Zorgverzekering 2018

Zorgverzekering vergelijken 2018

Tussen kerst en 31 december kiezen zo’n half miljoen Nederlanders voor een nieuwe zorgverzekering. Hoor jij daar ook bij? Dan wordt je huidige zorgverzekering automatisch voor je opgezegd.

Het verschil tussen goedkoopste en duurste zorgverzekering is in 2018 ruim 300 euro. De zorgverzekeringen vergelijken met het overige aanbod van zorgpolissen wordt daarom ook geadviseerd door het ministerie van Volksgezondheid (VWS). Het is eenvoudig en kost slechts enkele minuten van je tijd.

Wat kost mijn zorgverzekering in 2018?

Alle premies zijn bekend voor 2018.  Gemiddeld gezien wordt de zorgverzekering ruim 25 euro duurder. In totaal kan er gekozen worden uit 64 verschillende zorgpolissen met uiteenlopende premies. Er valt in ieder geval genoeg te kiezen en dus ook te besparen. Overstappers betalen namelijk tot 300 euro minder per jaar.

Vergelijk nu de premies met je huidige verzekeraar op de zorgvergelijker 2018.

De financiële reserves van zorgverzekeraars raken langzaam op waardoor er steeds minder geld kan worden ingezet om de premie voor verzekerden te drukken. Toch blijft de premiestijging enigszins beperkt.

Bekijk hier het overzicht met alle zorgpremies voor 2018.

Zorgpremie 2018

In Rijksbegroting staat dat de nominale premie voor de zorgverzekering in 2018 stijgt met 72 euro, ofwel 6 euro per verzekerde per maand.

Uiteindelijk bleek deze verwachting van de regering te hoog. De gemiddelde premie komt 2,15 euro per verzekerde per maand hoger uit voor de basispolis. Een basisverzekering kost in 2018 gemiddeld 111,77 euro per maand bij een eigen risico van 385 euro. Enkele verzekeraars verlagen de premie, waaronder Stad Holland, DSW en Zorg en Zekerheid.

De lichte gemiddelde premiestijging kan men vooral toekennen  aan de overheveling van AWBZ-taken naar de basisverzekering. De bekostiging van deze transitie kost 100 euro per verzekerde en wordt verspreid over een periode van vijf jaar. Ook de inflatie speelt een rol.

Het eigen risico van de zorgverzekering is dit jaar gelijk gebleven op een bedrag van 385 euro per verzekerde.

Eigen risico in 2018

En ook in 2018 blijft het eigen risico steken op 385 euro per verzekerde.

Vanuit de zorgsector zijn er juist veel geluiden om het eigen risico te verlagen:

 • De Nederlandse Patiëntenfederatie (voormalige NPCF) pleit voor een minimaal wettelijk eigen risico van 175 euro.
 • De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) wil het totale eigen risico gelijk houden, maar een maximaal eigen risico van 150 euro hanteren voor veel eenvoudige ziekenhuisbehandelingen, zelfs als de behandeling zelf een stuk duurder is.

Politiek Den Haag lijkt vooralsnog dus niets te voelen voor deze ideeën. De dag na Prinsjesdag is het definitieve eigen risico (lees: 385 euro) officieel bekend gemaakt.

In het huidige verzekeringsjaar is de zorgtoeslag gestegen: voor iemand met een minimuminkomen kwam er zo’n 5 euro per maand bij. Iets minder dan de gemiddelde premietoename van ruim 7,50 euro.

Zorgtoeslag in 2018

Voor iedereen die zorgtoeslag ontvangt, bijvoorbeeld studenten en mensen met een bijstandsuitkering, is er goed nieuws. Voor hen stijgt de zorgtoeslag aanzienlijk. Alleenstaanden krijgen er tot 10 euro per maand aan toeslag bij. Voor de minima gaat de zorgtoeslag met 6 euro omhoog (voor alleenstaanden en toeslagpartners). Daarmee wordt de stijging van de premie en het eigen risico ruimschoots gecompenseerd.

Eerder was sprake van een verhoging van ongeveer 130 per persoon. Deze cijfers waren afkomstig uit de Rijksbegroting die het kabinet tijdens Prinsjesdag bekend heeft gemaakt. De eerste helft van dit bedrag (65 euro) is een automatische correctie als gevolg van de beoogde premiestijging komend jaar. Het tweede deel is een kabinetsmaatregel om de koopkracht van lagere inkomens op niveau te houden.

Voor huishoudens met een inkomen van boven de respectievelijk 29.000 (alleenstaanden) of 36.000 (meerpersoonshuishoudens) euro is er slecht nieuws: zij ontvangen geen zorgtoeslag en krijgen te maken met een hoger eigen risico en een stijging van de zorgpremie.

Door het Centraal Planbureau is onderzoek gedaan om de tandartskosten voor iedereen onder te brengen in het basispakket van de zorgverzekering. Dit gaat de overheid 1,2 miljard euro per jaar kosten, maar daardoor kan wel de premie voor een aanvullende verzekering omlaag gaan.

Basispakket 2018

Het basispakket wordt tot dusver op 2 of 3 punten gewijzigd:

 • Nieuwe vergoeding van 12 behandelingen fysiotherapie voor patiënten met artrose
 • Nieuwe vergoeding voor zittend ziekenvervoer voor oncologie patiënten die behandeld worden met immuuntherapie
 • Ten slotte worden er nieuwe geneesmiddelen beschikbaar gesteld ter behandeling van hepatitis C, borstkanker en verstopping van de darmen.

Verder:

 • De NIPT-test voor zwangere vrouwen blijft tot 2019 vergoed als onderdeel van een subsidieregeling.

