Medicijn ziekte van Kahler niet vergoed uit basispakket

- 0 reacties

Het middel daratumumab, ter behandeling van de ziekte van Kahler, wordt voorlopig niet opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. De kosteneffectiviteit is te laag en de impact op het zorgbudget te groot. Dat schrijft het Zorginstituut Nederland in een brief aan de minister voor Medische zorg en Sport.

Daratumumab wordt in combinatie met andere medicijnen ingezet bij patiënten met multipel myeloon, ofwel de ziekte van Kahler. Bij deze aandoening is er sprake van een kwaadaardige woekering van plasmacellen. De ziekte van Kahler is in feite een vorm van beenmergkanker en komt vooral voor bij mensen boven de 50 jaar.

De totale jaarlijkse kosten voor het geneesmiddel worden geschat op 67 tot 76 miljoen euro per jaar.

Prijs omlaag

Het is niet uitgesloten dat het medicijn in de toekomst wel wordt opgenomen in de basisverzekering, maar dan moet wel de kostenefficiëntie omhoog.

Het verhogen van de kosteneffectiviteit kan op twee manieren: het vergroten van de doeltreffendheid van de behandeling of het verlagen van de kostprijs. Vergroten van de effectiviteit is niet mogelijk dus daarom moet de prijs van daratumumab omlaag met zo’n 30 tot 70 procent om in aanmerking te komen voor opname in het basispakket.

Beschikbaarheid patiënten

Om het middel voor patiënten toch beschikbaar te stellen, wijst Zorginstituut Nederland op de verantwoordelijkheid van partijen om de onderhandelingsfase zo snel en efficiënt mogelijk af te ronden. Daarnaast wordt ervoor gepleit dat de fabrikant het middel tijdens de onderhandelingen beschikbaar stelt voor de patiënt, op kosten van de producent.

Meer over Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland heeft als rol om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren en adviseert de regering over de inhoud van de verplichte zorgverzekering. De vergoeding van medicijnen is een belangrijk onderdeel hiervan. Bij de beoordeling of een middel wel of niet wordt vergoed, kijkt men met name naar de gezondheidswinst en de totale kosten.

Iedere verzekerde moet toegang hebben tot goede, maar ook betaalbare zorg: niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk.

0 reacties op: “Medicijn ziekte van Kahler niet vergoed uit basispakket”

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.