Minister medische zorg: “Kijk naar je zorgverzekering”

Koen Kuijper geen reacties

Minister Bruno Bruins van medische zorg moedigt Nederlanders aan om te kijken naar de huidige zorgverzekering en eventueel over te stappen naar een voordeliger alternatief per 1 januari 2018. Een vergelijkingssite zou daar volgens hem bij kunnen helpen. Dat blijkt uit een interview van het Algemeen Dagblad met de nieuwe minister.

Bruins heeft als klus om de komende kabinetsperiode de zorgkosten voor eerstelijns zorg te beteugelen. Welke plannen heeft de minister?

Basispakket

Allereerst is Bruins niet van plan om zaken uit het basispakket te halen om zo de kosten te drukken. Hij wil juist in contact treden met zorgaanbieders en afspraken maken over een efficiëntere werkwijze. Een goede maatregel is om bepaalde zorgtaken meer door de huisarts te laten plaatsvinden in plaats van het ziekenhuis. Ook ziet hij mogelijkheden in de inzet van e-health en innovatieve technieken, waardoor mensen minder vaak naar de dokter hoeven.

Ook gaat de minister naar eigen zeggen diverse maatregelen nemen om de kosten van geneesmiddelen beperkt te houden.

Eigen risico

Als het aan de Minister ligt, blijft het eigen risico de komende jaren bevroren op 385 euro per verzekerde. Bruins geeft aan dat de minima worden gecompenseerd via de zorgtoeslag en dat er via de gemeente regelingen zijn om extra ondersteuning te bieden.

Bovendien kan men bij iedere verzekeraar het eigen risico gespreid betalen.

Zorgpremie

Alle zorgpremies voor 2018 zijn al even bekend en ook dit jaar zijn er weer enorme verschillen geconstateerd. ZorgWijzer berekende eerder dat het verschil tussen de duurste en goedkoopste basispolis op bijna 380 euro per jaar ligt. De minister vindt het een goed teken dat er verschillen zijn, omdat dit betekent dat er ook dit jaar weer veel te kiezen valt voor 2018, zowel op prijs als op inhoud.

Een vergelijkingssite voor zorgverzekeringen zou kunnen helpen bij het vinden van een passende en voordelige zorgverzekeraar. Bruins licht verder toe: “Ik moedig burgers aan om zich heen te kijken. Hiervoor loopt de komende weken een campagne vanuit het ministerie van VWS: ikregelmijnzorggoed.nl.”

Overstappen

Ondanks de forse premieverschillen zijn veel mensen nog steeds huiverig voor het maken van een overstap naar een andere zorgverzekeraar.

Hierover wil de minister zorgen van mensen wegnemen: “Verzekeraars moeten iedereen accepteren voor de basisverzekering. Voor de aanvullende verzekering wordt steeds minder aan (medische) selectie gedaan.”

Uit gegevens blijkt dit inderdaad te kloppen. In 2012 gold nog voor 42 procent een medische selectieprocedure, voorafgaand aan het afsluiten van een aanvullende polis. Dat is tegenwoordig nog maar 2 procent. Verder hebben ziektekostenverzekeraars met elkaar afgesproken om de medische acceptatieprocedure niet te herhalen als deze al door een andere verzekeraar is gedaan.

Bruins belicht verder dat overstappen geen doel opzich moet zijn. Mensen die tevreden zijn over de huidige zorgverzekering en goede service krijgen, hoeven volgens hem niet direct te denken aan overstappen. Maar als iemand twijfelt over de huidige polis, en vervolgens geen actie onderneemt, is dat volgens de minister een gemiste kans.

Collectieve zorgverzekering

Onderzoeken van Vektis en de NZa hebben aangetoond dat zo’n tweederde van de burgers nog nooit is gewisseld van verzekeraar. Veelal omdat veel van hen via de werkgever collectief zijn verzekerd. Deze groep steekt zijn kop soms in het zand, omdat uit verschillende berichtgeving al is gebleken dat zo’n collectieve zorgverzekering lang niet altijd voordeliger is dan een normale, individuele zorgpolis. Minister Bruins zegt hier zelf het volgende over: “Ook een verzekeraar die niet met groepskortingen werkt, kan een scherpe premie bieden.”

Op dit moment ligt de korting voor een collectieve basisverzekering op maximaal 10 procent. Voor aanvullende verzekeringen mag de verzekeraar dit zelf bepalen.

 Aanvullende zorgverzekering

Het AD sprak met de minister ook over de aanvullende zorgverzekering, die de laatste tijd veel in het nieuws is gekomen. Vindt Bruins een aanvullende verzekering nog wel van deze tijd?

Ook hierover is de minister helder: “Alles wat wij medisch noodzakelijk vinden én wat mensen niet zelf kunnen betalen, zit in het basispakket. Wil je meer, dan kun je een aanvullende verzekering nemen.”

De basisverzekering vergoedt de meest belangrijke zorgvormen, zoals:

  • Huisartsenzorg
  • Medisch specialistische zorg in ziekenhuizen en klinieken
  • Medicatie op voorschrift
  • Spoedeisend ziekenvervoer en spoedeisende zorg
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Wijkverpleging

Voor minder noodzakelijke zorgvormen kan men besluiten een aanvullende verzekering af te sluiten, bijvoorbeeld voor fysiotherapie, tandheelkunde en alternatieve geneeswijzen.

De minister geeft aan dat je als verzekerde je persoonlijke situatie goed moet bekijken of je de zorg echt nodig hebt en of het voordeliger is om hiervoor een verzekering af te sluiten of de rekening uit eigen portemonnee te betalen.

Bron: AD

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.