Prinsjesdag: belangrijkste veranderingen voor zorgverzekering 2017

Bart Koenraadt 10 reacties

Prinsjesdag zorg 2017Update 19 september 2017: Belangrijkste veranderingen zorgverzekering in 2018

Op Prinsjesdag zijn de veranderingen met betrekking tot de zorgpremie, het eigen risico, de zorgtoeslag en de inkomensafhankelijke bijdrage voor 2017 officieel bekend gemaakt door de Rijksoverheid. Veel verrassingen zijn er echter niet meer te melden, aangezien een groot deel van de cijfers in de voorbije weken al zijn uitgelekt.

Een eerste conclusie die getrokken kan worden, is dat de premie van de zorgverzekering omhoog gaat, maar dat deze stijging wordt gecompenseerd door een hogere zorgtoeslag en een lagere inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw).

In dit artikel worden de belangrijkste cijfers en wijzigingen uitgebreid in kaart gebracht.

Belangrijkste cijfers

20162017Verschil
Nominale premie totaal1199 euro1241 euro+ 42 euro
Verplicht eigen risico385 euro385 euron.v.t
Maximale zorgtoeslag eenpersoonshuishoudens998 euro1018 euro+ 20 euro
Maximale zorgtoeslag meerpersoonshuishoudens1905 euro1947 euro+ 42 euro
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw werknemers6,75%6,65%– 0,10%
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw werkgevers/zzp’ers5,50%5,40%– 0,10%
Premie Wlz9,65%9,65%n.v.t

Video

Inhoudsopgave

Zorg in 2017 (infographic)

In 2017 geeft de overheid 400 miljoen euro meer uit aan volksgezondheid. Met dit extra geld worden een aantal bezuinigingen teruggebracht, zoals de omstreden bezuiniging in de verpleegzorg. De problemen met de uitbetaling voor het persoonsgebonden budget (pgb) zijn nog steeds niet helemaal opgelost en het kabinet maakt daarom 20 à 30 miljoen euro vrij om gedupeerden in 2017 tegemoet te komen.

In de onderstaande infographic worden alle belangrijke wijzigingen van de zorg(verzekering) voor 2017 visueel in kaart gebracht.

zorg-2017-wijzigingen

> Terug naar inhoudsopgave

Zorgkosten per volwassene

De onderstaande figuur (bron: begroting Volksgezondheid) laat zien dat de gemiddelde volwassene in Nederland, op basis van de begroting voor 2017, 5.347 euro betaalt aan zorg. Iets meer dan in 2016.

Zorgpremie

Het kabinet heeft de jaarlijkse rekenpremie berekend met als uitkomst een stijging van 3,50 euro per maand in 2017, ofwel jaarlijks 42 euro. Dit wordt de nominale rekenpremie genoemd en dient slechts als indicatie. Zorgverzekeraars bepalen namelijk uiteindelijk zelf – meestal aan de hand van de rekenpremie – welke premie zij gaan hanteren voor het volgende jaar.

Door de inzet van reserves wordt de stijging van de zorgpremie al jaren ingeperkt. Ook voor 2017 zou er 2 miljard euro aan reserves nodig zijn om de premiestijging te beperken tot 3,50 euro per maand. Het moet echter nog blijken of zorgverzekeraars genoeg reserves in kas hebben hiervoor. De Nederlandsche Bank verplicht verzekeraars namelijk om een voldoende reserves achter te houden, mocht dat ten tijde van een financiële crisis ooit nodig zijn.

De topman van zorgverzekeraar DSW, Chris Oomen, gaf al aan dat de jaarlijkse berekening van het kabinet veel te krap is. DSW lijkt hiermee aan te geven dat hun premie meer gaat stijgen dan het door het kabinet geraamde bedrag van 3,50 euro per maand. Traditiegetrouw maakt de zorgverzekeraar in de week na Prinsjesdag hun zorgpremie voor volgend jaar bekend. De overige zorgverzekeraars hebben tot uiterlijk 19 november om hetzelfde te doen.

