‘Nationaal Zorgfonds kost 6 miljard euro’

Bart Koenraadt 39 reacties

Nationaal ZorgfondsDe zorg wordt steeds minder toegankelijker en duurder volgens sommige politieke partijen, zorgverleners en BN’ers. Daarom pleiten zij voor de invoering van een Nationaal Zorgfonds waarbij de zorgverzekeraars worden afgeschaft en de zorg weer centralistisch wordt geregeld, zoals in het voormalige ziekenfonds ook al het geval was.

Initiatiefnemer van het Nationaal Zorgfonds is de SP, die een centrale zorgverzekering zonder verplicht eigen risico wilt introduceren voor alle Nederlanders. Echter heeft dit plan nu uit verschillende hoeken veel kritiek ontvangen. Zo meent zorgeconoom Michiel Verkoulen dat we juist trots moeten zijn op het huidige zorgstelsel.

Meer zorg

Het Nederlandse zorgstelsel is inderdaad erg duur, maar dat komt volgens critici van het Nationaal Zorgfonds niet door de private zorgverzekeraars, maar omdat in ons land meer zorg wordt verleend dan in andere Europese landen. Het publieke zorgstelsel in het Verenigd Koninkrijk vergoedt bijvoorbeeld geen dure kankermedicijnen en Frankrijk geeft de helft uit van wat wij besteden aan intensieve en langdurige zorg. Ook op het gebied van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) trekt Nederland veel meer geld uit dan de meeste andere landen. Ten opzichte van Duitsland wordt bijvoorbeeld meer dubbel keer zoveel gespendeerd aan de GGZ.

Voorstanders van het Nationaal Zorgfonds klagen verder over de groeiende macht van de zorgverzekeraars. Echter wordt deze macht juist sterk uitgebreid, wanneer er één log, bureaucratisch systeem verantwoordelijk wordt voor alle zorginkoop.

Eigen risico

Het Nationaal Zorgfonds wil verder het eigen risico afschaffen, omdat de eigen bijdrages van de zorgverzekering de afgelopen tijd fors zijn gestegen. Om dit tegen te gaan hoeft het zorgstelsel echter niet te worden aangepast, aangezien de hoogte van het eigen risico wordt bepaald door de overheid en niet door de zorgverzekeraars. In de praktijk zou de politiek dit morgen kunnen veranderen voor 2017.

Ook eventuele uitbreidingen aan het basispakket – zoals ruimere vergoedingen voor fysiotherapie en GGZ – kunnen met het huidige zorgverzekeringsstelsel worden doorgevoerd.

SP: nationale zorgverzekering zonder eigen risico

Curatieve zorg

Ook voorzitter van Lonkanker Nederland en zorgeconoom Marcel Canoy mengt zich in het debat over het Nationaal Zorgfonds. Volgens hem zijn zorgverzekeraars niet verantwoordelijk geweest voor de peperdure AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) zorg, die door het publiek is gefinancierd. In de zorg waarvoor de verzekeraars juist wel een dienende rol in hebben – de curatieve zorg – scoort Nederland juist wel heel redelijk. Curatieve zorg richt zich op de genezing en behandeling van acute en chronische lichamelijke aandoeningen.

Onzin onderzoek

Verder wordt er door beide zorgeconomen gerefereerd naar het onderzoek (NUMBEO-lijst) – die door het Nationaal Zorgfonds-kamp wordt aangehaald – waarin Nederland er nog slechter uit komt dan landen als Jordanië en Sri Lanka. Dit onderzoek zou door slechts 111 mensen te zijn ingevuld en dus totaal niet representatief zijn.

6 miljard

Een derde zorgeconoom  – in de persoon van Wim Groot – is ook van mening dat het huidige systeem prima functioneert. Hij stelt in een interview op radio1 dat het Centraal Plan Bureau (CPB) al heeft berekend dat het afschaffen van de zorgverzekeraars en het introduceren van een nationaal zorgfonds de staat 6 miljard euro gaat kosten.

