Huisartsen: “Geen extra geld van zorgverzekeraars”

- 0 reacties

200 miljoen euro extra aan zorggeld om de werkdruk van huisartsen te verlichten wordt bij lange na niet vrijgemaakt door de zorgverzekeraars. Dat stelt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Het extra geld is bedoeld zodat huisartsen meer zorg en aandacht kunnen besteden aan kwetsbare patiënten, zoals ouderen en mensen in achterstandswijken. Vooralsnog komen de verzekeraars echter niet over de brug, terwijl daar wel afspraken over zijn gemaakt.

André Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) erkent het probleem en wil in gesprek met de verzekeraars om het probleem aan te kaarten.

Huisartsen krijgen er, in tegenstelling tot veel andere zorgsectoren, ieder jaar flink wat extra geld bij. Dit komt omdat de huisarts steeds meer zorgtaken overneemt van andere zorgverleners, zoals diabeteszorg en psychologische zorg. Dit zorgt er echter wel voor dat de zorg complexer wordt en er op bepaalde vlakken problemen ontstaan.

Contracten

Huisartsen, zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid spraken daarom onlangs af om meer oog te hebben voor 8 knelpunten in de huisartsenzorg. Maar nu dat de zorgcontracten voor 2018 worden opgesteld, lijkt het erop dat verzekeraars niet erg gewillig zijn om deze afspraken te honoreren. Dat stelt Ella Kalsbeek van de LHV.

Volgens Martin Bontje van InEen, een vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg, zijn de verzekeraars er op gedreven om zo min mogelijk geld uit te geven. Hierbij is het maatschappelijk belang klaarblijkelijk minder belangrijk dan het belang van een enkele verzekeraar. Met de gedachte: ‘als ík nu investeer, profiteren de anderen daarvan’, kijken de verzekeraars de kat uit de boom.

Ook Ella Kalsbeek belicht dit probleem: ‘we willen allemaal dat de zorg toegankelijk en betaalbaar blijft. Daarvoor zijn investeringen nodig. Maar de verzekeraars zijn panisch voor wegrennende klanten bij 2 euro premieverhoging.’

Het onderspit

Gezondheidseconoom Wim Groot verwacht dat de verzekeraars uiteindelijk toch het onderspit zullen delven. Verzekeraars zijn bang voor negatieve publiciteit, omdat de verzekerden binnenkort kunnen overstappen naar een andere zorgverzekering. Ruzie met de huisartsen willen ze daarom koste wat kost voorkomen.

Zilveren Kruis, de grootste verzekeraar in Nederland, is niet blij dat deze onenigheid naar buiten is gekomen, omdat er momenteel nog gesprekken worden gevoerd over de zorgcontractering bij huisartsen.

0 reacties op: “Huisartsen: “Geen extra geld van zorgverzekeraars””

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.