Zorgverzekering 2018

Zorgverzekering vergelijken 2018

Tussen kerst en 31 december kiezen zo’n half miljoen Nederlanders voor een nieuwe zorgverzekering. Hoor jij daar ook bij? Dan wordt je huidige zorgverzekering automatisch voor je opgezegd.

Het verschil tussen goedkoopste en duurste zorgverzekering is in 2018 ruim 300 euro. De zorgverzekeringen vergelijken met het overige aanbod van zorgpolissen wordt daarom ook geadviseerd door het ministerie van Volksgezondheid (VWS). Het is eenvoudig en kost slechts enkele minuten van je tijd.

Wat kost mijn zorgverzekering in 2018?

Alle premies zijn bekend voor 2018.  Gemiddeld gezien wordt de zorgverzekering ruim 25 euro duurder. In totaal kan er gekozen worden uit 64 verschillende zorgpolissen met uiteenlopende premies. Er valt in ieder geval genoeg te kiezen en dus ook te besparen. Overstappers betalen namelijk tot 300 euro minder per jaar.

Vergelijk nu de premies met je huidige verzekeraar op de zorgvergelijker 2018.

De financiële reserves van zorgverzekeraars raken langzaam op waardoor er steeds minder geld kan worden ingezet om de premie voor verzekerden te drukken. Toch blijft de premiestijging enigszins beperkt.

Bekijk hier het overzicht met alle zorgpremies voor 2018.

Zorgpremie 2018

In Rijksbegroting staat dat de nominale premie voor de zorgverzekering in 2018 stijgt met 72 euro, ofwel 6 euro per verzekerde per maand.

Uiteindelijk bleek deze verwachting van de regering te hoog. De gemiddelde premie komt 2,15 euro per verzekerde per maand hoger uit voor de basispolis. Een basisverzekering kost in 2018 gemiddeld 111,77 euro per maand bij een eigen risico van 385 euro. Enkele verzekeraars verlagen de premie, waaronder Stad Holland, DSW en Zorg en Zekerheid.

De lichte gemiddelde premiestijging kan men vooral toekennen  aan de overheveling van AWBZ-taken naar de basisverzekering. De bekostiging van deze transitie kost 100 euro per verzekerde en wordt verspreid over een periode van vijf jaar. Ook de inflatie speelt een rol.

Het eigen risico van de zorgverzekering is dit jaar gelijk gebleven op een bedrag van 385 euro per verzekerde.

Eigen risico in 2018

En ook in 2018 blijft het eigen risico steken op 385 euro per verzekerde.

Vanuit de zorgsector zijn er juist veel geluiden om het eigen risico te verlagen:

 • De Nederlandse Patiëntenfederatie (voormalige NPCF) pleit voor een minimaal wettelijk eigen risico van 175 euro.
 • De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) wil het totale eigen risico gelijk houden, maar een maximaal eigen risico van 150 euro hanteren voor veel eenvoudige ziekenhuisbehandelingen, zelfs als de behandeling zelf een stuk duurder is.

Politiek Den Haag lijkt vooralsnog dus niets te voelen voor deze ideeën. De dag na Prinsjesdag is het definitieve eigen risico (lees: 385 euro) officieel bekend gemaakt.

In het huidige verzekeringsjaar is de zorgtoeslag gestegen: voor iemand met een minimuminkomen kwam er zo’n 5 euro per maand bij. Iets minder dan de gemiddelde premietoename van ruim 7,50 euro.

Zorgtoeslag in 2018

Voor iedereen die zorgtoeslag ontvangt, bijvoorbeeld studenten en mensen met een bijstandsuitkering, is er goed nieuws. Voor hen stijgt de zorgtoeslag aanzienlijk. Alleenstaanden krijgen er tot 10 euro per maand aan toeslag bij. Voor de minima gaat de zorgtoeslag met 6 euro omhoog (voor alleenstaanden en toeslagpartners). Daarmee wordt de stijging van de premie en het eigen risico ruimschoots gecompenseerd.

