Obamacare zorgverzekering op de schop in de Verenigde Staten?

Obamacare zorgverzekering op de schop in de Verenigde Staten?

Artikel door: Koen Kuijper - geen reacties

Obamacare zorgverzekering op de schop in de Verenigde Staten?

Nu Donald Trump is verkozen tot president van de Verenigde Staten, vrezen veel Amerikanen voor het einde van hun Obamacare zorgverzekering. De op 9 november gekozen Trump is vanwege de hoge kosten en overheidsbemoeienis fel tegen Obamacare. Hij wil de zorgwet dan ook het liefst zo snel mogelijk afschaffen. Wanneer dat gebeurt, verliezen 22 miljoen Amerikanen hun zorgverzekering.

Verder wil Trump dat het zorgstelsel betaalbaarder en toegankelijker wordt en er een einde komt aan de zorguitgaven die opgaan aan illegalen.

Wat is Obamacare?

Obamacare is een zorgwet die officieel bekend staat als de Patiënt Protection and Affordable Care Act. In deze wet is geregeld dat armere Amerikanen, kinderen, zwangere vrouwen en mensen met een handicap zich middels Medicaid goedkoop en gemakkelijk kunnen verzekeren tegen ziektekosten. Aan de hand van je inkomen, de grootte van je gezin en de staat waarin je woont, heb je wel of geen recht op het zogenaamde Medicaid.

Medicaid wordt voor een groot deel door de staat gefinancierd en door private zorgverzekeraars uitgevoerd.

  • Armere en kwetsbare Amerikanen hebben recht op een gratis of fors goedkopere ziektekostenverzekering via Medicaid. Zij kunnen zich aanmelden bij één van de private verzekeraars.
  • Amerikanen met een gemiddeld inkomen hebben recht op een zorgverzekering (health plan) tegen een lagere premie.
  • Amerikanen met een relatief hoog inkomen komen niet in aanmerking voor Obamacare. Zij dienen via de ‘marketplace’ een particuliere verzekering af te sluiten. Vaak betaalt de werkgever een flink deel van de ziektekosten.
  • Jongeren tot 26 jaar kunnen op de polis van de ouders verzekerd blijven
  • Amerikanen die zich niet aanmelden voor een zorgverzekering moeten aan het einde van het jaar extra belasting betalen

Wat heeft Obamacare gebracht?

Voor veel Amerikanen werd het in 2014 verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Dat was misschien maar goed ook, want er waren toen ongeveer 40 miljoen Amerikanen onverzekerd. Dit resulteerde nogal eens in schrijnende situaties waarin mensen hun huis werden uitgezet, omdat zij hun ziekenhuisrekeningen niet konden betalen. Goede dekking was voorheen alleen mogelijk voor werknemers in vaste dienst bij een bedrijf die een zorgverzekering aanbood als secundaire arbeidsvoorwaarde. Overige werknemers, werklozen en zelfstandigen waren aangewezen op duurdere, individuele zorgpolissen die soms zo duur waren dat men ervoor koos zich niet te verzekeren.

Bovendien konden mensen met een erfelijke of chronische aandoening zich bijna onmogelijk verzekeren, omdat ze door de particuliere verzekeraars op medische gronden werden geweigerd. Obamacare heeft daar verandering in gebracht doordat de zorgverzekering juist voor kwetsbare groepen toegankelijker en goedkoper is geworden. Hoewel de eigen bijdrage voor een zorgbehandeling onder Obamacare kan oplopen tot meer dan 20 procent, wordt een groot deel vergoed door de zorgverzekeraar. Dit bracht veel Amerikanen een stuk sociale zekerheid die zij eerst niet hadden.

Hoge kosten en bemoeienis

Toch kon Obamacare op veel kritiek rekenen zowel voor, tijdens als na de invoering. Veel conservatieve Amerikanen vinden dat de overheid zich niet dient te bemoeien met persoonlijke zaken, zoals een zorgverzekering. Zij vinden dat ze zelf moeten kunnen beslissen of en hoe ze zich verzekeren tegen ziektekosten. Tot grote ergernis van veel Amerikanen gingen bovendien de ziektekostenpremies van Obamacare sterk omhoog, in sommige staten zelfs met meer dan 50 procent in één jaar.

Veel Amerikanen zijn zich daarom gaan keren tegen Obamacare wat heeft bijgedragen aan de populariteit van Trump, een felle tegenstander van Obamacare.

Wat gaat er nu gebeuren?

Met Trump aan het roer komt er hoogstwaarschijnlijk een einde aan de door de overheid geregelde zorgverzekering. Dat beloofde de aankomend president al in zijn verkiezingsprogramma. Hij is van mening dat niemand gedwongen moet worden om een zorgverzekering af te sluiten. Zodra Obamacare wordt afgeschaft, verliezen 22 miljoen Amerikanen daarom hun zorgverzekering.

Vanaf dat moment kunnen alle Amerikanen zich vrijwillig aansluiten bij een particuliere zorgverzekeraar. Deze particuliere zorgverzekeraars zijn echter vrijwel niet gebonden aan overheidsregels en mogen een premie vragen die afhankelijk is van de leeftijd, het geslacht, het inkomen en de gezondheidssituatie van de aspirant-verzekerde. Zieke en armere Amerikanen vrezen dat het in de toekomst veel lastiger of duurder wordt om een zorgverzekering af te sluiten.

Naast het afschaffen van Obamacare wil Trump de zorg toegankelijker, betaalbaarder en beter maken. In zijn plannen staat:

  • Meer transparantie in de prijzen van zorgaanbieders, zoals artsen, klinieken en ziekenhuizen. Dit staat patiënten toe gemakkelijker te kunnen zoeken naar een goede prijs en kwaliteit
  • Betere toegang tot de vrije markt voor farmaceuten.
  • Geestelijke Gezondheidszorg hervormen.
  • Zorguitgaven voor illegalen (11 miljard per jaar) zoveel mogelijk inperken.

Update 14 november:

In een interview met The Wall Street Journal op 12 november zei Trump bepaalde delen van Obamacare in stand te houden, waaronder de mogelijkheid om kinderen op de polis van de ouders te laten meeverzekeren. Verder wil Trump wetgeving intact laten die zorgverzekeraars verbiedt om mensen met bestaande gezondheidsklachten een zorgverzekering te weigeren.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.