Zorgverzekering 2018

Zorgverzekering vergelijken 2018

Tussen kerst en 31 december kiezen zo’n half miljoen Nederlanders voor een nieuwe zorgverzekering. Hoor jij daar ook bij? Dan wordt je huidige zorgverzekering automatisch voor je opgezegd.

Het verschil tussen goedkoopste en duurste zorgverzekering is in 2018 ruim 300 euro. De zorgverzekeringen vergelijken met het overige aanbod van zorgpolissen wordt daarom ook geadviseerd door het ministerie van Volksgezondheid (VWS). Het is eenvoudig en kost slechts enkele minuten van je tijd.

Wat kost mijn zorgverzekering in 2018?

Alle premies zijn bekend voor 2018.  Gemiddeld gezien wordt de zorgverzekering ruim 25 euro duurder. In totaal kan er gekozen worden uit 64 verschillende zorgpolissen met uiteenlopende premies. Er valt in ieder geval genoeg te kiezen en dus ook te besparen. Overstappers betalen namelijk tot 300 euro minder per jaar.

Vergelijk nu de premies met je huidige verzekeraar op de zorgvergelijker 2018.

De financiële reserves van zorgverzekeraars raken langzaam op waardoor er steeds minder geld kan worden ingezet om de premie voor verzekerden te drukken. Toch blijft de premiestijging enigszins beperkt.

Bekijk hier het overzicht met alle zorgpremies voor 2018.

Zorgpremie 2018

In Rijksbegroting staat dat de nominale premie voor de zorgverzekering in 2018 stijgt met 72 euro, ofwel 6 euro per verzekerde per maand.

Uiteindelijk bleek deze verwachting van de regering te hoog. De gemiddelde premie komt 2,15 euro per verzekerde per maand hoger uit voor de basispolis. Een basisverzekering kost in 2018 gemiddeld 111,77 euro per maand bij een eigen risico van 385 euro. Enkele verzekeraars verlagen de premie, waaronder Stad Holland, DSW en Zorg en Zekerheid.

De lichte gemiddelde premiestijging kan men vooral toekennen  aan de overheveling van AWBZ-taken naar de basisverzekering. De bekostiging van deze transitie kost 100 euro per verzekerde en wordt verspreid over een periode van vijf jaar. Ook de inflatie speelt een rol.

Het eigen risico van de zorgverzekering is dit jaar gelijk gebleven op een bedrag van 385 euro per verzekerde.

Eigen risico in 2018

En ook in 2018 blijft het eigen risico steken op 385 euro per verzekerde.

Vanuit de zorgsector zijn er juist veel geluiden om het eigen risico te verlagen:

 • De Nederlandse Patiëntenfederatie (voormalige NPCF) pleit voor een minimaal wettelijk eigen risico van 175 euro.
 • De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) wil het totale eigen risico gelijk houden, maar een maximaal eigen risico van 150 euro hanteren voor veel eenvoudige ziekenhuisbehandelingen, zelfs als de behandeling zelf een stuk duurder is.

Politiek Den Haag lijkt vooralsnog dus niets te voelen voor deze ideeën. De dag na Prinsjesdag is het definitieve eigen risico (lees: 385 euro) officieel bekend gemaakt.

In het huidige verzekeringsjaar is de zorgtoeslag gestegen: voor iemand met een minimuminkomen kwam er zo’n 5 euro per maand bij. Iets minder dan de gemiddelde premietoename van ruim 7,50 euro.

Zorgtoeslag in 2018

Voor iedereen die zorgtoeslag ontvangt, bijvoorbeeld studenten en mensen met een bijstandsuitkering, is er goed nieuws. Voor hen stijgt de zorgtoeslag aanzienlijk. Alleenstaanden krijgen er tot 10 euro per maand aan toeslag bij. Voor de minima gaat de zorgtoeslag met 6 euro omhoog (voor alleenstaanden en toeslagpartners). Daarmee wordt de stijging van de premie en het eigen risico ruimschoots gecompenseerd.

Eerder was sprake van een verhoging van ongeveer 130 per persoon. Deze cijfers waren afkomstig uit de Rijksbegroting die het kabinet tijdens Prinsjesdag bekend heeft gemaakt. De eerste helft van dit bedrag (65 euro) is een automatische correctie als gevolg van de beoogde premiestijging komend jaar. Het tweede deel is een kabinetsmaatregel om de koopkracht van lagere inkomens op niveau te houden.

Voor huishoudens met een inkomen van boven de respectievelijk 29.000 (alleenstaanden) of 36.000 (meerpersoonshuishoudens) euro is er slecht nieuws: zij ontvangen geen zorgtoeslag en krijgen te maken met een hoger eigen risico en een stijging van de zorgpremie.

Door het Centraal Planbureau is onderzoek gedaan om de tandartskosten voor iedereen onder te brengen in het basispakket van de zorgverzekering. Dit gaat de overheid 1,2 miljard euro per jaar kosten, maar daardoor kan wel de premie voor een aanvullende verzekering omlaag gaan.

Basispakket 2018

Het basispakket wordt tot dusver op 2 of 3 punten gewijzigd:

 • Nieuwe vergoeding van 12 behandelingen fysiotherapie voor patiënten met artrose
 • Nieuwe vergoeding voor zittend ziekenvervoer voor oncologie patiënten die behandeld worden met immuuntherapie
 • Ten slotte worden er nieuwe geneesmiddelen beschikbaar gesteld ter behandeling van hepatitis C, borstkanker en verstopping van de darmen.

Verder:

 • De NIPT-test voor zwangere vrouwen blijft tot 2019 vergoed als onderdeel van een subsidieregeling.

