‘Laat gesprek tussen arts en patiënt opnemen’

- 1 reacties

Het opnemen van een gesprek bij een arts moet gemakkelijker worden gemaakt voor de patiënt. Dat stelt de artsenfederatie Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Veel artsen reageren echter nog terughoudend en vrezen voor rechtszaken en publicatie van vertrouwelijke gesprekken via sociale media.

Onder het motto ‘overwin je koudwatervrees’ wil de artsenfederatie de artsen over de streep trekken om juist wel mee te werken aan opname van een doktersgesprek. Uit onderzoek blijkt namelijk dat bepaalde adviezen na afloop van een gesprek alweer zijn vergeten door de patiënt, bijvoorbeeld vanwege emotie of spanning.

Toegestaan

Het opnemen van een geluidsopname tijdens een bezoek aan een huisarts is toegestaan. Het is echter wel handig om vooraf toestemming te vragen aan de arts, hoewel dit strikt genomen niet verplicht is. Daarnaast is het gesprek tussen patiënt en de arts alleen bedoeld voor eigen gebruik. Een arts is overigens bij wet niet verplicht om mee te werken aan de geluidsopname. In dat geval moet hij/zij de nodige informatie voor de patiënt schriftelijk mee geven.

Voormalig Minister Schippers van Volksgezondheid raadde patiënten vorig jaar ook al aan om belangrijke onderdelen uit een doktersgesprek op te nemen, zodat belangrijke adviezen later kunnen worden teruggeluisterd. Zeker als het gaat om ingrijpende of emotioneel beladen gesprekken, kan iemand wel eens iets vergeten.

40 procent

De artsenfederatie deed een peiling onder 700 dokters in Nederland over het opnemen van een gesprek in de dokterskamer. Daaruit bleek het volgende:

 • In 40 procent van de gevallen krijgt een arts van de patiënt te horen dat hij/zij het gesprek wil opnemen
 • Het merendeel van de artsen twijfelt over medewerking of werkt slechts beperkt mee
 • 5 procent wenst perse niet mee te werken
 • Twee derde van de artsen is naar eigen zeggen voorzichtiger in de woordkeuze en zinsformulering bij het verstrekken van adviezen als het gesprek wordt opgenomen
 • 40 procent van de artsen vreest voor juridische consequenties na opname van een gesprek

Ingewikkelde informatie

Volgens René Héman, voorzitter van de artsenfederatie KNMG, wil de patiënt in de meeste gevallen het gesprek opnemen om ingewikkelde medische informatie en adviezen thuis nog eens terug te luisteren, zodat de patiënt zelf en zijn/haar familie, alles op een rijtje heeft.

Om te voorkomen dat een arts zich tijdens de opname van een gesprek met de patiënt ongemakkelijk voelt, kan de arts de patiënt bij het begin van het consult zelf de mogelijkheid bieden om het gesprek op te nemen. Dan kan de arts ook vragen waarom de patiënt alles wilt vastleggen. In de meeste situaties blijkt dan dat het inspreken van een samenvatting aan het einde van het gesprek voldoende is.

De Patiëntenfederatie Nederland is blij met het initiatief van de KNMG om artsen aan te sporen gesprekken op te laten nemen. Zij geven aan dat ook artsen kunnen profiteren, aangezien vervolggesprekken vlotter en beter verlopen.

Bron: AD

1 reacties op: “‘Laat gesprek tussen arts en patiënt opnemen’”

 • moet niet gekker worden gesprek opnemen gesprekken aftappen zorg niet meer betaalbaar..leven we in de oostblok ..stazi..gvd moet hier niet gekker worden schijtland

  henk -

  Schrijf een reactie op: henk

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Schrijf een reactie

  Het e-mailadres blijft prive.