'Kosten Nationaal Zorgfonds: 4.000 euro per huishouden'

39 reacties

 • BBert Bos

  wij zijn een echtpaar van rond de 65 jaar. Wij hebben beide bij Cz een basis en een aanvullende 50+ polis, waarvan een met een tandarts verzekering vna 750 euro. ik betaal dus op jaarbasis €3051,24 + 2x ER €385 = totaal per jaar €3821,24.
  Stel dat het Nationaal ZorgFonds wordt ingevoerd en stel dat dit per jaar €4000 kost; dus wat meer dan ik nu betaal. Als ik dan denk aan solidariteit voor mensen die het blijkbaar moeilijk hebben, dan lijkt mij de keus niet moeilijk.
  Overigens herinner ik mij, bij aanvang van de kabinetsbesprekingen in 2013, dat er door de pvda een voorstel is uitgebracht om een inkomens afhankelijke premie te laten betalen. Zelf had ik begin 2000 nog een zelfstandige ziektekosten verzekering, waar ik ca. 400 euro voor betaalde per maand. Bedenk wel dat alle hoger inkomen er flink op vooruit zijn gegaan met de invoering van de nieuwe ziektekosten structuur.
  Groeten Bert

 • Ppaul

  Het nationaal zorgfonds moet er komen, om de bereikbaarheid van de zorg te garanderen voor iedereen. Het schrikbeeld van de hoge kosten, zoals het cpb voorziet, klopt niet. Het zorgfonds valt niet onder europese regels en heeft niet de verplichtingen die verzekeraars hebben. Het hoeft hierdoor ook geen reserve pot op te bouwen. Dit scheelt in de kosten. Ook de invoeringsproblemen it cq kosten kloppen niet,want de huidige zorgverzekeraars kunnen samenwerken onder 1 nationaalzorgfonds. Met behoud van knowhow bespaar je ook op de kosten. Het voordeel samenwerken boven concurrentie en marktwerking, versterkt het vertrouwen in elkaar. Bovendien maak je iedereen, door samen te werken, bewust van het feit dat zorg geld kost. Het is daarna dan een kwestie van prioriteiten stellen in de beslissing waar het geld naar toe gaat. Dure jfk’s of goede zorg.

 • TTjeerd

  Echt een goed idee om geld te bestemmen waar het voor bedoeld was, en de zorg weer toegankelijk te maken voor iedereen. Daar tegen zijn is compleet de weg kwijt zijn.
  En dan nog iets. Wanneer ik reageer op iemand specifiek moet ik echt zijn naam erbij vermelden. Slecht georganiseerde reacties dus, lijkt wel wat op de mega slechte organisatie van de zorg… wie heeft belang bij onduidelijkheid? Volg de geldstroom!

 • CC. Arnoldus

  Goed idee! Afschaffen al die zorgverzekeraars, vooral dat clubje dat de macht overneemt met verschillende labels. Zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen zoals het initiatief was.

  Als zorg in een aantal Europese landen gratis is, dan moet het in NL ook kunnen. Zijn wij dommer dan overige Europese landen?

  Ik lees veelvoudig dat de overheid de eigen bijdrage vaststelt. Nou nee, de overheid wordt geadviseerd door Verzekeraars en meestal degenen die macht hebben.

  Kappen hiermee onder de voorwaarde dat zorg bij het Zorgfonds toegankelijk is voor iedereen en vrije keuze MSZ. Dat deze voorwaarden nooit veranderd mogen worden. Want het kan zo zijn dat dit een poging is om iedereen onder een paraplu te brengen voor controle en wij onwetend naar het slachtveld worden gebracht. Ik hou niet zo van macht centraliseren. Maar dat het huidige stelsel niet deugt is een feit.

  • RRamon

   Zeer slecht idee dat Nationale zorgfonds. Het is nog nooit goed gegaan met grote, bureaucratische zorgstelsels: kijk naar de NHS in Engeland. Ik heb daar zelf gewerkt als kruidenier, en gemerkt hoe goed wij het eigenlijk allemaal geregeld hebben. Ook voor de lagere inkomens, waar ik toe behoor! Bovendien is de overheid slecht met grote ICT-operaties. Kijk maar naar de uitbetalingen voor het pgb door de Sociale verzekeringsbank. Ik bedank voor het nationale onzinfonds.

 • BBernadet

  Veel te duur inderdaad om dat ingewikkelde nationale zorgfonds in te voeren. Gaan wij burgers weer gewoon de rekening voor betalen. Nee gewoon houden zo. Ik betaal me al scheel met mijn inkomentje.

  • VValentijn

   Helemaal mee eens

  • TTjeerd

   Kijk eerst eens op de website van het nationaal zorgfonds voor je de kretologie van de machthebbers achterna loopt. Denk zelf!

