Zorgverzekering 2018

Zorgverzekering 2018 vergelijken

Nederlanders kunnen al snel 100 euro besparen door over te stappen van basisverzekering. Dat stelt de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) op basis van een rapport.  Zo het verschil tussen de goedkoopste en duurste zorgverzekering in 2018 ruim 300 euro.

De zorgverzekeringen vergelijken met het overige aanbod van zorgpolissen wordt daarom ook geadviseerd door het ministerie van Volksgezondheid (VWS). Het is eenvoudig en kost slechts enkele minuten van je tijd.

Wat kost mijn zorgverzekering in 2018?

Alle premies zijn bekend voor 2018.  Gemiddeld gezien wordt de zorgverzekering ruim 25 euro duurder. In totaal kan er gekozen worden uit 64 verschillende zorgpolissen met uiteenlopende premies. Er valt in ieder geval genoeg te kiezen en dus ook te besparen. Overstappers betalen namelijk tot 300 euro minder per jaar.

Vergelijk nu de premies met je huidige verzekeraar op de zorgvergelijker 2018.

De financiële reserves van zorgverzekeraars raken langzaam op waardoor er steeds minder geld kan worden ingezet om de premie voor verzekerden te drukken. Toch blijft de premiestijging enigszins beperkt.

Bekijk hier het overzicht met alle zorgpremies voor 2018.

Zorgpremie 2018

In Rijksbegroting staat dat de nominale premie voor de zorgverzekering in 2018 stijgt met 72 euro, ofwel 6 euro per verzekerde per maand.

Uiteindelijk bleek deze verwachting van de regering te hoog. De gemiddelde premie komt 2,15 euro per verzekerde per maand hoger uit voor de basispolis. Een basisverzekering kost in 2018 gemiddeld 111,77 euro per maand bij een eigen risico van 385 euro. Enkele verzekeraars verlagen de premie, waaronder Stad Holland, DSW en Zorg en Zekerheid.

De lichte gemiddelde premiestijging kan men vooral toekennen  aan de overheveling van AWBZ-taken naar de basisverzekering. De bekostiging van deze transitie kost 100 euro per verzekerde en wordt verspreid over een periode van vijf jaar. Ook de inflatie speelt een rol.

Het eigen risico van de zorgverzekering is dit jaar gelijk gebleven op een bedrag van 385 euro per verzekerde.

Eigen risico in 2018

En ook in 2018 blijft het eigen risico steken op 385 euro per verzekerde.

Vanuit de zorgsector zijn er juist veel geluiden om het eigen risico te verlagen:

 • De Nederlandse Patiëntenfederatie (voormalige NPCF) pleit voor een minimaal wettelijk eigen risico van 175 euro.
 • De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) wil het totale eigen risico gelijk houden, maar een maximaal eigen risico van 150 euro hanteren voor veel eenvoudige ziekenhuisbehandelingen, zelfs als de behandeling zelf een stuk duurder is.

Politiek Den Haag lijkt vooralsnog dus niets te voelen voor deze ideeën. De dag na Prinsjesdag is het definitieve eigen risico (lees: 385 euro) officieel bekend gemaakt.

In het huidige verzekeringsjaar is de zorgtoeslag gestegen: voor iemand met een minimuminkomen kwam er zo’n 5 euro per maand bij. Iets minder dan de gemiddelde premietoename van ruim 7,50 euro.

Zorgtoeslag in 2018

Voor iedereen die zorgtoeslag ontvangt, bijvoorbeeld studenten en mensen met een bijstandsuitkering, is er goed nieuws. Voor hen stijgt de zorgtoeslag aanzienlijk. Alleenstaanden krijgen er tot 10 euro per maand aan toeslag bij. Voor de minima gaat de zorgtoeslag met 6 euro omhoog (voor alleenstaanden en toeslagpartners). Daarmee wordt de stijging van de premie en het eigen risico ruimschoots gecompenseerd.

Eerder was sprake van een verhoging van ongeveer 130 per persoon. Deze cijfers waren afkomstig uit de Rijksbegroting die het kabinet tijdens Prinsjesdag bekend heeft gemaakt. De eerste helft van dit bedrag (65 euro) is een automatische correctie als gevolg van de beoogde premiestijging komend jaar. Het tweede deel is een kabinetsmaatregel om de koopkracht van lagere inkomens op niveau te houden.

Voor huishoudens met een inkomen van boven de respectievelijk 29.000 (alleenstaanden) of 36.000 (meerpersoonshuishoudens) euro is er slecht nieuws: zij ontvangen geen zorgtoeslag en krijgen te maken met een hoger eigen risico en een stijging van de zorgpremie.

Door het Centraal Planbureau is onderzoek gedaan om de tandartskosten voor iedereen onder te brengen in het basispakket van de zorgverzekering. Dit gaat de overheid 1,2 miljard euro per jaar kosten, maar daardoor kan wel de premie voor een aanvullende verzekering omlaag gaan.

Basispakket 2018

Het basispakket wordt tot dusver op 2 of 3 punten gewijzigd:

 • Nieuwe vergoeding van 12 behandelingen fysiotherapie voor patiënten met artrose
 • Nieuwe vergoeding voor zittend ziekenvervoer voor oncologie patiënten die behandeld worden met immuuntherapie
 • Ten slotte worden er nieuwe geneesmiddelen beschikbaar gesteld ter behandeling van hepatitis C, borstkanker en verstopping van de darmen.

