‘Aantal overstappers zorgverzekering 2018 bereikt dieptepunt’

‘Aantal overstappers zorgverzekering 2018 bereikt dieptepunt’

Artikel door: Koen Kuijper - 4 reacties

‘Aantal overstappers zorgverzekering 2018 bereikt dieptepunt’

Het aantal verzekerden dat in 2018 gaat wisselen van zorgverzekeraar bereikt een dieptepunt. Dat blijkt uit een eigen peiling van ZorgWijzer.nl onder 1763 respondenten. 5,4 procent is van plan om per volgend jaar over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat komt neer op 910.000 Nederlanders, 170.000 minder dan in 2017.

Het aantal mensen dat overstapt van zorgverzekering daalt al sinds 2015.

Cijfers

De onderstaande diagram geeft een beeld van de overstappers in de afgelopen jaren en de verwachting voor 2018.

Hieronder een overzicht van het percentage overstappers in de afgelopen jaren:

Jaar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
% overstappers 5,5% 6,0% 7,2% 6,5% 6,8% 6,3% 6,4% 5,4%

Opvallend is de dalende trend die vanaf 2015 is ingezet en in 2018 een verwacht dieptepunt bereikt. Het verwacht aantal overstappers is berekend door de onderstaande vraag voor te leggen aan Nederlanders:

Vraagstelling

 

Oorzaak

De oorzaak dat volgend jaar mensen minder trek hebben in een andere zorgverzekeraar vindt zijn herkomst in vier kernpunten:

Oorzaak geen overstap

1. Premie zorgverzekering verandert niet of nauwelijks.

Bijna driekwart van de Nederlanders die niet van plan zijn om over te stappen, zijn in de veronderstelling dat de premie niet of nauwelijks verandert en het daarom niet de moeite loont om over te stappen. Deze groep is tevreden over de prijs-kwaliteit.

Volgend jaar daalt de premie bij DSW bijvoorbeeld met slechts 0,50 euro. Dat is vrijwel hetzelfde niveau als in 2017. Ook bij andere verzekeraars wordt slechts een milde premieschommeling verwacht.

2. Men is tevreden over de huidige polis

Een groot aantal Nederlanders is simpelweg tevreden over zijn of haar huidige zorgverzekering en is daarom niet van plan een andere polis te kiezen in 2018.

3. Er is geen vertrouwen in andere zorgverzekeraars

Bij bijna 50 procent van de Nederlanders speelt het gebrek aan vertrouwen in andere zorgverzekeraars een rol bij de keuze om niet over te stappen van zorgverzekering.

4. Er is sprake van een chronische ziekte

De op drie na belangrijkste reden om niet over te stappen per 2018 kan men toekennen aan een chronische ziekte. Hoewel er voor de basisverzekering een acceptatieplicht geldt, mag de verzekeraar iemand wel weigeren voor een aanvullende verzekering. En laat dat nu net het type verzekering zijn waar chronisch zieken vaker dan gemiddeld gebruik van maken. Veel chronisch zieken zijn daarom bang om bij een overstap geweigerd te worden.

Een andere reden waarom chronisch zieken liever niet kiezen voor een andere verzekeraar, is het medicijnbeleid. Iedere verzekeringsmaatschappij heeft zijn eigen lijst van preferente middelen die worden voorgeschreven. Een overstap van zorgpolis kan betekenen dat iemand die chronisch ziek is ineens te maken krijgt met medicatie van een ander merk of andere werkzame stof.

Wel overstappen

Ook voor Nederlanders die juist wel van plan zijn om in 2018 te wisselen van zorgverzekeraar zijn de vier belangrijkste redenen in kaart gebracht:

Oorzaak overstap

1. Huidige premie te hoog

Voor mensen die wel van plan zijn om over te stappen blijkt de premie nog altijd de belangrijkste motivatie. Ieder jaar ligt het verschil tussen de goedkoopste en duurste polis op enkele honderden euro’s.

2. Zorgbehoefte wijzigt

Daarnaast spelen veranderingen in zorggebruik/zorgbehoefte een belangrijke rol. Van het ene op het andere jaar komt het regelmatig voor dat iemand opeens meer tandheelkundige zorg nodig heeft of vanwege een blessure gebruik wil maken van fysiotherapie. Alleen door de verzekering te wijzigen of een overstap te maken, kan dit worden gerealiseerd.

3. Ontevreden over de dekking

Een andere reden is de ontevredenheid bij mensen over dekking van de huidige verzekering. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de verzekerde de vergoeding voor bepaalde zorg te laag vindt en daarom een andere polis zoekt.

4. Slechte service

Tot slot kwam bij 29,5 procent van de Nederlanders de slechte service van de huidige verzekeraar naar boven als motivator om te kiezen voor een nieuwe zorgverzekering.

Over de peiling

De peiling werd uitgevoerd in de twee weken na Prinsjesdag (19 september).  De respondenten kan men verder onderverdelen in verschillende leeftijdcategorieen:

Leeftijdscategorieen Aantal Percentage
18 – 25 jaar 216 12%
26 – 35 jaar 523 30%
36 – 45 jaar 403 23%
46 – 55 jaar 228 13%
56 – 65 jaar 192 11%
65+ 201 11%

Tot slot: 54,7 procent van de respondenten is man en 45,3 procent is vrouw.

Overstappen in 2018

Op dinsdag 26 september maakte DSW als eerste zorgverzekeraar de premie bekend voor 2018. Die komt uit op 107,50 euro per maand, 0,50 euro lager dan in 2017. Opvallend genoeg hanteert DSW ook een lager eigen risico voor klanten. Die bedraagt geen 385 euro, zoals wettelijk is vastgesteld, maar 375 euro per verzekerde.

Overstappen zorgverzekering in 2023

Voorlopig is het nog wachten totdat de overige verzekeraars hun premie voor 2018 bekend maken. Vanaf begin november tot eind december zal het mogelijk om over te stappen van zorgverzekering. Het voordeel hiervan is dat de huidige verzekering automatisch wordt opgezegd door de nieuwe verzekeraar. Bovendien geldt er bij een overstap online een bedenktijd van 14 dagen.

4 reacties

 • LLinda den Otter

  Als paramedicus zou ik het meer op prijs stellen wanneer zorgprofessionals meer hun mening kenbaar maken over het afsluiten van contracten met zorgverzekeraars. Zo krijg ik van Menzis 3 euro minder per behandeling omdat ik niet in de avonduren of een weekend opening heb. Mijn jarenlange ervaring, scholing is minder belangrijk dan openingsuren bij Menzis. Dus de klant mag best weten dat je bij Menzis betaald voor openingsuren en niet voor de beste Kwaliteit en expertise.

 • HHen

  Mooi onderzoek Koen,

  Wanneer maakt Zilveren Kruis de premie bekend?

  • KKoen

   Dank Hen.
   Dat is niet precies bekend, maar in ieder geval voor 13 november.

 • KKool

  Al stijgt m’n premie 2 barkie. Ik stap niet over! Geen vertrouwen meer

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.