  • VValentijn

   Heb ik gekeken Tjeerd. Ik ruik alleen populisme. Geen nationaal zorgfonds voor mij! Gaan we straks nog meer betalen. Let maar op.

 • TTrudy Cup -kruiswiik

  Fantastisch idee, helemaal meeeens.geen marktwerking in dezorg, veel te duur en ingewikkeld.

 • RRené

  Een goede zaak gelijk invoeren het word veel te duur voor de mensen

  • HHuub

   Ja, en straks met dat nationale zorgfonds alleen nog maar duurder. Nee hoor. Gewoon lekker laten zoals het nu is. Het eigen risico mag wel fors omlaag. Betaal me suf met mijn inkomentje.

 • FFulco

  Lekker onafhankelijk deze site…… Bij een nationaal zorgfonds hebben zij geen werk meer. Ik vind hun informatie niet echt objectief te noemen.

 • TTon Theunissen

  Er zijn veel te veel keuze mogelijkheden, te veel van alles, van soorten brood, tel.mij; TV org. politieke
  partijen, zorgverzekeraars, je zoekt je te pletter om een juiste keuze te maken. Ja, slimme jongeren vinden het vet, maar ouderen….weg met de marktwerking en het Rad van Avontuur.

 • CCees Bolle

  De hoge kosten van ons huidige zorgstelsel vloeien voort uit de hoge kosten van zorgverzekeraars, de ontstellende bureaucratie die het uitvloeisel is van de privatisering en de soms duurdere zorg die voortvloeit uit “borgvermijding” door eigen bijdrage. Een heffing naar hoogte van inkomsten zou zeer redelijk zijn op dit terrein.

  • NNico

   Onzin Cees. De hoge kosten van dit huidige stelsel zitten hem juist in het publieke deel (de Wlz, Wmo, pgb, etc.) waar de overheid juist voor verantwoordelijk is. Op het gebied van curatieve zorg (zoals ziekenhuizenzorg) waar de zorgverzekeraars voor verantwoordelijk zijn, doen we het juist goed als Nederland.

   Verder maak je een denkfout. Nationalisering zorgt juist voor bureaucratie: kijk naar de SVB, de Belastingdienst en naar de NHS in Engeland.

  • MMerijn

   Ik ben het wel met Cees eens.
   Dat “we” het zo goed doen op het gebied van curatieve zorg, bedoel je dan dat de curatieve zorg relatief goedkoop is vergeleken met andere landen? Of goedkoper dan een aantal jaren geleden? Dat lijkt me logisch. Er wordt gesneden in de curatieve zorg. Ik werk in de zorg en mag mensen minder vaak behandelen als voorheen. Natuurlijk is dat goedkoper dan mensen door behandelen totdat het doel wel behaald is.

  • TTjeerd

   Onzin zijn dit soort ongefundeerde opmerkingen. Volg de geldstroom Nico, en je weet waar de schoen wringt! Kijk eerst eens op de website van het Nationaal Zorgfonds en denk zelf na in plaats van meningen van anderen achterna te lopen…

  • JJaco

   Ik vind dat Nico een meer gefundeerde opmerking heeft dan jij Tjeerd. Jij roept volg de geldstroom en volgens mij is dat precies wat Nico heeft gedaan. De hoge kosten zitten hem ook in het publieke deel. Ik werk zelf in die sector en merk hoe slecht overheden en gemeenten soms omspringen met onze centen. En dan wil de SP dat de overheid zich ook nog gaat bemoeien met de Zvw?! Slecht idee.

   Je zegt: ‘kijken op de website van het Nationaal Zorgfonds’, maar daar vind je geen objectieve informatie. Je moet juist kijken naar websites die niet gekleurd zijn en geen kiezers willen winnen.

  • JJaco

   Overigens ook raar om te concluderen dat iemand gelijk de mening van iemand anders achterna loopt. Wat doe je zelf dan Tjeerd? Jij loopt de SP blijkbaar achterna. Steek de hand eerst eens in eigen boezem.

 • EEsther

  Er zijn wachttijden van een jaar. Het lijkt wel of we een ontwikkelingsland zijn. De kwaliteit is daarnaast bedroevend laag. Terwijl de UK bewijst dat kwalitatief goede zorg erg goedkoop kan zijn. Het is maar waar de overheid prioriteit aan geeft

 • NNicolette Blom-Mulder

  Eigen risico en eigen bijdrage moeten echt afgeschaft worden. Veel mensen hebben er financiele problemen en komen daardoor in de schulden. Nederland gaat verder kapot door de dure zorg ik denk dat de zorgverzekeraars afschaffen veel geld zou kunnen besparen en de rest eerlijk verdelen tussen de rijken en armen dus inkomensafhankelijk.

