Zorgverzekering 2018

Zorgverzekering vergelijken 2018

Tussen kerst en 31 december kiezen zo’n half miljoen Nederlanders voor een nieuwe zorgverzekering. Hoor jij daar ook bij? Dan wordt je huidige zorgverzekering automatisch voor je opgezegd.

Het verschil tussen goedkoopste en duurste zorgverzekering is in 2018 ruim 300 euro. De zorgverzekeringen vergelijken met het overige aanbod van zorgpolissen wordt daarom ook geadviseerd door het ministerie van Volksgezondheid (VWS). Het is eenvoudig en kost slechts enkele minuten van je tijd.

Wat kost mijn zorgverzekering in 2018?

Alle premies zijn bekend voor 2018.  Gemiddeld gezien wordt de zorgverzekering ruim 25 euro duurder. In totaal kan er gekozen worden uit 64 verschillende zorgpolissen met uiteenlopende premies. Er valt in ieder geval genoeg te kiezen en dus ook te besparen. Overstappers betalen namelijk tot 300 euro minder per jaar.

Vergelijk nu de premies met je huidige verzekeraar op de zorgvergelijker 2018.

De financiële reserves van zorgverzekeraars raken langzaam op waardoor er steeds minder geld kan worden ingezet om de premie voor verzekerden te drukken. Toch blijft de premiestijging enigszins beperkt.

Bekijk hier het overzicht met alle zorgpremies voor 2018.

Zorgpremie 2018

In Rijksbegroting staat dat de nominale premie voor de zorgverzekering in 2018 stijgt met 72 euro, ofwel 6 euro per verzekerde per maand.

Uiteindelijk bleek deze verwachting van de regering te hoog. De gemiddelde premie komt 2,15 euro per verzekerde per maand hoger uit voor de basispolis. Een basisverzekering kost in 2018 gemiddeld 111,77 euro per maand bij een eigen risico van 385 euro. Enkele verzekeraars verlagen de premie, waaronder Stad Holland, DSW en Zorg en Zekerheid.

De lichte gemiddelde premiestijging kan men vooral toekennen  aan de overheveling van AWBZ-taken naar de basisverzekering. De bekostiging van deze transitie kost 100 euro per verzekerde en wordt verspreid over een periode van vijf jaar. Ook de inflatie speelt een rol.

Het eigen risico van de zorgverzekering is dit jaar gelijk gebleven op een bedrag van 385 euro per verzekerde.

Eigen risico in 2018

En ook in 2018 blijft het eigen risico steken op 385 euro per verzekerde.

Vanuit de zorgsector zijn er juist veel geluiden om het eigen risico te verlagen:

 • De Nederlandse Patiëntenfederatie (voormalige NPCF) pleit voor een minimaal wettelijk eigen risico van 175 euro.
 • De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) wil het totale eigen risico gelijk houden, maar een maximaal eigen risico van 150 euro hanteren voor veel eenvoudige ziekenhuisbehandelingen, zelfs als de behandeling zelf een stuk duurder is.

Politiek Den Haag lijkt vooralsnog dus niets te voelen voor deze ideeën. De dag na Prinsjesdag is het definitieve eigen risico (lees: 385 euro) officieel bekend gemaakt.

In het huidige verzekeringsjaar is de zorgtoeslag gestegen: voor iemand met een minimuminkomen kwam er zo’n 5 euro per maand bij. Iets minder dan de gemiddelde premietoename van ruim 7,50 euro.

Zorgtoeslag in 2018

Voor iedereen die zorgtoeslag ontvangt, bijvoorbeeld studenten en mensen met een bijstandsuitkering, is er goed nieuws. Voor hen stijgt de zorgtoeslag aanzienlijk. Alleenstaanden krijgen er tot 10 euro per maand aan toeslag bij. Voor de minima gaat de zorgtoeslag met 6 euro omhoog (voor alleenstaanden en toeslagpartners). Daarmee wordt de stijging van de premie en het eigen risico ruimschoots gecompenseerd.

Eerder was sprake van een verhoging van ongeveer 130 per persoon. Deze cijfers waren afkomstig uit de Rijksbegroting die het kabinet tijdens Prinsjesdag bekend heeft gemaakt. De eerste helft van dit bedrag (65 euro) is een automatische correctie als gevolg van de beoogde premiestijging komend jaar. Het tweede deel is een kabinetsmaatregel om de koopkracht van lagere inkomens op niveau te houden.

Voor huishoudens met een inkomen van boven de respectievelijk 29.000 (alleenstaanden) of 36.000 (meerpersoonshuishoudens) euro is er slecht nieuws: zij ontvangen geen zorgtoeslag en krijgen te maken met een hoger eigen risico en een stijging van de zorgpremie.

Door het Centraal Planbureau is onderzoek gedaan om de tandartskosten voor iedereen onder te brengen in het basispakket van de zorgverzekering. Dit gaat de overheid 1,2 miljard euro per jaar kosten, maar daardoor kan wel de premie voor een aanvullende verzekering omlaag gaan.

Basispakket 2018

Het basispakket wordt tot dusver op 2 of 3 punten gewijzigd:

 • Nieuwe vergoeding van 12 behandelingen fysiotherapie voor patiënten met artrose
 • Nieuwe vergoeding voor zittend ziekenvervoer voor oncologie patiënten die behandeld worden met immuuntherapie
 • Ten slotte worden er nieuwe geneesmiddelen beschikbaar gesteld ter behandeling van hepatitis C, borstkanker en verstopping van de darmen.

Verder:

 • De NIPT-test voor zwangere vrouwen blijft tot 2019 vergoed als onderdeel van een subsidieregeling.