Het laatste nieuws

 • VGZ verhoogt zorgpremie wel in 2018

  Bij verzekeraar VGZ gaat de zorgpremie in 2018 omhoog met 3,25 euro voor de meest afgesloten naturapolis. Ook de restitutiepolis wordt met eenzelfde bedrag verhoogd. De goedkoopste zorgverzekering van VGZ komt te vervallen en zal niet meer voor volgend jaar zijn af te sluiten.

  De meevaller is dat de aanvullende- en tandartsverzekeringen per 2018 in premie gelijk blijven bij VGZ. Door de inzet van reserves blijft de premiestijging bij VGZ binnen de perken, ondanks dat de zorgkosten op dit moment fors zijn gestegen.

  Lees meer
 • Menzis houdt premie 2018 gelijk

  Bij Menzis houdt de premie verrassend genoeg hetzelfde in 2018 voor alle basisverzekeringen. Ondanks dat de zorgkosten de pan uit reizen weet Menzis met behulp van reserves de zorgpremie gelijk te houden. Dat geldt ook voor de aanvullende verzekeringen.

  Tijdens Prinsjesdag werd er nog uit gegaan van een premiestijging van tientallen euro’s op jaarbasis, maar het kabinet lijkt er volledig naast te zitten. Eerder verlaagde DSW de verzekeringspremie al en steeg CZ maar met enkele euro’s. Zorgverzekeraars hebben nog tot uiterlijk 12 november de tijd om alle prijzen en nieuwe voorwaarden bekend te maken voor 2018.

  Lees meer
 • Milde stijging zorgpremie De Friesland

  De Friesland Zorgverzekeraar maakt vrijdag een aantal dagen voor de uiterste datum de premies voor 2018 bekend. Althans voor 2 van de 3 polissen. De verzekeringspremie van de goedkoopste zorgverzekering houden ze nog even geheim tot aan 12 november. De twee andere polissen stijgen met respectievelijk 2 en 1,75 euro per maand.

  De Friesland valt onder de vlag van Achmea en voert een iets mildere premiestijging door dan concurrent CZ (lees: minimaal 3 euro). Het is nu wachten op de andere labels van Achmea, zoals Zilveren Kruis en FBTO.

  Lees meer
 • Premie CZ zorgverzekering stijgt in 2018

  De kogel is door de kerk: CZ is de eerste grote zorgverzekeraar die de premie voor 2018 bekend heeft gemaakt. De verschillende zorgverzekeringen worden bij CZ volgend jaar gemiddeld zo’n 40 euro duurder. Dat is een stuk minder dan eerder werd berekend door het kabinet, maar het is ook geen verlaging, zoals eerder wel is gezien bij DSW.

  CZ is na Zilveren Kruis en VGZ de grootste verzekeraar in Nederland met een marktaandeel van ruim 21 procent. Het concern heeft twee zorglabels: CZ en CZdirect en is bovendien risicodrager voor OHRA en Delta Lloyd.

  Lees meer
 • Bespaar nog dit jaar op eigen risico zorgverzekering

  Heb je het eigen risico van 2017 al volledig betaald en heb je binnen een paar maanden nog een behandeling of medicijnen nodig? Dan kan het handig zijn om deze behandeling nog dit jaar te laten plaatsvinden of de medicijnen nog vóór het einde van dit kalenderjaar te bestellen via de huisarts.

  Op deze manier minimaliseer je de kosten voor je eigen risico in 2018 en bespaar je mogelijk flink wat euro’s.

  Lees meer
 • Solidariteit in zorgverzekeringsstelsel ver te zoeken

  Nederlanders zijn tegenwoordig een stuk minder solidair dan vroeger tegenover het zorgverzekeringsstelsel. Dat blijkt uit de Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel, uitgevoerd door onderzoeksinstituut NIVEL. Veel Nederlanders zijn bijvoorbeeld veel minder bereid om bij te dragen aan de zorgkosten voor burgers die ongezond leven, roken of veel alcohol consumeren.

  Gelukkig is men nog wel solidair tegenover kwetsbare groepen, zoals ouderen en chronisch zieken. Ook is een bepaalde groep solidair tegenover iedereen die er dezelfde levensstijl op nahoudt.

  Lees meer
 • OHRA zorgverzekering 2018 ruim 40 euro duurder

  Bij OHRA gaat de premie van de zorgverzekering in 2018 omhoog met ruim 40 euro, ofwel 3,40 euro per maand. Daarmee komt de maandelijkse premie voor verzekerden uit op 107,95 euro bij 385 euro eigen risico. Een verhoging van het eigen risico naar 885 euro resulteert in een korting van 16,67 euro per maand.

  De aanvullende verzekeringen worden bij OHRA tevens iets duurder. Na DSW, Stad Holland en Zorg en Zekerheid is OHRA de vierde verzekeraar die premie bekendmaakt.

  Lees meer

Belangrijke data

31 december 2017

De laatste dag om een nieuwe zorgverzekering voor 2018 te kiezen, waarbij de oude verzekeraar automatisch wordt opgezegd.

 

31 januari 2018

De laatste dag om een zorgverzekering aan te vragen, wanneer de oude verzekeraar al voor 2018 handmatig is opgezegd.

Zorgverzekering vergelijken 2018

Het is weer mogelijk om tot aan het nieuwe jaar van zorgverzekering te veranderen. Dit jaar wordt het voor de verzekerde gemakkelijker gemaakt om een zorgverzekering te vergelijken voor 2018.

 

De Nationale Zorgautoriteit (NZa) heeft namelijk een actieplan opgesteld, waardoor zorgverzekeraars hun polisaanbod en informatie transparanter moeten maken voor volgend jaar.

 

Ook wordt er een loket geopend door de NZa waar vragen gesteld kunnen worden over het vergelijk- en overstapproces.