 • EE.v.d.Bos

  graag een inkomensafhankelijke zorgverzekering, wel zo eerlijk

  • NNiet mee eens

   Eerlijk is als het voor iedereen net zoveel kost…Anders kunnen we alle producten wel inkomensafhankelijk maken.

  • MMerijn

   Als je een keus hebt wat je wel en niet koopt hoort de prijs voor iedereen gelijk te zijn, mee eens.
   Maar wil je echt zeggen dat alleen de rijken in Nederland nog zorg zouden moeten kunnen ontvangen omdat ze het kunnen betalen? Het is geen keuze om naar de huisarts of het ziekenhuis te gaan. Het is niet een tv die je al dan niet aanschaft.

  • LLeo

   Fair enough Merijn, maar de rijkeren betalen al fors meer dan mensen met een lager inkomen. Denk aan belastingen en inkomensafhankelijke bijdrage (Zvw, Wmo, Wlz, etc.) Nergens ter wereld is het verschil tussen arm en rijk zo klein als in Nederland. Ik heb zelf een modaal inkomen, maar ik vind het niet eerlijk als iemand die het ‘heeft geschopt’ daarvoor moet worden gestraft. Natuurlijk moet er solidariteit zijn, maar je kunt het ook overdrijven. Ik denk dat de zorgkosten nu redelijk solidair zijn verdeeld. Ik betaal ongeveer 100 euro minder per maand aan inkomensafhankelijke bijdrage als iemand met een inkomen van 60.000 euro per jaar. Dat is redelijk denk ik.

 • TTonny Martens

  Eigen risico moet er af! !!!!

 • CCoen Blaauboer

  Vandaag lag de propaganda van het Nationaal Zorgfonds bij mij in de bus. Op het eerste gezicht een goed verhaal, maar fijn om te lezen dat er ook een ander verhaal is. Beetje jammer dat bovenstaand verhaal zijn kredietwaardigheid verliest door een aantal grove spelfouten en slechte zinsbouw.

 • AAnouk Cuijpers

  Het eigen risico moet worden afgeschaft

 • RRick

  Het eigen risico moet worden afgeschaft!

 • PPetra

  800.000 mensen kunnen vanwege het hoge eigen risico helemaal geen zorg meer afnemen – je kunt dus stellen dat het voor mensen met een laag inkomen bepaald niet goed geregeld is. Het zijn dan ook mensen met hoge inkomens die opkomen voor het huidige stelsel. Zoals de econoom Verkoulen, D66, en zelf mede verantwoordelijk voor het huidige stelsel. Logisch dat hij zijn eigen kindje niet wil afvallen.
  ‘Er wordt in Nederland meer zorg verleend’. Klopt, maar artsen hebben ook toegegeven dat hier heel veel onnodige handelingen tussen zaten om de kassa te laten rinkelen. Dit kun je dus inderdaad de zorgverzekeraars niet aanrekenen maar wel degelijk het systeem met marktwerking.
  Ook zagen we door invoering van de marktwerking ineens idioot hoge inkomens verschijnen bij bestuurders.
  De zorgverzekeraars boeken nu 1 miljard winst per jaar terwijl het eigen risico blijft stijgen. Dat is krom. Ook moeten mensen nu betalen voor miljoenen uitgaven aan zinloze reclamefilmpjes en het jaarlijkse overstapcircus. Terwijl ook nog eens blijkt dat het voor een chronisch zieke bijna ondoenlijk is om alleen voor de aanvullende verzekering over te stappen.
  Kortom, ik steun het Nationaal Zorgfonds wél. Zeker nu daar ook nog tandartskosten in worden vergoed.

