Zorg in Europa: Nederland behoort tot duurste én beste

Zorg in Europa: Nederland behoort tot duurste én beste

Artikel door: Koen Kuijper - 33 reacties

Zorg in Europa: Nederland behoort tot duurste én beste

De zorg is volgens velen onbetaalbaar geworden: een hoog eigen risico en stijgende premies zorgen bij de burger voor veel onvrede. Een groot deel van onze inkomens wordt tegenwoordig gespendeerd aan de zorg. Maar is de zorg en zorgverzekering in Nederland echt zo duur, bijvoorbeeld als er een vergelijking wordt gemaakt met andere landen in Europa? En belangrijker nog: krijgen we eigenlijk wel goede zorg voor ons zuurverdiende geld?

ZorgWijzer.nl onderzocht hoeveel Nederland aan zorg uitgeeft in vergelijking tot andere Europese landen en hoe het is gesteld met de kwaliteit van zorg in ons land.

Verder wordt er besproken hoe ons zorgstelsel zich verhoudt tot een aantal andere zorgstelsels in Europa. Zijn er bijvoorbeeld grote verschillen in kwaliteit, organisatie, dekking of bekostiging? Kortom, hoe duur is onze zorg eigenlijk en krijgen we waar voor ons geld?

Inhoudsopgave

BNP uitgaven gezondheidszorg

Volgens gegevens van de World Databank gaf Nederland in 2014 9,5 procent van zijn Bruto Nationaal Product (BNP) uit aan gezondheidszorg. Volgens onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO Health Stats 2016) ligt dat percentage op ongeveer 10,9 procent. Alleen in de Verenigde Staten zou de BNP-uitgave aan de volksgezondheid hoger liggen dan in Nederland.

In de onderstaande infographic wordt in kaart gebracht hoeveel procent van het BNP er in andere Europese landen wordt besteed aan gezondheidszorg. Hiervoor wordt gekeken naar het jaar 2014, want de cijfers van 2015 zijn nog niet volledig doorgerekend.

zorgkosten-europa-bnp

(klik op de afbeelding voor een vergroting)

(bron data: World Databank 2014)

De cijfers liegen er niet om: Nederland heeft samen met Denemarken en Zweden één van de duurste zorgstelsels in Europa. In veel andere landen, waaronder Zuid- en Oost Europese landen liggen de kosten voor de gezondheidszorg fors lager. Ook onze buurlanden zijn goedkoper.

Zorgkosten per Europees land

Vooral als de gemiddelde zorguitgaven per hoofd van de bevolking (onderstaande diagram) onder de loep worden genomen, blijkt dat Nederlanders veel hogere zorgkosten hebben dan de meeste andere Europeanen.

zorgkosten-europa-per-hoofd

Een gemiddelde Nederlander geeft jaarlijks 5169 euro uit aan zijn/haar zorgverzekering en andere zorgkosten:

(bron data: World Databank 2014)

In het Verenigd Koninkrijk, een land waar de salarissen hoger liggen dan in Nederland, betaalt men gemiddeld 31 procent minder aan zorg dan in Nederland. De zorguitgaven zijn aan de andere kant van de Noordzee bijna 1600 euro per persoon per jaar lager, ofwel ruim 130 euro per maand.

Ook in onze directe buurlanden liggen de kosten van gezondheidszorg lager dan in Nederland. Alleen een aantal Scandinavische landen, Zwitserland, Monaco en Luxemburg besteden per inwoner meer aan zorg. Echter liggen de inkomens in deze landen gemiddeld (fors) hoger dan in Nederland.

Conclusie: relatief gezien behoort Nederland tot één van de duurste landen – en misschien wel de duurste – als het gaat om gezondheidszorg.

Kwaliteit zorg is hoog

Het goede nieuws is dat ons zorgstelsel goed scoort op het gebied van de kwaliteit van zorg en klantvriendelijkheid. Sterker nog, Nederland heeft op basis van 48 verschillende kwaliteitsindicatoren, waaronder informatievoorziening, kwaliteit van ziekenhuiszorg, toegankelijkheid en medicijngebruik, het beste zorgstelsel in Europa. Dat blijkt uit een analyse in de Euro Health Consumer Index (EHCI), gepubliceerd door het Zweedse Health Consumer Powerhouse (HCP), een gerenommeerde onderzoeksinstantie.

