Eigen bijdrage Wlz verlaagd in 2018

- 2 reacties

Een voorstel van de nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) – De Jonge – om de eigen bijdrage voor de langdurige zorg te verlagen is goedgekeurd. Per 1 januari 2018 betalen mensen die blijvend intensieve zorg nodig hebben aan huis een tarief van tien procent. Deze eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en is op dit moment nog 12,5 procent.

Dat meldt de Rijksoverheid vrijdag op de officiële website.

Profiteren

Van deze eigen bijdrage verlaging profiteren ruim dertigduizend Nederlanders, vooral diegene met een middeninkomen. Zij gaan volgend jaar zo’n 30 tot 150 euro minder betalen per maand voor de langdurige zorg.

Sinds enkele jaren wordt de langdurige zorg geregeld vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wet langdurige zorg is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke, lichamelijke beperking of aandoening. Alles wat de cliënt nodig heeft wordt vanuit de Wlz geregeld.

Meer over de Wlz

Meer maatregelen

In het reageerakkoord zijn verschillende maatregelen opgenomen om de zorgkosten dragelijk te houden. De verlaging van de eigen bijdrage Wlz is er daar een van.

Ook is het kabinet van plan om de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage aan langdurige zorg te halveren. Op dit moment geldt daar een tarief voor van acht procent en dit gaat hoogstwaarschijnlijk dus naar vier procent.

Al eerder werd besloten om het eigen risico van de zorgverzekering voor 2018 gelijk te houden op 385 euro. Het ministerie van VWS zet deze ‘bevriezing’ voort tot tenminste 2021.

Deze maatregelen moeten er voor zorgen dat de zorg en ondersteuning betaalbaar blijft voor de mensen die te maken hebben met verschillende soorten van zorgwetten en eigen bijdragen.

2 reacties op: “Eigen bijdrage Wlz verlaagd in 2018”

 • waaarom wordt eigen bijdrage en eigen risico altijd met elkaar verward zo ook in dit stuk van iemand die je toch als een deskundige zou mogen rekenen.

  Dhr Guus Dijksman -

  Schrijf een reactie op: Dhr Guus Dijksman

  Het e-mailadres blijft prive.
 • waaarom wordt eigen bijdrage en eigen risico altijd met elkaar verward zo ook in dit stuk van iemand die je toch als een deskundige zou mogen rekenen.

  Dhr Guus Dijksman -

  Schrijf een reactie op: Dhr Guus Dijksman

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Schrijf een reactie

  Het e-mailadres blijft prive.