Laatste nieuws

Stijging zorgkosten in 2017 en 2018

Stijging zorgkosten in 2017 en 2018

2 reacties

Er wordt jaarlijks 95 miljard gespendeerd aan de zorg en dat bedrag zal de komende jaren alleen nog maar meer toenemen. ING en CPB voorspellen een kostenstijging van 2,5 procent in 2017 en 3,5 procent in 2018. Er zijn daarom nieuwe maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat de burger niet teveel premie betaalt.

De komende verkiezingen zullen in dat kader een centraal thema vormen. Economen voelen bijvoorbeeld weinig voor een Nationaal Zorgfonds die de prikkel om kosten te beheersen juist zou weghalen.

Lees het volledige artikel

Tandartskosten in 2018 gedekt door basisverzekering?

Tandartskosten in 2018 gedekt door basisverzekering?

8 reacties

Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft berekend wat het kost om mondzorg volledig onder te brengen in het basispakket van de zorgverzekering. Het zou neer komen op een kostenplaatje van 1,2 miljard euro voor de overheid, waarbij al 700 miljoen euro is afgehaald van het eigen risico wat eerst betaald moet worden door verzekerden.

Wanneer de tandartskosten worden verplaatst naar het basispakket, kunnen de premies voor de aanvullende tandartsverzekering omlaag. De effecten zijn berekend door het CPB voor het jaar 2018.

Lees het volledige artikel

Kosten zorgverzekering stijgen tot aan 2018

Kosten zorgverzekering stijgen tot aan 2018

geen reacties

De kosten voor de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) stijgen de komende jaren naar 51,8 miljard euro per jaar in 2018. De Zvw is de wet die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het basispakket en geldt voor iedereen met een Nederlandse zorgverzekering. De grootste kostenpost is ziekenhuis met een jaarlijks kostenplaatje van ruim 20 miljard euro.

Doordat de zorgkosten tot aan 2018 zeker omhoog lopen is de kans groot dat de premiebetaler hier ook onder gaat lijden. Afhankelijke van de inzet van reserves zal de zorgpremie de komende jaren gaan stijgen.

Lees het volledige artikel