De peperdure zorg in Nederland levert dus wel degelijke resultaten op als het gaat om de kwaliteit van gezondheidszorg. Ons land heeft bijvoorbeeld de kortste wachtlijsten van heel Europa en vrijwel iedereen krijgt de behandeling die zij nodig hebben. Het is dus een misvatting dat concurrentie in de zorg wordt geassocieerd met lage solidariteit.

Top 3 beste zorgstelsels

Maximaal aantal punten is 1000.

 • Nederland: 916 punten
 • Zwitserland : 894 punten
 • Noorwegen: 854 punten

Onze buurlanden, België en Duitsland scoren met respectievelijk 836 punten en 828 punten een stuk minder dan Nederland. Het weliswaar goedkopere stelsel in Engeland scoort slechts 736 punten, ofwel 20 procent minder.

Hieronder wordt visueel in kaart gebracht hoe andere zorgstelsels in de Europese Economische zone presteren.

ehci-onderzoek-zorg-europa

(bron: EHCI)

Landen die groen gekleurd zijn, hebben over het algemeen een kwalitatief goed zorgstelsel. Landen in het geel zijn op veel vlakken voor verbetering vatbaar en landen in het rood hebben ondermaatse zorg vergeleken met de Europese standaard.

‘Marktwerking’

Het Nederlandse zorgstelsel berust op het principe van marktwerking. Dat houdt in dat er concurrentie is op gebied van kwaliteit en prijs tussen zorgverzekeraars, ziekenhuizen en zorginstellingen. Zorgverzekeraars, die verantwoordelijk zijn voor de zorginkoop, willen zo veel mogelijk klanten behouden en aantrekken door zo goed mogelijke zorg in te kopen tegen een zo laag mogelijk prijs. Wie veel premie vraagt, verliest klanten. Zorgaanbieders worden op hun beurt juist geprikkeld om zo goed mogelijk zorg te leveren tegen een voordelig tarief.

Toch spreekt men in Nederland niet van vrije marktwerking, maar van gereguleerde marktwerking. De overheid bemoeit zich namelijk met de balans tussen vraag en aanbod in verschillende zorgsectoren. Ook bepaalt de overheid de hoogte van het eigen risico en de inhoud van het basispakket.

Vaak geprezen

Door economen en hoogleraren wordt ons zorgstelsel vaak geprezen. Veel Nederlanders zien dat echter compleet anders en denken juist dat de kosten van ons zorgstelsel zijn geëxplodeerd en dat de kwaliteit er op is achteruit gegaan, vooral sinds de invoering van de gereguleerde marktwerking in 2005.

Dit beeld klopt echter niet, blijkt uit een rapport van Misja Mikkers, professor in Organisatie en financiering van de zorgsector. De kostentoename van in de periode 2000 tot 2005, ten tijde van het ziekenfonds, was hoger dan in de jaren erna. Hetzelfde was overigens het geval in de meeste andere Europese landen.

Daarnaast had Nederland vanaf 2006 tot 2013, na invoering van de m  arktwerking in de zorg, te maken met eenzelfde stijgingspercentage van de zorgkosten als veel andere landen met zeer verschillende zorgstelsels, waaronder Frankrijk, Zweden, Australië en Oostenrijk. Het lijkt dus niet terecht om marktwerking de schuld te geven van de stijgende zorgkosten in de afgelopen jaren.

Vergelijking zorgstelsel

Er zijn cruciale verschillen tussen de organisatie en bekostiging van het Nederlandse zorgstelsel en die in andere Europese landen. Doen zij het beter, socialer of goedkoper dan Nederland of doen wij het zo slecht nog niet? Oordeel zelf: hieronder worden een aantal Europese landen met een vergelijkbaar welvaartsniveau vergeleken met Nederland.

Hoe is de zorgverzekering in andere landen geregeld?

