Zorgverzekering 2018

Zorgverzekering vergelijken 2018

Tussen kerst en 31 december kiezen zo’n half miljoen Nederlanders voor een nieuwe zorgverzekering. Hoor jij daar ook bij? Dan wordt je huidige zorgverzekering automatisch voor je opgezegd.

Het verschil tussen goedkoopste en duurste zorgverzekering is in 2018 ruim 300 euro. De zorgverzekeringen vergelijken met het overige aanbod van zorgpolissen wordt daarom ook geadviseerd door het ministerie van Volksgezondheid (VWS). Het is eenvoudig en kost slechts enkele minuten van je tijd.

Wat kost mijn zorgverzekering in 2018?

Alle premies zijn bekend voor 2018.  Gemiddeld gezien wordt de zorgverzekering ruim 25 euro duurder. In totaal kan er gekozen worden uit 64 verschillende zorgpolissen met uiteenlopende premies. Er valt in ieder geval genoeg te kiezen en dus ook te besparen. Overstappers betalen namelijk tot 300 euro minder per jaar.

Vergelijk nu de premies met je huidige verzekeraar op de zorgvergelijker 2018.

De financiële reserves van zorgverzekeraars raken langzaam op waardoor er steeds minder geld kan worden ingezet om de premie voor verzekerden te drukken. Toch blijft de premiestijging enigszins beperkt.

Bekijk hier het overzicht met alle zorgpremies voor 2018.

Zorgpremie 2018

In Rijksbegroting staat dat de nominale premie voor de zorgverzekering in 2018 stijgt met 72 euro, ofwel 6 euro per verzekerde per maand.

Uiteindelijk bleek deze verwachting van de regering te hoog. De gemiddelde premie komt 2,15 euro per verzekerde per maand hoger uit voor de basispolis. Een basisverzekering kost in 2018 gemiddeld 111,77 euro per maand bij een eigen risico van 385 euro. Enkele verzekeraars verlagen de premie, waaronder Stad Holland, DSW en Zorg en Zekerheid.

De lichte gemiddelde premiestijging kan men vooral toekennen  aan de overheveling van AWBZ-taken naar de basisverzekering. De bekostiging van deze transitie kost 100 euro per verzekerde en wordt verspreid over een periode van vijf jaar. Ook de inflatie speelt een rol.

Het eigen risico van de zorgverzekering is dit jaar gelijk gebleven op een bedrag van 385 euro per verzekerde.

Eigen risico in 2018

En ook in 2018 blijft het eigen risico steken op 385 euro per verzekerde.

Vanuit de zorgsector zijn er juist veel geluiden om het eigen risico te verlagen:

 • De Nederlandse Patiëntenfederatie (voormalige NPCF) pleit voor een minimaal wettelijk eigen risico van 175 euro.
 • De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) wil het totale eigen risico gelijk houden, maar een maximaal eigen risico van 150 euro hanteren voor veel eenvoudige ziekenhuisbehandelingen, zelfs als de behandeling zelf een stuk duurder is.

Politiek Den Haag lijkt vooralsnog dus niets te voelen voor deze ideeën. De dag na Prinsjesdag is het definitieve eigen risico (lees: 385 euro) officieel bekend gemaakt.

In het huidige verzekeringsjaar is de zorgtoeslag gestegen: voor iemand met een minimuminkomen kwam er zo’n 5 euro per maand bij. Iets minder dan de gemiddelde premietoename van ruim 7,50 euro.

Zorgtoeslag in 2018

Voor iedereen die zorgtoeslag ontvangt, bijvoorbeeld studenten en mensen met een bijstandsuitkering, is er goed nieuws. Voor hen stijgt de zorgtoeslag aanzienlijk. Alleenstaanden krijgen er tot 10 euro per maand aan toeslag bij. Voor de minima gaat de zorgtoeslag met 6 euro omhoog (voor alleenstaanden en toeslagpartners). Daarmee wordt de stijging van de premie en het eigen risico ruimschoots gecompenseerd.

Eerder was sprake van een verhoging van ongeveer 130 per persoon. Deze cijfers waren afkomstig uit de Rijksbegroting die het kabinet tijdens Prinsjesdag bekend heeft gemaakt. De eerste helft van dit bedrag (65 euro) is een automatische correctie als gevolg van de beoogde premiestijging komend jaar. Het tweede deel is een kabinetsmaatregel om de koopkracht van lagere inkomens op niveau te houden.

Voor huishoudens met een inkomen van boven de respectievelijk 29.000 (alleenstaanden) of 36.000 (meerpersoonshuishoudens) euro is er slecht nieuws: zij ontvangen geen zorgtoeslag en krijgen te maken met een hoger eigen risico en een stijging van de zorgpremie.

Door het Centraal Planbureau is onderzoek gedaan om de tandartskosten voor iedereen onder te brengen in het basispakket van de zorgverzekering. Dit gaat de overheid 1,2 miljard euro per jaar kosten, maar daardoor kan wel de premie voor een aanvullende verzekering omlaag gaan.

Basispakket 2018

Het basispakket wordt tot dusver op 2 of 3 punten gewijzigd:

 • Nieuwe vergoeding van 12 behandelingen fysiotherapie voor patiënten met artrose
 • Nieuwe vergoeding voor zittend ziekenvervoer voor oncologie patiënten die behandeld worden met immuuntherapie
 • Ten slotte worden er nieuwe geneesmiddelen beschikbaar gesteld ter behandeling van hepatitis C, borstkanker en verstopping van de darmen.

