Kabinet Rutte III: wijzigingen zorgverzekering 2018

Koen Kuijper geen reacties

Dat de zorg wederom een belangrijke thema is voor de regeringspartijen blijkt wel uit het nieuwe regeerakkoord. Van de 68 pagina’s worden maar liefst 6 pagina’s gewijd aan de zorg. De veranderingen met betrekking tot de zorg en zorgverzekering in 2018 zijn al tijdens Prinsjesdag aangekondigd. Maar welke plannen voor de lange termijn heeft kabinet Rutte III voor de zorg en zorgverzekering?

Hieronder worden ze één voor één opgesomd.

Eigen risico gelijk tot 2021

Er is afgesproken dat het wettelijk verplichte eigen risico van de zorgverzekering tot 2021 gelijk blijft op 385 euro. Door het drempelbedrag te bevriezen, zal de premie wel met meer omhoog moeten de komende jaren. De stijgende zorgkosten moeten namelijk ergens uit gefinancierd worden.

Medicijnen goedkoper

Voor sommige geneesmiddelen, bijvoorbeeld ADHD-medicatie, moeten patiënten een fors deel uit eigen portemonnee betalen. Dit noemt men de eigen bijdrage en kan voor sommige patiënten oplopen tot meer dan 1.000 euro per jaar. Het nieuwe kabinet trekt hier extra geld voor uit waardoor een patiënt nog maar maximaal 250 euro hoeft bij te betalen voor geneesmiddelen.

Meer transparantie bij zorgverzekeraars

Verder wil kabinet Rutte III dat er meer transparantie komt in het polisaanbod bij zorgverzekeraars. Er is nu enigszins sprake van een zekere wildgroei van zorgpolissen, waarbij dezelfde polissen worden aangeboden voor verschillende prijzen. Hier wil de nieuwe regering een einde aan brengen.

Meer over zorgverzekeraars in Nederland

Tot slot moeten zowel verzekeraars als zorgaanbieders opener zijn over de tarieven die worden gehanteerd voor behandelingen en andere zorgvormen. De overheid wil dat er bij de inkoop van behandelingen en andere zorg twee zaken centraal staan: de prijs én de kwaliteit. Daarnaast moeten zorgverzekeraars en ziekenhuizen samen onderhandelen over de tarieven van medicijnen.

Preferentiebeleid hulpmiddelen

Voor bepaalde hulpmiddelen, zoals een rolstoel of kruk, geldt binnenkort een preferentiebeleid. Dat betekent dat de verzekeraar alleen die hulpmiddelen vergoed die zijn aangemerkt als voorkeurshulpmiddel. Dit hulpmiddel is meestal van één bepaald merk en vanwege afspraken goedkoper dan andere modellen. Als je persé een ander merk of model wilt, zal je in de toekomst mogelijk moeten bijbetalen.

Nieuwe investeringen ouderenzorg

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gaan de komende jaren flink investeren in de ouderen zorg. Voor verpleeghuizen wordt structureel 2,1 miljard euro beschikbaar gesteld. Daarmee worden personeelstekorten verholpen en kan worden voldaan aan de nieuwe normen voor goede zorg in het kader van verpleeghuiszorg. Verder wordt er 180 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het manifest ‘waardig ouder worden’. Daarbovenop komt nog eens 30 miljoen euro per jaar. Met gemeenten, mantelzorgers en verplegers worden hierover afspraken gemaakt.

Overigens wordt ook de voorgenomen bezuiniging op de Wet langdurige zorg (Wlz) van 188 miljoen euro ongedaan gemaakt.

Meer geld naar preventie en e-health

Er komt deze kabinetsperiode een bedrag van 170 miljoen euro beschikbaar voor preventie en gezondheidsverbetering. De besteding van dit bedrag wordt bepaald in een nationaal preventieakkoord die wordt ondertekend door patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, gemeenten, sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en zorgverzekeraars. Al wel is duidelijk dat de focus ligt op het voorkomen en aanpakken van roken en overgewicht.

Ten slotte wordt er 40 miljoen euro vrijegemaakt voor e-health en andere nieuwe innovaties op het gebied van gezondheidszorg. Een voorbeeld van e-health is bijvoorbeeld een slimme app op de smartphone die helpt de conditie te verbeteren of een afspraak te maken bij de huisarts.

Meer geld naar de Wmo en jeugdhulp

Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die burgers zo goed mogelijk in staat stelt om deel te nemen aan de samenleving, wordt 145 miljoen euro extra uitgetrokken. Dit geld wordt met name gebruik voor het verlagen van administratieve lasten waardoor de kwaliteit omhoog kan.

Meer over Wmo

Rutte III stelt zo’n 54 miljoen euro extra beschikbaar voor de bekostiging van de jeugdhulp. Het gaat dan vooral om de jeugd-ggz waar er knelpunten zijn.

Pgb blijft bestaan

Het persoonsgebonden budget (pgb) blijft in alle bestaande zorgwetten beschikbaar voor de cliënt. Denk aan de Wlz, Wmo, Zorgverzekeringswet (Zvw) en Jeugdwet.

Het pgb is een subsidie van de overheid waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.