussenhandel eruit!!!

  • HHenk

   Ben ik helemaal mee eens.

 • PP.A.Takens

  Geen Arts meer,maar een bonusklerk

 • JJantje

  Vreselijk dat het zo gaat. De zorgverzekering heeft er niets mee te maken!! Straks willen ze nog aanwezig zijn bij een gesprek met een zorgverlener.

 • SSteven Voshart

  totaal onzinnige wet! als er een vermoedde van fraude is ,naar de politie – aangifte doen en naar de rechter. Daarom hebben wij een rechtstaat ! geen dictaat van de commercie!

 • AAno

  Het enige wat dit artikel zegt is dat wij dus geen woord meer te zeggen hebben.
  Het gaat niet om het beroepsgeheim maar om het feit dat zij kunnen inzien wat ze willen zonder onze toestemming.

 • Vvan der Sluijs

  nu zie waarom het nooit in particuliere handen mocht komen .Snel terug naar b.v belasting dienst
  dan kan die de premie vaststellen en het weer eerlijk maken

 • SSjoerd

  Ik heb gedurende ongeveer twee jaar periodiek bij Menzis aan de bel getrokken betreffende onjuiste declaraties, waarschijnlijk fraude. Uiteindelijk ook delen van het dossier toegezonden maar de enige reactie is dat ze er momenteel geen tijd voor hebben. Het gaat ook niet om een bedrag van 5 euro maar om een bedrag van 5 nullen. Als ze een melding krijgen waarbij al een heleboel voorwerk is gedaan doen ze er niks mee maar nu krijgen ze dus wel het recht om zonder mijn toestemming van alles op te vragen en in te zien.

 • PPeter

  Tuurlijk, lees goed, er wordt gefraudeerd met tarieven, dus leggen we de patient bloot. Wat een zooitje daar in Den Haag. Hopen dat de senaat wijzer is.

  • SSjoerd

   Ik hoop het ook want een aanvullend risico lijkt me dat niet alleen de administratie niet meer klopt bij frauderende zorgverleners maar dat men ook het medisch dossier volledig gaat aanpassen in lijn met de onterechte declaraties.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.