Kosten zorgverzekering stijgen tot aan 2018

- 0 reacties

zorgkostenDe kosten in de Zorgverzekeringswet (Zvw) komt volgens een recente begroting uit op 51,8 miljard euro in 2018. Dat is een stijging van maarliefst 9,2 miljard euro ten opzichte van 2014. Al sinds de invoering van het huidige zorgstelsel stijgen de kosten in de zorg en de komende jaren lijkt hier dan ook nog geen einde aan te komen. De Zvw is een wet die verantwoordelijk is voor de inhoud van het basispakket. In dit pakket – dat door de overheid jaarlijks wordt samengesteld – zit de zorg die voor iedereen met een zorgverzekering standaard wordt vergoed. In sommige gevallen geldt hiervoor wel eerst het verplichte eigen risico.

Basispakket

Ieder jaar wordt de Zvw aangepast, waarbij de laatste jaren het basispakket vooral is uitgekleed dan is uitgebreid. De actuele vergoedingen uit de basisverzekering conform de Zvw bekijk je in dit overzicht. Op Prinsjesdag wordt jaarlijks de definitieve samenstelling bekendgemaakt.

Kostenpost

De grootste kostenpost – in 2018 meer dan 20 miljard euro – is jaarlijks de medische specialistische zorg. Denk hierbij aan kosten die gemaakt worden in het ziekenhuis. De komende jaren zullen de kosten voor Eerstelijnszorg (zoals de huisarts) en Geneeskundige GGZ gelijk blijven met het niveau van vorig jaar.

Uitgaven zorgverzekering 2018Bron: Algemene Rekenkamer

Stijging zorgpremie

De komende drie jaren (2016, 2017 en 2018) zal voornamelijk de nominale premie gaan stijgen. Dat is een vast bedrag dat maandelijks of jaarlijks wordt betaald aan de zorgverzekeraar voor de basisverzekering. Er is ook een nominale rekenpremie. Deze wordt door de overheid vastgesteld en geeft weer wat een zorgverzekeraar, volgens het ministerie van Volksgezondheid zou moeten vragen om kostendekkend te zijn.

Reserves

De stijging van de zorgkosten zal grotendeels ook worden verhaald bij de premiebetaler en mogelijk dat de komende jaren de kosten voor de zorgverzekering ook verder zullen gaan stijgen. Hierbij kunnen zorgverzekeraars nog wel tussenspringen door het inzetten van reserves om de zorgpremie betaalbaar te houden voor de consument. In 2015 hebben verzekeraars ook miljoenen gebruikt om de premiestijging in te perken. Zij hebben dan ook nog een gezamenlijk reservepotje van enkele miljarden euro’s.

Na 2018?

De zorgkosten na 2018 zijn op dit moment nog niet begroot/berekend. Hier valt dan ook nog niets zinnigs over te zeggen.

0 reacties op: “Kosten zorgverzekering stijgen tot aan 2018”

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.