Duitsland

 • Er zijn niet één, maar twee soorten ‘basis’ zorgverzekeringen, namelijk een ziekenfonds en een particuliere verzekering.
 • 90 procent is aangesloten bij het ziekenfonds.
 • De particuliere verzekering is er alleen voor de hogere inkomens.
 • De particuliere polissen hebben een betere dekking dan de ziekenfondsen en zijn qua kosten sterk afhankelijk  van de gezondheidssituatie, het geslacht en de leeftijd van de verzekerde.
 • Bekostiging van de ziekenfondsen (krankenkassen) vindt vrijwel uitsluitend plaats via inkomensafhankelijke premies (ongeveer 15 procent van het inkomen) van werknemers en werkgevers die ieder de helft van het bedrag betalen.
 • Er geldt geen premie voor het ziekenfonds.
 • Er is geen eigen risico, maar soms wel eigen bijdragen.

België

 • Er is minder marktwerking en er geldt een systeem van ziekenfondsen die verplichte zorgverzekeringen aanbiedt. De mutualiteiten bieden ook commerciële verzekeringen aan.
 • De fondsen worden vrijwel uitsluitend betaald door inkomstenbijdragen van werkgevers en werknemers en subsidies van de federale overheid.
 • Jongeren en gezinsleden zonder inkomen zijn meestal gratis meeverzekerd via de kostwinner
 • Geen zorgpremie, maar een lidmaatschapsbijdrage van ongeveer 8 euro per maand.
 • Er wordt een eigen bijdrage gevraagd voor ieder beroep (geneesmiddel, artsen, kinesisten, onderzoek, ziekenhuis) op zorg in het wettelijke systeem. De eigen bijdrage ligt meestal tussen 25% en 30% van de wettelijke vergoeding.
 • Duurdere medicijnen dan in Nederland

Engeland

 • De zorgverzekering wordt via de staat georganiseerd en is voor iedereen toegankelijk.
 • Het stelsel wordt volledig gefinancierd uit belastinggeld.
 • Er zijn geen premies of een eigen risico, zelfs voor mensen die geen baan hebben.
 • Veel mondzorg en ook fysiotherapie is ‘gratis’ via NHS-zorgaanbieders. In Nederland dien je daarentegen meestal een aanvullende verzekering af te sluiten.
 • Aanvullende zorg is beschikbaar, maar alleen via particuliere verzekeringen die maar door een klein deel van de bevolking worden gebruikt.

Frankrijk

 • Er is een verplichte ziekenfondsverzekering en meerdere optionele particuliere verzekeringen
 • Geen zorgpremie, want het stelsel wordt gefinancierd door werkgevers of via de overheid (belastinggelden).
 • Werknemers dragen daarnaast een deel van hun salaris (rond de 6 procent) af om de zorg te bekostigen.
 • Solidariteit in Frankrijk is groter dan in Nederland: als je ziek bent, betaal je minder zorgkosten
 • Voor veel zorgvormen geldt een eigen bijdrage, zelfs voor de huisarts of opname in het ziekenhuis.
 • 69 procent van de Fransen zijn tevreden over het zorgstelsel. Dat is meer dan in de rest van Europa.

33 reacties

 • Aaqualung

  Wil je de zorg betaalbaar houden voor iedereen dan zal je oa een heel ander belastingsysteem moeten bedenken en uitvoeren zoals bv in Duitsland. Ooit is gezegd door een kabinet tijdens de invoering in 2008, zorgpremie zal nooit boven de 1000,- euro uitkomen. Niets is minder waar.

 • EEen andere gedachte

  Ik vind het zo jammer dat verpleegkundig personeel zo weinig verdient en dat een beetje goed salaris immers gekoppeld is aan overuren/nachtdienst. Een verpleegkundige kan natuurlijk niet hetzelfde verdienen als een chirurg, maar zonder goed veprleegkundig personeel wordt het niks. Het is geen geheim dat mensen de zorg (hebben) verlaten en dikwijls is het matige salaris icm werkdruk de oorzaak. Dat zou toch zorgen moeten baren?

 • AAstrid Brongers

  Wat mij stoort aan Nederland, is dat ze hier altijd doen alsof alles beter is dan in alle andere landen, in plaats van toe te geven dat er dingen zijn die voor verbetering vatbaar zijn.

 • BBert

  Dank voor dit artikel van enige jaren geleden. Kwam op dit artikel omdat ik als niet inwoner van Nederland de dicussies volg over de vergrijzingsgolf en stikstofprpblematiek. M.a.w de typische nederlandse problemen die nergens in Europa bestaan.