DSW zorgverzekering 111 euro duurder in 2017

> Terug naar inhoudsopgave

Eigen risico

Het wettelijk verplicht eigen risico van de zorgverzekering blijft in 2017 gelijk aan dit jaar, namelijk 385 euro. Het is voor het eerst sinds de invoering (2008) dat het eigen risico niet stijgt. Enkele zorg is net als andere jaren uitgesloten van het eigen risico, zoals een bezoek aan de huisarts en kraamzorg.

Eigen risico

De politieke partij SP meldde eerder dit jaar dat het eigen risico in 2017 zou gaan stijgen naar 500 euro (!). Dit blijkt dus op nergens te zijn gebaseerd (gelukkig maar).

Vrijstelling eigen risico

Zorgverzekeraars krijgen van de overheid meer ruimte om vrijstelling te bieden voor het eigen risico voor bepaalde gezondheidsprogramma’s, bijvoorbeeld voor dieetpreparaten of preventieve gezondheidsprogramma’s.

> Terug naar inhoudsopgave

Zorgtoeslag

Het kabinet trekt 1,1 miljard euro uit voor een evenwichtig en positief koopkrachtbeeld. De algemene heffingskorting, de zorgtoeslag, de huurtoeslag, de ouderenkorting en het kindgebonden
budget worden verhoogd in 2017.

De premiestijging wordt deels gecompenseerd voor de mensen met een relatief laag inkomen. Alleenstaanden krijgen er 1,67 euro per maand extra bij. Meerpersoonshuishoudens kunnen rekenen op ruim het dubbele van dat bedrag, namelijk maandelijks 3,50 euro.

Deze bedragen zijn overigens nog schattingen van de Rijksoverheid, aangezien er pas een precies bedrag wordt berekend aan de hand van de definitieve premies die de zorgverzekeraars gaan hanteren in 2017.

Het is verder nog onbekend of de maximale inkomensgrenzen voor de zorgtoeslag gaan veranderen in 2017.

> Terug naar inhoudsopgave

Basispakket

Het basispakket van de zorgverzekering wordt uitgebreid, maar zal slechts op een klein gedeelte van de Nederlanders betrekking hebben. Het is in ieder geval goed om te weten dat voor de belangrijkste basiszorg, zoals geplande zorg, spoedeisende hulp en een bezoek aan de huisarts een basisverzekering ook in 2017 voldoende is.

De volgende dekkingen worden toegevoegd aan het basispakket:

 • Operatie van het bovenooglid op grond van medische noodzaak, bijvoorbeeld bij een slap of verlamd oog.
 • Plaatsen van een borstprothese bij vrouwen en transvrouwen die geen borstgroei hebben
 • Besnijdenis op grond van medische noodzaak
 • 37 fysiotherapiebehandelingen voor patiënten met etalagebenen (pijn vanwege benauwde bloedvaten)
 • Kortdurend verblijf in een zorginstelling (eerstelijns verblijf) voor mensen die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld kort na ontslag uit het ziekenhuis
 • Kunsttanden worden vergoed tot aan 23 jaar (i.p.v. 18 jaar). Het gaat om jongeren die blijvende snij- en hoektanden missen vanwege een ongeval.
 • Vergoedingen zonder eigen risico is uitgebreid

De vergoeding voor werelddekking – met een maximum tot aan het Nederlandse tarief – blijft ook volgend jaar onderdeel van de basisverzekering. In eerste instantie wilde minister Schippers de dekking in 2017 gaan beperken tot Europa om zo 20 miljoen euro per jaar te besparen.

Echter kon het voorstel rekenen op veel kritiek uit de politiek, waardoor is besloten om de werelddekking standaard te blijven vergoeden.