Eerder was sprake van een verhoging van ongeveer 130 per persoon. Deze cijfers waren afkomstig uit de Rijksbegroting die het kabinet tijdens Prinsjesdag bekend heeft gemaakt. De eerste helft van dit bedrag (65 euro) is een automatische correctie als gevolg van de beoogde premiestijging komend jaar. Het tweede deel is een kabinetsmaatregel om de koopkracht van lagere inkomens op niveau te houden.

Voor huishoudens met een inkomen van boven de respectievelijk 29.000 (alleenstaanden) of 36.000 (meerpersoonshuishoudens) euro is er slecht nieuws: zij ontvangen geen zorgtoeslag en krijgen te maken met een hoger eigen risico en een stijging van de zorgpremie.

Door het Centraal Planbureau is onderzoek gedaan om de tandartskosten voor iedereen onder te brengen in het basispakket van de zorgverzekering. Dit gaat de overheid 1,2 miljard euro per jaar kosten, maar daardoor kan wel de premie voor een aanvullende verzekering omlaag gaan.

Basispakket 2018

Het basispakket wordt tot dusver op 2 of 3 punten gewijzigd:

 • Nieuwe vergoeding van 12 behandelingen fysiotherapie voor patiënten met artrose
 • Nieuwe vergoeding voor zittend ziekenvervoer voor oncologie patiënten die behandeld worden met immuuntherapie
 • Ten slotte worden er nieuwe geneesmiddelen beschikbaar gesteld ter behandeling van hepatitis C, borstkanker en verstopping van de darmen.

Verder:

 • De NIPT-test voor zwangere vrouwen blijft tot 2019 vergoed als onderdeel van een subsidieregeling.

Het laatste nieuws

 • Verzekerde ‘gokt’ graag met hoog eigen risico zorgverzekering

  Steeds meer consumenten in Nederland nemen de gok om hun eigen risico vrijwillig te verhogen in ruil voor een korting op de premie van hun zorgverzekering. Dat blijkt uit een marktanalyse van de Nederlandse Zorgautoriteit. In 2017 heeft 12,3 procent van de Nederlanders een verhoogd eigen risico, terwijl dat in 2012 slechts 6,9 procent bedroeg.

  Opvallend is dat er bij het verhogen van het eigen risico verreweg het meest wordt gekozen voor een maximale verhoging van 500 euro. Ruim 8,9 procent van de verzekerden maakt deze keuze. In ruil hiervoor komt men in aanmerking voor een aantrekkelijke korting op de premie. Afhankelijk van de verzekeraar loopt die op tot ruim 250 euro per jaar.

  Lees meer
 • Overstappen van zorgverzekering levert 67 euro op

  Overstappen van zorgverzekering levert op jaarbasis een gemiddeld bedrag op van 67 euro. Dat blijkt uit de jaarlijkse marktscan van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De 1,17 miljoen mensen die wisselden van verzekeraar bespaarden gezamenlijk maar liefst 61,5 miljoen euro aan premiegelden.

  De NZa concludeert wel dat er verbeterpunten zijn voor verzekeraars. Het moet verzekerden makkelijker worden gemaakt om over te stappen, bijvoorbeeld door betere informatievoorziening over de gevolgen van een overstap.

  Lees meer
 • Lagere zorgpremie door all-in tarief huisartsen?

  Een nieuwe, flexibele manier van werken en declareren bij huisartsen moet er op termijn voor zorgen dat de zorg goedkoper wordt en de premie omlaag gaat. Op dit moment declareren huisartsen een apart tarief, afhankelijk van de handeling die nodig is bij de patiënt.

  Met de nieuwe werkwijze krijgt de huisarts niet langer een apart bedrag per handeling, maar een vooraf vastgesteld (all-in) tarief per patiënt, ongeacht welke zorg en aandacht de patiënt nodig heeft. 80 huisartsenpraktijk hebben daartoe een contract gesloten met een zorgverzekeraar.