  Zoals met elk verhaal zit de crux in de invulling/gebruik van definities. Wat is goed, beter en best en hoe is dat dan gedefinieerd. Je kunt een top chirurg hebben die je te laat opereert omdat je 6 maanden wachttijd had op een MRI of PET scan. Wat is dat goed zog volgens jullie. In mijn beleving kun je goede zorg niet definieren en ziet iedereen alleen zijn visie vanwege zijn belangen. Maar 6 maanden wachten op een scan is mijn inziens een wanprestatie 1e klas. Diagnose (welke dan ook) mag niet meer dat enkele dagen duren en de opvolging dient gepast te gebeuren. Niet over 2 jaar.

  Is er toevallig ook een update te verwachten voor 2022 en een onderbouwing waar de bestedingsverschillen per hoofd der bevolking tussen de landen uit voort komt ? (De inkomsten werden inmiddels uitgelegd)

 • TTheo

  Misschien een simpele gedachte om ook de effectiviteit eens te meten.
  Hoe snel op de wachtlijst is leuk vooral bij diagnoses met acute urgentie, maar hoe snel is iemand uitbehandeld en gezond ontslagen uit het ziekenhuis, of blijvend gebruiker van medische diensten en medicijn?Metingen van beleving is vooral leuk voor de communicatie en omgang met de patient, werkbeleving etc.

  Dan het aspect kosten, in theorie (en in het licht van de effectiviteit) vallen hieronder alle onvermijdelijke offers nodig voor de bedrijfsvoering en die aan een kostendrager toegewezen kunnen worden.

  Sturen doe je dus op effectiviteit niet op kosten, kostendragers nemen toe, mensen leven langer, premies en eigen risico’s gaan omhoog. Zijn we het meer gaan leveren dan gevraagd werd?

  Kortom leef het adagio: Keep it simple stupid…. Plat, simpel, snel, minder werkdruk, minder onnodige kosten (saneren) meer opbrengsten.

  Word geen overheid qua werkstijl zorgsector! Zou jammer zijn. Jullie doen goed werk.

 • MMarie

  Goed om te lezen dat de kwaliteit van de zorg in Nederland hoog is. Daar betalen we dan ook voor uiteindelijk. Dat deze kwaliteit zelfs beter is dan Zwitserland had ik niet gedacht! Ook zie ik nog steeds veel mensen studeren om de zorg of verpleging in te gaan. Een goede ontwikkeling!

 • Ppetrus

  Ik erger me verschrikkelijk aan het financieren van ons zorgstelsel. Veel wanbetalers ontvangen wel de zorgtoeslag maar betalen niet de verplichte zorgverzekering. De schade is aldus dubbelop. Niet betalen en wel ontvangen van de zorgtoeslag. Ik begrijp nog steeds niet waarom de premie niet wordt ingehouden op het loon of uitkering. Daarmee voorkom je zaken als boven. Helaas lig ik vaak in het ziekenhuis. Daarbij valt het mij op hoeveel onderzoeken dubbel of zelfs driedubbel worden gedaan. Zo heb ik in 10 dagen maar liefst 3x een CT scan gehad aangevraagd door 3 verschillende specialismen, met telkens dezelfde uitslag. Ook heb ik steeds problemen met de medicijnen die ik gebruik. Werkelijk geen enkele keer is dit goed gegaan. Ik mag niet mijn medicijnen van thuis gebruiken terwijl ik deze wel degelijk nodig heb. Zo gebruik ik helaas dagelijks 90 mg oxycodon. Zonder overdrijven kun je gerust stellen dat ik zwaar verslaafd ben hieraan. Indien ik maar 1x oversla krijg ik alle verschillende symptonen van een drugsgebruiker die “coldturkey” aan het afkicken is. Ze begrijpen maar niet dat ik deze pijnstiller nodig heb hoe graag ik er ook van af zou willen wegens de verschrikkelijke bijwerkingen. Telkens weer wordt de sfeer er niet beter op als ik mijn oxycodon inneem van thuis. Ik m.b.t. mijn andere medicijnen wegens Bechterew en kanker heb ik beslist nodig maar ook hier is het werkelijk nog nooit goedgegaan. Ik lever bij opnames telkens weer een zeer duidelijke lijst in van welke medicijnen en wanneer in deze moet innemen. Telkens weer problemen met het verplegend personeel. Zij moeten dan navraag doen bij de behandelende arts……maar deze is zogenaamd nooit beschikbaar. Slechts 1 x heb ik de laatste jaren daadwerkelijk een afgestuurde arts aan mijn bed gehad en aan mijn verzoeken mijn behandelende arts te willen spreken wordt geen gehoor gegeven. Ook bij mijn laatste opname heb ik niemand anders gezien dan de zaalarts. Vaak aardige mensen maar doordat de behandelende specialist zogenaamd niet beschikbaar is en deze zaalarts geen bevoegdheden heeft anders dan het voorschrijven van paracetamol is ziekenhuisverblijf voor mij vaak zeer frustrerend. Een verpleegster maakte het wel heel bont bij de laatste opname. Zij ontdekte mijn “prive” medicijnen en nam deze in. Gelukkig kon ik mijn vrouw bereiken die onmiddellijk een nieuwe zending bracht. Geloof het of niet hierbij zat ook oxycodon. Heb vaak kenbaar gemaakt dolgraag van oxycodon af te willen doch vind nergens gehoor. Zou hierover zo graag eens met een deskundige praten die ook daadwerkelijk de “handschoen” oppakt en mij eens serieus zou helpen maar helaas krijg alleen maar te horen dat ik “ze” dan maar moet laten staan als ik er zo graag vanaf wil. Ze willen maar niet begrijpen dat dit onmogelijk is zonder hulp en vervangende medicijnen.