NIPT-test

de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) om bij zwangere vrouwen te screen op het syndroom van Down, Edwards en Patau kan vanaf april 2017 door iedere zwangere vrouw worden afgenomen, ongeacht of er een wel of geen verhoogde kans is op één van de genoemde syndromen. De NIPT wordt dan deels vergoed middels een subsidieregeling. Wel betaalt de afnemer van de test een eigen bijdrage van 175 euro.

> Terug naar inhoudsopgave

Inkomensafhankelijke bijdrage

De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) die iedere werknemer, werkgever, zzp’er of gepensioneerde betaalt over het inkomen, financiert grotendeels de kosten van het basispakket. Deze bijdrage daalt voor werknemers in 2017 met 0,10 procent naar 6,65 procent.

Werkgevers, zzp’ers en gepensioneerden gaan volgend jaar 5,40 procent van hun inkomen afdragen voor de Zvw. Dit jaar ligt dat percentage op 5,50 procent en kent dus een zelfde daling.

Naast een inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering betaalt men ook een deel van het inkomen als bijdrage aan de wet langdurige zorg. Dit percentage blijft volgend steken op 9,65 procent, net als in 2016.

Het maximum-bijdrage-inkomen bedraagt 53.697 euro in 2017.

Zorgwijzer quiz

In tien korte vragen wordt je eigen kennis over het zorgverzekeringsstelsel getest. Hoe goed ben jij voorbereidt op wat komen gaat in 2017? Test je kennis hieronder in de ‘Zorgwijzer quiz’:

> Terug naar inhoudsopgave

10 reacties

 • Lluuk

  de inkomensgrens voor de inkomensafhankelijke zvw-premie is toch al bekend in tegenstelling tot hetgeen op uw site staat? M.i. bedraagt die in 2017 € 53.697,=

 • Jjop

  mijn inkomen alleen A.O.W. hoe is het mogelijk dat de groep zonder pensioen en een heel klein pensioen ( tje ) zo op achteruit gaat en dat ook zelden in de publiciteit komt, alle babyboomers hebben niet de kansen gehad om een pensioen op te bouwen, maar wel hun (mijn ) lijf kapot gewerkt, SCHANDE, graag wat meer compassie.

 • JJeroen

  Dit jaar premie erbij maar geen eigen risico. Wat een opluchting! Volgend jaar zeker weer extra eigen risico erbij maar geen premieverhoging. Wat zijn ze toch slim onze stuurlui.

 • DDamrak

  Dijsselbloem zegt dat premiestijging in de toeslag gecompenseerd wordt en jullie zeggen dat dit niet volledig gebeurt voor alleenstaanden?

  • KKoen

   Beste Damrak,

   Aan de hand van de cijfers in de rijksbegroting worden alleenstaanden inderdaad niet volledig gecompenseerd voor de stijging van de zorgpremie. Echter, nu de premie van DSW bekend is, en deze veel meer stijgt dan verwacht, heeft Dijsselbloem inderdaad aangegeven de laagste inkomens hiervoor te compenseren. In hoeverre dat zal gebeuren is nog niet bekend. Hierover wordt meer duidelijk zodra alle zorgverzekeraars hun premie bekend hebben gemaakt.

   De redactie

 • JJosé Musters

  Schandalig dat DSW 111 euro per jaar meer durf te tellen voor de basis verzekering. Wie is weer de dupe!!!!!!!

 • HHerman Loonen

  Ik mis bij de inkomensafhankelijke bijdrage het maximum waarover deze bijdrage verschuldigd is.

  • MMarten

   Dat is wat ik ook mis, dus een onzorgvuldig bericht, de premie wordt weliswaar lager, maar de bijdrage zal wel weer hoger worden!

  • KKoen

   Beste Marten,

   Wij stellen onze berichten altijd samen met de grootste zorgvuldigheid. De grensbedragen zijn echter nog niet bekend.

   De Redactie

 • DDidi

  Duidelijk verhaal

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.