Verder:

 • De NIPT-test voor zwangere vrouwen blijft tot 2019 vergoed als onderdeel van een subsidieregeling.

Het laatste nieuws

 • Zorgverzekering opzegbaar bij nieuwe polisvoorwaarden

  Een zorgverzekering is niet tussentijds opzegbaar, maar toch zijn er een aantal uitzonderingen wanneer een consument dit wel kan/mag. Zoals bij een echtscheiding, of wanneer iemand 18 jaar wordt. Een grotere impact ontstaat er wanneer een zorgverzekeraar de polisvoorwaarden buiten het overstapseizoen wijzigt.

  In dat geval – zoals nu bij verzekeraar Kiemer het geval is – kunnen alle klanten hun polis eventueel opzeggen en een nieuwe kiezen.

  Lees meer
 • Aandacht voor de Wereld Astma Dag

  Dinsdag 2 mei vindt de Wereld Astma Dag plaats. Tijdens de dag wordt aandacht besteed aan astma en astmatische aandoeningen. Het thema luidt wederom: ‘You can Control Your Asthma’, ofwel: ‘je kunt jouw astma onder controle krijgen’.

  ZorgWijzer draagt bij aan de dag door zorgvormen en vergoedingsmogelijkheden vanuit de zorgverzekering te bespreken.

  Lees meer
 • Verzekeraars in rode cijfers: zorgpremie 2018 omhoog?

  Zowel Achmea, VGZ, CZ en Menzis lijden in het boekjaar 2016 verlies op zorgverzekeringen die via hun merken . De belangrijkste oorzaak hiervoor kan men toekennen aan de enorme inzet aan financiële reserves die werd gebruikt om de premiestijging van 2017 enigszins beperkt te houden.

  Gezien een gemiddelde premiestijging van zo’n 7,50 euro per verzekerde per maand is dat redelijk gelukt. De vraag is echter of de financiële reserves bij de ziektekostenverzekeraars ook komend jaar voldoende toereikend zijn.

  Lees meer
 • Premiestijging leidt niet tot toename overstappers zorgverzekering

  Een stijgende zorgpremie leidt al jarenlang niet tot een toename van het aantal overstappers van zorgverzekering. Dat blijkt uit de Zorgmonitor 2017 uitgevoerd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het percentage ligt de afgelopen jaren tussen de zes en zeven procent.

  De helft van alle verzekerden zit dan ook al 10 jaar honkvast bij dezelfde zorgverzekeraar. Deze groep zou alleen overstappen wanneer een andere partij dezelfde zorgvergoeding en kwaliteit zou bieden.

  Lees meer
 • Aandacht voor de Wereld Malaria Dag

  Er zijn nog steeds veel mensen die gevaar lopen om geïnfecteerd te raken met malaria. Tijdens de Wereld Malaria Dag wordt er over de hele wereld extra aandacht gevraagd om deze ziekte te bestrijden, want jaarlijkse sterven er nog steeds ongeveer een half miljoen mensen aan deze verschrikkelijke ziekte.

  Het uiteindelijke doel is om de ziekte te voorkomen en uit de wereld te helpen. Dit jaar staat dan ook in het teken van preventie.

  Lees meer
 • ‘Verzekerden kunnen weloverwogen keuze zorgverzekering maken’

  De communicatie, contractering, toegankelijkheid en het taalniveau van zorgverzekeraars was in orde tijdens het overstapseizoen van 2016-2017. Dat blijkt uit een onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Nederlanders zouden daarom voldoende in staat moeten zijn om een goede keuze te maken voor een nieuwe of andere zorgverzekering.

  De marktmonitor die werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie geeft een goed beeld van de zorgverzekeringsmarkt op dit moment. Het blijkt overigens wel dat er op een aantal vlakken nog verbetermogelijkheden zijn.

  Lees meer
 • Welke vergoeding krijg je voor een kunstgebit?

  De aanschaf en plaatsing van een kunstgebit is een kostbare aangelegenheid. Echter biedt de zorgverzekering via verschillende wegen een vergoeding. Zo wordt een kunstgebit voor een groot deel vanuit de basisverzekering vergoed.

  Het is uiteraard wel zo fijn om te weten in hoeverre je vergoeding ontvangt van jouw zorgverzekering voor het zetten van een kunstgebit.

  Lees meer

Video

Belangrijke data

31 december 2017

De laatste dag om een nieuwe zorgverzekering voor 2018 te kiezen, waarbij de oude verzekeraar automatisch wordt opgezegd.

 

31 januari 2018

De laatste dag om een zorgverzekering aan te vragen, wanneer de oude verzekeraar al voor 2018 handmatig is opgezegd.

Zorgverzekering vergelijken 2018

Het is weer mogelijk om tot aan het nieuwe jaar van zorgverzekering te veranderen. Dit jaar wordt het voor de verzekerde gemakkelijker gemaakt om een zorgverzekering te vergelijken voor 2018.

 

De Nationale Zorgautoriteit (NZa) heeft namelijk een actieplan opgesteld, waardoor zorgverzekeraars hun polisaanbod en informatie transparanter moeten maken voor volgend jaar.

 

Ook wordt er een loket geopend door de NZa waar vragen gesteld kunnen worden over het vergelijk- en overstapproces.