 • SScherpschutter

  Ik vraag me af wie dit verhaal financiert,in mijn beleving is dit belanghebbende partijen.Vrienden uit Duitsland waar ik vertel hoeveel wij betalen zijn verbaast en zeggen dat wij in Nederland het vel over de oren getrokken worden de zorg is niet beter dan in directe omliggende landen ik heb het idee dat er veel zakkenvullers aan de top zich verijken en de belangen van veel indirecte partijen die zich tegoed doen aan de eindeloze gevulde zorg potten zich suf graaien,tevens is de verplichte zorgverzekering die je moet afsluiten bij private partijen illegaal niemand in Nederland heeft een contract waarin dat is vastgelegd.

 • RRon

  Bij dit gefinancierde stukje propaganda die ver van de werkelijkheid staat,de geleverde cijfer onderbouwing door obderzoeks bureau’s die de gewenste cijfers laten zien zijn gefinancierd door belanghebbenden,laat het wel wezen dat de zakken van de CEO,s en de bovenlaag van managers goed gevuld zijn je ziet dat politici zich nestelen is de structuren van zorgverzekeringsland,dan heb je de imigratie nog waarvan 95% teert op sociale voorzieningen waarvan de meesten gratis zorgverzekering geniet,terwijl onze ouderen en zieken kunnen creperen,dus ergo zorgverzekeraars en politiek zijn verantwoordelijk voor de huidige problemen.

  • PPeter Schouten

   @Ron je eigen waarheid is altijd de enige waarheid toch.

 • JJeroen

  Het EHCI is geen meet instrument geschikt om de tevredenheid van de consument te meten. Heel veel mensen in Nederland zijn ontevreden met onze zorgstelsel en dus ook onze artsen . Ze houden mensen chronisch ziek .omdat echte zorg niet aan iedereen gegeven word. De kwaliteit van de grote zorginstellingen is zeer slecht de salarissen van de directeuren zeer hoog.

 • KK

  Ik kan de premie en het eigen risico hier in nederland niet meer ophoesten in ieder geval. Elk jaar is het maar weer aflossen, het stapelt zich maar op. Het wordt vooral niet gemakkelijk gemaakt voor (gescheiden) werkende (part time) moeders ( ik in dit geval van 4 jonge kids. . De lonen moeten omhoog jongens..

  • KKees van galen

   @K

   Wellicht was het verstandiger geweest om geen 4 kinderen te nemen. Dan heb je tijd over om fulltime te werken en alles te bekostigen.

   En daarnaast ben je nog milieuvriendelijker bezig ook!
   (immers, kinderen nemen is de grootste milieuvervuiling die een mens maar kan doen).