Het laatste nieuws

 • Werknemer ‘honkvast’ bij keuze zorgverzekeraar

  Werknemers met een collectieve zorgverzekering via de baas zijn in ruim de helft van de gevallen in tien jaar tijd nog nooit gewisseld van zorgverzekeraar. Dat blijkt uit een onderzoek van een vergelijkingssite voor zorgverzekeringen. Deze groep ‘slapers’ denk voordeliger af te zijn via de zorgpolis van de baas, ondanks dat er op de markt vele goedkopere alternatieven zijn.

  Voormalig minister Edith Schippers van Volksgezondheid en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben al meermaals aangegeven te twijfelen aan de toegevoegde waarde van collectieve zorgverzekeringen.

  Lees meer
 • Miljoenen Amerikanen verliezen subsidie Obamacare zorgverzekering

  Subsidies die worden gebruikt om de zorgverzekering voor minima in de Verenigde Staten te bekostigen, worden op korte termijn waarschijnlijk stopgezet door het Witte Huis. Het is de zoveelste poging van Donald Trump om de uitvoering van Obamacare te dwarsbomen. Een miljoen Amerikanen zijn hier de dupe van, aangezien zijn hun recht op dekking van medische zorg verliezen.

  Op 12 oktober tekende Trump ook al een decreet waarin staat dat men niet langer verplicht is om een zorgverzekering af te sluiten met basisdekking. Een uitgeklede zorgpolis met enkel een vergoeding voor bepaalde zorgvormen is nu de nieuwe minimumstandaard.

  Lees meer
 • Kabinet Rutte III: wijzigingen zorgverzekering 2018

  Het nieuwe kabinet gaat, onder leiding van Mark Rutte, een groot aantal veranderingen doorvoeren in de zorg. Er komt op veel vlakken extra geld beschikbaar, bijvoorbeeld voor de Wlz, Wmo en Jeudgwet. Ook het eigen risico blijft de komende tijd bevroren op 385 euro. Dat blijkt uit het regeerakkoord.

  Een andere opvallende verandering is dat de eigen bijdrage voor medicijnen per 2018 wordt gemaximeerd op 250 euro per patiënt. Daarnaast moeten verzekeraars een transparanter polis aanbod hanteren.

  Lees meer
 • Zorgeloos niet van start als zorgverzekeraar

  Zorgeloos – de alternatieve zorgverzekering – gaat toch niet van start als zelfstandige verzekeraar per 2018. Dat meldt het initiatief in een e-mail aan haar leden. Enkele jaren geleden werd Zorgeloos Care gestart als nieuwe menselijke, eenvoudige en goedkope zorgverzekering, maar zal nu van start gaan als coöperatie.

  Om als nieuwe zorgverzekeraar te starten moest Zorgeloos 1.000 euro per verzekerde als buffer hebben, maar dat blijkt onhaalbaar.

  Lees meer
 • Ruim 2 miljoen Nederlanders hebben beperkte zorgpolis

  Ruim 2 miljoen verzekerden in Nederland beschikken over een zorgpolis met beperkte voorwaarden. Dat zijn er ruim 50 procent meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de Marktscan van de Nederlandse Zorgautoriteit.

  Het aantal verzekerden met zo’n polis stijgt, omdat meer verzekeraars beperkende voorwaarden hanteren. Zo is de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg bij veel basispolissen omlaag gegaan van 75 naar 65 procent.

  Lees meer
 • Eigen risico zorgverzekering blijft komende jaren gelijk

  Het eigen risico dat men betaalt voor zorg uit het basispakket van de zorgverzekering blijft ook de komende jaren gelijk. Dat blijkt uit de formatie onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. 385 euro is voorlopig het bedrag dat men minimaal betaalt.

  Doordat het eigen risico wordt bevroren, zal de premie ieder jaar wel steeds verder omhoog moeten. Als het eigen risico zou meestijgen met de zorgkosten, zoals voorheen het geval was, zou het eigen risico per 2021 zo’n 480 euro bedragen.

  Lees meer
 • Zorgverzekeraars geven 34 miljoen uit aan reclame

  Van de premie die verzekerden jaarlijks betalen aan hun zorgverzekeraar gaat zo’n 2,50 euro op aan reclamekosten. Ongeveer 18 euro wordt jaarlijks gebruikt voor acquisitie van nieuwe verzekerden. Dat blijkt uit de jaarlijkse marktscan van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

  De reclame uitgaven daalden overigens wel met zo’n 15 procent ten opzichte van voorgaande jaren, blijkt uit het onderzoek. De NZa lijkt overigens mild tevreden over de terughoudendheid van verzekeraars in hun reclamebeleid.

  Lees meer

Belangrijke data

31 december 2017

De laatste dag om een nieuwe zorgverzekering voor 2018 te kiezen, waarbij de oude verzekeraar automatisch wordt opgezegd.

 

31 januari 2018

De laatste dag om een zorgverzekering aan te vragen, wanneer de oude verzekeraar al voor 2018 handmatig is opgezegd.

Zorgverzekering vergelijken 2018

Het is weer mogelijk om tot aan het nieuwe jaar van zorgverzekering te veranderen. Dit jaar wordt het voor de verzekerde gemakkelijker gemaakt om een zorgverzekering te vergelijken voor 2018.

 

De Nationale Zorgautoriteit (NZa) heeft namelijk een actieplan opgesteld, waardoor zorgverzekeraars hun polisaanbod en informatie transparanter moeten maken voor volgend jaar.

 

Ook wordt er een loket geopend door de NZa waar vragen gesteld kunnen worden over het vergelijk- en overstapproces.