Zorgverzekering 2018

Zorgverzekering vergelijken 2018

Tussen kerst en 31 december kiezen zo’n half miljoen Nederlanders voor een nieuwe zorgverzekering. Hoor jij daar ook bij? Dan wordt je huidige zorgverzekering automatisch voor je opgezegd.

Het verschil tussen goedkoopste en duurste zorgverzekering is in 2018 ruim 300 euro. De zorgverzekeringen vergelijken met het overige aanbod van zorgpolissen wordt daarom ook geadviseerd door het ministerie van Volksgezondheid (VWS). Het is eenvoudig en kost slechts enkele minuten van je tijd.

Wat kost mijn zorgverzekering in 2018?

Alle premies zijn bekend voor 2018.  Gemiddeld gezien wordt de zorgverzekering ruim 25 euro duurder. In totaal kan er gekozen worden uit 64 verschillende zorgpolissen met uiteenlopende premies. Er valt in ieder geval genoeg te kiezen en dus ook te besparen. Overstappers betalen namelijk tot 300 euro minder per jaar.

Vergelijk nu de premies met je huidige verzekeraar op de zorgvergelijker 2018.

De financiële reserves van zorgverzekeraars raken langzaam op waardoor er steeds minder geld kan worden ingezet om de premie voor verzekerden te drukken. Toch blijft de premiestijging enigszins beperkt.

Bekijk hier het overzicht met alle zorgpremies voor 2018.

Zorgpremie 2018

In Rijksbegroting staat dat de nominale premie voor de zorgverzekering in 2018 stijgt met 72 euro, ofwel 6 euro per verzekerde per maand.

Uiteindelijk bleek deze verwachting van de regering te hoog. De gemiddelde premie komt 2,15 euro per verzekerde per maand hoger uit voor de basispolis. Een basisverzekering kost in 2018 gemiddeld 111,77 euro per maand bij een eigen risico van 385 euro. Enkele verzekeraars verlagen de premie, waaronder Stad Holland, DSW en Zorg en Zekerheid.

De lichte gemiddelde premiestijging kan men vooral toekennen  aan de overheveling van AWBZ-taken naar de basisverzekering. De bekostiging van deze transitie kost 100 euro per verzekerde en wordt verspreid over een periode van vijf jaar. Ook de inflatie speelt een rol.

Het eigen risico van de zorgverzekering is dit jaar gelijk gebleven op een bedrag van 385 euro per verzekerde.

Eigen risico in 2018

En ook in 2018 blijft het eigen risico steken op 385 euro per verzekerde.

Vanuit de zorgsector zijn er juist veel geluiden om het eigen risico te verlagen:

 • De Nederlandse Patiëntenfederatie (voormalige NPCF) pleit voor een minimaal wettelijk eigen risico van 175 euro.
 • De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) wil het totale eigen risico gelijk houden, maar een maximaal eigen risico van 150 euro hanteren voor veel eenvoudige ziekenhuisbehandelingen, zelfs als de behandeling zelf een stuk duurder is.

Politiek Den Haag lijkt vooralsnog dus niets te voelen voor deze ideeën. De dag na Prinsjesdag is het definitieve eigen risico (lees: 385 euro) officieel bekend gemaakt.

In het huidige verzekeringsjaar is de zorgtoeslag gestegen: voor iemand met een minimuminkomen kwam er zo’n 5 euro per maand bij. Iets minder dan de gemiddelde premietoename van ruim 7,50 euro.

Zorgtoeslag in 2018

Voor iedereen die zorgtoeslag ontvangt, bijvoorbeeld studenten en mensen met een bijstandsuitkering, is er goed nieuws. Voor hen stijgt de zorgtoeslag aanzienlijk. Alleenstaanden krijgen er tot 10 euro per maand aan toeslag bij. Voor de minima gaat de zorgtoeslag met 6 euro omhoog (voor alleenstaanden en toeslagpartners). Daarmee wordt de stijging van de premie en het eigen risico ruimschoots gecompenseerd.

Eerder was sprake van een verhoging van ongeveer 130 per persoon. Deze cijfers waren afkomstig uit de Rijksbegroting die het kabinet tijdens Prinsjesdag bekend heeft gemaakt. De eerste helft van dit bedrag (65 euro) is een automatische correctie als gevolg van de beoogde premiestijging komend jaar. Het tweede deel is een kabinetsmaatregel om de koopkracht van lagere inkomens op niveau te houden.

Voor huishoudens met een inkomen van boven de respectievelijk 29.000 (alleenstaanden) of 36.000 (meerpersoonshuishoudens) euro is er slecht nieuws: zij ontvangen geen zorgtoeslag en krijgen te maken met een hoger eigen risico en een stijging van de zorgpremie.

Door het Centraal Planbureau is onderzoek gedaan om de tandartskosten voor iedereen onder te brengen in het basispakket van de zorgverzekering. Dit gaat de overheid 1,2 miljard euro per jaar kosten, maar daardoor kan wel de premie voor een aanvullende verzekering omlaag gaan.

Basispakket 2018

Het basispakket wordt tot dusver op 2 of 3 punten gewijzigd:

 • Nieuwe vergoeding van 12 behandelingen fysiotherapie voor patiënten met artrose
 • Nieuwe vergoeding voor zittend ziekenvervoer voor oncologie patiënten die behandeld worden met immuuntherapie
 • Ten slotte worden er nieuwe geneesmiddelen beschikbaar gesteld ter behandeling van hepatitis C, borstkanker en verstopping van de darmen.