 • BBenbow

  Marktwerking he he dat betekent duur net als alle ander marktwerking verhalen, de zorgverzieking verziekering de word zegt het al ,de zorg is in de handen van de multinationals investereners banken maffia .de beslissing hoe en wat zorg de bevolking krijgt. De zorg is wel goed als je het kunnen krijgen want de zorg maffia heb alle sort regels voor dat je bij een consultant in de ziekenhuis komt de huis maak je niet zomaar door sturen .De zorg kosten zijn hoog want daar is veel graaiers en corruptie en alles in de handen van de banken multinationals kartels met VOC mentaliteit geld verdienen boven alles.

 • MMary aalders

  Moeten jullie eens kijken hoeveel mensen door de deurwaarder worden bezocht om soms wel duizenden euro’s achterstand van zorgpremie

 • MMarian

  Daarnaast word je na een operatie die niet goed is uitgevoerd gewoon aan de kant geschoven.Geen garantie.Geen excuus.Gewoon nog een keer langs komen……maar dan wel weer de kosten betalen.
  Ik ben dus niet zo te spreken over de zorg in Nederland.

 • AAnja van de Brug

  Geachte Koen,
  De BVVU (Belangen Vereniging Voor Uitkeringsgerechtigden) verzoekt u om contact.

  Mvg
  Namens het bestuur,
  Anja
  tel 06-48880467

 • MMariëtte van Ballegooijen- Peters

  Mijn gevoel komt overeen met dat van zeer veel Nederlanders, n.l. dat de zorgkosten in Nederland sinds de invoering van het nieuwe stelsel zijn geëxplodeerd. Wat mij het meeste stoort zijn de kosten die soms in rekening worden gebracht door zorgverleners, m.n. behandelingen die in ziekenhuizen worden verricht. Daarnaast krijg je een dergelijke rekening pas een jaar of nog later, nadat de medische handeling is verricht, gepresenteerd door je zorgverzekeraar. Er worden codes genoemd waar je als patiënt totaal niet van op de hoogte bent en moet er dan maar van uitgaan dat het klopt. In het verleden kreeg je als particulier verzekerde binnen een paar weken de rekening van huisarts, specialist, ziekenhuis e.a. gepresenteerd, met een duidelijke omschrijving van hetgeen aan zorg verricht was. We betaalden toen als particulier verzekerden overigens ook premie voor onze kinderen! Ik vraag me ook nog altijd af of die hoge kosten vooral worden veroorzaakt door de “vergrijzing”. Zorgelijk vind ik ook dat veel chronisch zieken een deel van de kosten voor bepaalde medicijnen zelf moeten betalen, m.n. voor mensen met een minimum inkomen bijna niet te doen. Ze krijgen via de belastingdienst wel een tegemoetkoming, maar die wordt slechts een keer per jaar verstrekt, terwijl ze maandelijks de kosten voor die medicijnen kwijt zijn. Daarnaast vraag ik me af of het vermijden van zorg vanwege de kosten, niet bijdraagt aan een explosie van de totale zorgkosten.

  • JJan

   wij hebben ook 1 jaar na dato een rekening gekregen van €1200,- i.p.v. de beloofde €800,-.
   Na een telefoontje met de verzekeraar hadden ze per abuis een vergoeding o.b.v. een volwassen persoon gerekend i.p.v. een minderjarige. Dit betrof onze zoon inmiddels 18.
   Rede genoeg dus om deze rekeningen goed uit te pluizen!!

  • BBenbow

   Het is een heel duster praktijk veel telaat rekening sturen met allrie codes de gewoon mens weet niet wat het is en gewoon betalen. Graaien corruptie fraude misbruik nee hoor he he de bevolking zijn de melkkoeien van de zorgverzieking dat is in de handen van multinational investers banken met allen een oog op winst .VOC mentaliteit geld verdienen boven alles.

 • MMina

  Dag Koen,

  Is deze bron betrouwbaar? Zo ja, hoe komt u aan deze informatie?

  Mvg.

