Kamerdebat over zorgverzekering en eigen risico

Koen Kuijper 0 reacties

In de Tweede Kamer hebben leden uit de oppositie en coalitie op dinsdag 12 december de kans gekregen om vragen te stellen over de begroting voor het domein Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze begroting valt onder de verantwoordelijk van ministers De Jonge en Bruins en staatssecretaris Blokhuis.

Tijdens de vragenronde en het debat kwamen verschillende onderwerpen aan bod, zoals het eigen risico, het aanbod zorgpolissen, de eigen bijdrage Wmo en de bureaucratie. Hieronder wordt een korte samenvatting gegeven.

Polisjungle

Kamerlid Corinne Ellemeet van GroenLinks stoort zich aan de polisjungle: zorgverzekeraars bieden tegenwoordig zoveel verschillende zorgverzekeringen aan dat verzekerden door de bomen het bos niet meer zien. Daardoor wordt het kiezen van een andere zorgverzekering steeds lastiger, stelt Ellemeet. Ze pleit er daarom voor dat het aantal zorgpolissen dat verzekeraars mogen aanbieden wordt beperkt.

Ook Joba van den Berg van het CDA vindt de zogenaamde kloonpolissen een doorn in het oog. Zij wil echter dat verzekeraars eerst zelf de kans krijgen om het aantal verzekeringen dat wordt aangeboden, te verminderen.

De VVD vindt tevens dat het vergelijken van zorgverzekeringen gemakkelijker moet worden. Zij hoopt echter wel dat er meer verzekeraars op de markt komen, zodat verzekerden meer te kiezen hebben.

Eigen risico

Ook het eigen risico kwam aan bod tijdens het zorgdebat.

Verschillende woordvoerders deden hun zegje:

  • Gerbrands van de PVV wil het eigen risico afschaffen. In eerste instantie alleen voor de eerstelijnszorg.
  • Ellemeet van GroenLinks wil dat de overheid een onderzoek doet naar de impact van het eigen risico op zorgmijding. Het Kamerlid is namelijk van mening dat veel mensen bewust niet naar een arts stappen vanwege de hoge drempel van het eigen risico.
  • Nine Kooiman van SP vindt dat het eigen risico een boete is op ziek zijn en dat het daarom helemaal moet verdwijnen.

De SP pleit al een poosje voor een nationaal zorgfonds waarbij het eigen risico wordt afgeschaft en iedereen exact dezelfde basisverzekering krijgt. Andere politieke partijen zien hier echter niets in, omdat met de plannen veel geld gemoeid is.

Eigen bijdrage Wmo

In de plannen van het kabinet staat dat de opeenstapeling van de eigen bijdragen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moet verdwijnen. De regering pleit daarom voor een vast tarief van 17,50 euro (per vier weken) voor huishoudens die behoefte hebben aan huishoudelijke hulp, dagbesteding of een maaltijdservice.

Meer over Wmo

Agema en Kooiman van de PVV en SP zijn van mening dat de eigen bijdragen volledig moeten worden afgeschaft, omdat vooral mensen met een laag inkomen deze niet kunnen betalen. De VVD vindt dat geen goed idee: als de eigen bijdragen worden afgeschaft, zou dit insinueren dat zorg gratis is, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo.

Bureaucratie

Onnodige regels en overbodige administratie zijn de grootste ergernissen bij artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals. D66 en VVD willen daarom de regeldruk verminderen. Ook 50Plus geeft aan dat uren die verdwijnen in de bureaucratie niet worden besteed aan de zorg. Over dit standpunt lijken de meeste partijen het eens te zijn.

Van der Staaij van de SGP wil optreden tegen de inkoop-, kwaliteits- en verantwoordingseisen. Die zouden volgens het Kamerlid vaak overbodig zijn. Hij pleit daarom voor meer standaarden.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.