  Lees meer
 • ‘Aantal overstappers zorgverzekering 2018 bereikt dieptepunt’

  Beduidend minder mensen stappen per 2018 over naar een andere zorgverzekering. Dat blijkt uit een peiling van ZorgWijzer.nl. Naar verwachting komt het percentage mensen dat volgend jaar wisselt van zorgverzekeraar uit op 5,4 procent. Dat komt neer op een daling van 170.000 Nederlanders ten opzichte van het huidige jaar.

  ZorgWijzer.nl vond een aantal belangrijke oorzaken voor de forse daling. Zo zijn veel Nederlanders in de veronderstelling dat de premie nauwelijks verandert. Ook is een groot deel tevreden met de huidige polis of er is geen vertrouwen in een andere verzekeraar.

  Lees meer
 • Definitief: eigen risico 2018 blijft gelijk

  In de Eerste en Tweede Kamer is inmiddels gestemd over het bevriezen van het eigen risico in 2018. Bijna alle partijen stemden voor het gelijk houden van het verplichte bedrag. Demissionair minister Schippers moet nu met spoed de wet wijzigen die voorkomt dat het eigen risico automatisch meestijgt met de zorgkosten, zoals nu is vastgelegd.

  DSW verlaagt het eigen risico voor haar klanten met een symbolische 10 euro. Bij wet is dit echter alleen onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Klanten bij DSW moeten bijvoorbeeld verplicht gebruikmaken van zorgaanbieders die een contract hebben gesloten met de verzekeraar. Anders geldt het wettelijke eigen risico.

  Lees meer
 • “Zorgverzekering 2018 goedkoper dan verwacht?”

  DSW verlaagt de zorgpremie in 2018. Wat betekent dit voor de overige zorgverzekeraars, zoals: Achmea, VGZ, CZ en Menzis. Zij beheren namelijk negentig procent van de zorgverzekeringsmarkt op dit moment. Volgens economen heeft de verlaging van DSW gezorgd voor een maatschappelijke druk en gaan ook de overige verzekeraars de zorgverzekering minder hard laten stijgen.

  Dit is mogelijk doordat de zorgkosten minder hard stijgen dan is berekend in de Miljoenennota.

  Lees meer
 • Nieuwe behandeling maagkanker vergoed door basispakket

  De basisverzekering dekt per 2018 vijf jaar lang een nieuwe, veelbelovende behandeling van maagkanker waarbij er uitzaaiingen zijn op het buikvlies. Het gaat om een proef die meer inzicht moet geven in de werkzaamheid en kostenefficiënte van de behandeling. Er wordt op dit moment nog onderzoek gedaan naar de behandeling.

  Minister Schippers hoopt dat de behandeling effectief blijkt en definitief kan worden opgenomen in het basispakket. De kosten van de proef komen uit op ongeveer 1,8 miljoen euro voor de totale periode van vijf jaar.

  Lees meer

Belangrijke data

31 december 2017

De laatste dag om een nieuwe zorgverzekering voor 2018 te kiezen, waarbij de oude verzekeraar automatisch wordt opgezegd.

 

31 januari 2018

De laatste dag om een zorgverzekering aan te vragen, wanneer de oude verzekeraar al voor 2018 handmatig is opgezegd.

Zorgverzekering vergelijken 2018

Het is weer mogelijk om tot aan het nieuwe jaar van zorgverzekering te veranderen. Dit jaar wordt het voor de verzekerde gemakkelijker gemaakt om een zorgverzekering te vergelijken voor 2018.

 

De Nationale Zorgautoriteit (NZa) heeft namelijk een actieplan opgesteld, waardoor zorgverzekeraars hun polisaanbod en informatie transparanter moeten maken voor volgend jaar.

 

Ook wordt er een loket geopend door de NZa waar vragen gesteld kunnen worden over het vergelijk- en overstapproces.