 • BBittersweet

  Nederland heeft samen met Denemarken en Zweden beste zorgstelsel. Waar wordt dat op gebaseerd vraag ik mij af dan. Anyway salarissen in genoemde landen liggen ook stuk hoger. Dus wil men de zorg en dus ook aanvullende zorg weer toegankelijk maken voor iedereen dan moeten dus of de salarissen omhoog of we moeten allicht eens naar de landen kijken waar de zorg ook gewoon goed is en waar iedereen arm of rijk ‘t gewoon nog kan betalen. Lijkt mij belangrijker dan beste in de klas zijn. Reuma patiënten die geen fysio meer kunnen vooroorloven. Tandartsen met 2 a 3 huizen en voor vele onbetaalbaar. En ga zo maar door. Ik zou me schamen als ik dan nog durf te beweren dat de marktwerking de zorg ren goede is gekomen. Allicht de zorgaanbieders maar zeer zeker niet de patiënten. Of is dit een gevalletje van doen alsof onze neus bloed. Kop in ‘t zand. En de premies blijven maar stijgen! Topprestatie petje af!

 • Ggerhard

  de vergelijking met DK en S klopt niet,daar verdient een verpleegster veel meer als hier,daar gaat het geld naar degene die het verdienen.

 • AAlice

  Fyn dat nederland tot de beste hoort! Alleen nu nog betaalbaar maken voor iedereen! Op deze manier heb je er als burger niks aan. Ik doel op de groep mensen in nederland met een laag inkomen. Zorg word door deze mensen op grote schaal gemeden. Dus wat heb je er zo aan. Helemaal niets! Het word echt hoog tyd dat het eigen risico word afgeschaft en de premie fors naar beneden. Uiteindelyk heb je niks aan veel te dure zorg als je er om financiele redenen geen gebruik van kan maken.

 • LLieselotte Klop

  Duidelijk overzicht met interessante informatie. Ook wij houden de ontwikkelingen bij en maken de vertaalslag wat dit kan betekenen voor het voortzetten van de carrière van medische professionals in het buitenland.

 • FFrank Guldemond

  Mooi overzicht!
  Zelf ben ik als kaderhuisarts ouderengeneeskunde erg geïnteresseerd in hoe deze cijfers voor ouderenzorg zijn. Is daar iets over bekend?
  Graag uw reactie!

  • BBenbow

   Zijn niet in de regels mar als ouderen gaat geld kosten gelijk niets doen want hrt heb geen nut de gaat toch dood Goede voorbeeld de prins de was al jarenlang in leven gehouden ale het was Jan met de Pet was hij hooguit nar twee dagen de stekker uit getrokken.

 • Jjoseph klooster

  hallo,ik woon in tjechie, ben gepensioneerd, en betaal geen ziekenfonds, soms een klein bedrag voor medicijnen,zoals choletrol verlagers,pijn stillers
  heb een operatie achter de rug , van een gesloten slagader in de nek, alles was gratis
  hoe kan dit?
  waarom kan dit niet in Nederland?

  • JJohan

   Als je denkt dat al die zorg gratis is, heb je het mis. Ook in Tjechië betaalt men belastingen en een inkomensafhankelijke bijdrage voor zorg. Van het pensioen wordt bijvoorbeeld een deel ingehouden bij de inkomstenbelasting.

  • BBenbow

   Mijn boer woont in Engeland en net als mij AOWer hij betaalt niet voor zijn zorg ven werd ook goed verzorgd en ik betaal mij rot voor alles wat zorg betreft.

  • FFrenk

   En wie moet de zorg in Nederland dan gaan betalen?
   De zorg in Engeland wordt betaald uit belastinggeld, dus indirect betaald hij wel voor de zorg!
   Ben blij met de goede zorg in Nederland, er zijn genoeg landen waar ze tot hun dood moeten werken om eten op de plank te krijgen, geld voor zorg hebben ze niet en gratis zorg kennen ze daar ook niet.

 • WWessel van Dijk

  uitstekend overzicht Koen. Dank hiervoor. 2 vragen; heb je dit artikel in het engels beschikbaar? Het zou zeer interessant zijn om dit onderzoek te specificeren naar ouderenzorg per land. Op de zelfde wijze opgebouwd: wie betaald voor ouderenzorg, wat is de persoonlijke bijdrage, wat is verzekerd en wat niet. Ik kijk er al naar uit! Hartelijke groeten Wessel

  • KKoen

   Beste Wessel,

   Dank voor de complimenten. Het artikel is helaas niet in het Engels beschikbaar. Dit is misschien iets voor de toekomst.

   Groet,

   Koen van de redactie

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.