Klein deel goed voor 80 procent totale zorgkosten

Thomas van Campenhout 0 reacties

Maar liefst 80 procent van de zorgkosten die vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) worden gemaakt door een selecte groep Nederlanders, namelijk 17 procent van alle verzekerden. Dat blijkt uit een monitor van Vektis. Zij hebben onderzoek gedaan naar het gebruik en de kosten van zorg in alle Nederlandse gemeenten.

In de gemeenten Ameland en Boekel (Brabant) zijn zelfs een nog kleiner deel van de verzekerden verantwoordelijk voor 80 procent van de zorguitgaven. In deze gemeentes liggen de percentages op respectievelijk 13,7 en 14,1 procent. In de gemeente Roerdalen (Limburg) zijn de verhoudingen het minst extreem: twintig procent van de verzekerden in deze gemeente maakt 80 procent van de totale kosten.

Gebruik Zorgverzekeringswet

87 procent van alle verzekerden in Nederland maakt minimaal één keer per jaar gebruik van de zorgverzekering. Hieronder valt bijvoorbeeld huisartsenzorg, ziekenhuiszorg, specialistische zorg, psychologische zorg fysiotherapie en de wijkverpleging.

Meer over Zorgverzekeringswet (Zvw)

Afhankelijk van de gemeente kan het percentage echter wel variëren tussen de 85 procent en 92 procent. 57 procent van de verzekerden in Nederland maken gebruiken van ziekenhuiszorg.

Zorgkosten per gemeente

Het verschil in zorgkosten voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en Zvw kan ruim 4.500 euro per verzekerde verschillen afhankelijk van de gemeente. Zo liggen de gemiddelde kosten in de gemeente Ermelo op 6.720 euro per verzekerde, terwijl in de nabije gemeente Zeewolde deze kosten op slechts 2.280 euro liggen. De gemiddelde zorgkosten per verzekerde in alle gemeentes samen bedraagt zo’n 3.500 euro. Daarvan heeft 69 procent van de kosten betrekking op de Zorgverzekeringswet.

Dat de zorgkosten in sommige gemeenten aanzienlijk hoger uitvallen dan in andere gemeenten heeft grotendeels te maken met de locatie van de zorginstellingen waar mensen verblijven. Sommige verpleeghuizen en ziekenhuizen concentreren zich meer in bepaalde gemeenten. Daardoor liggen de zorgkosten hier hoger.

Wijkverpleging en Wmo

Vektis deed ook onderzoek naar de wijkverpleging en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo):

Gemiddeld maken 255 van de 10.000 ouderen gebruik van de wijkverpleging. In 18 gemeenten ligt dit aantal flink hoger, namelijk op meer dan 400 per 10.000 ouderen. In 3 gemeentes zijn dit er minder dan 150.

Verder ontvangen gemiddeld 214 van de 10.000 ouderen hulp en/of ondersteuning vanuit de Wmo. In zes gemeenten zijn dit er meer dan 600 en in drie gemeenten zijn dit minder dan 100 op de 10.000 ouderen.

Bekijk het hele onderzoek op Vektis.nl

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.