  • RRichard

   Voor mensen met een laag inkomen (ik ben daar een van) was het in het vorige stelsel (zonder marktwerking) ook niet echt ideaal. Wachtrijen voor iedereen met een ziekenfonds en de rijkeren konden zich particulier verzekeren en kregen voorrang. Geeft mij dit stelsel maar dan. Bovendien kan het eigen risico met dit huidige stelsel ook gewoon omlaag. Geen nationaal onzinfonds voor nodig.
   Dat u die reclamefilmpjes zinloos vindt is een mening. Ik vind sommige filmpjes (bijvoorbeeld die met een informatief karakter) wel iets bijdragen. Bovendien is het marketingbudget van zorgverzekeraars vaak minder dan 1 procent van het totale budget. Ongeveer 96 procent gaat direct naar de zorg… De rest is overhead en reserves. Dat lijkt me verstandig beleid.
   Laten we nu eerst het huidige stelsel verder verbeteren voordat we gaan schreeuwen voor iets dat niet nodig is. Voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een lager inkomen moet er veel beter. Schippers is aan zet.

  • JJohn van Paassen

   Ik zal zeker klant worden van het Nationaal Zorgfonds. Geen woekersalarissen, geen eigen risico, geen reclamegeld en betere zorg. Maar waarom moet dan eerst de concurrentie afgeschaft worden??? Toch niet veel vertrouwen in het eigen verhaal misschien???

  • TTjeerd

   Tja John, je moet ergens beginnen, en het is een krachtige lobby, die van de verzekeraars, en niet te vergeten die van de farmaceuten. Allemaal constructies om zoveel mogelijk mensen te “behandelen” en daar zoveel mogelijk geld aan te verdienen. En dat lukt ze aardig… Juist door de afschaffing van die verzekeraars wordt het benodigde geld vrijgemaakt om het eigen risico af te schaffen en de zorg weer gezond te maken.

 • YYvonne Baas

  Gezien de inhoud van mijn voorgaande bericht (ook hier weer enkele linkjes) en zo zijn er nog wel wat gruwelijkheden te melden, is het niet zo verwonderlijk dat er partijen zijn die het huidige systeem koste wat kost, willen handhaven. Je zal het meemaken, dat de vele miljoenen, opgehoest door de verplicht verzekerden met al dan niet dure aanvullingen, ten goede komen aan cliënten en behandelingen waar deze aanvankelijk voor bedoeld waren! Laat het nou net deze zorgbehoevenden zijn die bij de apotheek en paramedische diensten ook nog eens met de knip open staan! Wat zegt u? Dan maar geen eten? Er is echt niemand die hier warm of koud van wordt in Den Haag of in de regio, men is inmiddels volledig alle schaamte voorbij en laats zich niets gelegen liggen aan de minder draagkrachtige medemens, dat is nog het ergste. Sociaal maatschappelijk duurzame samenhang; oog voor elkaar? Hoe hoger opgeleid, hoe minder empathisch vermogen, uitzonderingen daargelaten, die laatste categorie moeten wij koesteren. Die zijn zeer zeldzaam. Misschien kan deze unieke soortgenoot nog iets uitrichten ten behoeve van chronisch zieken, senioren, jeugd GGZ en andere doelgroepen in de knel.

  • JJohn van Paassen

   Er zijn een paar mensen die echt in de knel zitten buiten hun schuld. Waarschijnlijk ca. 2%. De rest kan het eigen risico van € 365,- niet betalen maar heeft bijvoorbeeld wel een mobiel abonnement van € 35,- per maand of meer. Tja, internetten is dus belangrijker dan de eigen gezondheid. Ook dat is een keuze.

  • HHenk

   Ziek zijn is ook geen keuze. En dingen moeten laten die anderen wel kunnen doen. Dat voelt niet als eerlijk. Een mobiel abonnement is misschien dan nog luxe. De kosten voor benodigde fysio kost ook ongeveer 35 euro. Negen behandelingen zit in het basispakket. Maar de eerste 20 behandelingen moet zelf worden betaalt. Dat is éénmalig. Probleem is om dit in een jaar te doen, voor mij althans. En dan nog, het mag dan wel chronisch zijn, maar als het niet op de lijst staat… @John van Paassen, hoe kom je op die 2% trouwens.

  • HHenk

   Overigens gaat het eigen risico vanaf de 21e fysiobehandeling ook nog gelden.

  • GGuppy

   Daar er geen telefoon cellen meer bestaan is men wel genoodzaakt om een telefoon abonnement te nemen, daarnaast is een prepaid telefoon veel te duur vanwege de hoge belkosten in deze tijd ben je gewoon verplicht om een telefoon te hebben zeker al als je kinderen hebt. Wat ga jij dan doen na de buren vragen of je even een ambulance mag bellen als je een noodgeval hebt of als je een afspraak wil maken bij een instantie of je huisarts.

   Denk eerst eens na voor je dom commentaar plaatst

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.