‘Stop met beperkingen op vrije artsenkeuze zorgpolis’

Koen Kuijper geen reacties

PolisbladStichting Zorghuis wil dat zorgverzekeraars stoppen met het opleggen van (ondoorzichtige) beperkingen in de vrije artsenkeuze bij een zorgverzekering. Het gaat met name om budget- en naturapolissen waarbij er een lagere vergoeding wordt gegeven voor niet-gecontracteerde zorg. Dat blijkt uit een bericht op de website van de stichting, die zich sterk maakt voor de rechten van zorgverzekerden.

Bij sommige zorgverzekeringen is er een beperkte keuze uit gecontracteerde ziekenhuizen en is het percentage vergoeding bij niet-gecontracteerde zorg lager dan 75 procent. Verzekerden komen er dan pas veel te laat achter dat ze honderden of soms duizenden euro’s aan eigen bijdrage moeten betalen, omdat hun behandeling niet volledig wordt gedekt door de verzekeraar.

Vrije artsenkeuze

In de wet staat dat iedereen recht heeft op vrije artsenkeuze en vergoeding van zorg die, op basis van de polis, niet is gecontracteerd. Een patiënt mag dus zelf een zorgaanbieder kiezen om de behandeling te laten uitvoeren. Dit betekent echter niet dat de behandeling ook volledig wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Soms dient de patiënt een eigen bijdrage te betalen. Hoe hoog die eigen bijdrage is, hangt af van twee zaken:

  1. Heeft het ziekenhuis een contract met de zorgverzekeraar?

Indien het antwoord ‘ja’ is, zullen de kosten die vallen onder dekkingsvoorwaarden van de basisverzekering, volledig worden vergoed. Wel is er een eigen risico van toepassing.

  1. Welk percentage wordt op basis van de polisvoorwaarden vergoed bij niet-gecontracteerde zorg?

Indien het antwoord bij vraag 1 ‘nee’ is, hangt het van de polisvoorwaarden af in hoeverre de patiënt een vergoeding krijgt. In de voorwaarden staat namelijk het percentage vergoeding bij niet-gecontracteerde zorg. Bij sommige budgetpolissen kan het vergoedingspercentage lager dan gemiddeld uitvallen, bijvoorbeeld op 65 of 70 procent.

Er zijn op dit moment twee zorgverzekeringen waarbij er slechts keuze is uit minder dan 60 gecontracteerde ziekenhuizen. Bij het overige polisaanbod zijn doorgaans alle ziekenhuizen gecontracteerd.

Hinderpaalcriterium

Om patiënten te beschermen, is het hinderpaalcriterium geïntroduceerd. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zegt hierover het volgende: ‘de vergoeding van de ziektekostenverzekeraar mag niet zo laag zijn dat het de patiënt belemmerd in de keuze voor een ziekenhuis’.

Wat is het hinderpaalcriterium?

Het vervelende is dat er geen duidelijke regels zijn om te bepalen wat wel een geschikte vergoeding zou zijn en wanneer er daadwerkelijk sprake is van een belemmering. Dit is dan ook precies waar Stichting Zorghuis kritiek op heeft. Iemand moet een juridische procedure tegen zijn/haar zorgverzekeraar aanspannen om er achter te komen dat een vergoeding dusdanig laag is dat het een hinderpaal vormt. Dat is voor verzekerden geen beginnen aan.

Duidelijkheid

Stichting Zorghuis wil een eind maken aan de lage vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg. Verder moet er één duidelijke lijn getrokken worden voor iedereen met een zorgverzekering.

Dat betekent dat de ondoorzichtige beperkingen op de zorgpolissen moeten verdwijnen en dat zorgverzekeraars hun klanten duidelijk moeten informeren over de risico’s van hun polis.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.