Verder:

 • De NIPT-test voor zwangere vrouwen blijft tot 2019 vergoed als onderdeel van een subsidieregeling.

Het laatste nieuws

 • ‘Verzekerde krijgt zorgtoeslag niet meer op eigen rekening’

  Het zou veel efficiënter zijn als de belastingdienst de zorgtoeslag direct naar de zorgverzekeraar overmaakt in plaats van naar de verzekerden. Dat adviseert de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in het rapport ‘Eenvoud loont. Oplossingen om schulden te voorkomen’.

  Veel Nederlanders zouden met schulden te maken krijgen doordat zij verschillende toeslagen voor heel andere doeleinden gebruiken dan waar ze eigenlijk voor zijn bedoeld.

  Lees meer
 • ’Schaf eigen bijdrage ziekenhuisbevalling af’

  ‘Schaf de eigen eigen bijdrage van 341,31 euro voor een bevalling in het ziekenhuis af’. Dat stellen politieke partijen, adviseurs en zorgverzekeraars. Minister Edith Schippers wil hier vooralsnog geen wijziging in aanbrengen.

  Zwangere vrouwen betalen op dit moment een deel van de rekening zelf als zij ervoor kiezen om te bevallen in het ziekenhuis zonder dat daar een medische indicatie voor is. Alleen een thuisbevalling wordt altijd volledig vergoed door de verzekeraar.

  Lees meer
 • Zorgverzekeraars krijgen meer geld voor chronisch zieke

  Als het aan minister Edith Schippers van Volksgezondheid ligt, krijgen zorgverzekeraars met relatief veel chronisch zieke verzekerden vanaf 2018 een hogere financiële compensatie uit het vereveningsfonds van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Anderzijds krijgen verzekeraars met relatief veel ‘gezonde’ verzekerden juist een lagere vereveningsbijdrage. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

  Door de maatregel zou het voor zorgverzekeraars bovendien interessanter worden om verzekerden met een chronische ziekte te werven. Dit zou al met al ten goede komen aan de doelmatigheid en solidariteit van het zorgstelsel.

  Lees meer
 • Zorgverzekeringskaart in 2018 ook bij aanvullende verzekering

  Eind dit jaar komt er een zorgverzekeringskaart voor aanvullende zorgpolissen. Dat maakt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) op maandag 19 juni bekend. Voor de basisverzekering werd de informatiekaart eind 2016 geïntroduceerd.

  Op de nieuwe informatiekaart komt nu ook gestandaardiseerde informatie over de dekking, polisvoorwaarden en premie van aanvullende verzekeringen. Dat maakt het voor consumenten die willen overstappen makkelijker om een goede vergelijking uit te voeren.

  Lees meer
 • ‘Meer echo’s vergoed uit zorgverzekering’

  Zorgverzekeraars zouden niet twee maar vijf echo’s moeten vergoeden vanuit de basis zorgverzekering. Dat stelt Eva Pajkrt, Hoogleraar verloskunde bij de het AMC in Amsterdam.

  Met de maatregelen kan babysterfte worden teruggedrongen en kunnen groeiachterstanden eerder worden ontdekt. Uitbreiding van het basispakket op dit vlak zou zo’n 200 euro kosten.

  Lees meer
 • ‘Ruimere vergoeding fysiotherapie voor reumapatiënten’

  Het Reumafonds pleit voor ruimere vergoeding voor fysiotherapie door zorgverzekeraars. Op dit moment worden er gemiddeld 10 vergoed vanuit  een aanvullende verzekering. Echter hebben reumapatiënten er in veel gevallen 25 per jaar nodig. De kosten die daar extra bij komen kijken, zijn niet voor iedereen te betalen.

  Daar komt bij kijken dat reumapatiënten niet altijd een betaalde baan hebben en dat ook het eigen risico van 385 euro in veel gevallen volledig betaald moet worden.

  Lees meer
 • ‘Verhogen eigen risico zorgverzekering afschaffen’

  De topman van zorgverzekeraar DSW wil het vrijwillig verhogen van het eigen risico afschaffen. Hij vindt dat hierdoor gezonde mensen worden bevooroordeeld, omdat zij meer profiteren van de kortingen die gegeven worden door de verzekeraars. Dit gaat volgens de topman tegen het solidaire zorgverzekeringsstelsel in.

  Hetzelfde geldt voor de collectieve zorgverzekeringen die uitgegeven worden door werkgevers en verenigingen. Ook dit is indirect een manier om gezonde mensen te selecteren.

  Lees meer

Belangrijke data

31 december 2017

De laatste dag om een nieuwe zorgverzekering voor 2018 te kiezen, waarbij de oude verzekeraar automatisch wordt opgezegd.

 

31 januari 2018

De laatste dag om een zorgverzekering aan te vragen, wanneer de oude verzekeraar al voor 2018 handmatig is opgezegd.

Zorgverzekering vergelijken 2018

Het is weer mogelijk om tot aan het nieuwe jaar van zorgverzekering te veranderen. Dit jaar wordt het voor de verzekerde gemakkelijker gemaakt om een zorgverzekering te vergelijken voor 2018.

 

De Nationale Zorgautoriteit (NZa) heeft namelijk een actieplan opgesteld, waardoor zorgverzekeraars hun polisaanbod en informatie transparanter moeten maken voor volgend jaar.

 

Ook wordt er een loket geopend door de NZa waar vragen gesteld kunnen worden over het vergelijk- en overstapproces.