Verder:

 • De NIPT-test voor zwangere vrouwen blijft tot 2019 vergoed als onderdeel van een subsidieregeling.

Het laatste nieuws

 • Nieuwe zorgverzekeraar (IptiQ) betreedt Nederland in 2018

  Nederland heeft er per 1 januari 2018 een nieuwe zorgverzekeraar bij. Het gaat om het Luxemburgse IptiQ, onderdeel van het Zwitserse moederbedrijf Swiss Re.

  De verzekeraar komt voorlopig nog niet met een eigen label, maar neemt drie bestaande Nederlandse zorglabels over: Promovendum, National Academic, Besured. De komst van IptiQ zal resulteren in meer concurrentie op de Nederlandse zorgmarkt.

  Lees meer
 • Collectieve zorgverzekering onvoldoende onderscheidend

  Zorgverzekeringen waarbij verzekerden kunnen profiteren van een collectiviteitskorting zijn onvoldoende onderscheidend. Er wordt alleen een klein prijsvoordeel geboden, maar zijn op het gebied van op maat gesneden zorg weinig onderscheidend. Iets wat je wel zou verwachten van een polis die zich richt op groepen met een bepaalde ziekte of chronische aandoening.

  Daar komt bij dat collectieve polissen lang niet altijd goedkoper zijn dan een polis die je individueel afsluit. Desalniettemin heeft twee derde van de Nederlanders nog altijd een collectieve verzekering.

  Lees meer
 • Einde Obamacare zorgverzekering in zicht

  President Trump is er klaar mee. Hij wil dat Obamacare, het zorgstelsel van zijn voorganger, per direct ten einde komt. Op 30 juni riep hij de Republikeinse senatoren op om het stelsel zo snel mogelijk met de grond gelijk te maken.

  Het afschaffen van Obamacare is een belangrijk speerpunt van Trump. Voorlopig is er binnen de Republikeinse partij echter nog veel onenigheid over een mogelijke vervanger van het huidige zorgstelsel.

  Lees meer
 • Magneettherapie vergoed door zorgverzekeraar

  Het behandelen van een depressie door middel van een zogenaamde Transcraniële Magnetische Stimulatie (TMS) wordt nu door drie zorgverzekeraars vergoed uit de zorgverzekering bij de behandeling van een depressie. Dit naar aanleiding van een advies van Zorgverzekeraars Nederland.

  VGZ, Zilveren Kruis en De Friesland zijn de eerste verzekeraars die vergoeden. Er wordt verwacht dat ook de andere ziektekostenverzekeraars de magneettherapie zullen gaan vergoeden.

  Lees meer
 • Eigen risico zorgverzekering voorlopig niet omlaag

  Het eigen risico van 385 euro voor de zorgverzekering gaat niet omlaag. Op 27 juni werd door de Tweede Kamer tegen een voorstel gestemd om het eigen risico met 100 euro te verlagen.

  Aan de andere kant is de kans wel groot dat de zorgpremie volgend jaar gaat stijgen. Zorgverzekeraars hebben gezamenlijk meer dan 400 miljoen euro verlies geleden. Financiële buffers bij verzekeraars raken op en iemand moet de rekening gaan betalen.

  Lees meer
 • ‘Schaf hogere premie voor wanbetalers zorgverzekering af’

  De boete van zo’n 30 euro per maand die wanbetalers van de zorgverzekering moeten betalen aan het CAK, moet worden afgeschaft, vindt GroenLinks.

  Mensen die hun premie niet betalen, kunnen dat ook echt niet, bijvoorbeeld omdat zij in de bijstand zitten. Zij moeten volgens GroenLinks juist geholpen worden in plaats van worden gestraft.

  Lees meer
 • Eerste 20 behandelingen fysiotherapie vergoed in 2018?

  Het basispakket moet goedkoper en uitgebreider. Daarvoor pleiten de Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(en) in een brief aan minister Schippers van Volksgezondheid. Een belangrijke maatregel die zij voorstellen is dat de dekking van fysiotherapie, voor aandoeningen die staan op de chronische lijst, wordt uitgebreid.

  Concreet wordt voorgesteld dat volgend jaar ook de eerste 20 behandelingen gedekt worden door de zorgverzekering. Dat houdt in dat chronisch zieken enkel het eigen risico nog maar hoeven te betalen voor behandeling van hun aandoening.

  Lees meer

Belangrijke data

31 december 2017

De laatste dag om een nieuwe zorgverzekering voor 2018 te kiezen, waarbij de oude verzekeraar automatisch wordt opgezegd.

 

31 januari 2018

De laatste dag om een zorgverzekering aan te vragen, wanneer de oude verzekeraar al voor 2018 handmatig is opgezegd.

Zorgverzekering vergelijken 2018

Het is weer mogelijk om tot aan het nieuwe jaar van zorgverzekering te veranderen. Dit jaar wordt het voor de verzekerde gemakkelijker gemaakt om een zorgverzekering te vergelijken voor 2018.

 

De Nationale Zorgautoriteit (NZa) heeft namelijk een actieplan opgesteld, waardoor zorgverzekeraars hun polisaanbod en informatie transparanter moeten maken voor volgend jaar.

 

Ook wordt er een loket geopend door de NZa waar vragen gesteld kunnen worden over het vergelijk- en overstapproces.