Het laatste nieuws

 • Zorgverzekering Stad Holland ook goedkoper in 2018

  Bij verzekeraar Stad Holland ligt de zorgpremie volgend jaar 18 euro lager dan dit jaar. De restitutiepolis is af te sluiten voor 1.326 euro, ofwel 110,50 euro per maand. Verder komt Stad Holland, net als DSW, met een eigen risico van minimaal 375 euro voor haar klanten. Voorwaarde is wel dat men dan gebruikmaakt van gecontracteerde zorgaanbieders.

  De overige verzekeraars zullen in de komende twee weken hun premies en polisvoorwaarden bekend gaan maken. De deadline hiervoor ligt op 12 november.

  Lees meer
 • Eigen risico voor verslaafden volledig vergoed

  Verslaafden die worden behandeld bij Trubendorffer komen in aanmerking voor een volledige vergoeding van het eigen risico (maximaal 385 euro). Voorwaarde is wel dat zij de behandeling bij de zorginstelling volledig afronden en kunnen aantonen dat zij een bijstandsuitkering ontvangen.

  Met het initiatief hoopt Trubendorffer een belangrijke financiële drempel weg te nemen, waardoor verslavingszorg toegankelijker wordt voor veel verslaafden met een hulpvraag.

  Lees meer
 • Medicijn taaislijmziekte toch vergoed door zorgverzekering

  Voor patiënten met taaislijmziekte is er goed nieuws: het geneesmiddel Orkambi zal per 1 november worden gedekt door de basisverzekering. De medicijnfabrikant vroeg eerst nog 170.000 euro per patiënt per jaar, maar daar ging minister Schippers niet mee akkoord.

  Na maandenlang stevig onderhandelen is er nu eindelijk een prijsafspraak tot stand gekomen waarin alle partijen zich konden vinden. Hoeveel er nu voor het middel moet worden betaald, is niet bekend.

  Lees meer
 • ‘Laat gesprek tussen arts en patiënt opnemen’

  Artsenfederatie KNMG vindt dat het patiënten gemakkelijker de kans moet worden geboden om een gesprek met de dokter op te nemen. Er zijn namelijk nog altijd veel artsen die twijfelen of liever niet meewerken aan een gesprek, bijvoorbeeld uit angst voor een rechtszaak of het verspreiding van het gesprek via sociale media.

  Door middel van een aantal adviezen biedt de artsenfederatie de artsen een handreiking om ze over de streep te trekken en mee te werken aan de opname van een gesprek. Ook de Patiëntenfederatie Nederland juicht dit initiatief toe.

  Lees meer
 • Zorgverzekeraar op stoel behandelaar bij bezuiniging ooginjecties?

  Zorgerzekeraars leggen soms een beperking op in de vergoeding van ooginjecties voor patiënten met een netvliesafwijking. Dat beweren enkele patiëntenorganisaties. Sommige patienten moeten het doen met een goedkoper medicijn, terwijl deze lang niet altijd even goed werkt als een duurder middel.

  Door dergelijke beknibbelingen bij verzekeraars komt de vertrouwensbasis tussen arts en patiënt in het geding, stellen de organisaties. Het zou volgens hen niet de bedoeling moeten zijn dat een verzekeraar invloed heeft op de behandeling van een patiënt.

  Lees meer
 • Wat verdient de directeur van jouw ziekenhuis?

  Van de topbestuurders in de zorgsector, bijvoorbeeld bij ziekenhuizen en zorginstellingen, verdient ruim één op de vijf meer dan de Balkenende norm van 228.599 euro bruto. De vijftig meest verdienende zorgbestuurders komen uit op een gezamenlijk salaris van ruim 13 miljoen euro. Dat blijkt uit onderzoeksgegevens van RTL nieuws.

  De directeur van het Universitair Medisch Centrum in Groningen, Jos Aartsen, verdient het meest van alle bestuurders, namelijk: 310.706 euro. In 2013 besloot het toenmalige kabinet al iets te doen aan de dikwijls hoge salarissen in de (semi)publieke sector.

  Lees meer
 • Fysiotherapie en het eigen risico: hoe zit het?

  In hoeverre fysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering en of daar nu wel of geen eigen risico voor geldt, hangt af van de situatie. Daarbij gaat het vooral om de leeftijd en de aandoening van de verzekerde/patiënt.

  Voor jongeren onder de 18 jaar is de vergoeding het meest uitgebreid. Zij hebben bij chronische aandoeningen die staan op de lijst altijd recht op volledige basisdekking, zonder tussenkomst van het eigen risico. Volwassenen daarentegen dienen de eerste 20 behandelingen per aandoening uit eigen zak te betalen. Daarbovenop betalen zij ook nog de kosten van het eigen risico.

  Lees meer

Belangrijke data

31 december 2017

De laatste dag om een nieuwe zorgverzekering voor 2018 te kiezen, waarbij de oude verzekeraar automatisch wordt opgezegd.

 

31 januari 2018

De laatste dag om een zorgverzekering aan te vragen, wanneer de oude verzekeraar al voor 2018 handmatig is opgezegd.

Zorgverzekering vergelijken 2018

Het is weer mogelijk om tot aan het nieuwe jaar van zorgverzekering te veranderen. Dit jaar wordt het voor de verzekerde gemakkelijker gemaakt om een zorgverzekering te vergelijken voor 2018.

 

De Nationale Zorgautoriteit (NZa) heeft namelijk een actieplan opgesteld, waardoor zorgverzekeraars hun polisaanbod en informatie transparanter moeten maken voor volgend jaar.

 

Ook wordt er een loket geopend door de NZa waar vragen gesteld kunnen worden over het vergelijk- en overstapproces.